Search form

SALMOS 51

Nyaj Dios, náꞌancuꞌvaxɨꞌ nyéetzij

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj. Chuíicarij David tɨ jaꞌaꞌrij, tɨꞌɨj ɨ Natán Dios tɨ jitze maꞌcan tyíꞌxaj jajtyáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ huóoxanaꞌcɨrej aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ íitaj Betsabé tɨ ántyapuaj

1Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj jɨn taxɨeꞌveꞌ, nyaj Dios, náꞌancuꞌvaxɨꞌ nyéetzij;

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj tyámuaꞌ naa tyíꞌnyaxɨeꞌveꞌ, oorióꞌuunaj tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn ootyáꞌɨtzee.

2¡Nyacájoꞌsin aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyaj quee tyámuaꞌ huarɨ́j!

¡Tyinaatúꞌuunyiꞌriꞌ tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn tyiꞌijxánaꞌcɨraꞌ!

3Nyáamuaꞌree nyaj quee tyihuojóꞌiteecaꞌaj,

capu ɨꞌríj ɨ nyamuaꞌtzíiraꞌaj jitze nyej nyij joꞌrioꞌuunaj tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn tyiꞌijxánaꞌcɨraꞌ.

4Muéetzij jimi nu ootyáꞌɨtzee, muéetzij nuꞌuj jimi ootyáꞌɨtzee,

jeꞌej puaꞌaj nyetyiꞌtyinyechaꞌɨɨj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ quee xáꞌpuɨꞌ muéetzij jimi.

Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyíꞌxaꞌpuɨꞌ paj tyámuaꞌ tyinoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌen;

ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ jeꞌej paj muáaj tyihuáꞌxɨjtyeꞌen.

5Aꞌyaa pu tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, nyaj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyévistaj nyatɨꞌɨj huanɨeꞌhuacaꞌ;

jéehua nu tyiꞌijxánaꞌcɨraꞌcaꞌaj tɨꞌɨj naꞌaj ɨ náanaj tyinaaxáꞌpueeriꞌ.

6Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, paj muáaj jaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ xɨéjnyuꞌcarij tɨ tyámuaꞌ tyoꞌcájmuaꞌrej,

pajta ɨ nyamuaꞌtzíiraꞌaj jitze períj tyámuaꞌ tyinuꞌcámuaꞌriityej.

7Pataꞌaj naajájcuareꞌen hisoopoj xamueꞌ jɨmeꞌ, aj nu nyij tyámuaꞌ éenyeꞌej naꞌmej;

nyacájoꞌsin, aj nu nyij jéetzeꞌ huatyácueenarij quee ɨ séerij.

8Pajta jéehua naataꞌan ɨ nyaj jɨn huatányetyamuaꞌveꞌen

jájcuan paj naatatyámuaꞌvisteꞌen, tyij pajta períj puéjtzij naatáꞌ.

9Capáj cheꞌ jaꞌsejra tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn áꞌɨtzeereꞌ

pajta néijmiꞌi oorióꞌuunaj ɨ nyaj jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j.

10Nyaj Dios, ¡séej nuꞌcáxɨejnyuꞌcarityeꞌ tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ!,

¡pajta júuricamej naataꞌan tɨ jájcuaj tɨ ajta tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj!

11Capáj aꞌáa nyojóojɨpuan joꞌpaj quee jáꞌsejreꞌ

capáj pajta náariꞌracareꞌen aꞌjúuricamej tɨ tyámuaꞌ een.

12Naatáꞌ nyaj jájcuan jɨn huatányetyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj nyajapuáj huatányuusij;

tyámuaꞌ paj tyíꞌnyeviꞌraj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ aꞌjúuricamej tɨ jéehua tyihuaꞌcuꞌvej,

13nyej nyij nyáaj huoꞌmuaꞌtyej aꞌjuyéj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyihuojóꞌitej

mej mij majta aꞌɨ́ɨmaj muáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ maj tyiꞌijxánaꞌcɨraꞌ.

14Nyajapuáj huatányuuchij nyej nyij quee cheꞌ tyíꞌtyacuiꞌijca,

nyaj Dios, muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ nyajapuáj huatányuusij,

aj nu nyij aꞌɨ́j huatáchuiicaj paj muáaj tyámuaꞌ éenyeꞌej séejreꞌ.

15Tavástaraꞌ, naatáꞌ nyej nyij tyuꞌtaxáj,

aj nu nyij nye tyenyij jɨn muéetzij jimi tyuꞌtáchuiicaj.

16Jiꞌnye capáj jaxɨeꞌveꞌ maj tyíꞌmuamuꞌvejrityeꞌej nusu maj yaꞌmuáatyee tɨeeraj aꞌ jitze maꞌcan,

ɨꞌríj nyej nyáaj aꞌɨ́j tyimuaatáꞌan, ajta capu aꞌɨ́ɨn tyimuaꞌráanajchi.

17Aꞌɨ́jna ɨ muꞌvéjrij ɨ Dios jimi aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamej tɨ japuéjtzitarej,

¡capáj muáaj jaatyáxaahuataj, nyaj Dios, ɨ xɨéjnyuꞌcarij tɨ jéehua japuéjtzitarej!

18Axɨeꞌviꞌraꞌ paj jɨn tyámuaꞌ tyeetyátoosij ɨ Sión;

ajtáhuaꞌaj atátaahuaj ɨ tɨ jɨn curiáꞌnamiꞌ ɨ Jerusalén.

19Aj pej pij jaꞌancuriáꞌan jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j muéetzij jimi tyúuxɨeꞌveꞌ,

aꞌɨ́jna ɨ muꞌvéjrij ajta ɨ yaꞌmuáatyee maj huaꞌteꞌracaa;

aj mu mij visáaruꞌuj huatámuꞌvejritaj aꞌɨ́jcɨ japua ɨ maj jitzán muanaꞌmichej.