Search form

SALMOS 69

Jeꞌej tɨ tyíꞌjijhuaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej tyóomuaꞌtzej

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ cuíinarij tɨ aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨjɨn: “Tzuhuáa.” David tɨ jaꞌaꞌrij.

1Pataꞌaj huatányuunyij, nyaj Dios,

jiꞌnye nuꞌríj tɨn atyámuɨꞌsij a jáataꞌ;

2nuꞌríj ajoꞌcárutyij aꞌájna joꞌtɨj vaꞌtɨ́j jaꞌajréxaj

ajta quee jeꞌej tyíɨꞌrij jóꞌnyaj jaꞌrányacaꞌnyej.

Aꞌáa nuꞌríj jaꞌráꞌaj joꞌtɨj jéetzeꞌ jaꞌtyáatɨꞌ

ajta arí tɨn nɨeꞌtarɨésij ɨ tɨ caꞌnyíin jɨn muɨꞌyej.

3Capu cheꞌ nyaɨꞌriityeꞌ nyaj caꞌnyíin jɨn huajíjhua,

jéehua puꞌríj huápuɨꞌɨj naꞌantyáacuiꞌ,

ɨ nyajɨꞌɨj nu nyajta nyeríj jɨn huácuaꞌnaxɨj

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj jéehua nyeríj áꞌtyeej nyaj tyiꞌijchóꞌveꞌ ɨ Dios jimi.

4Muꞌríj jéetzeꞌ huatámuiꞌriacaꞌ ɨ maj chaꞌmanaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn nyaxanaꞌveꞌej

quee aꞌchu nyaj puaꞌmácan cájcɨpuaj ɨ nyamuꞌuj jitze,

muꞌríj huatámuiꞌriacaꞌ ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

ɨ maj chaꞌmanaꞌaj naꞌantyipuáꞌrityaꞌmuꞌ

majta nyahuavii nyaj huoꞌtátuiireꞌen tyiꞌtɨ́j nyaj quee huanáhuaj.

5Nyaj Dios, muáaj paj jamuaꞌreej nyaj huápuɨꞌɨj quee tyúꞌnamuajracaꞌaj;

capu jeꞌej tyíɨꞌrij nyaj jaatyáꞌavaaj tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn ootyáꞌɨtzee.

6Tavástaraꞌ, Dios mu paj néijmiꞌi putyíꞌuurej pajta néijmiꞌi jɨn antyíaꞌmuaꞌreej,

micheꞌ quee tyéviꞌsiꞌ huataséjreꞌen nyáaj nyej nyij puéꞌeenyeꞌ,

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj muéetzij jitze tyíꞌcaꞌnyej,

huaꞌ Dios aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan,

micheꞌ quee jeꞌej tyityóomuaꞌajcaj nye jitze maꞌcan

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jéehua muéetzij muahuoo.

7Aꞌ jitze maꞌcan nu nyeríj néijmiꞌi tyoꞌtáviicueꞌriꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxaj,

nye nyéerimij pu arí jitze séejreꞌ ɨ tɨ tyéviꞌsiꞌ huaséꞌrin,

8aꞌyaa nu een tɨꞌɨj ɨ tɨ seequéj huaséꞌrin majta quee nyamuaꞌtyej

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyeꞌihuáamuaꞌ puéꞌeen.

9Jéehua nu huápuɨꞌɨj jaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ aꞌ tyeyúuj,

nye jitze pu arí tyiꞌráꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj muéetzij jeꞌej puaꞌaj tyíꞌmuaxaj.

10Nyatɨꞌɨjta nyeyiinyej nyajta nye ítziꞌveꞌej, aꞌɨ́ɨmaj mu jeꞌej tyíꞌnyaxaj;

11tɨpuaꞌaj nyényaxaamujrityaꞌaj, néijmiꞌi mu aꞌɨ́ɨmaj naatyáꞌaꞌtzij.

12Néijmiꞌi mu nyéetzij nyetyáxajta,

majta ɨ maj taꞌruj aꞌɨ́ɨmaj mu nyéetzij nyetyéchuiicaj.

13Nyajta nyáaj, Tavástaraꞌ, nyáaj nu muéetzij jimi huatyényuusij.

Nyaj Dios, ¡pataꞌaj ijíij naatáhuɨɨreꞌen!

Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj jéehua nyaxɨeꞌveꞌ, ¡ijíij paj naatájeevej!

Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj jɨn tyámuaꞌ een, ¡nyajapuáj paj huatányuunyij!

14¡Capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen nyej nyij atyájrutyej joꞌtɨj joꞌjáxuꞌtaꞌ!

¡Nyajapuáj paj huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj nyaxanaꞌveꞌ

pajta aꞌájna joꞌtɨj ɨ jájtyij jaꞌtyáatɨꞌ!

15¡Capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨ nɨeꞌtárɨeenyij ɨ tɨ caꞌnyíin jɨn muɨꞌyej!

¡Capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨ ɨ jájtyij tɨ viváajmaꞌaj atyúutaꞌhuaj

anyojoꞌcárujtyeꞌen ajta jeꞌen naꞌváꞌnaj!

16Tavástaraꞌ, pataꞌaj naatájeevej;

¡muáaj paj néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ een pajta jéehua taxɨeꞌveꞌ!

Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj jéehua tyámuaꞌ tyihuojóꞌmuaꞌraj, nyejitzé paj rányeerej;

17¡capáj manúujɨpuan nyéetzij ɨ nyaj muahuɨɨreꞌ!

¡Caꞌnácan paj naatájeevej, jiꞌnye jeꞌej pu puaꞌaj tyíꞌnyaꞌuurej!

18Nyejitzé paj ajtyáxɨɨrej, pajta jeꞌen nyajapuáj huatányuunyij;

¡nyajapuáj paj huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ!

19Muáaj paj jamuaꞌreej maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxaj,

nyajta japuéjtzitarej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ tyúꞌtyeviꞌrasteꞌ nyajta ɨ maj jɨn náꞌxaahuaj,

muáaj paj huáꞌmuajtyej aꞌtyán maj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ.

20Puꞌríj nyatzájtaꞌ jeꞌej puaꞌaj náaruj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxaj,

¡capu núꞌcaꞌnyistiꞌ nyajta quee cheꞌ nyacaꞌnyej!

Chaꞌnaꞌaj nuꞌuj jahuoo

aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyámuaꞌ tyinaatyéjeevej ajta náꞌancuꞌvaxɨꞌ.

21Huáꞌveꞌrij mu atyájraj ɨ nyacueꞌraj jitze,

ajta nyatɨꞌɨj huataíꞌimuj nahuáj mu naatáꞌ tɨ ántzinaj.

22¡Cheꞌ aꞌɨ́jna ɨ huaꞌ méesaj joꞌmaj tyajáꞌcuaꞌcaa huaꞌ jamuán ɨ juꞌ amíincustyamuaꞌ

cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyiꞌpueꞌéenyeꞌej jáꞌraꞌnyij ɨ maj jɨn huavíviꞌriꞌhuaj!

23¡Pataꞌaj huoꞌtáꞌan mej mij aracúcuꞌnyij muáꞌraꞌnyij

ajta mej mij aꞌnáj tɨnaꞌaj juviváaj ɨ jutɨ́jchij jitze!

24Huaꞌ jitze paj jarárɨeenyij ɨ paj jɨn nyúꞌcamuɨꞌ;

¡pajta aꞌɨ́jna jɨn huoꞌtyátɨeeraj ɨ paj jɨn nyúꞌcamuɨꞌ!

25Cheꞌ quee cheꞌ ajaꞌtyiꞌtɨ́ɨtaj aꞌájna joꞌmaj tyojoꞌtyáꞌɨnaamuaa,

ajta quee cheꞌ aꞌtɨ́j aꞌáa jaꞌchajca joꞌmaj aꞌɨ́ɨmaj joꞌcháatɨmaꞌcaa;

26jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj mu jamuarityeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ paj muáaj puéjtzij jaatáꞌ,

majta jáꞌxaahuaj ɨ tɨ jatyácuiꞌnyij aꞌɨ́jcɨ ɨ paj muáaj tyaapuéj.

27Aꞌɨ́j paj pajta huoꞌriaꞌrɨeeraj ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een;

¡cheꞌ quee huoꞌcɨꞌtyij pej pij tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ!

28¡Huoꞌrioꞌuunaj jeꞌej maj ántyaꞌruj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ yuꞌxarij júuricamej tɨ jitzán séejreꞌ!

¡Capáj huáꞌyuꞌxaj joꞌmaj jaꞌyuꞌsiꞌ ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ!

29Pajta nyéetzij, ɨ nyaj tyíꞌcuiꞌ nyajta jeꞌej tyéꞌnyamuaꞌtzej,

naꞌajriáj, nyaj Dios, pajta nyajapuáj huatányuunyij.

30Nyetyatatyójtziꞌreꞌej nyetyiꞌchuíicaj ɨ Dios,

jimi nu tyuꞌtáchuiicaj nyetyaatatyójtziꞌreꞌej,

31Tavástaraꞌ puꞌij jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyoꞌtóomuaꞌsij

quee tɨpuaꞌaj túuruꞌ jimi naatámuꞌvejritaj

naꞌríij visáaruꞌ tɨ avaꞌahuájmee ajta anacáarɨeꞌejmee.

32Matɨꞌɨj aꞌíj huaséj, aꞌɨ́ɨmaj mu huatóotyamuaꞌveꞌsij ɨ maj jeꞌej tyityóomuaꞌtzej

ajta caꞌnyíjraꞌaj huataséjreꞌsij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jahuoo ɨ Dios;

33jiꞌnye ɨ Tavástaraꞌ pu huáꞌnamuaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ

ajta quee huaꞌxanaꞌveꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj eetyánamiꞌ ɨ maj jitzán ajtyámaꞌcan.

34¡Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ tajapuá tɨ séejreꞌ, ɨ cháanacaj ajta ɨ jájrij,

majta néijmiꞌi aꞌɨ́j maj jitze tyíꞌtyesejreꞌ!

35-36Jiꞌnye Dios pu aꞌɨ́j japua huatányuusij ɨ Sión

ajta tyámuaꞌ jaꞌuurej ɨ chájtaꞌnaj aꞌáa tɨ tyejeꞌejtyámaꞌcan a Judá.

Huaꞌyojmuaꞌ ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨjma pu aꞌrij jaꞌmej ɨ chájtaꞌnaj Sión tɨ ántyapuaj,

aꞌáa mu mij jaꞌcháaj muáꞌjuꞌun majta néijmiꞌi tyuꞌtyóoaꞌrityeꞌsij,

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaxɨeꞌveꞌ ɨ tɨ jɨn ántyapuaj aꞌɨ́ɨ mu aꞌáa joꞌcháatɨmaꞌaj muáꞌjuꞌun.