Search form

El Apocalipsis 17

Dios pu joꞌxɨ́jtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj tɨ huóotoj

1Aj puꞌij sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, tɨ ajta séej iityeɨꞌcaꞌaj ɨ túxaꞌaj tɨ aráahuaꞌpuaj tyaꞌráꞌasej, aꞌɨ́ɨ pu mu joꞌvéꞌmej, tɨꞌquij aꞌyan tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Mupoꞌvéꞌmeꞌ, nyamuaataséejratyeꞌsij jeꞌej tɨ tyaꞌajpuéetzij taꞌmej aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ tɨ jamueꞌtɨcaꞌaj ɨ túmii ɨ jutyévij jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ aꞌáan joꞌojcaj ɨ jájtyij japua tɨ veꞌéj. 2Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ mu huóoxanaꞌcɨrej aꞌɨ́jna jamuán ɨ íitaj, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨmaj mu huatyáataꞌruj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ íitɨꞌ huoꞌtaꞌ mej mij jamuán huóoxanaꞌcɨreꞌen.

3Ajta jeꞌen ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tɨ naataséjraj, aꞌɨ́ɨ pu ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ nyojoꞌviꞌtɨj aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj. Aꞌáa nu nyij íitaj huaséj tɨ ɨ cúꞌcuꞌuj tɨ poꞌvij japua aváꞌcatyii, ajta jéehua jitzán áꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ tɨ jɨn jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxaj ɨ Dios, arahuaꞌpuácaa pu íjmuꞌuj aꞌɨ́jna ɨ cúꞌcuꞌuj ajta tamuáamuataꞌ puaꞌmácan avaꞌahuájmaꞌcaa. 4Ajta aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ nacámuaa pu tyiꞌtyéchajcaa, ajta cɨ́ɨ tyíꞌpoꞌvij, jéehua pu tyoꞌcarújtyaꞌajmaꞌcaa aꞌɨ́jna ɨ tɨ ooroj jɨn tyíꞌtaavijhua, ajta tyetyéj tɨ huápuɨꞌɨj tyáꞌnajchij, ajta peerla tyiꞌtɨ́j. Aꞌɨ́ɨ pu ajta túxaꞌaj iityeɨꞌcaꞌaj tɨ ooroj jɨn taavijhua, aꞌɨ́j pu jitze aváꞌajɨsticaꞌaj ɨ tɨ xánaꞌvisiꞌ huaséꞌrin, ajta ɨ tɨ jɨn huóoxanaꞌcɨrej aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ, 5ajta cuáatzeꞌ aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ nyúucarij nyaj quee yoꞌitéej naꞌraa, aꞌyaa tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj tɨjɨn: “Babilonia, ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee, ajta huaꞌ náanaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ úucaa ɨ maj jamueꞌtɨj ɨ túmii ɨ jutyévij jɨmeꞌ, ajta néijmiꞌi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen íiyan cháanacaj japua.” 6Aj nu nyij jaaséej tɨ ɨ íitɨꞌ tahuáacaꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ huaꞌ xuureꞌ ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌ ɨ Dios jimi, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huácuij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj Jesús jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj. Aj nu nyij jeꞌej tyoꞌtaséj nyatɨꞌɨj jaaséej. 7Ajta ɨ tajapuá tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ jeꞌej petyoꞌtaséj? Nyáaj nu muaatéꞌexaatyeꞌsij jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ áꞌyuꞌsiꞌij ɨ íitɨꞌ jitze, nyajta jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj ɨ tɨ japuan aváꞌcaj, aꞌɨ́jna ɨ tɨ arahuaꞌpuácaa íjmuꞌuj, ajta tamuáamuataꞌ puaꞌmácan tɨ avaꞌahuájmee. 8Aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j ɨ paj jaaséej, aꞌɨ́ɨ pu anaquéej séjriaꞌcaꞌaj, ajta ijíij capu cheꞌ séejreꞌ, ajta óocheꞌ pu eetaméj aꞌájna joꞌtɨj jaꞌtyácun tɨꞌɨj quee eexúj áꞌpuaꞌrej. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, ɨ maj quee áꞌyuꞌsiꞌij jeꞌej maj ántyaꞌruj aꞌɨ́jna jitze ɨ yuꞌxarij ɨ maj jɨn júurij muáꞌjuꞌun, tɨꞌɨj naꞌaj tyuꞌtyátaavijhuacaꞌ ɨ cháanacaj, aꞌɨ́ɨmaj mu jeꞌej tyoꞌtaséjraj matɨꞌɨj jaaséej aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, ɨ tɨ aamíꞌ séjriaꞌcaꞌaj, ajta jeꞌen quee cheꞌ ajaꞌhuaꞌtacaꞌaj, ajta óocheꞌ pu huataséjreꞌsij.

9’Aꞌyaa pu amitéeriaꞌaj jaꞌmej aꞌtɨ́j tɨ tyojóꞌitej tɨ ajta tyámuaꞌ metyóomuaꞌrej. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ arahuaꞌpuácaa íjmuꞌuj, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ jɨríj tɨ aráahuaꞌpuaj aráꞌasej tɨ japuan áan joꞌojcaj ɨ íitɨꞌ, aꞌyaa pu ajta huatóomuaꞌaj maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej ɨ maj tyíꞌijta. 10Muaꞌanxɨ́vij ɨ maj meríj huáacuii, sɨ́ɨj pu ooj tyiꞌtɨ́j jɨn tyiꞌtyéjvee, ajta ɨ sɨ́ɨj capu eexúj séejreꞌ. Ajta tɨꞌɨj huataséjreꞌen capu jéehua áꞌtyeeren. 11Ajta ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin tɨ jájcuaj ɨmuáj séjriaꞌcaꞌaj, ajta quee cheꞌ séejreꞌ, aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ aráhueeicaj, aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej, aꞌɨ́ɨ pu ajta néijmiꞌi áꞌpuaꞌren.

12’Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tamuáamuataꞌ puaꞌmácan avaꞌahuájmee, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj tamuáamuataꞌ aráꞌasej ɨ maj tyíꞌijta, ɨ maj quee xu tyeꞌentyájrupij mej mij tyuꞌtaꞌíjtaj, majta móocheꞌ mu jaꞌancuriáaꞌsij mej mij séej ooraj áꞌtyeeviꞌin maj tyuꞌtaꞌíjtaj aꞌɨ́jna jamuán ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin. 13Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tamuáamuataꞌ aráꞌasej ɨ maj tyíꞌijta, néijmiꞌi mu juxaꞌaj manaꞌaj tyíꞌxaj, aꞌɨ́j mu jɨn jaatátuiireꞌsij ɨ maj jɨn antyúumuaꞌreej aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin. 14Aꞌɨ́ɨ mu mij jaatanyoꞌsiꞌtyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ cányaꞌaj, ajta aꞌɨ́ɨ pu ɨ cányaꞌaj huoꞌtyámueꞌtɨj, majta aꞌɨ́ɨmaj jamuán séejreꞌ ɨ Dios tɨ huoꞌtajé ajta jeꞌen huaꞌantyíhuoj mej mij tyámuaꞌ eenyeꞌ, jiꞌnye ɨ tavástaraꞌ pu tyihuáꞌijtyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌ vástaraꞌ puéꞌeen ɨ tyeɨ́tyee, ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tajtúhuan tɨ néijmiꞌcaa tyíꞌijtyeꞌ ɨ séecan ɨ tajtúhuaanyij.

15Aꞌyaa pu ajta tyinaatéꞌexaaj ɨ tajapuá tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ jájtyij tɨ veꞌéj ɨ paj jaaséej, ɨ tɨ japuan anjoꞌojcaꞌtyii ɨ íitɨꞌ tɨ jaamuéꞌtɨj ɨ túmii ɨ jutyéviraꞌ jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, ɨ maj séej nyúucarij jɨn tyíꞌxaj, majta séej chájtaꞌnaj jitze jaꞌchej. 16Ajta aꞌɨ́jna ɨ aꞌhuáaraꞌ tamuáamuataꞌ tɨ aráꞌasej ɨ paj jaaséj, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, aꞌɨ́ɨ mu jájchaꞌɨɨriaꞌaj muáꞌjuꞌun aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj tɨ jaamuéꞌtɨj ɨ túmii ɨ jutyéviraꞌ jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨ mu ayoorɨésij metyaꞌcáꞌriꞌran ɨ tɨ tyiꞌtyéechan, majta jeꞌen jaatyácɨꞌmij ɨ tyéviraꞌ matɨꞌɨj mij jaatyáteeraj. 17Dios pu arí aꞌyan tyihuoꞌcámuaꞌriityej huaꞌ xɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ mej mij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyáꞌxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́j mu jɨmeꞌ juxaꞌaj manaꞌaj rɨnyij mej mij jaatátuiireꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin ɨ maj jɨn antyúumuaꞌreej, ꞌasta naꞌaj quee aꞌyan atyojoꞌréꞌnyej jeꞌej tɨ ɨ Dios arí tyuꞌtaxájtacaꞌ. 18Ajta aꞌɨ́jna ɨ íitaj ɨ paj jaaséej, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ chájtaꞌnaj tɨ veꞌéj ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua.