Search form

El Apocalipsis 12

Ɨ íitɨꞌ ajta ɨ cúꞌcuꞌuj

1Aj puꞌij tyiꞌtɨ́j huataséjre u jútyeꞌ, íitɨꞌ pu huataséjre tɨ cáanarij tyíꞌchajca tɨ naa tyiꞌtyatáatɨyiꞌij tɨꞌɨj xɨcáj, ajta máxcɨrɨeꞌ japua újvaacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ, ajta cúruun ucárujtyaꞌcaꞌaj maj jitzán tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj ɨ xúꞌraꞌvej séjriaꞌcaꞌaj. 2Ajta jútzaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn juyiinyacaꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ jáꞌcuiꞌcaꞌaj, jiꞌnye puꞌríj tɨn tyiyóoj taꞌmej. 3Ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j huataséjre u jútyeꞌ, cúcuꞌuj pu huataséjre tɨ poꞌvij tɨ vivéj, ajta arahuaꞌpuácaa íjmuꞌuj, ajta tamuáamuataꞌ puaꞌmácan avaꞌahuájmee, ajta jeꞌen cúruun ucarújtyaꞌajmaꞌcaa ɨ juꞌaꞌhuáj jitze ɨ tɨ aráahuaꞌpuaj aráꞌasej. 4Ajta ɨ jucuasíj pu jɨn huaꞌcuriaꞌnaj jeꞌcácaa ɨ xúꞌraꞌvej ɨ maj jútyeꞌ jáꞌsejreꞌ, tɨꞌquij huajeꞌcáahuaꞌxɨj ɨ cháanacaj japua. Ajta jeꞌen ɨ cúꞌcuꞌuj, aꞌáa pu joꞌtyéechaxɨj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ íitɨꞌ tɨ arí tɨn tyiyóoj jaꞌmej taꞌaj ij jaatyájcɨꞌmej tɨꞌɨj huanɨeꞌhuaj ɨ yójraꞌ. 5Aj puꞌij tyiyóoj taꞌraa tyáatacan aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌsij matɨꞌɨj manaꞌaj puaꞌmáj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua. Ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ ɨ íitɨꞌ Dios pu yoꞌvíꞌtɨj u tajapuá joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn jáꞌsejreꞌ ajta joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn joꞌtyájcaj ɨ ɨpuárij jitze, 6aj puꞌij ɨ íitɨꞌ huatóoꞌuj aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj, joꞌtɨj ajta Dios tyámuaꞌ yoꞌuurijtze mej mij aꞌáa tyiyoꞌcueꞌtyej séej víꞌraꞌaj japuan huaꞌpuaj anxɨtyej japuan huéeicatyej xɨcáj jitze.

7Matɨꞌɨj támij huatyóohuij maj huatyényoꞌseꞌen u tajapuá, aꞌɨ́jna ɨ Miguel majta ɨ maj jamuán tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́j mu jimi nyoꞌsaꞌcaꞌaj ɨ cúꞌcuꞌuj, majta jamuán ɨ maj jahuɨɨreꞌ ɨ cúꞌcuꞌuj, 8majta quee capu tyuꞌmuéꞌtɨj ɨ cúꞌcuꞌuj, camu majta ɨ maj jahuɨɨriaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́j mu jɨn quee cheꞌ huoꞌtaꞌ maj tajapuá joꞌtyúꞌuucaj. 9Matɨꞌɨj mij uyeꞌcájrɨee aꞌɨ́jcɨ ɨ cúꞌcuꞌuj tɨ vivéj, aꞌɨ́jna ɨ cúꞌcuꞌuj tɨ jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́jna ɨ tyaj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn tyiyáaruꞌ, ɨ tɨ huáꞌcuanamuaj néijmiꞌcaa ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua. Aj mu mij uyeꞌcájrɨee íiyan ɨ cháanacaj japua, jamuán ɨ maj jahuɨɨriaꞌcaꞌaj.

10Aj nu nyij nyúucarij huánamuajriꞌ tɨ caꞌnyíin jɨn utyojoꞌtaxájtacaꞌ u tajapuá aꞌyan tɨjɨn:

—Puꞌríj tyaꞌráꞌaj aꞌnáj maj tajapuá huatányuusij, aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej, ajta ɨ tɨ jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj ɨ Dios, puꞌríj néijmiꞌi jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ, jiꞌnye puꞌríj ayoꞌcájrɨee aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huáꞌuuriajcaꞌaj ɨ taꞌihuáamuaꞌ, ɨ tɨ ajta aꞌnáj tɨnaꞌaj tyihuáꞌxajtziꞌracaꞌaj ɨ Dios jimi. 11Aꞌɨ́ɨmaj ɨ taꞌihuáamuaꞌ mu jaatyáamueꞌtɨj, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ cányaꞌaj jeꞌráaxɨrej ɨ juxúureꞌ, majta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj huóꞌixaaj, camu majta tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj tɨpuaꞌaj muáacuiꞌnyijcheꞌ, sulu aꞌyaa mu tyityaꞌhuóocaꞌan maj huácuiꞌnyij. 12Siataꞌaj huatóotyamuaꞌveꞌen mu siaj tajapuá jáꞌsejreꞌ, siajta muaꞌaj mu siaj cháanacaj japua huacháatɨmee, siajta mu siaj aꞌáa jaꞌchej ɨ jájtyij japua, cuíiꞌ xaa jaꞌmua jɨmeꞌ, jiꞌnye muaꞌajmaj jimi pu arí huataséjre aꞌɨ́jna ɨ tyiyáaruꞌ, ajta huápuɨꞌɨj nyúꞌcamuɨꞌ, jiꞌnye puꞌríj jamuaꞌreej tɨquee cheꞌ áꞌtyeeren.

13Ajta ɨ cúꞌcuꞌuj tɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ tɨ cháanacaj japua jáꞌajvej, aj puꞌij jaatavén aꞌɨ́jcɨ ɨ íitɨꞌ tɨ tyiyóoj taꞌraa. 14Majta huaꞌpuácaa mu jaatáꞌ aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ ɨ anáaraꞌan ɨ cuéꞌraꞌvej tɨ veꞌéj tɨꞌij huataráꞌraꞌan aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj, aꞌáa mu mij tyiyáꞌcueꞌtyajcaꞌaj aꞌchu huéeicaj nyinyiꞌraꞌaj japuan jéꞌtaꞌ jitze. 15Aj puꞌij ɨ cúꞌcuꞌuj jéehua ɨ jájtyij ejxɨrej ɨ jutyényij jitze tɨꞌij yoꞌjójtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj, 16ajta ɨ chuéj pu jaatyáhuɨɨ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ootátziꞌtyacaꞌ tɨꞌij atyájrutyej ɨ jájtyij ɨ tɨ jeꞌejxɨ́rej ɨ cúꞌcuꞌuj jutyényij jitze. 17Aj pu jɨn ɨ cúꞌcuꞌuj jaatájaaxɨejviꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj, ajta jeꞌen jóꞌraa tɨꞌij huoꞌtanyóꞌsiꞌtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ séecan ɨ maj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ íitaj, ajta aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj jaꞌastej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, majta Jesús jitzán maꞌcan tyíꞌxaj. 18Ajta aꞌɨ́jna ɨ cúꞌcuꞌuj aꞌáa pu jaꞌséeriaꞌaj taꞌraa a sáataꞌ jájtyij tɨ veꞌéj tɨ jaꞌvaꞌástɨmee.