Search form

SALMOS 60

Jeꞌej maj tyaatáhuoonyij tɨꞌij aꞌɨ́ɨn huoꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ tajapuá tɨ jáꞌmaꞌcan

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ cuíinarij tɨ aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨjɨn: “Ɨ tzuhuáa tɨ jɨn séejreꞌ jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨj.” Nyúucarij tɨ naa huánamuajrii David tɨ jɨn tyihuoꞌmuáꞌtyej, tɨꞌɨj eerájraa tɨꞌij huatyényoꞌseꞌen aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj aꞌyan huaꞌtamuáꞌmuaj tɨjɨn arameos aꞌáa maj jaꞌchej a Naharaim majta aꞌájna a Sobá, ajta aꞌɨ́jna ɨ Joab, tɨꞌɨj huariáꞌraa, tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj puaꞌmuácaa pu ɨ tyétyecaa antyimueꞌtɨj aꞌáa maj jáꞌmaꞌcan a Edom tɨꞌɨj aꞌáa joꞌtyéenyoꞌsej a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Valle de la Sal

1Aꞌɨ́jcɨ ɨ paj jɨn nyúꞌcamuɨꞌ, nyaj Dios, aꞌɨ́j paj jɨn períj matuuhuaꞌxɨj,

pajta taꞌantyipuáꞌrij;

¡taatáꞌ ijíij tyej tyij tyajtáhuaꞌaj huatyátacaꞌnyej!

2Muáaj paj tyuꞌtáꞌ tɨꞌij ɨ cháanacaj huatóocaꞌtzɨj ajta ootátziꞌtyej;

¡pataꞌaj ijíij tyámuaꞌ jáaꞌuurej joꞌtɨj joꞌtátaariacaꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu huatyámuɨɨrixɨꞌsij!

3Jéehua paj huápuɨꞌɨj puéjtzij huoꞌtaꞌ ɨ maj aꞌchájtaꞌnaj jitze ajtyámaꞌcan,

aꞌɨ́j paj taatáꞌ ɨ nahuáj tɨ tyúꞌtɨmueꞌrasteꞌ.

4Muáaj paj tyiꞌtɨ́j huoꞌtaséjratyej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj aꞌjimi tyíchaꞌɨj

mej mij jáamuaꞌreej aꞌtzáaj maj huatóoꞌuunaj tɨꞌij quee ɨ ɨꞌrɨ́j tyihuoꞌpuéjtyeꞌen.

5¡Taatájee, pajta tajapuá huatányuunyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej!

¡Pajta huaꞌ japua huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma ɨ paj huaꞌxɨeꞌveꞌ!

6Dios pu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌájna a tɨ aꞌɨ́ɨn jáꞌsejreꞌ tɨjɨn:

“¡Nyenyetyámuaꞌvaꞌaj nu muiꞌcaquéj jariáꞌnaxɨꞌɨj ɨ chájtaꞌnaj Siquem

nyajta aꞌɨ́j néijmiꞌi huoꞌriáaꞌsij aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Sucot!

7Aꞌɨ́jna ɨ Galaad ajta ɨ Manasés aꞌɨ́ɨ mu nye jitze ajtyámaꞌcan;

Ajta ɨ Efraín pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ naꞌváꞌnaa ɨ nyamuꞌuj jitze,

ajta ɨ Judá pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nye tyáxuꞌuj ɨ nyaj jɨn tyíꞌijta,

8Moab pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌɨj ɨ nyaj jitzán anányamuejtyeꞌen,

nyajta ɨ nyaj caꞌquéj aꞌɨ́j nu japua jarárɨesij ɨ Edom,

¡nyajta jijhuan nyatɨꞌɨj tyuꞌtyámueꞌtɨj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ filisteos!”

9¿Aꞌtanyíj náꞌviꞌtɨn tɨꞌij aꞌáa nyojoꞌreꞌnyijtyeꞌen joꞌtɨj jáꞌsejreꞌ ɨ chájtaꞌnaj tɨ curiáꞌnamiꞌ?

¿Aꞌtanyíj náꞌviꞌtɨn aꞌájna ɨmuáj a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Edom?

10Jiꞌnye muáaj, nyaj Dios, muáaj paj matuuhuaꞌxɨj,

¡capáj cheꞌ huaꞌ jamuán huaméj ɨ tyétyacaa maj tajɨ́meꞌ nyoꞌsii!

11Taatáhuɨɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ tájchaꞌɨɨreꞌ,

jiꞌnye capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ ɨ tyévij tɨ jɨn tyíꞌchaꞌɨj.

12Vaꞌcán tu jɨn tyuꞌtyámueꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ Dios tɨ jɨn taatyáhuɨɨreꞌej,

¡aꞌɨ́ɨ pu huoꞌtzíinajraꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tájchaꞌɨɨreꞌ!