Search form

SALMOS 73

Tyiꞌtɨ́j tɨ ɨ Dios tyúꞌpuejveꞌ

Chuíicarij Asaf tɨ jaꞌaꞌrij

1¡Tyámuaꞌ pu ɨ Dios huojoꞌmuaꞌraj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan,

aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyámuaꞌ een ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ!

2Tɨpuaꞌaj jéetzeꞌ áꞌtyeeviꞌcajcheꞌ, nyáaj nu eetavetyíicheꞌen,

tɨ́muaꞌ nu antyípuɨtyacaꞌ ɨ nyaj ɨ́ɨcaj jɨmeꞌ.

3Jiꞌnye nyahuaꞌanchueerej tɨꞌɨj tyámuaꞌ tyíꞌrɨjcaa

aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj óotzaahuatyeꞌ ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj.

4Capu aꞌɨ́ɨjma huaꞌ jitze juxɨeꞌveꞌ tɨpuaꞌaj muáacuiꞌnyij,

jiꞌnye camu aꞌɨ́ɨmaj tyiꞌtɨ́j jɨn tyíꞌcucuiꞌ,

5capu tyiꞌtɨ́j huáꞌɨtziityeꞌ tɨꞌɨj ɨ séecan ɨ tyeɨ́tyee

capu ajta tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj aꞌɨ́ɨjma jimi tɨꞌɨj tyihuáꞌuurej ɨ séecan.

6Aꞌɨ́j mu jɨn aꞌɨ́j acájtɨcɨj ɨ maj jɨn óotzaahuatyeꞌ

majta aꞌɨ́j tyiꞌtyóocheꞌtyee ɨ maj jɨn junyoꞌsiꞌtyeꞌ;

7huápuɨꞌɨj mu juxáahuaj tyíꞌcuaꞌ aꞌɨ́j pu jɨn quee tyiꞌtɨ́j huaꞌ jitze juxɨeꞌveꞌ,

majta mu jaxɨeꞌveꞌ maj jéehua tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij.

8Jeꞌej mu puaꞌaj tyiꞌxáataj, mootzáahuatyaꞌaj majta quee tyiꞌtɨ́j áꞌtyaseꞌej

aꞌɨ́ɨ mu huaꞌnyeechej mej mij jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij majta huaꞌnyoꞌsiꞌtyeꞌ,

9majta jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxaj ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ

majta junyanúu jɨn jeꞌej puaꞌaj tyíꞌuurej ɨ cháanacaj japua.

10Aꞌɨ́j mu jɨn ɨ tyeɨ́tyee tyámuaꞌ tyihuáꞌxaj

majta quee pújoorej mej mij jáamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j maj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj.

11Aꞌyaa mu tyíꞌihuoꞌ tɨjɨn: “¿Nyiquij ɨ Dios jamuaꞌreeren?

¿Nyiquij jamuaꞌreeren aꞌɨ́jna ɨ tɨ jútyeꞌ ɨmuáj jáꞌsejreꞌ?”

12¡Siahuoꞌséj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj!

Juxáahuaj mu naa meríj jéetzeꞌ tyityetyoochíjtyaanyiꞌtaj.

13¡Capu tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyíꞌhuɨɨreꞌ nyej nyij tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ

nusu nyaj tyiꞌcányaꞌaꞌriꞌ néijmiꞌi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen!

14Jiꞌnye aꞌnáj tɨnaꞌaj mu nyetyáavaꞌraj,

majta tɨꞌɨj púnaꞌaj ariáꞌpuaꞌaj puéjtzij mu nyatáꞌcaa.

15Tɨpuaꞌaj nyáaj aꞌyan nyetyuꞌmuaꞌtyiicheꞌen matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj,

jeꞌen nu puaꞌaj huaꞌuréenyijcheꞌ aꞌɨ́ɨjma aꞌyóojmuaꞌ.

16Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj nyej nyij yoꞌitéej náꞌraꞌnyiicheꞌ,

ajta canu pujáaruj jiꞌnye huápuɨꞌɨj pu naatatyésiꞌhuarityej.

17Aꞌaj nuꞌuj nyatɨꞌɨj aꞌúun joꞌtyájrupij u tyeyúujraꞌ tzajtaꞌ ɨ Dios

aj nu nyij jáamuaꞌreeriꞌ joꞌmaj aꞌɨ́ɨmaj jóohuiixɨꞌɨj,

18aꞌáa paj huojoꞌtyáhuii joꞌtɨj joꞌpuɨ́tyiꞌij

pajta aꞌáa huojóotajchi joꞌtɨj jeꞌej puaꞌaj tyejéꞌeen.

19¡Cɨ́ɨ muꞌuj mij áꞌtyeeren matɨꞌɨj mij antyipuaꞌrij!

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tzɨ́ɨnyiꞌreꞌ pu huaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij.

20Patɨꞌɨj muáaj, Tavástaraꞌ, ájchenyij,

aꞌyájna tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨ huájɨj tɨ tyácusimaꞌaj,

pahuoꞌtyáxaahuataj ɨ maj hueꞌtzij jɨn jusejrataj.

21Nyáaj nu huápuɨꞌɨj nyuꞌcamuɨꞌcaꞌaj

ajta ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ núꞌcuiꞌcaꞌaj,

22jiꞌnye aꞌɨ́ɨ nu puéꞌeenyeꞌej ɨ tɨ quee tyihuojóꞌitej nyajta quee tyiꞌtɨ́j huayíꞌtɨhuaꞌaj,

¡aꞌyaa nu aꞌjimi éenyeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tɨ simuárun tɨ quee tyihuojóꞌitej!

23Ajta aꞌyájna, aꞌnáj tɨnaꞌaj nu muéetzij jimi séjriaꞌcaꞌaj.

Nyamuácaꞌ paj tyivíꞌ nyamuácaꞌtaꞌ tɨ pujmuaꞌ,

24tyámuaꞌ paj tyinuꞌcájuyetyej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej paj tyináaꞌixaaj

ajta tɨꞌɨj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrej tyámuaꞌ paj naa tyinaataxɨéꞌveꞌej.

25¿Atajnyí nyamuaꞌtyej u tajapuá?

¡Muéetzij nuꞌuj!

Tɨpuaꞌaj muéetzij jamuán anyoꞌtyávaacaj canu tyiꞌtɨ́j xɨeꞌveꞌ cháanacaj japua tɨ jáꞌmaꞌcan.

26Néijmiꞌi pu ɨ nye tyéviraꞌ áꞌpuaꞌrej,

ajta ɨ Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jitzán séeriaꞌaj naꞌmej jusén jɨmeꞌ,

ajta tyámuaꞌ tyeꞌchaꞌɨ́ɨj jaꞌmej ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa.

27Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj muéetzij jimi ajtácɨɨnyej, aꞌɨ́ɨ mu cuiꞌnyij;

jiꞌnye muáaj huaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tɨ muéetzij jimi ajtacɨ́ꞌɨj.

28Ajta nyáaj nu ajtyáxɨɨrij ɨ Dios jimi,

jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu nye jimi jéetzeꞌ tyámuaꞌ een.

Muáaj, Tavástaraꞌ nyaj Dios, aꞌɨ́ɨ paj puéꞌeen ɨ tɨ naatyáhuɨɨreꞌej,

nyáaj nu nyij néijmiꞌi huataxájta tyiꞌtɨ́j paj jeꞌej huáruuj.