Search form

El Apocalipsis 14

Aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨ huaꞌantyíhuoj

1Nyatɨꞌɨj nyij jaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ cányaꞌaj, tɨ aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj ɨ jɨríj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Sión. Majta jamuán aꞌáan joꞌtyúꞌuucaꞌaj ɨ maj anxɨtyej japuan huáꞌpuatyej japuan muáacuaj víꞌraꞌaj aráꞌasej ɨ tyeɨ́tyee, aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ huáꞌcuaatzeꞌ jitze jeꞌej tɨ ántyapuaj aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj, ajta jeꞌej tɨ ántyapuaj aꞌɨ́jna ɨ vástariaꞌraꞌ. 2Nyajta jeꞌen tyiꞌtɨ́j huánamuajriꞌ tɨ u tajapuá jeꞌcánamuajriaꞌcaꞌaj, aꞌyaa pu namuajriaꞌcaꞌaj tɨꞌɨj jájtyij tɨ caꞌnyíin tyájujhuaꞌnaj, ajta aꞌyájna matɨꞌɨj ɨ víityee maj tyényuucaꞌan, ajta ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn tyuꞌtaxájtacaꞌ, aꞌyaa pu namuajriaꞌcaꞌaj matɨꞌɨj ɨ maj tyíꞌcuiinaj aꞌɨ́jna jitze ɨ áarpaj. 3Majta aꞌɨ́jna chuiicacaꞌaj ɨ chuíicarij tɨ jájcuaj aꞌɨ́jna jimi ɨ Dios, majta aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj muáacuaj ɨ maj júurij, majta huaꞌ jimi ɨ huáasij. Capu aꞌtɨ́j jaayíꞌtɨhuaꞌaj tɨ jáarɨꞌrej aꞌɨ́jna ɨ chuíicarij, sulu aꞌɨ́ɨ muꞌuj ɨ maj anxɨtyej japuan huáꞌpuatyej japuan muáacuaj víꞌraꞌaj aráꞌasej, ɨ tɨ ajta huóꞌhuɨɨ íiyan cháanacaj japua. 4Aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj tyámuaꞌ een, ɨ maj quee huóoxanaꞌcɨrej úucaa jamuán, ɨ maj majta jamuán jóꞌjujhuaꞌan ɨ cányaꞌaj joꞌtɨj naꞌaj tɨ jooméj. Aꞌɨ́ɨjma pu huáhuɨɨ huaꞌ tzajtaꞌ ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua mej mij huatátuiiriꞌhuaj ɨ Dios jimi majta ɨ cányaꞌaj jimi. 5Camu aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jɨn tyuꞌhuéꞌtacaꞌ, jiꞌnye jɨꞌréꞌnyeꞌej mu séejreꞌ ɨ Dios jimi.

Jeꞌej maj tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ maj huéeicaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ

6Nyajtáhuaꞌaj nu séej huaséj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, jútyeꞌ pu jáꞌraꞌraꞌcaꞌaj tɨꞌij nyúucarij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen néijmiꞌcaa ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, ɨ maj seequéj tyuꞌxáxaꞌaj, majta ɨ maj séej chájtaꞌnaj jitze jaꞌchej. 7Aꞌyaa pu caꞌnyíin jɨn tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

—Siataꞌaj jáꞌtyeseꞌ ɨ Dios, siajta tyaatatyójtziꞌreꞌen, jiꞌnye puꞌríj tyaꞌráꞌaj aꞌnáj tɨ huáꞌxɨjtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee. Siataꞌaj jaatyáanajche aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaatyátaahuacaꞌ ɨ tajapuá, ajta ɨ cháanacaj, ajta ɨ jájtyij tɨ veꞌéj, ajta ɨ tɨ huajéexaviꞌijmee.

8Ajtáhuaꞌaj pu sɨ́ɨj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ cújtaꞌ tyuꞌxájtasimeꞌej, aꞌyan tɨjɨn:

—Puꞌríj áꞌvej, puꞌríj áꞌvej aꞌɨ́jna ɨ Babilonia, aꞌɨ́jna ɨ tɨ huoꞌtyátɨmueꞌraj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ huaꞌ jamuán huóoxanaꞌcɨrej ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua.

9Aj puꞌij ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ cújtaꞌ tyuꞌxájtasimeꞌej caꞌnyíin jɨmeꞌ aꞌyan tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j janajchej aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, nusu huatóoaꞌan maj joꞌsɨɨmuaꞌ ɨ cuáatzaꞌraꞌan jitze nusu muácaꞌraꞌan jitze jeꞌej tɨ ántyapuaj aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, 10Dios pu jaatyátɨmueꞌrasteꞌsij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ huápuɨꞌɨj nyúꞌcamuɨꞌ, aꞌɨ́jna ɨ tɨ arí tyámuaꞌ jáaruuj tɨ aꞌyan een tɨꞌɨj huáꞌveꞌrij tɨ tyuꞌjéꞌcaj, aꞌɨ́ɨ puꞌij jajpuéetzij taꞌmej ɨ tɨéj jɨmeꞌ, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ aꞌyan curiáꞌrɨeꞌ tɨꞌɨj tyapúustiꞌ, aꞌyaa puꞌij tyaꞌajpuéetzij taꞌmej huaꞌ jimi ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, ajta aꞌɨ́jna jimi ɨ cányaꞌaj. 11Ajta ájcɨtzuj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj jɨn jajpuéjtzij jusén jɨmeꞌ, ajta quee huaꞌtáꞌcaa maj huóosoꞌpeꞌen tújca nusu tɨ́caꞌ, sulu aꞌyaa mu tyaꞌajpuéetzij muáꞌjuꞌun aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj janaꞌmichej ɨ tyiꞌtɨ́j ajta ɨ tyéviraꞌ majta ɨ maj huaꞌajtyiyúꞌxaxɨj jeꞌej tɨ ántyapuaj aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j. 12Aꞌyaa puꞌij huataséjreꞌej ɨ maj jɨn tyéꞌviicueꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyámuaꞌ een, ɨ maj aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyíꞌijta ɨ nyúucarij, majta jaꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.

13Aj nu nyij aꞌtɨ́j huánamuajriꞌ tɨ jútyeꞌ aꞌtyajáꞌxajtacaꞌ, aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ. Ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌyaa pu tyíꞌxaj tɨjɨn: “Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, aꞌɨ́ɨ mu jusoꞌpeꞌen, mej mij quee cheꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌviicueꞌriaꞌaj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj mu tyámuaꞌ tyuꞌmuárɨej.”

Ɨ chuéj japua tɨ tyúꞌcɨɨriacaꞌ

14Nyatɨꞌɨj nyij aꞌ únyeeriacaꞌ, aj nu nyij jéetɨrij huaséj tɨ cuéeinaraꞌ, ajta aꞌtɨ́j japuan újcatyii tɨ aꞌyan huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj tyáatɨꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu cúruun ucárujtyaꞌcaꞌaj tɨ ooroj jɨn taavijhua, ajta júxuj iityéchoocaꞌaj. 15Aj puꞌij sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌúun jeꞌrájraa u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌyaa puꞌij caꞌnyíin jɨn tyaatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jéetɨrij japua anjoꞌojcaꞌtyii tɨjɨn:

—Pataꞌaj mu júxuj jɨn jaaréꞌvejche ɨ tɨ arí tyíꞌcɨɨrij, pajta tyuꞌriáꞌtzaanaj, jiꞌnye puꞌríj tyaꞌráꞌaj aꞌnáj paj jitzán tyuꞌriáꞌtzaanyeꞌej puꞌríj huariáꞌcaꞌnacaꞌ ɨ cháanacaj japua.

16Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jéetɨrij japua áan joꞌojcatyiij, aꞌɨ́ɨ puꞌij tyuꞌriáꞌtzaj ɨ tɨ tyúꞌcɨɨriacaꞌ ɨ cháanacaj japua.

17Aj puꞌij ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ iirájraa u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta júxuj iityéchoocaꞌaj. 18Ajta joꞌtɨj joꞌtyéjvee aꞌɨ́jna ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa, aꞌáa pu sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ jeꞌrájraa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej ɨ tɨéj, aj puꞌij aꞌyan tyaatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ júxuj iityéchoocaꞌaj tɨjɨn:

—Pataꞌaj jaaréꞌvejche, pajta jájsɨɨreꞌen ɨ táqueꞌraꞌ ɨ cɨyéj tɨ aꞌáa joꞌváatɨmee ɨ cháanacaj japua, jiꞌnye puꞌríj cuasij aꞌɨ́jna ɨ táqueꞌraꞌ.

19Aj puꞌij ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ jaaréꞌvejchacaꞌ, tɨꞌquij jájsɨɨ ɨ tɨ tyúꞌcɨɨriacaꞌ ɨ cháanacaj japua, aj puꞌij juꞌcáahuaꞌxɨj aꞌɨ́jna tzajtaꞌ ɨ maj jɨn jajacheꞌ ɨ úuvaj, ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn Dios huápuɨꞌɨj nyúꞌcamuɨꞌ. 20Aꞌáa mu mij yoꞌjáchej apuaꞌquéj ɨ chájtaꞌnaj jitze, aj puꞌij xúureꞌej eerámuɨꞌyacaꞌ, aꞌyaa puꞌij ootɨ́ꞌɨj jaꞌraa tɨꞌɨj joꞌtɨj jaꞌtáꞌasej ɨ xáachimeꞌraꞌan ɨ cahuáayuꞌ, ajta aꞌyan japua huatámuɨꞌyacaꞌ aꞌchu huéeicaj anxɨtyej quiloometroj.