Search form

SALMOS 72

Jeꞌej maj tyityeetyényuunyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ rey

Salomón tɨ jaꞌaꞌrij.

1Pataꞌaj jaatáꞌan, nyaj Dios, aꞌɨ́jcɨ ɨ rey,

aꞌɨ́jcɨ ɨ paj muáaj jɨn tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ pajta ɨ paj jɨn tyámuaꞌ een,

2taꞌaj ij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj jɨn tyámuaꞌ een ajta ɨ paj jɨn tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ

aꞌɨ́jcɨ jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj aꞌájna a chájtaꞌnaj jitze ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj a jimi quee jeꞌej tyéejviicueꞌ.

3Cheꞌ ɨ jɨríj jitze huataséjreꞌen ajta ɨ tɨ caviꞌyetzeꞌejmee jitze

ɨ tɨ tyámuaꞌ tyíꞌeen ajta ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌej aꞌ chájtaꞌ.

4¡Cheꞌ aꞌɨ́jna ɨ rey tyámuaꞌ tyihuoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ!

¡Cheꞌ huaꞌ japua huatányuunyij huaꞌ yojmuaꞌ ɨ maj jajpuéjtzij

ajta huoꞌtzíinajraꞌnyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej!

5¡Cheꞌ ɨ rey aꞌnáj tɨnaꞌaj muéetzij jimi tzáahuatyiꞌraꞌaj tyíchaꞌɨɨj,

tɨꞌɨj ooj ɨ xɨcáj ajta ɨ máxcɨrɨeꞌ séjreꞌej!

6¡Cheꞌ aꞌyan eenyeꞌ matɨꞌɨj ɨ víityee ajta ɨ japúutzarij

maj tyíꞌipuaj ɨ chuéj japua majta ɨ ɨxáj!

7¡Cheꞌ jéehua séjreꞌej ɨ tɨ tyámuaꞌ een ajta ɨ tɨ huatóojeꞌyej

aꞌɨ́jcɨ xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn tyuꞌtaꞌíjtaj,

ꞌasta naꞌaj quee cheꞌ máꞌhuaꞌtan ɨ máxcɨrɨeꞌ!

8¡Cheꞌ néijmiꞌqueꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj tɨꞌɨj naꞌaj joꞌtɨj sɨ́ɨj ɨ jájrij jaꞌváꞌasej ajtáhuaꞌaj ɨ sɨ́ɨj,

tɨꞌɨj naꞌaj aꞌájna ɨ játyaꞌnaj jitze Éufrates ꞌasta joꞌtɨj ɨ chuéj jóoꞌasej!

9¡Micheꞌ ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ, ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmee joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj,

micheꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi huatóotonyij!

10¡Micheꞌ tyiꞌtɨ́j tyaatapuéjveꞌen majta jaatyátzaahuatyeꞌen

ɨ maj rey jɨn tyityetyuꞌuj aꞌájna a Tarsis majta joꞌtɨj jaꞌrahuáchijmee ɨ jájritzeꞌ,

ɨ maj rey jɨn tyityetyuꞌuj aꞌájna a Sabá majta a Sebá!

11¡Micheꞌ néijmiꞌi ɨ maj rey jɨn tyityetyuꞌuj jimi tyítunutaxɨꞌɨn!

¡Majta néijmiꞌi jaatyáhuɨɨreꞌen ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee!

12Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu japuan huatányuusij jeꞌej tɨ tyáꞌhuoo aꞌɨ́jna ɨ tɨ quee jeꞌej tyéejviicueꞌ

ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jajpuéjtzij ɨ tɨ quee aꞌtɨ́j jahuɨɨreꞌ.

13Aꞌɨ́ɨ pu huaꞌancuꞌvajxɨꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ

ajta japuan huatányuusij ɨ huáꞌjuuricamej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ.

14Huaꞌ japua pu huatányuusij ɨ tɨ jéehua tyihuáꞌtyesiꞌhuarityeꞌ ajta ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌuurej,

jiꞌnye ɨ huáꞌjuuricamej pu jéehua jimi juxɨeꞌveꞌ.

15¡Cheꞌ jusén jɨmeꞌ júurij ɨ rey!

¡Micheꞌ ooroj jaatáꞌan aꞌáa tɨ jáꞌmaꞌcan a Sabá!

¡Micheꞌ aꞌnáj tɨnaꞌaj jahuoocaj ɨ Dios jimi aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ!

¡Cheꞌ ɨ Dios aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ tyeetyátoonyij!

16¡Cheꞌ jéehua ɨ tyeríicuj huáxooviꞌin aꞌájna joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn jáꞌmaꞌcan

ajta jeꞌen jéehua séjreꞌej ɨ tɨ caviꞌyetzeꞌejmee jitze ɨ jɨríj!

¡Cheꞌ jéehua ɨ jatzíj huataséjreꞌen aꞌyájna tɨꞌɨj aꞌájna a Líbano

ajta jeꞌen jéehua íjmueeyaꞌxɨꞌɨn tɨꞌɨj ɨ ɨxáj ɨtzitáj tɨ jáꞌsejreꞌ!

17¡Cheꞌ jusén jɨmeꞌ séjreꞌej jeꞌej tɨ ántyapuaj aꞌɨ́jna ɨ rey,

ajta jeꞌen aꞌyan áꞌtyeeviꞌin tɨꞌɨj ɨ xɨcáj áꞌtyeeren!

¡Micheꞌ néijmiꞌi ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua

aꞌɨ́j jitze maꞌcan tyaꞌancuriáan ɨ maj jɨn tyámuaꞌ tyityeetyátuiihuaj!

¡Majta jeꞌen néijmiꞌi ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee jimi huatóotyamuaꞌveꞌen!

18Cheꞌ tyámuaꞌ éenyeꞌej séjreꞌej ɨ Dios, huaꞌ vástaraꞌ ajta huaꞌ Dios ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan,

ɨ tɨ aꞌɨ́ɨ naꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ;

19cheꞌ jusén jɨmeꞌ tyámuaꞌ tyíꞌsejriaꞌaj ɨ tɨ jɨn ántyapuaj ajta huápuɨꞌɨj naa huánamuajrii.

¡Cheꞌ néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua huataséjreꞌen ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin!

¡Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij!

20Aꞌyaa pu antyipuáꞌriacaꞌ jeꞌej tɨ tyuꞌtyéenyuj aꞌɨ́jna ɨ David, yójraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesé.