Search form

SALMOS 5

Tyaj ɨ Dios jamuán séjreꞌej tɨꞌɨjta eeréꞌnyej ɨ xɨcáj

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj, aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ cɨꞌsítyeꞌrij. Chuíicarij David tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ

1-2Tavástaraꞌ, muáaj paj nyaj Rey puéꞌeen pajta nyaj Dios,

huánamuaj jeꞌej nyaj tyíꞌxaj,

pataꞌaj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej nyaj xájtariꞌ aꞌ jimi tyuꞌtyényuusij,

huánamuaj jeꞌej nyaj jéehua a jimi tyíꞌnyuu,

jiꞌnye muéetzij nu jimi huatyényuusij.

3Tɨꞌɨjta jéꞌtaꞌ huatyamáꞌcaj ɨ xɨcáj muáaj paj nyanamuajran,

tɨꞌɨj ooj huápuɨꞌɨj huaꞌíyaꞌcaj muéetzij nu jimi jaataxájtaj tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej rɨcɨj nye jimi,

nyajta jeꞌen tyíꞌchoꞌveꞌen jeꞌej paj tyinaatéꞌexaatyeꞌej.

4Capáj muáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ naa jaꞌsejratyeꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een,

capu jeꞌej tyíɨꞌrij maj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj a jamuán ajaꞌchej,

5aꞌájna joꞌpaj muáaj jáꞌsejreꞌ camu aꞌɨ́ɨmaj áꞌvej ɨ maj óotzaahuatyeꞌ.

Capáj muáaj huaꞌxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌuurej,

6pahuaꞌantyipuáꞌrityeꞌsij ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa pajta quee huoꞌtaxɨéꞌveꞌej ɨ maj avíitzij jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj majta tyíꞌtyacuiꞌcaa.

7Nyajta nyáaj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj vaꞌcán jɨn nyaxɨeꞌveꞌ,

nyáaj nu utyárutyij aꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ;

¡ɨꞌríj nyaj a jimi huatyényuunyij jéehua tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ,

nyajta jaséeraj aꞌɨ́jcɨ aꞌ tyeyúuj tɨ naa een!

8Tavástaraꞌ, mej mij quee aꞌɨ́ɨmaj naatyámueꞌtɨn ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ

aꞌáa paj nyojooviꞌtɨj joꞌtɨj tyámuaꞌ tyejéꞌeen,

aꞌɨ́j paj jitze nuꞌcájuyetyej ɨ tɨ naa een.

9Camu aꞌɨ́ɨmaj aꞌnáj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyíꞌxaj;

¡aꞌɨ́ɨ mu huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj een ɨ jutzájtaꞌ!

Ɨ maj jɨn tyíꞌxaj aꞌyaa pu tyaarɨeꞌej tɨꞌɨj joꞌmaj muɨꞌchíj jaꞌváꞌnaj majta huaꞌantyícuunaxɨj,

¡huápuɨꞌɨj pu tyíꞌhueꞌtacaa ɨ huaꞌ nyanúu!

10¡Nyaj Dios, puéjtzij paj huoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma!

¡Muáaj paj aꞌyan tyúꞌuurej tɨꞌij quee aꞌyan tyáꞌraꞌnyij jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj hueꞌtzij jɨn tyíꞌxaj!

Capáj huoꞌtaxɨéꞌveꞌen aꞌɨ́jcɨ maj jéehua tyiꞌijxánaꞌcɨraꞌ,

jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu muéetzij muaatyáhueꞌtacaꞌ.

11Micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jahuoo pej pij muáaj huoꞌtyáhuɨɨreꞌen,

aꞌnáj tɨnaꞌaj xu jutyamuaꞌveꞌej tyíꞌchuiicaj;

jiꞌnye muáaj paj huáꞌchaꞌɨj.

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj muaxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨ mu aꞌ jitze maꞌcan jutyamuaꞌveꞌ,

12jiꞌnye muáaj, Tavástaraꞌ, aꞌɨ́j paj tyámuaꞌ tyuꞌtyátoosij ɨ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj;

muáaj paj aꞌɨ́jna jɨn jacánasij ɨ paj jɨn jaxɨeꞌveꞌ.