Search form

SALMOS 89

Tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn ɨ Dios tyaꞌtóoratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ David

Jeꞌej tɨ tyihuoꞌmuáꞌtyej aꞌɨ́jna ɨ Etán ɨ tɨ aꞌɨ́ɨmaj jitze ajtyámaꞌcan ɨ ezrahíta

1Tavástaraꞌ, aꞌnáj tɨnaꞌaj nu jaataxájtaj nyatɨꞌɨjta tyíꞌchuiicaj

paj muáaj tyámuaꞌ naa tyihuojóꞌmuaꞌraj;

tɨꞌɨj púnaꞌaj nu jaxáataj naꞌmej

paj muáaj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ.

2Nyaataxájta tɨ jusén jɨmeꞌ séejreꞌ ɨ paj jɨn taxɨeꞌveꞌ;

ajta ɨ paj jɨn tyámuaꞌ een quee seequéj juꞌuurej,

aꞌyájna tɨꞌɨj quee seequéj tyúuꞌuurej ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ.

3Tyiꞌtɨ́j paj jɨn tyaꞌtáꞌratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ David;

aꞌyaa paj tyaꞌtáratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ paj jaꞌantyíhuoj tɨjɨn:

4“Nyetyuꞌtaꞌsij mej mij ɨ maj aꞌ jitze eerámaꞌcan

jusén jɨmeꞌ aꞌ jitze maꞌcan tyuꞌtaꞌíjtaj.”

5Muáaj paj Tavástaraꞌ puéꞌeen,

néijmiꞌi ɨ maj tajapuá jáꞌsejreꞌ

aꞌɨ́ɨ mu tyíꞌmuatyojtziꞌreꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj tyámuaꞌ een pajta tyámuaꞌ tyíꞌuurej.

6¡Capu sɨ́ɨj dios ajtáhuaꞌaj séejreꞌ, aꞌújna u tajapuá

tɨꞌij aꞌyan eenyeꞌ patɨꞌɨj muáaj, Tavástaraꞌ!

7Dios paj vaꞌcán jɨn antyíaꞌmuaꞌreej pajta áꞌtyesiꞌreꞌ,

aꞌɨ́ɨmaj mu muéetzij jimi ataváatɨmee ɨ maj muahuɨɨreꞌ.

8Tavástaraꞌ, Dios mu paj néijmiꞌi putyíꞌuurej pajta néijmiꞌi jɨn antyíaꞌmuaꞌreej.

Néijmiꞌi pu muéetzij muaꞌ aꞌrij ɨ paj jɨn putyíꞌuurej pajta aꞌɨ́j jɨn cánamiꞌ ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ;

¡capu sɨ́ɨj ajtáhuaꞌaj séejreꞌ aꞌyájna patɨꞌɨj muáaj!

9Muáaj paj pújoorej paj jaatyápuaꞌrityeꞌen ɨ jájrij tɨ áꞌxɨreꞌej caꞌnyíin jɨmeꞌ

pajta jaatyápuaꞌrityeꞌsij ɨ tɨ jéehua atyúutaꞌhuaꞌaj,

10pajta jaꞌvéꞌtzij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tzɨ́ɨnyiꞌreꞌ aꞌájna a jájritzeꞌ

aꞌyájna tɨꞌɨj muɨꞌchíj tɨ puéꞌeenyeꞌ,

pajta huojoꞌcuíxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj jɨn uhuájcaꞌnyej aꞌmuácaꞌ jɨmeꞌ.

11Aꞌɨ́jna ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ ajta ɨ cháanacaj muéetzij pu tyíꞌmuaꞌaꞌrij;

muáaj paj jaatyátaahuacaꞌ ɨ cháanacaj pajta néijmiꞌi aꞌɨ́j tɨ jitze tyíꞌsejreꞌ.

12Muáaj paj jaatyátaahuacaꞌ ajtyapuáj tɨ ɨmuáj jáꞌsejreꞌ pajta áatyej tɨ pujmuaꞌ séejreꞌ,

aꞌɨ́jna ɨ jɨríj Tahor tɨ ántyapuaj ajta ɨ Hermón aꞌɨ́ɨ mu jutyamuaꞌveꞌej aꞌ jimi tyíꞌchuiicaj.

13Muaꞌ muácaꞌ pu néijmiꞌi putyíꞌuurej,

pajta amuácaꞌtaꞌ jéehua uhuájcaꞌnyej pajta néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyámueꞌtɨj.

14Aꞌ ɨpuáaj pu tyámuaꞌ een aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ paj jɨn tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ ajta aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ huatóojeꞌyej,

aꞌɨ́jna ɨ paj jɨn taxɨeꞌveꞌ ajta ɨ paj jɨn tyámuaꞌ een aꞌɨ́ɨ mu muaꞌantyinájchij.

15Muáaj paj Tavástaraꞌ, micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jutyamuaꞌveꞌej metyíꞌmuatyojtziꞌreꞌ

majta tyámuaꞌ naa tyityaajúꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ muáaj paj huáꞌtatzaviꞌtyeꞌ,

16majta aꞌ jitze maꞌcan aꞌnáj tɨnaꞌaj jutyamuaꞌveꞌ

ajta tyámuaꞌ huaꞌasej paj muáaj jɨꞌréenyeꞌej séejreꞌ.

17Aꞌyaa pu tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj jɨn uhuájcaꞌnyej ajta ɨ maj jɨn naa huaséꞌrin;

tyajta tyeríj jéetzeꞌ néijmiꞌi putyíꞌuurej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj muáaj tyámuaꞌ tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ tajimí.

18¡Aꞌɨ́ɨ pu ɨ Tavástaraꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ taatyáhuɨɨreꞌej!

¡Aꞌɨ́jna ɨ tɨ rey jɨn tyiꞌtyéjvee tajimí aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨꞌréenyeꞌej séejreꞌ a Israel!

19Aꞌnáj ɨmuáj paj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨquee jeꞌej ámiteereꞌ ɨ tɨ aꞌyáanaꞌaj cuxáa tɨ tyiꞌtyámaarasimeꞌen,

aꞌyaa pej pij tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyámuaꞌ een a jimi tɨjɨn:

“Séej nu nyeríj antyíhuo aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ,

nuꞌríj vaꞌcán jɨn tyeꞌentyáarujtyej nyajta jaatyáhuɨɨ.

20¡Aꞌɨ́j nu nyeríj huátyoj ɨ David ɨ tɨ nyahuɨɨreꞌ!

Aꞌɨ́j nu nyeríj jaꞌváꞌhuaaj ɨ aséityij nyajta jeꞌen rey jɨn tyeꞌentyáarujtyej,

21nyajta jeꞌen aꞌnáj tɨnaꞌaj jaatyáhuɨɨreꞌej.

Aꞌɨ́j nu jɨn ɨ nyaj néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej jaatáꞌsij tɨꞌij huatyóocaꞌnyej,

22camu mij jaatanyoꞌsiꞌtyeꞌej ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ

camu majta jaꞌantyimuéꞌtɨj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj.

23Nyahuoꞌtzíinajraꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ,

¡mej mij quee cheꞌ ajaꞌhuaꞌtan aꞌjɨ́ɨsaꞌpuaj!

¡Nyahuaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ!

24Aꞌɨ́j pu jitze séeriaꞌaj jaꞌmej ɨ nyaj jɨn jaxɨeꞌveꞌ ajta ɨ nyaj jɨn tyámuaꞌ tyiꞌtyínyechaꞌɨj,

ajta jeꞌen nyaj jɨmeꞌ huatámuiꞌrij ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej.

25Tyámuaꞌ nu jaꞌuuren aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej ajta ɨ tɨ jɨn tyíꞌijta

tɨꞌɨj naꞌaj aꞌájna a Mediterráneo ajta aꞌájna ɨmuáj a Éufrates.

26Aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyinaatéꞌexaatyeꞌsij tɨjɨn: Muáaj paj nyavástaraꞌ puéꞌeen;

muáaj paj nyaj Dios puéꞌeen, ɨ tɨ nyajapuáj huatányuusij ajta naatyéchaꞌɨɨsij.”

27Nyáaj nu nyij aꞌɨ́j tyaataꞌsij aꞌɨ́j tɨ tyíꞌcɨꞌpuaj ɨ tɨ anaquéej huanɨeꞌhuacaꞌ,

quee tyiꞌtɨ́j maj tyíchaꞌɨj íiyan cháanacaj japua maj tyíꞌijta.

28Ɨ nyaj jɨn jaxɨeꞌveꞌ pu jusén jɨmeꞌ jimi séeriaꞌaj jaꞌmej,

ajta jimi tyámuaꞌ éenyeꞌej jaꞌmej ɨ nyaj jɨn tyaꞌtányaratziiriꞌ.

29Aꞌɨ́ɨ mu jitzán maꞌcan jusén jɨmeꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj ɨ maj jitzán eerányesij,

tɨꞌɨj ooj séjreꞌej ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ.

30’Ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj meyoꞌhuaꞌxɨj jeꞌej nyaj tyihuoꞌmuáꞌtyej

majta quee aꞌyan tyíꞌtyechajcaj jeꞌej nyej nyáaj tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ,

31tɨpuaꞌaj muáꞌɨtzeeriaꞌaj ɨ nyenyúucaa jitze

majta quee jáꞌastijriaꞌaj ɨ nyaj jɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ,

32puéjtzij nu huoꞌtaꞌsij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj quee nyanamuaj majta jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuꞌchaꞌɨɨj

aꞌɨ́j nu jɨn puéjtzij huoꞌtaꞌsij ɨ nyacɨyéj,

33ajta canu jaatapuáꞌcɨtaj nyaj jaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ David,

nyajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌsij ɨ nyaj jɨn jimi tyámuaꞌ een.

34Canu jaatáxaahuataj tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn tyaꞌtányaratziiriꞌ

canu nyajta ootyáꞌɨtzeereꞌej aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ nyenyúucaa.

35Séej nuꞌuj jimi tyaꞌtányaratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj tyámuaꞌ een

canu nyij jacuanamuan:

36aꞌɨ́ɨ mu jitzán maꞌcan jusén jɨmeꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj ɨ maj jitzán eerányesij,

tɨꞌɨj ooj ɨ xɨcáj séjreꞌej.

37¡Aꞌnáj tɨnaꞌaj mu tyámuaꞌ éenyeꞌej muáꞌjuꞌun, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ máxcɨrɨeꞌ!

¡Aꞌnáj tɨnaꞌaj mu tyámuaꞌ éenyeꞌej muáꞌjuꞌun, tɨꞌɨj ooj séjreꞌej ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ!”

38Ajta aꞌyájna, papuꞌríj majúurɨej pajta jaataxánaꞌvej

aꞌɨ́jcɨ ɨ rey muáaj paj jaꞌantyíhuoj,

¡pajta jimi tyinyúꞌcacaꞌ!

39Papuꞌríj jaatyúꞌuj ɨ paj jɨn tyaꞌtáratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ muahuɨɨreꞌ;

pajta aꞌchóotaꞌ yaꞌrájrɨee ɨ cúruun aꞌɨ́ɨn tɨ jaꞌaꞌrij.

40Muáaj paj muiꞌcaquej jarácuunaxɨj ɨ tɨ jɨn curiáꞌnamiꞌ;

¡pajta néijmiꞌi huatyuꞌuj ɨ chájtaꞌnaj!

41Néijmiꞌi mu ɨ maj mu jóꞌcɨꞌɨj tyíꞌnahuaꞌ tyiꞌtɨ́j maj aꞌyan tyíꞌxɨeꞌveꞌ,

aꞌɨ́ɨmaj mu jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxaj ɨ maj a véjriꞌ huacháatɨmee.

42Aꞌyaa paj tyuꞌtáꞌ mej mij ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ

ajméjcaꞌtaxɨꞌɨn muutyámuaꞌvaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj tyuꞌtyáamueꞌtɨj.

43Pajta juꞌtyaxɨ́ɨtyaꞌajraa ɨ tɨ jɨn tyíꞌɨtzɨj ɨ chuumájraꞌ

capáj pajta jáachaꞌɨj tɨꞌɨj huatyéenyoꞌsej.

44Papuꞌríj huáariꞌriꞌ ɨ maj jɨn naa huaséꞌrin,

pajta atyojoꞌhuaꞌastɨ́raa a chóotaꞌ ɨ tyihuáꞌ ɨpuáaj maj jitzan acáatyaꞌaj muáꞌcɨꞌɨj,

45pajta quee cheꞌ jaatáꞌ tɨꞌij jéehua nyinyiꞌraꞌaj áꞌtyeeviꞌin

pajta jeꞌen huápuɨꞌɨj tyéviꞌsiꞌ jaataséjratacaꞌ.

46Muáaj paj Tavástaraꞌ puéꞌeen,

¿aꞌchunyéj pooj áꞌtyeeren puaꞌaváataj?

¿Nyi jusén jɨmeꞌ aꞌtáaj jaꞌmej ɨ paj jɨn nyúꞌcamuɨꞌ, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ tɨéj?

47Tavástaraꞌ, ootámuaꞌreej nyaj quee aꞌchu áꞌtyeeren nyaj júurij;

tɨ aꞌɨ́jna ɨ tyévij, muáaj paj jaatyátaahuacaꞌ, quee aꞌchu áꞌtyeeren.

48¡Capu aꞌtɨ́j pújoorej tɨ júurij ajta jeꞌen quee aꞌnáj huámuɨꞌnyij!

¡Capu aꞌtɨ́j pújoorej tɨꞌij quee huámuɨꞌnyij!

49Tavástaraꞌ, ¿joꞌnyij jeꞌen aꞌɨ́jna ɨ paj anaquéej jɨn taaxɨéꞌvej,

ɨ paj jaꞌtáratziiriꞌ ɨ David aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj jɨn tyámuaꞌ een?

50Tavástaraꞌ, huoꞌtámuaꞌree aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muahuɨɨreꞌ

maj jéehua ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxaj;

tɨ nye jitze séejreꞌ aꞌɨ́jna ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxaj.

51Muáaj paj Tavástaraꞌ puéꞌeen,

¡aꞌyaa mu jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtaxaj ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ!

¡Aꞌyaa mu aꞌnáj tɨnaꞌaj jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxaj aꞌɨ́jcɨ ɨ paj jaꞌantyíhuoj!

52Cheꞌ jusén jɨmeꞌ tyámuaꞌ éenyeꞌej séjreꞌej ɨ Tavástaraꞌ.

¡Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij!