Search form

SALMOS 71

Jeꞌej tɨ tyuꞌtyéenyuj aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ arí vástɨꞌ

1Tavástaraꞌ, muéetzij jimi nu jahuoo pej pij naatyáhuɨɨreꞌen;

¡capáj aꞌnáj tyiꞌtáꞌcareꞌen nyej nyij aꞌ jimi jeꞌej puaꞌaj tyoꞌtányamuaꞌtyij!

2¡Pataꞌaj nyajapuáj huatányuunyij, pajta jeꞌen tyámuaꞌ tyinaatyéchaꞌɨɨn,

jiꞌnye muáaj paj néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ een!

Aꞌtzúj cuiꞌ náanamuaj, pajta nyajapuáj huatányuunyij.

3Muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ nyaj jitzán arányacaꞌnyej,

¡muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ tɨ jitzán ɨꞌríj tɨꞌij náahuɨɨreꞌen pajta ɨ tɨ nyajapuáj huatányuunyij!

¡Muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jitzán arányacaꞌnyej ajta tɨꞌij náahuɨɨreꞌen!

4Nyaj Dios,

nyajapuáj paj huatányuunyij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj,

aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ tyíꞌtyacuiꞌcaa pajta ɨ tɨ jaꞌráanajchi tɨ huanyoꞌseꞌen,

5jiꞌnye muáaj, Tavástaraꞌ, nyatɨꞌɨj nyanaꞌaj tyíꞌtyamuestacaꞌaj

muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jitzán tyiꞌijchóꞌveꞌ pajta tyámuaꞌ tyíꞌnyechaꞌɨj.

6Nyóocheꞌ nu nyáaj aꞌáa jaꞌséeriaꞌcaj ɨ jucáaraꞌ jitze ɨ náanaj,

nyajta nyeríj muéetzij jitze arányacaꞌnyajcaꞌaj.

¡Muáaj paj tyuꞌtáꞌ nyej nyij huanɨeꞌhuaj!

¡Nyáaj nu aꞌnáj tɨnaꞌaj tyiꞌmuatyóotziꞌreꞌej naꞌmej!

7Mueꞌtɨ́j mu meríj nyéetzij tyámuaꞌ nyojoꞌsej,

ajta muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ nyahuɨɨreꞌ.

8Aꞌnáj tɨnaꞌaj pu ɨ nye tyenyij jitze séejreꞌ

nyej nyij aꞌɨ́j huatáchuiicaj ɨ paj jɨn naa huaséꞌrin,

9capáj nyaxanaꞌvaꞌaj tɨpuaꞌaj nyeríj vastacɨrɨeꞌej,

capáj manúujɨpuan tɨpuaꞌaj nye quee cheꞌ nyacaꞌnyej.

10Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ, ɨ maj jaxɨeꞌveꞌ maj naajéꞌcaj,

aꞌɨ́ɨmaj mu meríj antyóosɨɨj majta tyámuaꞌ juꞌuurej mej mij jeꞌej náaꞌuurej.

11Aꞌyaa mu tyíꞌxaj tɨjɨn: “¡Siataꞌaj jaataváj siajta jeꞌen jaatyéeviꞌ,

jiꞌnye Dios pu arí majúurɨej

capu ij aꞌtɨ́j japuan huatányuusij!”

12Capáj nye jimi ajtáyiꞌcan, nyaj Dios;

¡caꞌnácan paj mujoꞌvéꞌmeꞌen pej pij naatáhuɨɨreꞌen!

13¡Micheꞌ tyéviꞌsiꞌ huataséjreꞌen majta jeꞌej huaꞌantyipuáꞌrityeꞌen

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéetzij nyéjchaꞌɨɨreꞌ!

¡Micheꞌ huápuɨꞌɨj huatóotyeviꞌraꞌastaj

ɨ maj aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨꞌij nyéetzij jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaꞌuurej!

14Ajta nyáaj nu aꞌnáj tɨnaꞌaj aꞌjimi tyiꞌijchóꞌveꞌej naꞌmej,

nyajta jéetzeꞌ nyajtáhuaꞌaj jéetzeꞌ nu tyimuaatatyójtziꞌreꞌej,

15aꞌnáj tɨnaꞌaj nu muéetzij muaxáataj naꞌmej ɨ nye tyenyij jɨmeꞌ

paj muáaj tajapuá huatanyúj pajta néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ tyitoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌtzej.

¡Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨ puéꞌeen ɨ tɨ quee nyaɨꞌriityeꞌ nyej nyij yoꞌitéej náꞌraꞌnyij!

16Nyaataxájta jeꞌej paj muáaj tyiꞌtɨ́j vaꞌcán jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, Tavástaraꞌ.

¡Nyáaj nu jaataxájtaj paj muáaj panaꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ!

17Nyaj Dios,

muáaj paj néijmiꞌi tyinaamuáꞌtyej nyatɨꞌɨj nyanaꞌaj tyuꞌcɨ́leenyiꞌtariacaꞌ,

ajta nyóocheꞌ nu jaxáataj naꞌmej ɨ paj vaꞌcán jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ.

18Nyaj Dios, capáj manúujɨpuan

tyij nyajta nyeríj nyáaj vastacɨrɨeꞌej nyajta avaꞌcueenaviꞌij,

jiꞌnye nyóocheꞌ nu huaꞌixáatyaꞌaj naꞌmej paj muáaj néijmiꞌi putyíꞌuurej

aꞌɨ́ɨjma ijíij maj huátyeɨtyee ajta majcaꞌhuáyee maj huataséjreꞌsij.

19Aꞌɨ́jna ɨ paj jɨn tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ, nyaj Dios, tajapuá pu ɨmuáj jaꞌráꞌasej,

muáaj paj vaꞌcán jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ,

¡capu sɨ́ɨj ajtáhuaꞌaj séejreꞌ tɨ aꞌyan een patɨꞌɨj muáaj!

20Tyij pajta períj naatáꞌ nyej nyij jaaséj

ɨ tɨ jéehua jeꞌej puaꞌaj tyíꞌrɨcɨj ajta jéehua ɨ xaamújriraꞌaj,

pajtáhuaꞌaj paj naatáꞌsij nyej nyij júurij náꞌraꞌnyij,

pajtáhuaꞌaj paj naꞌajriásij tyétyeꞌ ɨmuáj ɨ chuéj tzajtaꞌ,

21vaꞌcán paj jɨn tyámuaꞌ tyinaatyátoosij

pajta jeꞌen tyámuaꞌ tyinaatyéjeevij.

22Nyajta nyáaj, nyaj jɨmeꞌ,

nyetyuꞌtáchuiicaj nyajta tyimuaatatyójtziꞌreꞌej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj tyámuaꞌ een

aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ áarpaj nyajta ɨ canárij jitze,

nyaj Dios, muáaj paj tyámuaꞌ een aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan.

23Nye tyenyij pu huatóotyamuaꞌveꞌsij tɨꞌɨj muéetzij muaatáchuiicaj,

aꞌyájna tɨꞌɨj ajta néijmiꞌi ɨ nye tyévij, ɨ paj muáaj japuan huatanyúj.

24Aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj ɨ nyenyanúu tyiꞌxáataj jaꞌmej aꞌnáj tɨnaꞌaj

paj muáaj jɨꞌréenyeꞌej séejreꞌ,

jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨꞌij nye jimi jeꞌej puaꞌaj tyáꞌraꞌnyij

aꞌɨ́ɨjma pu arí aꞌɨ́ɨn huaꞌcáanaj ɨ tɨ tyéviꞌsiꞌ huaséꞌrin.