Search form

SALMOS 66

Naa pu tyuꞌséꞌrin muáaj paj tyúꞌtaahuacaꞌ

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj. Chuíicarij maj jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen, chuíicarij maj jɨn jaatyáanajche

1Setyuꞌtáchuiicaj ɨ Dios jimi xuutyámuaꞌveꞌej,

mu siaj aꞌyan huacháatɨmee néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua;

2setyuꞌtáchuiicaj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ naa huánamuajrii ɨ tɨ jɨn ántyapuaj;

chuíicarij xu jimi tyuꞌtáchuiicaj tɨ naa tyúꞌnamuajrii.

3Aꞌyaa xu tyaatéꞌexaatyeꞌen ɨ Dios tɨjɨn:

“Naa pu tyihuáꞌsejratyeꞌ muáaj paj tyúꞌtaahuacaꞌ.

Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej

aꞌɨ́ɨ mu muéetzij jimi eetávitzej metyiꞌtzɨ́ɨnyeꞌej ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ,

4néijmiꞌi mu muanajche ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua

majta muéetzij jitze maꞌcan tyíꞌchuiicaj.”

5Musioꞌváꞌjuꞌ siajta jaaséj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyíꞌmuarɨeꞌ,

jeꞌej tɨ tyámuaꞌ tyúꞌruuj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ naa tyihuáꞌsejratyeꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyeɨ́tyee,

6aꞌyaa pu jáaruuj ɨ jájtyij tɨꞌɨj chuéj tɨ huáchij,

majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj aꞌɨ́ɨ mu juɨꞌɨcán antacɨ́j ɨ játyaꞌnaj jitze,

tyicheꞌ huátatyamuaꞌveꞌen ɨ Dios jimi.

7Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej, aꞌɨ́j pu jusén jɨn tyíꞌijta,

tyámuaꞌ pu naa tyihuáꞌsej ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee,

mataꞌaj mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyihuojóꞌitej

tyámuaꞌ juꞌuuriaj mej mij jaatyényoꞌsiꞌtyeꞌen.

8¡Mu siaj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee, tyámuaꞌ xu tyeetyátoonyij ɨ Dios,

cheꞌ huánamuajreꞌen ɨ siaj jimi tyiꞌtyéchuiicaj!

9Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu taatáꞌ tyej tyij júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen,

capu tyuꞌtáꞌ tyej tyij huatyámueꞌtɨcheꞌen.

10Aꞌɨ́jna ɨ taj Dios, aꞌɨ́ɨ pu taatyéesej tyej tyij tyámuaꞌ eenyeꞌ,

tyámuaꞌ pu táaruuj tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ pláataj tɨ jumuaꞌtɨj.

11Muáaj paj tyuꞌtáꞌ tyej tyij huavíviꞌriꞌhuaj,

pajta jeꞌen tyijetyáacan tyitaatyéꞌijcatyej.

12Muáaj paj tyuꞌtáꞌ tɨ chaꞌnaꞌaj aꞌtɨ́j taatzíinajraꞌnyij,

tuꞌríj jaapuéjtzitariacaꞌ jájtyij jɨmeꞌ tyajta tɨéj jɨmeꞌ,

ajta muáaj paj períj taatáꞌ tyej tyij ucayáatɨraꞌnyij.

13Aꞌúu nu joꞌtyárutyij aꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ nyajta jeꞌen yaꞌmuáatyee huatyáteeraj aꞌ jitze maꞌcan,

aꞌyaa nu nyij tyaꞌrányaꞌastesij jeꞌej nyaj muéetzij jimi tyaꞌtányaraj,

14aꞌɨ́jna ɨ nyaj muéetzij jimi tyaꞌtányaratziiriꞌ

nyatɨꞌɨj jéehua huápuɨꞌɨj japuéjtzitariacaꞌaj.

15Yaꞌmuáatyee maj puꞌtyij nu muéetzij jitze maꞌcan huatyáteeraj,

túuruꞌuj nu aꞌ jimi tyuꞌtátuiireꞌej nyajta chíutyee maj túuruꞌuj,

nyajta nu cányaꞌxɨɨ aꞌ jimi huatámuꞌvejritaj.

16¡Siataꞌaj néijmiꞌi muaꞌaj mujoꞌváꞌjuꞌun,

mu siaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ Dios!

¡Xáanamuajriꞌ, ɨ nyaj jamuaatéꞌexaatyeꞌsij

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huáruuj nye jimi!

17Nye tyenyij nyajta ɨ nyenyanúu jɨmeꞌ

nu jaatajé nyajta tyaatatyójtziꞌrej.

18Tɨpuaꞌaj nyáaj jeꞌej puaꞌaj nyetyiꞌriaꞌmuaꞌsimeꞌen,

capu ɨ Tavástaraꞌ nyanamuáarajcheꞌen,

19¡ajta aꞌɨ́ɨ pu náanamuajriꞌ ajta aꞌyan huarɨ́j jeꞌej nyaj tyaatáhuaviiriꞌ!

20¡Cheꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ Dios,

ɨ tɨ jáanamuajriꞌ jeꞌej nyaj jimi tyuꞌtyéenyuj

ajta quee jaatapuáꞌcɨtacaꞌ tɨ nyaxɨeꞌveꞌ!