Search form

SALMOS 49

Aꞌɨ́jna ɨ túmii capu néijmiꞌi putyíꞌuurej

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj. Chuíicarij aꞌɨ́ɨmaj maj joꞌyúꞌxacaꞌ ɨ yójmuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Coré

1Tyámuaꞌ xu naa aꞌíj tyuꞌnamuaj,

chájtaꞌnaj siajta néijmiꞌi ɨ siaj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua,

2aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj tyihuáꞌixaatyeꞌ ɨ maj chíjtyaanyiꞌij ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ,

tɨꞌɨj ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj uhuácacaꞌnyeꞌ ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyóoxaahuaj.

3Aꞌyaa nu tyuꞌtaxájtaj tɨꞌɨj ɨ tɨ jéehua tyojóꞌitej

nyajta aꞌɨ́j huataxájta tyiꞌtɨ́j tɨ úꞌsejreꞌ ɨ nyatzájtaꞌ,

4tyámuaꞌ nu tyáꞌnamuajran jeꞌej maj tyíꞌxaj ɨ maj jéehua tyojóꞌitej,

nyajta ɨ canárij jitze jaataxájtaj tyiꞌtɨ́j nyaj avaatacaꞌaj ɨ nyatzájtaꞌ.

5¿Jiꞌnye nyej nyij tyíꞌtzɨɨnyeꞌej naꞌmej

tɨꞌɨj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej aꞌɨ́jcɨ ɨ xɨcáaraꞌ tɨ jitzán jeꞌej puaꞌaj tyiꞌéenyeꞌej taꞌmej,

nyatɨꞌɨj aꞌɨ́jna jɨn curiáꞌnamiꞌhuaj

ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ?

6Aꞌɨ́ɨmaj mu aꞌɨ́j jitze tyíꞌcaꞌnyej ɨ maj jéehua tyíꞌijchaꞌɨj

majta aꞌɨ́j jɨn óotzaahuatyeꞌ tyiꞌtɨ́j maj jéehua tyúꞌchaꞌɨj,

7ajta capu aꞌtɨ́j pújoorej tɨ jusɨ́ɨj jujapuá huatányuunyij

nusu tɨ tyaanájchityeꞌen ɨ Dios tɨꞌij japuan huatányuunyij ɨ júuricamaꞌraꞌ.

8¡Capu túmii séejreꞌ ɨ tɨ jɨn ɨꞌríj tɨꞌij aꞌtɨ́j jáananan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ tyévij,

9tɨꞌij jusén jɨn júurij jáꞌraꞌnyij ajta jeꞌen jáahuɨɨreꞌen tɨꞌij quee huámuɨꞌnyij!

10Jiꞌnye aꞌyaa pu tyíꞌsejreꞌ maj néijmiꞌi juxaꞌaj manaꞌaj tyíꞌtyacuꞌvacaa,

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyojóꞌitej ajta aꞌyan chaꞌtánaꞌaj tyihuáꞌuurej ɨ maj quee tyojóꞌitej,

ajta jeꞌen séecan tyíꞌcɨꞌtyij ɨ maj jéehua tyíꞌijchaꞌɨɨcaꞌaj.

11Tyij majta tyámuaꞌ naa tyoꞌtyéyuꞌxacaꞌ joꞌmaj tyajaꞌtachuéj,

aꞌáa mu jusén jɨn jaꞌséeriaꞌaj muáꞌjuꞌun joꞌmaj tyityajáꞌavaꞌtacaa,

¡aꞌáa mu jusén jɨmeꞌ joꞌtyáꞌɨtzeereꞌej!

12Capu jusén jɨmeꞌ séejreꞌ ɨ tyévij, tyij ajta huápuɨꞌɨj chíjtyaanyiꞌ puéꞌeenyeꞌ,

aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyíꞌmuɨꞌnyij matɨꞌɨj ɨ tyiꞌtyán maj tyityaacɨ́ꞌɨj.

13Aꞌyaa mu tyityeꞌentyipuáꞌrij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jujɨ́ɨmuaꞌaj jujitzé tyíꞌcaꞌnyej,

aꞌyaa mu tyityeꞌentyipuáꞌrij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jujɨ́ɨmuaꞌaj tyámuaꞌ tyúuxaj.

14Aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌajséejra ɨ tɨ tyeꞌentyípuaapuaꞌrityee

aꞌáa puꞌij huojóoviꞌtɨj joꞌmaj tyityajáꞌavaꞌtacaa

aꞌyaa pu cuxáa maj cányaꞌxɨɨ puéꞌeenyeꞌ.

Tɨꞌɨj eeréꞌnyej ɨ xɨcáj,

aꞌɨ́ɨmaj mu huaꞌ jimi tyuꞌtyámueꞌtɨj ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj,

majta aꞌɨ́ɨmaj camu cheꞌ uhuácacaꞌnyeꞌej muáꞌjuꞌun

aꞌáa mu mij joꞌtyáꞌɨtzeereꞌej joꞌmaj tyityajáꞌavaꞌtacaa.

15Ajta ɨ Dios pu nyajapuáj huatányuusij nyej nyij quee huámuɨꞌnyij,

jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu náꞌviꞌtɨn joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn jáꞌsejreꞌ.

16Capáj jeꞌej tyáꞌmuaꞌajcaj tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j huatyoochíjtyaanyiꞌtaj;

ajta arí jéetzeꞌ naa huaséꞌrihuaꞌan ɨ chiꞌraꞌan,

17jiꞌnye tɨꞌɨj huámuɨꞌnyij capu tyiꞌtɨ́j áꞌtɨnyij,

capu ajta ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrihuaꞌaj jamuán aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzeereꞌej joꞌmaj yoꞌtyáꞌavaataj.

18Tyij ajta jutyamuaꞌveꞌej tɨꞌɨj ooj ajáꞌchajcaj,

majta ɨ tyeɨ́tyee tyámuaꞌ naa tyáꞌxajta aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ chíjtyaanyiꞌ puéꞌeen,

19aꞌnáj pu atyojoꞌréꞌnyesij ɨ xɨcáaraꞌ tɨ jitzán muɨꞌnyij,

aꞌaj puꞌij quee cheꞌ jaséjran ɨ tɨ jɨn huányeeriꞌij.

20Capu jusén jɨmeꞌ séejreꞌ ɨ tyévij, tyij ajta huápuɨꞌɨj chíjtyaanyiꞌ puéꞌeenyeꞌ,

aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyíꞌmuɨꞌnyij matɨꞌɨj ɨ tyiꞌtyán maj tyityaacɨ́ꞌɨj.