Search form

SALMOS 7

Tavástaraꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ juées tɨ tyámuaꞌ naa tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ

Tɨꞌɨj huóoyiinyacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ David, aꞌájna tɨꞌɨj tyuꞌtáchuiicacaꞌ ɨ Tavástaraꞌ jimi, aꞌyájna tɨꞌɨj tyaataꞌíjtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Cus, aꞌɨ́j tɨ jitze eerámaꞌcan ɨ Benjamín

1-2Tavástaraꞌ, nyaj Dios, muéetzij jimi nu jahuoo pej pij naatyáhuɨɨreꞌen;

¡pataꞌaj nyajapuáj huatányuunyij néijmiꞌcaa jimi ɨ maj quee nyeséejracuj!

¡Naatyáhuɨɨreꞌ, jiꞌnye aꞌyaa mu aꞌɨ́ɨmaj een matɨꞌɨj ɨ muajyéj,

mej mij quee aꞌɨ́ɨmaj naatyátzaanaxɨꞌɨn

ajta jeꞌen quee ajaꞌ aꞌtɨ́ɨtan tɨꞌij nyajapuáj huatányuunyij!

3Tavástaraꞌ, nyaj Dios,

¿tyiꞌtanyí jitze nye quee tyámuaꞌ huarɨ́j?

¿Nyiquij aꞌtɨ́j naajéꞌcaj?

4¿Caꞌ séej ɨ nyaꞌ amíincuj tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj nyetyaanájchij?

¿Caꞌ tyiꞌtɨ́j jitzán naapuáꞌrityej ɨ tɨ nyéjchaꞌɨɨreꞌ ɨ tɨ quee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájnatacaꞌaj?

5Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyiꞌjaꞌyájnatan, cheꞌ aꞌɨ́ɨn naatamuárityeꞌen ɨ tɨ nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

cheꞌ naatáaꞌsej ajta jeꞌen chóotaꞌ naatyásaꞌrɨeechej,

ajta jeꞌen aꞌɨ́jna jɨn naatyáxaahuataj.

6¡Pataꞌaj nyuꞌcamuɨꞌɨj ájchenyij, Tavástaraꞌ!

¡Nyuꞌcamuɨꞌɨj paj huatáꞌsejrataj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ!

Muáaj, mu paj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ paj tyámuaꞌ tyíꞌuuren,

nyajamuan paj yésejriaꞌaj.

7Micheꞌ mueꞌtɨ́j ɨ tyeɨ́tyee a jitze atahuíistɨraꞌnyij

pajta acáyixɨꞌɨn aꞌ ɨpuáaj jitze, huaꞌ japua aꞌɨ́ɨjma.

8Tavástaraꞌ, muáaj paj huáꞌxɨjtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee,

aꞌɨ́j paj jɨn noꞌxɨ́jtyeꞌen jeꞌej tɨ nye jitze tyiꞌtyéevijtɨj,

aꞌɨ́j paj jɨn noꞌxɨ́jtyeꞌen tyiꞌtɨ́j nyaj quee muaꞌreeriacaꞌaj nyajta aꞌɨ́jna jɨn aꞌyan huarɨ́j.

9Dios paj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ,

pajta jamuaꞌreej jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyíꞌmuaꞌtzej,

ajta jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyétyeꞌ ɨmuáj jutzájtaꞌ tyíꞌmuaꞌtzej,

¡antyipuáꞌrityeꞌ ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj ɨ rɨcɨj ɨ maj quee tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj,

pajta tyámuaꞌ tyeetyéchaꞌɨɨn aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj tɨ quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ!

10Aꞌɨ́jna ɨ tɨ naatyáhuɨɨreꞌej aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios jútyeꞌ ɨmuáj tɨ jáꞌsejreꞌ,

aꞌɨ́ɨjma tɨ japua huatányuusij ɨ maj tyámuaꞌ een ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ.

11Dios pu juées puéꞌeen tɨ tyámuaꞌ naa tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ

tɨquee aꞌnáj jitzán huataséjreꞌsij ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.

12Tɨpuaꞌaj ɨ tyáatɨꞌ quee tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios jimi,

Dios pu tyámuaꞌ jaꞌuuren ɨ juchúun;

puꞌríj tyámuaꞌ tyaꞌajcájtyej ɨ jutuꞌnamuaꞌ,

13puꞌríj tyámuaꞌ tyúꞌruuj ɨ tyúuꞌɨꞌrɨj tɨ tyeꞌentyitáatɨmee,

¡puꞌríj tyámuaꞌ tyúꞌruuj ɨ tɨ jɨn huatyényoꞌseꞌen!

14Xaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨ

puꞌríj joꞌtacuíꞌnyacaꞌ tɨꞌɨj ɨ tɨ tyiyóoj jaꞌmej,

aꞌɨ́j pu jɨn jutzaꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een

ajta jeꞌen aꞌɨ́j tyiyóoj jaꞌmej ɨ tɨ hueꞌtzij puéꞌeen.

15Ajta arí tyeꞌtyáacuj tyétyeꞌ ɨmuáj huápuɨꞌɨj joꞌcacúunyican,

aꞌáa puꞌij jaꞌtyévesij joꞌtɨj jusɨ́ɨj tyejeꞌtyáacuj.

16¡Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj ajta ɨ tɨ jɨn nyoꞌseꞌ

aꞌɨ́ɨ pu jitzán tyiꞌráꞌeexaj!

17Nyetyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ Tavástaraꞌ jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ,

nyetyuꞌtáchuiicaj aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Tavástaraꞌ,

aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan jeꞌej tɨ ántyapuaj ɨ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ.