Search form

El Apocalipsis 13

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj ɨ maj huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin

1Aj nu nyij tyiꞌtɨ́j huaséj tɨ huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, aꞌɨ́j pu jitze ɨ jájtyij tɨ veꞌéj eetamáꞌcaꞌaj, arahuaꞌpuácaa pu íjmuꞌujcaaj ajta arahuaꞌpuácaa avaꞌahuájmaꞌcaa. Ajta ɨ aꞌhuáaraꞌ jitze pu cúruun tyoꞌcarújtyiꞌhuajmaꞌcaa sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj, ajta ɨ muꞌúuraꞌ jitze tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj namuajreꞌ ɨ Dios jimi. 2Aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin ɨ nyaj jaaséej, aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj jɨ́ripuꞌuj, ajta aꞌyaa eenyeꞌ iiraꞌɨ́ɨcajmaꞌcaa tɨꞌɨj júutzeꞌej, ajta ɨ tyényaꞌraꞌ tɨꞌɨj muájyej. Ajta aꞌɨ́jna ɨ cúꞌcuꞌuj, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi jaatátuii ɨ tɨ jɨn jaayíꞌtɨn tɨ tyiꞌtɨ́j jeꞌej huáꞌuurej, ajta néijmiꞌi ɨ tɨ jɨn tyíꞌijta tɨꞌij aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreeriaj. 3Ajta sɨ́ɨj ɨ muꞌúuraꞌ aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj cuxáa tyíꞌpuejtyiꞌhuacaꞌaj ɨ tɨ jɨn tɨn huamuɨ́ꞌ, ajta arí huarújcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌpuejtyiꞌhuacaꞌaj, aꞌɨ́j mu jɨn néijmiꞌi ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, jeꞌej mu tyoꞌtaséj, majta jeꞌen jaꞌráꞌastijrej aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j. 4Majta jaatyánajchacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ cúꞌcuꞌuj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyaatátui aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin tɨꞌij aꞌɨ́ɨn néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreeriaj, majta mu jaatyánajchacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiꞌtɨ́j, aꞌyan metyiꞌxáataj tɨjɨn:

—¿Aꞌtanyíj aꞌyan een tɨꞌɨj aꞌmújma mu tyiꞌtɨ́j, aꞌtanyíj óocaꞌnyej tɨꞌij jimi huatyényoꞌseꞌen?

5Majta mu jaatáꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin tɨꞌij jeꞌej puaꞌaj tyaataxáj ɨ Dios, aꞌyaa mu tyaatáꞌ tɨ huáꞌpuatyej máxcɨrɨeꞌ japuan huaꞌpuaj áꞌtyeeviꞌ tɨꞌij aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreeriaj. 6Aꞌyaa puꞌij huarɨ́j, jeꞌej pu puaꞌaj tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jimi, ajta jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa jáꞌsejreꞌ ɨ Dios jimi, ajta néijmiꞌcaa ɨ tajapuá maj jáꞌsejreꞌ. 7Majta mu jaatáꞌ tɨꞌij huoꞌtanyóꞌsiꞌtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌ ɨ Dios jimi ꞌasta naꞌaj quee huoꞌtyáamueꞌtɨj, aꞌyaa mu majta tyaatáꞌ tɨꞌij néijmiꞌcaa jimi antyúumuaꞌreeriaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, majta ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, majta ɨ maj séej nyúucarij jɨn tyíꞌxaj. 8Majta aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin néijmiꞌi mu jaatyánajchacaꞌ ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee ooyúꞌsiꞌhuacaꞌ jájcuaj ɨmuáj tɨꞌɨj naꞌaj tyuꞌtyátaavijhuacaꞌ ɨ cháanacaj ɨ yúꞌxariaꞌraꞌ jitze aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj tɨ huatámuꞌvejrityiꞌhuacaꞌ.

9Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j iityánamuajra, cheꞌ tyámuaꞌ naa tyáanamuaj. 10Aꞌɨ́ɨjma ɨ maj hueꞌtyánasij, micheꞌ hueꞌtyáanaj, majta ɨ maj chúun jɨmeꞌ huáꞌcuiꞌnyij, micheꞌ majta aꞌyan tyityáacuiꞌnyij. Aꞌyaa mu mij tyityaataséjreꞌej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyoꞌtáviicueꞌ ajta ɨ maj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi.

11Nyatɨꞌɨj nyij nyajtáhuaꞌaj séej huaséj ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, tɨ a chóotaꞌ jeꞌtanyéj. Huaꞌpuácaa pu avaꞌahuájmaꞌcaa tɨꞌɨj cányaꞌaj, ajta aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨꞌɨj ɨ cúꞌcuꞌuj. 12Aꞌɨ́ɨ pu ajta néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreeriacaꞌaj tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tɨ anaquéej huataséjre ɨ tɨ ajta jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, aꞌyaa puꞌij tyihuáꞌijtyaꞌcaꞌaj maj néijmiꞌi ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua jaatyáanajche aꞌɨ́jcɨ ɨ taꞌnájcaj ɨ tɨ huarúj ɨ tɨ tyíꞌpuejtyiꞌhuacaꞌaj ɨ tɨ jɨn tɨn huamuɨ́ꞌ. 13Aꞌyaa pu jéehua tyiꞌtɨ́j tyíꞌuuriajcaꞌaj ɨ maj tyámuaꞌ tyoꞌtaséj. Ajta pu jaayíꞌtɨhuaꞌaj tɨ tɨéj ujeꞌcárɨeenyij u jútyeꞌ meeséeracaj ɨ tyeɨ́tyee. 14Aꞌɨ́j puꞌij jɨn huoꞌcuanamuaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, ajta aꞌyan rɨjcaa aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ anaquéej huataséjre ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, ajta jeꞌen huoꞌtaꞌíj mej mij jaatyátaahuaj tyiꞌtɨ́j tyéviraꞌ tɨ aꞌyan huaséꞌrin tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tɨ anaquéej huataséjre ɨ tɨ tyíꞌpuejtyiꞌhuacaꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ chúun ajta jeꞌen óocheꞌ júuricaꞌaj. 15Majta aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌtyáaꞌsej ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin aꞌyaa mu tyaatáꞌ tɨꞌij jaatáꞌan tɨ tyuꞌtaxáj aꞌɨ́jna ɨ maj jaatyátaahuacaꞌ ajta jeꞌen huóꞌcuiꞌnyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jaatyáanajche. 16Ajta néijmiꞌcaa ɨ maj cɨléenyeꞌ, majta ɨ maj viváajmaꞌaj jɨn tyityatatyíj, ɨ chíjtyaanyiꞌij, ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ, ɨ maj juxáahuaj jóꞌjujhuaꞌan majta ɨ maj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, aꞌyaa pu tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ mej mij huaꞌnáyuꞌxaxɨꞌɨn ɨ huaꞌ muácaꞌ jitze, nusu maj huaꞌajtyiyúꞌxaxɨꞌɨn ɨ huáꞌcuaatzeꞌ. 17Ajta quee ɨꞌriitacaꞌaj tɨ tyiꞌtɨ́j huánanan nusu tɨ aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j huátoonyij, tɨpuaꞌaj quee anáyuꞌsiꞌhuaj ɨ jumuácaꞌ jitze, nusu quee ajtyiyúꞌsiꞌhuaj ɨ jucuáatzeꞌ jeꞌej tɨ ántyapuaj aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j. 18Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ maj jéehua tyuꞌyíꞌtɨhuaꞌan, aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyojóꞌitej, cheꞌ yoꞌitéej jáꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn tyíꞌitej ajta jeꞌej tɨ ántyapuaj aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j, ajta ɨ tɨ jɨn tyíꞌitej, aꞌáa pu joꞌvéꞌmej aꞌɨ́ɨmaj tzajtaꞌ ɨ tyétyacaa, aꞌyaa puꞌij aráasej anxɨtyej japuan huéeicatyej japuan aráasej tɨ tyíꞌitej.