Search form

El Apocalipsis 11

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj ɨ maj tyámuaꞌ tyiꞌtɨ́j tyíꞌmuaꞌreej

1Aj mu mij tyiꞌtɨ́j cɨyéj naatáchuij ɨ maj jɨn tyíꞌiteꞌracaa aꞌchu tɨ huatátyeej, majta aꞌyan tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Ájchesij pajta jaatyéꞌiten aꞌchu tɨ veꞌéj ɨ tyeyúuj ɨ Dios tɨ jaꞌaꞌrij, pajta aꞌɨ́jcɨ aꞌchu tɨ ooyóhuaj ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa, pajta jeꞌen huoꞌtyéꞌiten aꞌchu maj aráꞌasej ɨ maj janajchej. 2Ajta capáj jaꞌiteej aꞌchu tɨ antayóhuaj aꞌájna a puaꞌquéj a tɨ jaꞌrájtaꞌcuaj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨjma mu huatátuii ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, mej mij aꞌɨ́ɨmaj huáꞌpuatyej japuan huaꞌpuaj máxcɨrɨeꞌ jeꞌej puaꞌaj jáaꞌuurej ɨ chájtaꞌnaj tɨ naa een. 3Nyáaj nu huaꞌpuácaa huataꞌítyij, ɨ maj quee naa eenyeꞌ tyiꞌtyéechan, mej mij aꞌɨ́ɨmaj tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ Dios jitze maꞌcan, aꞌyan muaꞌtyéeviꞌij aꞌchu séej víꞌraꞌaj japuan huaꞌpuaj anxɨtyej japuan huéeicatyej xɨcáj.

4Aꞌíimaj ɨ maj huaꞌpuaj aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj huaꞌpuaj ɨ maj antyitátzajmee majta ɨ aseitúunaj tɨ huaꞌpuaj tɨ jimí ajaꞌréꞌvej ɨ tavástaraꞌ jimi tɨ íiyan tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua. 5Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj huáꞌuuriajmuɨꞌɨj, huaꞌ tyenyij jitze pu ɨ tɨéj éejnyinyii, aꞌɨ́j mu mij jɨn huoꞌtyátɨeeraj ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ, aꞌyaa mu mij tyíꞌtyacuiꞌnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj jeꞌej puaꞌaj huóꞌuurej. 6Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj, aꞌɨ́ɨ mu jaayíꞌtɨn mej mij huoꞌtáꞌijmuj ɨ víityee mej mij quee cheꞌ viiyej meentyij móoj tyihuáꞌixaatyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee ɨ Dios jitze maꞌcan, majta mu jaayíꞌtɨn mej mij seequéj jáaꞌuurej ɨ jájtyij tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij tɨꞌɨj xúureꞌej, ajta maj puéjtzij huoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ cuiꞌnyiꞌraꞌaj, aꞌchu maj aꞌɨ́ɨmaj aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ.

7Ajta matɨꞌɨj jaꞌantyipuáꞌrityeꞌen ɨ maj nye jitze maꞌcan tyuꞌtaxájtaj, aj puꞌij tyiꞌtɨ́j aꞌáa jeꞌtaméj joꞌtɨj jaꞌtyácun ɨ tɨquee ámiteereꞌ aꞌchu tɨ joꞌcátyeej, aj puꞌij huoꞌtanyóꞌsiꞌtyeꞌsij, ajta jeꞌen huoꞌtyámueꞌtɨj tɨꞌquij huáꞌcuiꞌnyij. 8Aꞌáa mu jaꞌséeriaꞌaj muáꞌjuꞌun ɨ muɨꞌchítyee a cáayej jitze aꞌájna ɨ chájtaꞌnaj jitze tɨ veꞌéj tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Sodoma ajta Egipto, joꞌtɨj ajta ɨ huaꞌ vástaraꞌ jóꞌtateehuacaꞌ ɨ cúruuj jitze. 9Majta huéeicaj xɨcáj japuan jéꞌtaꞌ áꞌtyeeren maj huaꞌséeraj muáꞌjuꞌun ɨ muɨꞌchítyee aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua, ɨ maj séej nyúucarij jɨn tyíꞌxaj, majta ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee, jiꞌnye camu huoꞌtaꞌsij maj tyityáaꞌavaataj. 10Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj íiyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ mu huatóotyamuaꞌvej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj meríj huáꞌcuii. Aꞌɨ́ɨ mu huápuɨꞌɨj huatóotyamuaꞌveꞌsij metyíꞌyeꞌestyaj, majta tyuꞌtóopuejveꞌsij séej jamuán majta séej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj ɨ maj Dios jitze tyíꞌxaj jéehua mu huápuɨꞌɨj huáꞌɨtziityaꞌcaꞌaj. 11Ajta tɨꞌɨj huéeicaj xɨcáj japuan jéꞌtaꞌ tyoomáꞌcaj, Dios pu huoꞌtájuurityej aj mu mij ájhuiixɨj ɨ maj meríj huácuiꞌijcaa, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huoꞌséj jéehua mu tyuꞌtátzɨɨn. 12Matɨꞌɨj mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj nyúucarij huánamuajriꞌ tɨ caꞌnyíin jɨn ujeꞌcánamuajrej u jútyeꞌ aꞌyan tɨjɨn:

—Xɨéꞌejcɨɨnyij aꞌyájna.

Aj mu mij jéetɨrij jitze tyicɨ́j, mahuaꞌraséeracaj ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ. 13Aj puꞌij caꞌnyíin jɨn huatóocaꞌtzɨj ɨ cháanacaj, aꞌɨ́j pu jɨn áꞌvatzɨj ɨ tyihuáꞌchiꞌij ɨ chájtaꞌnaj jitze majta aráahuaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ tyeɨ́tyee huácuij. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj quee huácuij, jéehua mu tyiꞌtzɨ́ɨnyeꞌej metyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ.

14Puꞌríj mu joꞌmej ɨ tɨ huaꞌpuaj ɨ maj jɨn jaapuéjtzitariacaꞌ, ajta puꞌríj ajtyojoꞌréꞌnyesij ɨ tɨ huéeicaj ɨ maj jɨn majta jajpuéetzij muáꞌjuꞌun.

Ɨ trompéetaj tɨ aráahuaꞌpuaj

15Aj puꞌij ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ taꞌráahuaꞌpuaj, aꞌɨ́ɨ pu ucájijhuacaꞌ ɨ trompéetaj jitze, aj nu nyij nyúucarij huánamuajriꞌ tɨ caꞌnyíin jɨn atyojoꞌtaxájtacaꞌ u jútyeꞌ aꞌyan tɨjɨn:

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌijta íiyan cháanacaj japua

aꞌɨ́ɨ pu arí aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios ajta ɨ tavástaraꞌ,

aꞌɨ́ɨ mu tyiꞌíitaj muáꞌjuꞌun jusén jɨmeꞌ.

16Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ huáasij ɨ maj seityéj japuan muáacuaj aráꞌasej ɨ maj majta juꞌɨpuáa japua acáatyij ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ mu ecóotutaxɨj majta jeꞌen jaatyánajchacaꞌ ɨ Dios, 17aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

Tyetyiꞌmuatyojtziꞌreꞌ, tavástaraꞌ, Dios mu paj néijmiꞌi jɨn antyíaꞌmuaꞌreej,

mu paj jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj pajta ijíij séejreꞌ,

jiꞌnye muáaj paj períj vaꞌcán jɨn tyeꞌentyájrupij,

pajta períj huatyeꞌchej pej pij tyuꞌtaꞌíjtaj.

18Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan jéehua mu huatanyínyuꞌcacucaꞌ,

ajta arí tyaꞌráꞌaj aꞌnáj paj pajta muáaj huatanyúꞌcaj,

puꞌríj atyojoꞌréꞌnyej aꞌájna xɨcáaraꞌ paj jitzán huáꞌxɨjtyeꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj meríj huácuij,

pajta tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj a jitze maꞌcan tyíꞌxaj,

majta ɨ maj muéetzij jimi tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌ,

majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌjimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ,

tɨpuaꞌaj ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityatatyíj, naꞌríij cɨléenyeꞌ jɨn metyityatatyíj,

pajta huaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj jaꞌuurej ɨ cháanacaj.

19Aj puꞌij ɨ tyeyúujraꞌ ɨ Dios ɨ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ antacúj, ajta ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ pu séjriaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ chiꞌij tɨ cɨ́leen tɨ ajta tzajtaꞌ séejreꞌ ɨ nyúucarij tɨ jɨn ɨ Dios tyaꞌtóoraj. Majta huatyánaꞌaxcavaꞌxɨj majta tyényuucaꞌaj, ajta huatóocaꞌtzɨj ɨ chuéj, majta jéehua tyéetyee cáavatzɨj.