Search form

SALMOS 78

Jeꞌej tɨ ɨ Dios tyámuaꞌ tyíꞌuurej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ

Nyúucarij tɨ naa huánamuajrii Asaf tɨ jɨn tyihuoꞌmuáꞌtyej

1Muaꞌaj mu siaj nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeen, aꞌyaa xu huárɨnyij jeꞌej nyaj tyajaꞌmuamuaꞌtyej;

¡siataꞌaj ecóotutaxɨꞌɨn siaj sij tyámuaꞌ tyáanamuaj jeꞌej nyaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ!

2Séej nu nyúucarij jɨn tyajamuaatéꞌexaatyeꞌsij,

aꞌɨ́j nu tyuꞌtaxájtaj tyiꞌtɨ́j tɨ aviitziꞌhuacaꞌaj

tɨꞌɨj naꞌaj jájcuaj ɨmuáj yatɨj jeꞌréꞌnyej.

3Tyiꞌtɨ́j tyaj huánamuajriꞌ tyajta jamuaꞌreej

majta ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj maj táaꞌixaaj,

4catu huoꞌtyáꞌaviitzeꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ tayójmuaꞌ.

Aꞌɨ́ɨjma jitze maꞌcan ɨ maj tajitzé eerányesij aꞌɨ́ɨjma tu jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ Tavástaraꞌ

tyajta jaataxájtaj ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej ajta ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin.

5Dios pu nyúucarij huatyájto aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Jacob;

ajta tyiꞌtɨ́j jɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ aꞌájna a Israel,

ajta aꞌɨ́j jɨn tyihuoꞌtaꞌíj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj

mej mij aꞌɨ́ɨmaj huoꞌmuaꞌtyej ɨ maj huaꞌ jitze eerányesij,

6mej mij jáamuaꞌtyij ɨ maj majcaꞌhuáyee huaꞌ jitze eerányesij,

huaꞌ yojmuaꞌ ɨ maj nanɨeꞌhuan,

majta jeꞌen aꞌɨ́ɨmaj, aꞌɨ́ɨjma mu mijta muaꞌtyen ɨ juyójmuaꞌ,

7mataꞌaj mij ɨ Dios jitze tyúꞌcaꞌnyej

majta jeꞌen quee yoꞌhuáꞌxɨj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyúꞌruuj,

ajta mej mij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ

8mej mij quee aꞌyan huárɨnyij matɨꞌɨj ɨ huaꞌ huásimuaꞌcɨꞌɨj,

ɨ maj quee tyihuojóꞌitej majta quee maꞌumuámuaꞌreꞌ,

majta quee tyámuaꞌ een ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ nusu ɨ ju júuricamej jitze,

¡tyeɨ́tyee maj quee tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj ɨ Dios jimi!

9Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Efraín,

ɨ maj tyámuaꞌ eenyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ túꞌnamuaꞌaj majta ɨꞌrɨ́j

aꞌɨ́ɨ mu huatóoꞌuj aꞌɨ́jcɨ xɨcáaraꞌ jitze matɨꞌɨj huatyéenyoꞌsej,

10camu jaatyátzaahuatyej ɨ Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ

camu majta jaataxɨéꞌvej maj jaꞌráꞌastej jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyíꞌmuaꞌtaj.

11Aꞌɨ́ɨ mu yoꞌhuáꞌxɨj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn huaꞌ jimi tyuꞌmuárɨej,

ajta ɨ tɨ naa tyuꞌséꞌrin aꞌɨ́ɨn tɨ tyihuoꞌtaséjratyej.

12Dios pu tyihuoꞌtaséjratyej ɨ tɨ naa tyuꞌséꞌrin aꞌɨ́ɨjma ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌcɨꞌɨj

aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Soan, aꞌáa tɨ jáꞌsejreꞌ a Egipto:

13ajta huaꞌpuaquéj jájsɨɨrej ɨ jájrij, tɨꞌquij huoꞌtaꞌ maj antácɨɨnyej,

ajta aꞌɨ́ɨ pu juxaꞌaj aꞌyan jáaruuj tɨꞌɨj jáxuꞌuj tɨ ájtaavijhuacaꞌ.

14Tújca pu jéetɨrij jɨn huoꞌviꞌtɨsimeꞌej,

ajta ɨ tɨ́caꞌ tɨéj pu jɨn huoꞌtátzaviꞌtyeꞌsimaꞌaj.

15Ajta aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj aꞌɨ́ɨ pu tyetyéj tɨ veꞌéj jéꞌtaꞌ ootátaaracaꞌ,

ajta jeꞌen muiꞌcaa ɨ jájtyij huoꞌtaꞌ.

16¡Dios pu tyuꞌtáꞌ tɨ ɨ jájtyij eeráanyej aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tyetyéj

aꞌɨ́j puꞌij jɨn vaꞌtɨ́j ɨ jájtyij huatámuɨꞌyacaꞌ!

17Majta aꞌɨ́ɨmaj móocheꞌ mu atyáꞌɨtzeꞌrihuaꞌaj ɨ Dios jimi,

camu jaatyátzaahuatyej aꞌɨ́jcɨ ɨ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ matɨꞌɨj aꞌáa joꞌtyúꞌuucaꞌaj joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj.

18Aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj jaatyéesej

cueꞌráj metyiꞌhuooj aꞌɨ́ɨjma tɨ tyaꞌránajchicaꞌaj.

19Jitzán mu rányuucaꞌaj, aꞌyan metyiꞌxáataj tɨjɨn:

“¿Nyi ɨ Dios mujoꞌvaꞌmaꞌaj jaꞌmej tɨꞌij méesaj japua tyitáacueꞌtyej aꞌyájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj?

20Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨ ɨ Dios jaꞌcátaaracaꞌ ɨ tyetyéj,

ajta jeꞌen aꞌɨ́j jitze jájtyij eeráanyej tɨꞌɨj játyaꞌnaj,

aꞌɨ́j pu jɨn ɨ chuéj ajoꞌcájrupij,

ajta, ¿nyiquij páan ajta taatáꞌsij?

¿Nyiquij ajta hueꞌraꞌaj huoꞌtaꞌsij ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ?”

21Tɨꞌɨj ɨ Tavástaraꞌ aꞌíj huánamuajriꞌ, aꞌɨ́ɨ pu tyinyúꞌcacaꞌ;

¡ɨ tɨ jɨn nyúꞌcamuɨꞌ, aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ɨ tɨéj,

aꞌɨ́j pu jimi tyinyúꞌcacaꞌ ɨ Jacob!

22Jiꞌnye camu ɨ Dios jitze tyuꞌcáꞌan

camu majta tyáꞌantzaahuaj tɨ aꞌɨ́ɨn huoꞌtyáhuɨɨrej.

23Ajta aꞌyájna, Dios pu tyihuoꞌtaꞌíj ɨ jéetɨrij

ajta jaꞌantacúj ɨ tɨ jɨn eetyánamiꞌ u tajapuá,

24¡ajta jeꞌen tyuꞌtáꞌ tɨ ajeꞌcáanyej ɨ cueꞌráj tɨ aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨjɨn maná,

tɨ aꞌyan éenyeꞌej tɨꞌɨj tyeríicuj tajapuá tɨ jáꞌmaꞌcan, mej mij aꞌɨ́ɨmaj tyúꞌcuaꞌnyij!

25¡Aꞌɨ́ɨ pu tyévij jáacuaj ɨ tajapuá maj tyíꞌhuɨɨreꞌ maj jacuaꞌcaa!

¡Dios pu jéehua tyámuaꞌ naa tyihuoꞌcueꞌej!

26Aꞌɨ́jna ɨ áacaj aꞌáa tɨ jeꞌréꞌnyej joꞌtɨj ɨ xɨcáj jéꞌejnyinyiij ajta áatyej pujmuaꞌ tɨ jeꞌtányinyii

aꞌɨ́ɨ mu tajapuá huatáꞌaacariacaꞌ,

¡Dios pu aꞌyan tyúꞌruuj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej!

27Ajta tyuꞌtáꞌ tɨ hueꞌraꞌaj huáviiyej huaꞌ japua ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ;

aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj pínaꞌsee mueꞌtɨ́j ajeꞌcáanyej aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ séj jájritzeꞌ tɨ séejreꞌ.

28Dios pu tyuꞌtáꞌ maj aꞌáa jéꞌtaꞌ jaꞌrávatzɨj joꞌmaj aꞌɨ́ɨmaj tyojoꞌtyáꞌɨnaamuacaꞌaj

ajta joꞌtɨj tyojooꞌástɨmee ɨ tyihuaꞌ ɨnáamuaj.

29Aꞌɨ́ɨ mu mij tyúꞌcuaa ꞌasta manaꞌaj quee tyámuaꞌ tyityaatajúꞌxaj,

aꞌyaa puꞌij ɨ Dios tyaꞌróoꞌastej tɨꞌij aꞌyan tyáꞌraꞌnyij jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyaaxɨéꞌvaꞌcaꞌaj.

30Ajta capu eexúj huatyápuaꞌriacaꞌaj jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj,

óocheꞌ pu huaꞌ tyenyij jitze séjriaꞌcaꞌaj ɨ cueꞌráj,

31tɨꞌɨj ɨ Dios tɨ jɨn nyúꞌcamuɨꞌ huaꞌ japua rájve

ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨjma huácuij ɨ tyétyacaa maj jéetzeꞌ uhuácacaꞌnyeꞌ.

¡Huoꞌcuij aꞌɨ́ɨjma ɨ tyétyacaa maj jéetzeꞌ tyámuaꞌ een Israel maj jitze ajtyámaꞌcan!

32Tɨꞌɨj aꞌyan tyaꞌnáaraꞌaj, majtáhuaꞌaj mu huóoxanaꞌcɨrej;

camu tyáꞌantzaahuaj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ naa tyuꞌséꞌrin ɨ Dios jimi.

33Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios jaꞌantyipuáꞌrij ɨ huáꞌjuuricamej

cuxáa maj séej manaꞌaj jɨn ucayáatɨraꞌnyij

aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ huápuɨꞌɨj tzɨ́ɨnyiꞌsiꞌ huaséꞌrin.

34Tɨpuaꞌaj ɨ Dios huaꞌcuiꞌijcaj, aj mu mij jahuoonyij;

majta jimi tyaꞌantzáꞌhuatyahuaꞌaj majta quee juxaahuataj jahuoocaꞌaj,

35aj mumij jaꞌtamuáꞌreꞌrihuaꞌaj ɨ Dios tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ

ɨ tɨ huaꞌchaꞌɨɨcaꞌaj ajta huaꞌ japua nyuucaꞌaj.

36Majta ɨ jutyényij jɨmeꞌ majta ɨ junyanúu jɨmeꞌ

jéehua mu huápuɨꞌɨj jacuanamuajcaꞌaj,

37jiꞌnye camu aꞌnáj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn jaatyátzaahuatyej

camu majta jɨꞌréꞌnyeꞌej séjriaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ.

38Ajta ɨ Dios pu huaꞌcuꞌvajcaꞌaj,

ajta tyihuáꞌuunyiꞌracaꞌaj ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨjcaa ajta quee huaꞌantyipuaꞌrityahuaꞌaj,

mueꞌtɨ́j pu quee jaataxɨéꞌvej tɨ huaꞌ jimi tyinyúꞌcaj

ajta quee tyuꞌtáꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn jaatyámueꞌtɨn ɨ tɨ jɨn nyúꞌcamuɨꞌ.

39Dios pu joꞌtámuaꞌreeriꞌ maj tyeɨ́tyee manaꞌaj puéꞌeenyeꞌej;

maj aꞌyan een tɨꞌɨj ɨ áacaj, tɨ yujoꞌmej ajta quee cheꞌ pu ájvesij.

40¡Aꞌchunyéj puaꞌmáj mequee jáanamuajriꞌ ɨ Dios

majta jimi jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj!

41Majta móocheꞌ mu jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj tyiꞌtɨ́j jɨn jaatyéesej;

aꞌɨ́ɨ mu jaxaamuɨjrityaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨꞌréenyeꞌej séejreꞌ aꞌájna a Israel.

42Camu joꞌtámuaꞌreeriꞌ aꞌɨ́jcɨ xɨcáaraꞌ

tɨꞌɨj ɨ Dios, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej, huaꞌ japua huatanyúj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ;

43tɨꞌɨj aꞌájna a Soan, aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Egipto,

vaꞌcán jɨn tyuꞌmuárɨej ajta ɨ maj jɨn jeꞌej tyoꞌtaséj,

44tɨꞌɨj tyuꞌtáꞌ tɨ ɨ játyaꞌnaj xúureꞌej huatyóotaahuaj,

ajta jeꞌen quee cheꞌ huatáɨꞌriitariacaꞌ maj jaayéꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Egipto jáꞌmaꞌcan.

45Ajta xɨeꞌrúj maj tyúꞌchaꞌvacaa aꞌɨ́ɨjma jimi huataꞌítyacaꞌ ajta taachuísee,

maj néijmiꞌi tyuꞌriáꞌxɨhuaaj majta tyojóꞌjɨpuaj,

46ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ vítziꞌcɨɨ huatáꞌ ɨ tɨ tyúꞌcɨɨriacaꞌ

aꞌɨ́ɨmaj maj tyuꞌmuárɨeꞌcaꞌaj.

47Ajta tyéetyee jɨmeꞌ ajta séerij

aꞌɨ́j pu jɨn jaꞌantyipuáꞌrij ɨ xápuaꞌ maj jahuastyaꞌcaꞌaj ajta ɨ úuvaj.

48Majta ɨ huáꞌyaꞌmuaj ɨ huáacasij majta ɨ cányaꞌxɨɨ aꞌɨ́ɨ mu huácuij

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj tyéetyee huavátzɨj majta ɨ víityee maj huoꞌcájtzej.

49Dios pu aꞌɨ́ɨjma jimi uyoꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ tɨ jɨn huápuɨꞌɨj nyúꞌcamuɨꞌ:

ɨ tɨ jɨn nyúꞌcamuɨꞌ, puéjtzij ajta ɨ maj jɨn jeꞌej tyityoꞌtóomuaꞌtyij,

aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ maj jitzán jáamuaꞌreej tɨ jeꞌej puaꞌaj tyeꞌmej.

50¡Aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌtáꞌ tɨ huataséjreꞌen ɨ tɨ jɨn nyúꞌcamuɨꞌ!

Capu tyaatúꞌuunyiꞌriꞌ ɨ huaꞌ júuricamej,

sulu aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌtáꞌ mej mij huácuiꞌnyij,

51¡aꞌáa puꞌuj tánaꞌaj huojoꞌcuii aꞌájna a Egipto

aꞌɨ́ɨjma ɨ huaꞌyojmuaꞌ ɨ maj tyétyacaa maj anáatyaꞌaj huanánɨeꞌhuacaꞌ majta aꞌáa jaꞌajtyámaꞌcantacaꞌaj a Egipto!

52Ajta aꞌɨ́ɨjma eeráaviꞌtɨj ɨ Israel maj jitze ajtyámaꞌcan tɨꞌɨj cányaꞌxɨɨ maj puéꞌeenyeꞌ;

aꞌɨ́ɨ puꞌij tyámuaꞌ tyihuóꞌviꞌtɨsimeꞌej aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj.

53Tyámuaꞌ pu tyihuaꞌchaꞌɨ́ɨj huoꞌviꞌtɨsimeꞌej,

mej mij aꞌɨ́ɨmaj quee tyíꞌtzɨɨnyeꞌej,

ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ aꞌáa mu jaꞌtyájcuii a jájritzeꞌ.

54Dios pu huojoꞌvíꞌtɨj ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ aꞌájna a chuéj japua aꞌɨ́ɨn tɨ jaꞌantyíhuoj,

¡ajta ɨ jɨríj aꞌɨ́ɨn tɨ jaamuéꞌtɨj mej mij ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen jaꞌancuriáꞌan!

55Huaꞌantyipuaꞌrij ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj metyiꞌséeracaj ɨ Israel maj jitze ajtyámaꞌcan,

ajta ɨ chuéj aꞌɨ́ɨjma pu huatátuii ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ,

ajta huoꞌtaꞌ mej mij aꞌáa joꞌcháatɨmeꞌnyij ɨ tyihuaꞌ ɨnáamuaj tzajtaꞌ.

56Ajta aꞌɨ́ɨmaj mu jaatyéesej aꞌɨ́jcɨ ɨ Dios tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj quee jaatyátzaahuatyej

majta quee aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ,

57jiꞌnye, aꞌyájna matɨꞌɨj ɨ huaꞌ huásimuaꞌ

aꞌɨ́ɨ mu majta jimi ajtacɨ́j majta jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j,

¡aꞌɨ́ɨ mu majta antyúutuuxɨj tɨꞌɨj ɨ túꞌnamuaꞌaj tɨ quee tyámuaꞌ tyíꞌtaavijhua!

58Aꞌɨ́ɨ mu jajaaxɨejtyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj tyiꞌtɨ́j ájtaahuaxɨj,

mej mij aꞌɨ́j japua sáanturij huatyáanajchej, aꞌyaa mu mij tyuꞌtáꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn huáꞌanchueereꞌen.

59Dios puꞌij tyinyúꞌcacaꞌ tɨꞌɨj aꞌɨ́j huaséj,

ajta néijmiꞌcaa huareꞌityacaꞌ ɨ Israel maj jitze ajtyámaꞌcan,

60ajta ayoorɨej ɨ tyeyúuj aꞌáa tɨ jáꞌsejriaꞌcaꞌaj aꞌájna chájtaꞌ Siló,

ɨ tɨ chiꞌraꞌan puéꞌeenyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee tzajtaꞌ.

61Tyuꞌtáꞌ mej mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ jaatyéeviꞌ

aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin ajta ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej.

62Huápuɨꞌɨj pu nyuꞌcamuɨꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ,

aꞌɨ́j pu jɨn tyuꞌtáꞌ maj chúun jɨn huóꞌcuiꞌnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ.

63Ɨ tyáamua mu huácuij matɨéeriꞌhuaj,

camu cheꞌ tyuꞌtáchuiicacaꞌ mej mij ɨ íimuaa huáhuɨɨchej.

64Aꞌɨ́ɨmaj mu ɨ puaaríij huácuiꞌiihuacaꞌ ɨ chúun jɨmeꞌ,

majta ɨ úucaa ɨ maj antyúujɨɨmuaꞌastariacaꞌ camu huoꞌyiinyacaꞌ.

65Ajta ɨ Tavástaraꞌ pu huájɨj, tɨꞌɨj ɨ tɨ tyiꞌtyámaarasimaꞌaj,

tɨꞌɨj ɨ tɨ nyoꞌsii tɨ huatyájtahue ajta jeꞌen arí otóomuaꞌreeriꞌ,

66ajta jeꞌen huaꞌantyimueꞌtɨj ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ, huoꞌtaꞌ mej mij huatóoꞌuunaj,

¡ajta tyéviꞌsiꞌ huoꞌtaꞌséjratacaꞌ jusén jɨmeꞌ!

67Ajta ahuojóohuaꞌxɨj ɨ José maj jamuán ajáꞌchajcaꞌaj,

ajta quee aꞌɨ́ɨjma antyíhuo ɨ Efraín maj jitze ajtyámaꞌcan;

68sulu aꞌɨ́ɨjma pu antyíhuo ɨ Judá maj jitze ajtyámaꞌcan,

ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ jɨríj tɨ jéehua jaxɨeꞌveꞌ Sión tɨ ántyapuaj.

69Ajta tyeyúuj ájtaahuacaꞌ, aꞌyan ajtyéeviꞌcan tɨꞌɨj tajapuá tɨ séejreꞌ,

ajta jusén jɨmeꞌ tyámuaꞌ tyeetyájtoo, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ cháanacaj.

70Aꞌɨ́j pu antyíhuo ɨ David tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jahuɨɨreꞌ,

aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌxɨɨ tɨ sɨɨriaꞌcaꞌaj,

71capu cheꞌ jaatáꞌ tɨ cányaꞌxɨɨ sɨɨreꞌej,

sulu tɨꞌij ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen huáchaꞌɨɨn,

tɨꞌij aꞌɨ́ɨn huaꞌajséejra ɨ Israel maj jitze ajtyámaꞌcan.

72David puꞌij tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨj ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios,

aꞌɨ́ɨ pu huóꞌchaꞌɨj ajta tyámuaꞌ tyihuoꞌcájuyetyej

jumuácaꞌ jɨn tyámuaꞌ tyiꞌuuriáaj ajta juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ tyámuaꞌ éenyeꞌej.