Search form

El Apocalipsis 1

Ɨ nyúucarij tɨ jɨn uhuatyóochej

1Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij ɨ Dios tɨ jaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, taꞌaj ij ɨ Cɨríistuꞌ huoꞌtaséjratyeꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jahuɨɨreꞌ, jeꞌej tɨ jiyeꞌtzín atyojoꞌréꞌnyesij. Cɨríistuꞌ puꞌij séej joꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, tɨꞌij jaataséjratyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan, 2aꞌɨ́ɨ puꞌij jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, ajta tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨ Dios jimi jáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej tɨ huarɨ́j ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen.

3Cheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ huáꞌixaatyeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, micheꞌ majta huatóotyamuaꞌveꞌen ɨ maj janamuaj, majta jaꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij, jiꞌnye puꞌríj tɨn aꞌájna atyojoꞌréꞌnyesij tɨꞌɨj aꞌyan tyeꞌmej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ aꞌíjcɨ jitze ɨ yuꞌxarij.

Juan pu huaꞌtyojtyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ tɨ aráahuaꞌpuaj tyaꞌráꞌasej

4Nyáaj ɨ nyaj Juan puéꞌeen, nyáaj nu jáꞌmuatyojtyeꞌ mu siaj arahuaꞌpuaquej jusɨꞌrii aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Asia. Siataꞌaj jaꞌancuriáꞌan ɨ tɨ jɨn tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌ, ajta jamuaatyápuaꞌrityeꞌen ɨ jaꞌmua tzajtaꞌ, aꞌɨ́jna tɨ jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj, tɨ ajta ijíij séejreꞌ, ajta jusén jɨn séeriaꞌaj taꞌmej, micheꞌ majta tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej ɨ júuricamej ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej ɨ maj aꞌáa jáꞌsejreꞌ joꞌtɨj ɨ Dios joꞌtyájcaj ɨ ɨpuárij japua, 5cheꞌ ajta aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuáachaꞌɨɨn aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ een, ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ anaquéej huatájuuriacaꞌ, ajta aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen néijmiꞌcaa ɨ maj tyityatatyíj íiyan ɨ cháanacaj japua. Cɨríistuꞌ pu taxɨeꞌveꞌ, ajta juxúureꞌ jɨn tyuꞌnájchitacaꞌ tɨꞌij tajapuá huatányuunyij ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, 6aꞌɨ́ɨ pu taatáꞌ tyej tyij jamuán tyuꞌtaꞌíjtaj, ajta taꞌantyíhuo tyej tyij tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Dios raꞌ, ɨ tɨ ajta jajvástaraꞌ. Cheꞌ aꞌɨ́ɨn huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌan, ajta néijmiꞌi jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj jusén jɨmeꞌ. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.

7Cɨríistuꞌ pu jéetɨrij jitze ajeꞌcáamej. Néijmiꞌi mu jaséjran, aꞌɨ́ɨ mu majta jaséjran ɨ maj jaajéꞌcaj, majta néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyee matɨꞌɨj manaꞌaj puaꞌmáj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ mu juyiinyen matɨꞌɨj jaaséej. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.

8“Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ taꞌnájcaj, nyajta ɨ tuꞌvéꞌtyajtɨj”, aꞌyaa pu tyíꞌxaj aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ, tɨ ajta Dios puéꞌeen ɨ tɨ néijmiꞌi putyíꞌuurej, ɨ tɨ ajta jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj, ajta ɨ tɨ jusén jɨn séeriaꞌaj jaꞌmej.

Juan pu jaaséej aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ

9Nyajta nyáaj Juan, ɨ nyaj jáꞌmuaꞌihuaaraꞌ puéꞌeen, nyajta nu jimi séejreꞌ ɨ Jesús aꞌɨ́j nu jɨn nyajta jaꞌmua jamuán tyuꞌtaꞌíjtaj ɨ Dios jimi, nyajta jaꞌmua jamuán jajpuéetzij naꞌmej tyej tyij néijmiꞌi jɨn tyoꞌtáviicueꞌ. Aꞌyaa nu tyihuóꞌixaaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, nyajta jaaxájtacaꞌ jeꞌej tɨ huarɨ́j ɨ Jesús, aꞌɨ́j nu nyij jɨn aꞌáa jáꞌnamiꞌhuacaꞌaj joꞌtɨj jaꞌráahuachij a jáataꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Patmos. 10Tɨꞌɨj aꞌájna putyíꞌrɨjcaa matɨꞌɨj puaꞌaj janaꞌmichej ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌyan rájve nyéetzij jimi, nyatɨꞌɨj nyij jáanamuajriꞌ tɨ nyahuáritaꞌ aꞌtɨ́j caꞌnyíin jɨn naatajé, aꞌyaa pu namuajriaꞌcaꞌaj tɨꞌɨj tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j ucáajijhua ɨ aꞌhuáj jitze, 11aꞌyaa pu tyíꞌnyeꞌixaatyaꞌcaꞌaj tɨjɨn:

—Ootyéeyuꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze jeꞌej paj tyiꞌtɨ́j tyíꞌsej, pajta jeꞌen huoꞌtaꞌítyiꞌ ɨ maj arahuaꞌpuaquej jusɨꞌrii ɨ Dios jimi, aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Asia, aꞌájna a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ajta aꞌájna a Laodicea.

12Nyatɨꞌɨj nyij ooréꞌnyeeriacaꞌ nyej nyij jaaséej aꞌtɨ́j tɨ tyíꞌnyeꞌixaatyaꞌcaꞌaj, nyatɨꞌɨj aꞌyan huarɨ́j aj nu nyij arahuaꞌpuácaa huaséj ɨ cantyíij tɨ japuan antyítaa áꞌyiꞌij, ajta ooroj jɨn taavijhuacaꞌaj, 13ajta aꞌájna jéꞌtaꞌ joꞌtɨj jaꞌantyitátzajmee, sɨ́ɨj pu aꞌáa huatyávaacaꞌaj tɨ aꞌyan huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj tyévij, aꞌyaa pu eenyeꞌ tyiꞌtyéchajcaꞌaj cáanarij jɨmeꞌ tɨ tɨ́tɨꞌɨj, ajta puáasij jɨn ahuóojɨꞌcaꞌcaꞌaj tɨ ooroj jɨn taavijhua. 14Cuéeinaviꞌcan pu cácɨpuacaꞌaj, tɨꞌɨj muxáj aꞌyájna tɨꞌɨj ajta huaséꞌrin ɨ séerij, ajta ɨ jɨꞌsáaraꞌ aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj tɨéj. 15Ajta ɨ ɨcájraꞌan aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj tyiꞌtɨ́j tɨ meꞌestíj, huápuɨꞌɨj pu naa tyiꞌtyamaꞌastájyiꞌcaa, ajta tɨꞌɨj tyíꞌxajtacaꞌaj, aꞌyaa pu namuajriaꞌcaꞌaj tɨꞌɨj joꞌtɨj jaꞌancáamuɨꞌyej tɨ tyájujhuaꞌnaj caꞌnyíin jɨmeꞌ. 16Ajta ɨ jumuácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ pu arahuaꞌpuácaa ɨ xúꞌraꞌvej iityáacaꞌaj, ajta ɨ tyényiꞌtzeꞌ pu éejnyinyiicaꞌaj ɨ chúun tɨ huápuɨꞌɨj tyíꞌɨtzɨj ajta juxaꞌaj tyaꞌantámuamuaa. Ajta ɨ nyéerimaꞌraꞌ aꞌyaa pu tyáꞌtaacaꞌaj tɨꞌɨj ɨ xɨcáj tɨ néijmiꞌi jɨn eerájxɨrej.

17Nyatɨꞌɨj jaaséej, aj nu nyij arájvej joꞌtɨj jaꞌraꞌɨ́ɨcajmee, ya cuxáa naamuɨ́ꞌ. Aj puꞌij aꞌɨ́ɨn naꞌajtamuárɨej ɨ jumuácaꞌtaꞌ tɨ pujmuaꞌ jɨmeꞌ ɨ jumuácaꞌ, ajta aꞌyan tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Capáj tyíꞌtzɨɨnyeꞌej, nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj anájcaj, ajta ɨ nyaj uvéꞌtyajtɨj, 18nyajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj júurij. Nyáaj nu huámuɨꞌɨjcaa, nyajta ijíij nu jusén jɨmeꞌ júurij. Nyáaj nu aꞌɨ́jna jɨn antyínyamuaꞌree nyaj hueꞌtyáanaj joꞌmaj jáꞌcuiꞌnyij, naꞌríij nyaj huiꞌrátoonyij. 19Ootyéeyuꞌxaj ɨ paj períj jaaséej, jeꞌej tɨ ijíij tyiꞌtɨ́j tyíꞌsejreꞌ ajta jeꞌej tɨ tyeꞌmej majcaꞌhuáyee. 20Aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj jeꞌej paj tyiꞌtɨ́j tyuꞌséj, ɨ xúꞌraꞌvetyee ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej ɨ paj huoꞌséj ɨ nyaj huiꞌtyáacaꞌaj nyamuácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ aráahuaꞌpuaj aráꞌasej ɨ tɨ cantyíij jitzán antyítaa áꞌyiꞌij tɨ ajta ooroj jɨn taavijhua: Ɨ xúꞌraꞌvetyee ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ majta aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej mej mij huóꞌchaꞌɨɨn ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, ajta ɨ tɨ aráahuaꞌpuaj aráꞌasej ɨ tɨ jitzán ɨ cantyíij antyítaa áꞌyiꞌij, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn tyiꞌpuéꞌeen ɨ tyeyúuj aráahuaꞌpuaj tɨ tyaꞌráꞌasej.