Search form

SALMOS 55

Jeꞌej tɨ tyuꞌtyéenyuj aꞌɨ́jna ɨ maj jaatamuárij

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj, aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ maj jitzán tyíꞌcuiꞌnacaa tɨ tyeꞌejvivin. Jeꞌej tɨ tyihuoꞌmuáꞌtyej aꞌɨ́jna ɨ David

1Nyaj Dios, huánamuaj jeꞌej nyaj muéetzij jimi tyiꞌtyényuusij;

capáj yóꞌhuaꞌnan jeꞌej nyaj tyíꞌmuahuaviij.

2-3Náanamuaj, naatájee,

muéetzij nu jimi huatyényuusij nyatɨꞌɨjta quee jeꞌej jájtyooveꞌen.

Aꞌɨ́ɨ mu nyamuarityeꞌ jeꞌej maj tyíꞌxaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ

ajta jeꞌej maj tyíꞌtyejijhuaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj.

Jéehua mu jeꞌej puaꞌaj tyiꞌnyamuarɨeꞌristeꞌ,

majta nyenyoꞌsiꞌtyeꞌej jéehua menyínyuꞌcacuj.

4Caꞌnyíin pu huápuɨꞌɨj úꞌtzunaj ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa ɨ nyatzájtaꞌ,

aꞌɨ́ɨ pu nye jitze ráꞌaj ɨ tzɨ́ɨnyiꞌraꞌaj nyej nyij quee jaxɨeꞌvaꞌaj nyaj huámuɨꞌnyij.

5Huápuɨꞌɨj nu tyíꞌtzɨɨnyeꞌ yunyatzájtaꞌ,

nyetyényeviveesij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj tyíꞌtzɨɨnyeꞌ.

6Aꞌyaa nu nyij tyíꞌxaj tɨjɨn:

“Aꞌtzúj cuj nyáaj aꞌyan nyetyaꞌajtaꞌ anájmeꞌnyij tɨꞌɨj ɨ jáamuiꞌ,

aj nu nyij huataraꞌranyijcheꞌen nyej nyij huányasoꞌpeꞌen.

7Naaráꞌrɨeꞌsimaꞌaj nu nyij ɨmuáj jeꞌej huarutyéecheꞌen,

aꞌáa nu jaꞌhuanyechéetyeꞌnyijcheꞌen joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj.

8Aj nu nyij huatanyaꞌuunajcheꞌen tɨꞌij náahuɨɨreꞌen

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ caꞌnyíin jɨn huáꞌaacaj majta caꞌnyíin jɨn viiyej.”

9Huaꞌantyipuaꞌrityeꞌ, Tavástaraꞌ, huojoꞌrɨéj huáꞌnyuucaa jɨmeꞌ,

jiꞌnye aꞌɨ́j nu séj maj jucuꞌraj majta jutyaꞌxɨꞌɨj,

10tújca majta tɨ́caꞌ aꞌáa mu jaꞌtacɨꞌɨj ɨ chájtaꞌnaj jitze.

Aꞌɨ́j mu jitze séejreꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj majta ɨ maj avíitzij jɨn jeꞌej puaꞌaj tyúuxaj,

jéehua mu néijmiꞌi huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj,

11aꞌáa pu ɨ cáayej jitze séejreꞌ maj jucuꞌraj majta jucuanamuaj.

12Capu aꞌɨ́ɨn jeꞌej puaꞌaj tyinaataxájtacaꞌ ɨ tɨ nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

tyiꞌtɨ́j nyej nyáaj aꞌyan tyéꞌviicueꞌ,

capu ajta naatanyóꞌsiꞌtyej aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyaxanaꞌveꞌ,

nyej nyajta jimi pújoorej nyej nyij huatyényaꞌavaaj.

13¡Ajta muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, ɨ tyaj tyámuaꞌ naa tyíꞌtamuajtyej,

pajta muáaj huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ naa tyíꞌnyamuaꞌtyej,

14ɨ tyaj néemiꞌij aꞌáa jáꞌtasɨꞌrihuaꞌaj ɨ tyeyúujraꞌ tzajtaꞌ ɨ Dios

tyej tyij tyámuaꞌ naa tyiꞌhuátaꞌixaatyeꞌen,

tyajta tu néemiꞌij cɨɨnyacaꞌaj huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee!

15¡Micheꞌ jiyeꞌtzín huácuiꞌnyij ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ!

Micheꞌ júurican avaꞌnaj,

jiꞌnye huaꞌxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ pu séejreꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.

16Nyajta nyáaj nu ɨ Dios jimi huatyényuusij,

aꞌɨ́ɨ pu ɨ Tavástaraꞌ nyajapuáj huatányuusij.

17Nyáaj nu nyenyuusteꞌen nyajta nyeyiinyen

íiyaꞌ, chúmuaꞌ nyajta tɨ́caꞌ,

aꞌɨ́ɨ puꞌij nyanamuajran.

18Nyajapuáj pu huatányuusij nyatɨꞌɨj huatyényoꞌseꞌen,

japuan pu huatányuusij ɨ nyajúuricamej,

tyij majta jéehua aráꞌaxcaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ.

19Aꞌɨ́jna ɨ Dios, ɨ tɨ jusén jɨmeꞌ tyíꞌijta,

aꞌɨ́ɨ pu nyanamuajran ajta jeꞌen huoꞌtyáxaahuataj,

jiꞌnye camu aꞌɨ́ɨmaj jatapuáꞌcɨtacaa ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj

camu majta jatzɨɨnyeꞌ ɨ Dios.

20Aꞌɨ́ɨ mu jumuácaꞌ jɨn jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej ɨ juꞌ amíincustyamuaꞌ,

majta quee jaꞌráꞌastee jeꞌej maj tyityaꞌtóorasij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj huáꞌmuajtyej.

21Majta huápuɨꞌɨj naa huatoocuaꞌnyéej metyíꞌxaj,

ajta ɨ huaꞌmuaꞌtziiraꞌaj pu tzajtaꞌ séejreꞌ ɨ maj jɨn nyoꞌseꞌ.

Ajta ɨ huáꞌnyuucaa jéetzeꞌ pu cuaꞌtyij quee ɨ aséityij,

ajta capu aꞌyan een sulu chúun pu puéꞌeen tɨ huápuɨꞌɨj tyíꞌɨtzɨj.

22Tavástaraꞌ paj jitze tyuꞌtyátoonyij ɨ paj jɨn jeꞌej tyáꞌmuaꞌtzej,

aꞌɨ́ɨ puꞌij tyámuaꞌ tyiꞌmuachaꞌɨ́ɨj jaꞌmej;

capu aꞌnáj tyuꞌtáꞌsij tɨꞌij eetávetyij

aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ tɨ tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíꞌchaꞌɨj.

23Nyaj Dios, ɨ maj tyíꞌtyacuiꞌcaa majta ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa camu júurij muáꞌjuꞌun

camu manaꞌaj jéꞌtaꞌ úhuiixɨꞌɨj aꞌchu maj áꞌtɨjtɨꞌrej maj júurij,

muáaj paj aꞌáa huajaꞌtyáhuaꞌxɨj joꞌmaj tyityajáꞌavaꞌtacaa,

nyajta nyáaj nu aꞌ jitze tyíꞌcaꞌnyej.