Search form

SALMOS 59

Tavástaraꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tachaꞌɨj

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj. “Capáj tyiꞌtɨ́j antyíuꞌnaꞌan.” Nyúucarij tɨ naa huánamuajrii David tɨ jariaꞌmuaꞌaj, tɨꞌɨj Saúl tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj jáachaꞌɨɨn ɨ chiꞌraꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ David mej mij jaajéꞌcaj

1Nyaj Dios, pataꞌaj nyaj japua huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ;

pajta naatyéchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj nyaꞌuurej.

2Nyajapuáj paj huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌuurej,

nyajapuáj paj huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyíꞌtyacuiꞌcaa,

3jiꞌnye tyétyacaa mu séejreꞌ maj uhuácacaꞌnyeꞌ

majta aꞌɨ́j manaꞌaj tyichoꞌveꞌej aꞌtzáaj maj naajéꞌcaj.

Tavástaraꞌ, canu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ quee tyihuojóꞌitej canu nyajta huányaxanaꞌcɨrej;

4canu tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j,

ajta, aꞌyaa pu tyíꞌeen, aꞌɨ́ɨ mu tyámuaꞌ juꞌuurej mej mij naatyényoꞌsiꞌtyeꞌen.

¡Huájɨsij!

¡Pajta mujoꞌvéꞌmeꞌen pej pij naꞌantyinájche pajta jeꞌen naaséj!

5Muáaj, Tavástaraꞌ, Dios mu paj néijmiꞌi putyíꞌuurej, pajta huaꞌ Dios aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan,

huájɨsij pajta puéjtzij huoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ,

capáj huaꞌcuꞌvej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj.

6Tɨ́caꞌ mu ajeꞌréꞌnyinyii, aꞌyan metyiꞌtyáꞌxɨꞌɨj matɨꞌɨj ɨ tzɨꞌcɨ́ɨj,

aꞌáa mu mij jaꞌtacɨꞌɨj joꞌtɨj jaꞌchajtaꞌ.

7Majta ejcuéemuxaꞌaj ɨ jutyényij jitze,

aꞌyaa mu mij tyúuꞌixaatyeꞌ mej mij tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej aꞌyaa mu tɨjɨn:

“¡Capu maꞌ aꞌtɨ́j tɨꞌij táanamuaj!”

8Pajta muáaj, Tavástaraꞌ, muáaj paj huaꞌaꞌtzej aꞌɨ́ɨjma;

muáaj paj huaꞌxaahuariꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

9Muéetzij jimi nu tyámuaꞌ éenyeꞌej naꞌmej, nyaj Dios,

jiꞌnye muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ caꞌnyíjraꞌaj nyatáꞌcaa ajta ɨ tɨ nyechaꞌɨj.

10Aꞌɨ́jna ɨ Dios ɨ tɨ nyaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨ pu mujoꞌvaꞌmaꞌaj taꞌmej tɨꞌij naꞌantyinájche;

aꞌɨ́ɨ pu naatáꞌsij nyej nyij huoꞌséj matɨꞌɨj huatyámueꞌtɨcheꞌen ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ.

11Capáj huaꞌcuꞌvej aꞌɨ́ɨjma,

mataꞌaj mij aꞌɨ́ɨmaj aꞌnáj tɨnaꞌaj jamuaꞌreeriaj ɨ maj nye chájtaꞌnaj puéꞌeen;

huoꞌtamuárityeꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej, pajta huoꞌtyáxaahuataj.

¡Tavástaraꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyámuaꞌ naa tyíꞌtachaꞌɨj!

12Aꞌɨ́j mu jɨn atyáꞌɨtzeꞌrii néijmiꞌi jɨmeꞌ jeꞌej maj tyíꞌxaj;

¡micheꞌ aꞌɨ́jna jɨn huavíviꞌriꞌhuaj tyiꞌtɨ́j maj jujɨ́ɨmuaꞌaj jɨn óotzaahuatyeꞌ

majta tyiꞌtɨ́j maj hueꞌtzij jɨn tyaꞌtóoratziꞌraj!

13¡Huaꞌantyipuaꞌrityeꞌ, huaꞌantyipuaꞌrityeꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj jɨn nyúꞌcamuɨꞌ!

¡Micheꞌ quee cheꞌ maꞌ jáꞌsejriaꞌaj!

¡Cheꞌ huamuaꞌreerijhuaj tɨ ɨ Dios aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Rey jɨn tyiꞌtyéjvee

aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Jacob ajta aꞌájna ɨmuáj joꞌtɨj ɨ chuéj jóoꞌasej!

14-15Matɨꞌɨjta tɨ́caꞌ ajeꞌréꞌnyej aꞌyan metyiꞌtyáꞌxɨꞌɨj matɨꞌɨj ɨ tzɨꞌcɨ́ɨj,

majta jeꞌen aꞌáa jaꞌtacɨ́ꞌcaꞌan joꞌtɨj jaꞌchajtaꞌ cueꞌráj metyiꞌhuooj,

aꞌɨ́ɨ mu mij tyiꞌtyáꞌxɨꞌɨj muáꞌjuꞌun matɨꞌɨj quee jéehua ɨ cueꞌráj tyúꞌtyoonyij.

16Ajta nyéetzij jɨmeꞌ, íiyaꞌ nu muéetzij jimi tyuꞌtáchuiicaj;

caꞌnyíin nu jɨn jaataxájtaj ɨ paj jɨn taxɨeꞌveꞌ nyajta ɨ paj jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej.

Jiꞌnye muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyámuaꞌ tyíꞌnyechaꞌɨj,

ɨ tɨ nyahuɨɨreꞌ nyatɨꞌɨjta quee jeꞌej jájtyooveꞌen.

17Muéetzij jimi nu tyuꞌtáchuiicaj, nyaj Dios,

jiꞌnye muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ caꞌnyíjraꞌaj nyatáꞌcaa ajta ɨ tɨ tyámuaꞌ tyíꞌnyechaꞌɨj,

¡muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ nyaxɨeꞌveꞌ!