Search form

El Apocalipsis 16

Ɨ túxaꞌaj tɨ aꞌɨ́jna jɨn aváꞌjɨstij ɨ tɨ jɨn Dios nyúꞌcamuɨꞌ

1Nyatɨꞌɨj nyij nyúucarij huánamuajriꞌ tɨ u tyeyúuj tzajtaꞌ caꞌnyíin jɨn aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej aꞌyan tɨjɨn:

—Séricuj, siataꞌaj ayoꞌcáxɨreꞌen ɨ cháanacaj japua ɨ tɨ aváꞌjɨstij ɨ túxaꞌaj jitze ɨ tɨ aráahuaꞌpuaj tyaꞌráꞌasej, ɨ tɨ jɨn ɨ Dios huápuɨꞌɨj nyúꞌcamuɨꞌ.

2Aj puꞌij sɨ́ɨj ujoꞌvéꞌmej, tɨꞌquij uyeꞌcáaxɨrej ɨ cháanacaj japua ɨ túxaꞌaj jitze tɨ arámuaacaꞌaj, aj puꞌij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyeɨ́tyee ɨ tɨ huaꞌ jitze áꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj jeꞌej tɨ ántyapuaj aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, aꞌɨ́ɨjma jimi pu atzáj huataséjre ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj curiáꞌrɨeꞌ, ajta jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin.

3Ajtáhuaꞌaj ɨ sɨ́ɨj ɨ tajapuá tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta uyeꞌcáaxɨrej ɨ túxaꞌaj tɨ jitze arámuaacaꞌaj, aꞌáa pu yaꞌráaxɨrej ɨ jájtyij japua tɨ veꞌéj, aj puꞌij ɨ jájtyij aꞌyan huataséjre tɨꞌɨj xúureꞌej tɨ eerámuɨꞌyacaꞌ ɨ tyévij jitze tɨ huameꞌrej, aj mu mij néijmiꞌi huácuij ɨ maj jájtyij jitze jáꞌchajcaꞌaj.

4Ajtáhuaꞌaj ɨ sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta uyeꞌcáaxɨrej aꞌɨ́jna ɨ tɨ túxaꞌaj jitze arámuaacaꞌaj ɨ játyaꞌnaj japua, ajta joꞌtɨj jaꞌajéexaviꞌijmee, aj puꞌij aꞌyan huarɨ́j tɨꞌɨj ɨ xúureꞌej. 5Nyajta aꞌyan tyáanamuajriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tajapuá tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej ɨ jájtyij, tɨ aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Muáaj paj tyámuaꞌ een, aꞌɨ́j paj jɨn antyíaꞌmuaꞌreej pej pij huoꞌxɨ́jtyeꞌen, muáaj paj jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj, pajta ijíij pooj séejreꞌ, 6jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj mu ɨ tyétyacaa huoꞌcuij ɨ maj muéetzij jimi tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌ, majta ɨ maj muéetzij jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, ajta ijíij paj muáaj huoꞌtaꞌ mej mij xúureꞌej huayeꞌen. Jujɨ́ɨmuaꞌaj mu aꞌyan tyeꞌentyimuéꞌtɨj.

7Aꞌyaa nu nyajta tyáanamuajriꞌ tɨ aꞌtɨ́j utyojoꞌtaxájtacaꞌ joꞌtɨj joꞌtyéjvee ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa, aꞌyan tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tavástaraꞌ mu paj Dios puéꞌeen, mu paj néijmiꞌi jɨn antyíaꞌmuaꞌreej, tzáahuatyiꞌraꞌaj paj jɨn huoꞌxɨ́jtyej, pajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee.

8Ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta uyeꞌcáaxɨrej ɨ tɨ arámuaacaꞌaj ɨ túxaꞌaj jitze, aꞌɨ́j pu japua jaráaxɨrej ɨ xɨcáj, ajta aꞌyan tyaatáꞌ tɨꞌij ɨ xɨcáj huoꞌtyátɨeeraj ɨ tyeɨ́tyee. 9Aj mu mij huápuɨꞌɨj huatyájtaa ɨ tyeɨ́tyee, majta camu jaatáxaahuatacaꞌ ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, camu majta tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios, sulu jeꞌej mu puaꞌaj tyaatajé ɨ Dios, ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ puéjtzij huoꞌtáꞌan.

10Ajtáhuaꞌaj ɨ sɨ́ɨj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta uyeꞌcáaxɨrej aꞌɨ́jna tɨ jitze aráamuacaꞌaj ɨ túxaꞌaj, aꞌɨ́j pu japua jaráaxɨrej joꞌtɨj jaꞌcájca aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aj puꞌij huápuɨꞌɨj huatyátɨcaꞌriacaꞌ joꞌtɨj tyejéꞌijtaj. Majta ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́ɨ mu uhuóocheꞌveꞌej ɨ junyanúu jitze aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj jéehua huápuɨꞌɨj jajpuéjtzicaꞌaj, 11Camu majta jaatáxaahuatacaꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, sulu jeꞌej mu puaꞌaj tyaatajé ɨ Dios ɨ tɨ tajapuá jáꞌsejreꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj jéehua jajpuéjtzicaꞌaj.

12Ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta uyeꞌcáaxɨrej ɨ túxaꞌaj tɨ jitze arámuaacaꞌaj, aꞌáa pu yaꞌráaxɨrej ɨ játyaꞌnaj jitze tɨ veꞌéj tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Éufrates, aj puꞌij atyáaxɨꞌ ɨ játyaꞌnaj, mej mij antácɨɨnyej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌijta ɨ maj aꞌáa pujmuaꞌ joꞌváꞌjuꞌ joꞌtɨj jéꞌejnyinyiij ɨ xɨcáj.

13Nyatɨꞌɨj nyij huoꞌséj maj huéeicaj ejnyéxɨj huaꞌ tyenyij jitze aꞌɨ́jna ɨ cúꞌcuꞌuj, ajta aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ hueꞌtzij jɨn tyíꞌxaj, aꞌyaa mu huaséꞌrihuaꞌaj matɨꞌɨj taachuísee. 14Aꞌɨ́ɨ pu júuricamej puéꞌeenyeꞌej ɨ maj tyiyáaruꞌ jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu cɨɨnyacaꞌaj néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua, mej mij huáꞌajsɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌijta, mej mij huatyényoꞌseꞌen aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨꞌɨj jitzán huataséjreꞌej ɨ Dios tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej.

15Aꞌyaa pu tɨjɨn: “Cásɨꞌ, nyáaj nu uvéꞌnyesij tɨꞌɨj náhuaꞌrij. Cheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ atányeej, ajta tyíꞌchajca tɨꞌij quee muáꞌviꞌij joꞌchaꞌcanyeꞌen, mej mij quee ɨ tyeɨ́tyee jaaséj ɨ tɨ jutyeviꞌraꞌ.” 16Majta jeꞌen huaꞌajsɨɨ néijmiꞌcaa ɨ maj tyíꞌijta aꞌájna a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj huáꞌnyuucaa jɨmeꞌ ɨ hebreos tɨjɨn Armagedón.

17Ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta uyeꞌcáaxɨrej ɨ tɨ arámuaacaꞌaj ɨ túxaꞌaj jitze, aj puꞌij sɨ́ɨj caꞌnyíin jɨn tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨ ujeꞌrávaacaꞌaj u tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌájna joꞌtɨj joꞌtyéjvee ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa, aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Puꞌríj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌriacaꞌ.

18Aj mu mij huatyánaꞌaxcavaꞌxɨj majta tyényuucaꞌaj, ajta jéehua tyiꞌtyáhuaasimeꞌej, ɨ cháanacaj pu ajta caꞌnyíin jɨn huatóocaꞌtzɨj, aꞌyájna tɨꞌɨj quee aꞌnáj tyuꞌtóocaꞌtzɨj matɨꞌɨj manaꞌaj aꞌyan tyíꞌtyesejreꞌ ɨ tyeɨ́tyee. 19Ajta aꞌɨ́jna ɨ chájtaꞌnaj tɨ veꞌéj, huéeicaqueꞌ pu ootátziꞌtyacaꞌ, ajta áꞌvatzɨjxɨ ɨ chájtaꞌnaj ɨ séej chuéj japua tɨ jáꞌmaꞌcan, ajta ɨ Dios pu joꞌtámuaꞌreeriꞌ aꞌɨ́jna ɨ chájtaꞌnaj tɨ veꞌéj tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Babilonia, tɨꞌij puéjtzij jaatáꞌan ajta jeꞌen jáacɨꞌtyij ɨ tɨ jɨn huápuɨꞌɨj nyúꞌcamuɨꞌ ɨ Dios. 20Ajta néijmiꞌi joꞌtɨj jaꞌráahuachij ɨ jájtyij jitze, ajta jɨríj tɨ huaquéetɨmee aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyajaꞌhuóopuaꞌrixɨj, 21majta tyéetyee tajapuá jeꞌcáavatzɨj maj tyatɨ́tɨꞌɨjmee aꞌɨ́ɨjma japua ɨ tyeɨ́tyee, huáꞌpuatyej quiiluj mu tyijetyéjmaꞌcaa ɨ tyéetyee, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyétyacaa, jeꞌej mu puaꞌaj tyaatajé ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyéetyee maj cáavatzɨj, jiꞌnye jéehua mu jajpuéjtzicaꞌaj.