Search form

SALMOS 84

Ɨ tyaj jɨn jaxɨeꞌveꞌ ɨ chiꞌraꞌan ɨ Dios

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj, aꞌɨ́jcɨ jitze tyíꞌcanaa ɨ Gat. Yójmuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Coré. Chuíicarij

1¡Naa pu huápuɨꞌɨj huaséꞌrin aꞌ tyeyúuj,

Tavástaraꞌ muáaj paj néijmiꞌi putyíꞌuurej!

2¡Aꞌyaa nu jéehua tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyajta aꞌyan tyáꞌhuoo

nyej nyij aꞌáa joꞌtyávaacaj a tɨ joꞌtyényinyiꞌij aꞌ tyeyúuj!

¡Néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa

nyetyiꞌchuíicaj nyenyetyámuaꞌvaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Dios júuricamej tɨ jitzán séejreꞌ!

3Majta ɨ pínaꞌsee majta ɨ jeevíj

aꞌɨ́ɨ mu jatyoonyij joꞌmaj tyámuaꞌ jéꞌeenyeꞌ aꞌchíꞌij jitze

ajta joꞌmaj tyihuojoꞌtyéꞌitoꞌrityeꞌen ɨ juyójmuaꞌ,

muáaj paj Tavástaraꞌ néijmiꞌi putyíꞌuurej,

nyaj rey paj puéꞌeen pajta nyaj Dios.

4¡Múutyamuaꞌveꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌúu jaꞌchej aꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ

majta jeꞌen aꞌnáj tɨnaꞌaj tyíꞌmuatyojtziꞌreꞌ!

5¡Múutyamuaꞌveꞌ ɨ maj muéetzij jimi jatyoovej pej pij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen,

ɨ maj aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj juɨꞌɨcán aꞌáa joꞌréꞌnyej joꞌmaj mojoꞌtyáanajche!

6Matɨꞌɨj aꞌáa joojúꞌun joꞌtɨj ɨ cɨyéj joꞌváatɨmee bálsamo maj jatamuáꞌmuaj

aꞌyaa mu jaꞌuuren tɨꞌɨj joꞌtɨj jaꞌrájmuaa,

majta ɨ víityee mu majta tyámuaꞌ tyeetyátoosij;

7aꞌɨ́ɨ mu mij jéetzeꞌ huatyóocaꞌnyesij,

majta aꞌájna a Sión aꞌáa mu jaséjran ɨ Dios tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej.

8Tavástaraꞌ, Dios mu paj néijmiꞌi putyíꞌuurej pajta néijmiꞌi jɨn antyíaꞌmuaꞌreej,

Dios raꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jacob,

¡huánamuaj jeꞌej nyaj aꞌ jimi tyiꞌtyényuusij!

9Cásɨꞌ, nyaj Dios, tyámuaꞌ paj naa tyeeséj

aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ taatyáhuɨɨreꞌej

aꞌɨ́jna muáaj paj jaꞌantyíhuoj tɨꞌij rey puéꞌeenyeꞌ.

10¡Jéetzeꞌ pu nyaj séej xɨcáj aꞌáa joꞌtyávaacaj joꞌpaj muáaj jáꞌsejreꞌ,

quee nyaj séej víꞌraꞌaj xɨcáj aꞌ ɨmuáj jáꞌsejriaꞌaj!

Jéetzeꞌ nu jaxɨeꞌveꞌ nyaj aꞌáa tyajaꞌajmuárɨeꞌrij aꞌ tɨ joꞌtyényinyiꞌij ɨ tyeyúujraꞌ ɨ nyaj Dios

quee nyaj aꞌáa jaꞌchajca joꞌmaj jeꞌej puaꞌaj tyityejeꞌtyúuchaꞌɨj.

11Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ Dios ɨ tɨ Tavástaraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́ɨ pu tatatzaviꞌtyeꞌ ajta tyámuaꞌ tyíꞌtaꞌchaꞌɨj,

Tavástaraꞌ pu huaꞌxɨeꞌveꞌ ajta huoꞌtyátzaahuatyeꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ,

ajta néijmiꞌi tyihuoꞌtáꞌsij ɨ tɨ tyámuaꞌ tyíꞌeen.

12Tavástaraꞌ mu paj néijmiꞌi putyíꞌuurej pajta néijmiꞌi jɨn antyíaꞌmuaꞌreej,

¡micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj muéetzij jitze tyíꞌcaꞌnyej!