Search form

SALMOS 74

Jeꞌej tyaj tyityeetyényuunyij tɨꞌij huóꞌhuɨɨreꞌen chájtaꞌ maj joꞌcháatɨmee

Nyúucarij tɨ naa huánamuajrii aꞌɨ́ɨn tɨ jaꞌaꞌrij ɨ Asaf

1Taj Dios, ¿jiꞌnye pej pij jusén jɨn matuuhuaꞌxɨj?

¿Jiꞌnye pej pij huápuɨꞌɨj tyiꞌijnyúꞌcacaꞌ

aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ cányaꞌxɨɨ muéetzij maj ayaꞌmuaj?

2Huoꞌtámuaꞌreeriꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌchájtaꞌnaj puéꞌeen,

aꞌɨ́ɨjma ɨ paj huaꞌantyíhuoj tɨꞌɨj néijmiꞌi tyoꞌhuatyóochej,

aꞌɨ́ɨjma ɨ paj huaꞌ japua huatanyúj mej mij aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeenyeꞌej muáꞌraꞌnyij.

Ootámuaꞌreeriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ jɨríj Sión tɨ ántyapuaj, aꞌájna joꞌpaj jaꞌchej.

3Mupoꞌvéꞌmeꞌ pej pij jaaséj aꞌíjcɨ ɨ tɨ quee jeꞌej huaséꞌrin;

aꞌɨ́jna ɨ tɨ tájchaꞌɨɨreꞌ pu arí néijmiꞌi tyuꞌtyáꞌuj aꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ.

4Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨ mu tyíꞌchuiicaj aꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj tyuꞌtyáamueꞌtɨj;

¡majta tyiꞌtɨ́j atyojoꞌhuíityaꞌajraa ɨ tɨ jɨn ámiteereꞌ maj aꞌɨ́ɨmaj tyuꞌtyáamueꞌtɨj

5aꞌájna aꞌ tɨ joꞌtyényinyiꞌij ɨ tyeyúuj!

Aꞌyaa mu rɨcɨj matɨꞌɨj ɨ cɨyéj maj tyiꞌtavéjchij

aꞌájna joꞌtɨj huápuɨꞌɨj joꞌɨtzitaj,

6aꞌɨ́j mu jɨn ɨ tyapuéj majta ɨ martíiyuj

tyuꞌtyúꞌuj ɨ cɨyéj tɨ jɨn tyíꞌtaavijhuacaꞌaj.

7Majta mu jaatyáatɨej aꞌɨ́jcɨ aꞌ tyeyúuj,

meetyáxaahuatacaꞌ aꞌ tyeyúuj;

matɨꞌɨj néijmiꞌi huatyuꞌuj ajta jeꞌen aꞌ chóotaꞌ jaꞌajquéej jaꞌraa.

8Aꞌyaa mu tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej maj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrityeꞌen,

néijmiꞌqueꞌ mu tyuꞌtɨéerajraa ɨ chuéj japua

joꞌtyaj jáꞌtasɨꞌrihuaꞌaj tyej tyij muatyáanajche.

9Capu cheꞌ séejreꞌ aꞌájna joꞌtɨj tyámuaꞌ tyejéꞌeenyeꞌej;

capu cheꞌ sɨ́ɨj séejreꞌ tɨ aꞌ jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌaj,

catu tyanaꞌaj jamuaꞌreej aꞌchu tɨ aꞌíjna áꞌtyeeren.

10Taj Dios,

¿aꞌchunyéj ooj áꞌtyeeren tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtaxáataj jaꞌmej aꞌɨ́jna ɨ tɨ tájchaꞌɨɨreꞌ?

¿Aꞌchunyéj ooj áꞌtyeeren tɨ muéetzij jeꞌej puaꞌaj tyiꞌmuaxáataj jaꞌmej?

11¿Jiꞌnye pej pij jaꞌavaaj aꞌmuácaꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi putyíꞌuurej?

¿Jiꞌnye pej pij curiaꞌtúꞌtuꞌujmee?

12Tɨꞌɨj naꞌaj jájcuaj ɨmuáj, muáaj paj Rey jɨn tyiꞌtyéjvee.

Muáaj, taj Dios, mueꞌtɨ́j paj tyuꞌtyáamueꞌtɨj

aꞌɨ́jcɨ japua ɨ cháanacaj:

13muáaj paj uyaꞌráxɨɨraxɨj ɨ jájrij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej,

pajta huaꞌ muꞌuj íjveechixɨj ɨ tyiꞌtyán maj viváajmaꞌaj tyityeꞌsejriacaꞌaj a jáataꞌ,

14pajta jaꞌvéꞌtzij ɨ muꞌúuraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Leviatán

pajta jeꞌen aꞌɨ́ɨjma huatáꞌan mej mij jaatyájcɨꞌmej ɨ tyiꞌtyán aꞌáa maj tyityejéꞌsejreꞌ joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj.

15Muáaj paj tyuꞌtáꞌ tɨ huatámuɨꞌyej ɨ játyaꞌnaj jitze ajta joꞌtɨj jaꞌaj jéexaviꞌijmee

pajta tyuꞌtáꞌ tɨ atyájxɨꞌnyij ɨ játyaꞌnaj tɨ aꞌnáj tɨnaꞌaj muɨꞌyacaꞌaj.

16Muéetzij pu muaꞌ aꞌrij ɨ tújcaꞌrij ajta ɨ tɨ́caꞌrij;

muáaj paj tyámuaꞌ jáaruuj ɨ máxcɨrɨeꞌ pajta ɨ xɨcáj;

17muáaj paj jaatyéꞌitej joꞌtɨj jooꞌástɨmee ɨ cháanacaj;

muáaj paj tyuꞌtáꞌ tɨꞌij huáxɨcaj ajta tɨꞌij huáseeviꞌin.

18Muáaj paj jamuaꞌréerej, Tavástaraꞌ, tɨ aꞌɨ́jna ɨ tɨ tájchaꞌɨɨreꞌ muéetzij jeꞌej puaꞌaj tyíꞌmuaxaj,

majta ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj quee maꞌumuámuaꞌreꞌ aꞌɨ́ɨ mu majta jeꞌej puaꞌaj tyíꞌmuaxaj.

19¡Capáj jusén jɨmeꞌ huápuɨꞌɨj tojóꞌhuaꞌnan!

Aꞌyaa tu een tɨꞌɨj ɨ jáamuiꞌ catu uhuácacaꞌnyeꞌ,

¡capáj tatatóꞌraꞌan aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyíꞌtyacɨꞌmacaa!

20¡Pataꞌaj joꞌtámuaꞌreej tyiꞌtɨ́j paj jɨn tyaꞌtáꞌratziiriꞌ,

jiꞌnye néijmiꞌqueꞌ mu ɨ chuéj japua jucuꞌraj

aꞌyaa puꞌujtánaꞌaj tyíꞌrɨcɨj joꞌtɨj ɨ chuéj jooꞌástɨmee!

21Capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen maj jáꞌxaahuataj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ quee jeꞌej tyéejtyoovej,

¡tyuꞌtáꞌ mej mij tyimuaatatyójtziꞌreꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨquee jeꞌej tyéejviicueꞌ ajta ɨ tɨquee óotzaahuatyeꞌ!

22¡Ájchesij, taj Dios! ¡Pajta aꞌ japua huatányuunyij!

¡Ootámuaꞌreej maj quee jaꞌantyápuaꞌcɨtacaa maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌmuaxajta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee maꞌumuámuaꞌreꞌ!

23Capáj yóꞌhuaꞌnan jeꞌej maj tyíꞌtyejijhuaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ,

jeꞌej maj meríj jéetzeꞌ tyíꞌtyejijhuaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyihuojóꞌitej.