Search form

SALMOS 95

Tyicheꞌ tatyámuaꞌveꞌej tyetyuꞌtáchuiicaj ɨ Tavástaraꞌ jimi

1Musioꞌváꞌjuꞌ, tyicheꞌ tatyámuaꞌveꞌej tyetyuꞌtáchuiicaj ɨ Tavástaraꞌ jimi;

tyicheꞌ tyuꞌtáchuiicaj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ tachaꞌɨj ajta tajapuá huatányuusij.

2Tyicheꞌ tyeꞌtyóotziꞌreꞌej aꞌúun tyoꞌtyájrutyej joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn jáꞌsejreꞌ,

tyajta jeꞌen jitzán maꞌcan tyuꞌtáchuiicaj.

3Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ ɨ Dios vaꞌcán pu jɨn séejreꞌ,

aꞌɨ́jna ɨ tɨ Rey jɨn tyiꞌtyéjvee néijmiꞌcaa jimi ɨ tajapuá maj tyíꞌhuɨɨreꞌ.

4Aꞌɨ́ɨ pu ɨ jumuácaꞌ jitze jiꞌtyáaꞌ

néijmiꞌi ɨ cháanacaj ajta néijmiꞌi ɨ tɨ jitzán tyíꞌsejreꞌ,

aꞌɨ́ɨ pu jaꞌaꞌrij ɨ jɨríj tɨ jéetzeꞌ ajtɨ́tɨꞌɨjmee.

5Aꞌɨ́ɨ pu ajta jaꞌaꞌrij ɨ jájrij, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jaatyátaahuacaꞌ,

jumuácaꞌ pu jɨn jaatyátaahuacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ chuéj tɨ huáchij.

6Musioꞌváꞌjuꞌ, tyicheꞌ tyítunutaxɨꞌɨn tyajta jeꞌen jaatyáanajche,

tyicheꞌ tyítunutaxɨꞌɨn aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Tavástaraꞌ,

jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu táataahuacaꞌ.

7Aꞌɨ́ɨ pu taj Dios puéꞌeen, tyajta ityáj tu tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeen;

ityáj tu cányaꞌxɨɨ puéꞌeen tyaj aꞌáa jaꞌtávee joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn tyajaꞌtachuéj.

Xáanamuajriꞌ ijíij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyíꞌxaj tɨ aꞌyan tɨjɨn:

8“Caxu tyóonaamuan ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ siatɨꞌɨj huarɨ́j aꞌájna a Meribá,

siatɨꞌɨj séej xɨcáaraꞌ jitze huarɨ́j aꞌájna a Masá, aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj,

9matɨꞌɨj naatáhuaviiriꞌ nyaj tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌyan huárɨnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌcɨꞌɨj,

tyij majta meríj tyíꞌsejracaꞌaj jeꞌej nyaj tyíꞌmuarɨeꞌcaꞌaj.

10Huáꞌpuatyej nyinyiꞌraꞌaj nu áꞌtyeej nyaj nyúꞌcamuɨꞌ

aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyeɨ́tyee,

nyajta aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: Aꞌíimaj ɨ tyeɨ́tyee huápuɨꞌɨj mu jeꞌej puaꞌaj tyityaajúꞌ,

¡camu jaꞌastej ɨ nyúucarij ɨ nyaj jɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ!”

11Aꞌɨ́j nu jɨn nyenyuꞌcamuꞌuj aꞌyan nyetyaꞌtányaratziiriꞌ

maj quee aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzeereꞌej joꞌmaj nye jimi jaꞌhuóosoꞌpeꞌen.”