Search form

SALMOS 83

Jeꞌej tyaj tyityeetyényuunyij tɨꞌij ɨ Dios tajɨ́meꞌ pu huárɨnyij

Cuíinarij ajta chuíicarij Asaf tɨ jaꞌaꞌrij

1Taj Dios, ¡capáj quee aveꞌnyuucaꞌan!

¡Capáj pajta quee táhuaanyeꞌen nusu paj quee cheꞌ tyíꞌxajtaj!

2Huoꞌséj ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muaxanaꞌveꞌ:

aꞌɨ́ɨ mu huápuɨꞌɨj juꞌɨtziityeꞌ majta muéetzij jeꞌej puaꞌaj tyíꞌmuaxaj.

3Aꞌɨ́ɨ mu meríj tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyuꞌxáꞌpuɨꞌɨntarej

aꞌɨ́ɨjma jimi aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ,

¡majta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ paj tyámuaꞌ tyihuáꞌchaꞌɨj!

4Aꞌyaa mu meríj tyaaxájtacaꞌ maj mujoꞌváꞌjuꞌun mej mij taꞌantyipuáꞌrityeꞌen

mej mij quee cheꞌ yajáꞌhuaꞌtan ɨ tatyeɨ́tyeristyamuaꞌ,

mej mij quee cheꞌ jamuaꞌreeriaj ɨ tɨ jɨn ántyapuaj ɨ Israel.

5Tyiꞌtɨ́j mu meríj jɨn muéetzij jimi tyaꞌtóoraj,

aꞌyaa mu meríj huóoruuj tɨꞌɨj tɨ sɨ́ɨj naꞌaj ɨ tyévij puéꞌeenyeꞌ,

6aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmee joꞌtɨj ɨ Edom tyojoꞌtyáꞌɨnaamuaa ajta ɨ Ismael,

aꞌɨ́ɨjma maj jitze eerámaꞌcan ɨ Agar majta ɨ Moab,

7ɨ Guebal, ɨ Amón majta ɨ Amalec,

aꞌɨ́ɨmaj ɨ filisteos, majta aꞌáa maj joꞌcháatɨmee a Tiro,

8majta jeꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ asirios aꞌɨ́ɨ mu majta huaꞌ jitze ajtyuꞌuj,

aꞌɨ́ɨ mu mij aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj jɨn uhuácacaꞌnyeꞌ ɨ Lot tyíꞌyojmuaꞌ.

9Aꞌyaa paj huóꞌuurej aꞌɨ́ɨjma patɨꞌɨj huóꞌruuj ɨ Madián maj jitze ajtyámaꞌcantacaꞌaj,

aꞌyájna patɨꞌɨj jáaruuj aꞌɨ́jcɨ ɨ Sísara,

aꞌyájna patɨꞌɨj jáaruuj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jabín aꞌájna ɨ áchij jitze tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Quisón,

10ɨ maj antyipuáꞌriacaꞌ aꞌájna a Endor,

¡majta aꞌyan tyuꞌtyáhuɨɨ tɨꞌɨj ɨ chuéj japua tɨ tyiꞌjɨ́ꞌreꞌnyiꞌtareꞌ!

11Aꞌyaa paj huóꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ tyétyacaa maj jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ

patɨꞌɨj huóꞌruuj aꞌɨ́jcɨ ɨ Oreb pajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Zeeb;

aꞌyaa paj néijmiꞌcaa huáꞌuurej ɨ maj huaꞌ jimi tyíꞌijta

aꞌyájna patɨꞌɨj huóꞌruuj aꞌɨ́jcɨ ɨ Zébah pajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Salmuná,

12ɨ maj aꞌyan tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj tyuꞌtyóoaꞌrityeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Dios tɨ tyiꞌtachuéj.

13Nyaj Dios, aꞌyaa paj huóꞌuurej tɨꞌɨj tuꞌpíj tɨ viváajmaꞌaj tatyéꞌtyeꞌ ɨ maj jaaréꞌvejchacaꞌ,

tɨꞌɨj xamuáj tɨ huáchij áacaj tɨ yoꞌcuíxɨj;

14aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ tɨéj tyuꞌriáꞌtɨeeraj aꞌ ɨtzitáj

ajta jeꞌen néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrityeꞌsij aꞌáa tɨ tyejéꞌsejreꞌ aꞌ ɨtzitáj,

15¡aꞌyaa pej pij muáaj tyihuoꞌtaváj

pajta huoꞌtamuárityeꞌen jeꞌej puaꞌaj petyiꞌuuriáj huaꞌ jimi víityee pajta áacaj jɨmeꞌ!

16¡Tavástaraꞌ, pataꞌaj tyéviꞌsiꞌ huoꞌtaséjrataj,

mataꞌaj mij muéetzij moꞌtámuaꞌree!

17Micheꞌ jusén jɨmeꞌ jutyéviꞌraꞌaj muáꞌraꞌnyij,

¡micheꞌ huatootyéviꞌraꞌastan majta jeꞌen huácuiꞌnyij!

18¡Micheꞌ jáamuaꞌreej paj muáaj panaꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Tavástaraꞌ,

paj muáaj panaꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ

ajta quee sɨ́ɨj ajtáhuaꞌaj yajáꞌhuaꞌ íiyan ɨ cháanacaj japua!