Search form

El Apocalipsis 18

Aꞌɨ́jna ɨ Babilonia tɨ jóꞌvej

1Nyatɨꞌɨj nyij nyajtáhuaꞌaj séej huaséj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨ jútyeꞌ ajeꞌcámaꞌcaꞌaj, vaꞌcán pu jɨn antyúumuaꞌreej, néijmiꞌqueꞌ pu ɨ cháanacaj japua huanyéeriꞌcɨj jaꞌraa aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ áꞌtaacaꞌaj ɨ jujitzé. 2Aꞌyaa pu caꞌnyíin jɨn tyíꞌjijhuacaꞌaj tɨjɨn:

—Puꞌríj áꞌavej, puꞌríj áꞌavej aꞌɨ́jna ɨ Babilonia ɨ chájtaꞌnaj tɨ veꞌéj. Puꞌríj huaꞌ chiꞌij puéꞌeen aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyiyáaruꞌ, joꞌmaj jaꞌchej ɨ júuricamej ɨ maj xánaꞌvisiꞌ huaséꞌrin, ajta joꞌmaj jáꞌasacaa ɨ pínaꞌsee ɨ maj xánaꞌvisiꞌ huaséꞌrin, majta tyiꞌtyán ɨ tyaj quee huaꞌxɨeꞌveꞌ. 3Jiꞌnye néijmiꞌi mu ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan huatyáataꞌruj mej mij jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Babilonia, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj íiyan tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua, néijmiꞌi mu jamuán huóoxanaꞌcɨrej, majta ɨ maj tyíꞌtoꞌracaa íiyan cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ mu huoochíjtyaanyiꞌtacaꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌyan tyihuoꞌtáꞌ jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j tyíꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj.

4Nyatɨꞌɨj nyij nyajtáhuaꞌaj séej nyúucarij huánamuajriꞌ tɨ jútyeꞌ tyajáꞌxajtacaꞌaj aꞌyan tɨjɨn:

—Siataꞌaj eerácɨɨnyej ɨ chájtaꞌnaj jitze, muaꞌaj mu siaj nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeen, siaj sij quee huaꞌ jamuán huóoxanaꞌcɨreꞌen, tɨꞌij quee ajta jamuáacɨꞌtyij ɨ puéjtzij, 5jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu arí huápuɨꞌɨj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ pu ɨ Dios jamuaꞌreej ɨ tɨ jɨn jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ. 6Cheꞌ aꞌyan ajta tyáacɨꞌtyij tɨꞌɨj ajta aꞌɨ́ɨn puéjtzij tyihuoꞌtáꞌ ɨ tɨ huoꞌmuéꞌtɨj, cheꞌ huaꞌpuaj tyuꞌnájchitaj ɨ tɨ jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j, siajta ɨ váasuj tɨ jitzán jayaꞌcaa siataꞌaj jaꞌváꞌjɨsten aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ huaꞌpuaj aráꞌasej ɨ tɨ jɨn huatyátahuan, aꞌyájna tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn séecan tyuꞌtáꞌ, 7siataꞌaj puéjtzij jaatáꞌan tɨꞌij huatóoxaamujrityeꞌen, aꞌyájna tɨꞌɨj jusɨ́ɨj tyaꞌhuóotzaahuaj, ajta jeꞌej tɨ tyuꞌtóosejratacaꞌ. Jiꞌnye aꞌyaa pu tyíꞌxaj ɨ jutzájtaꞌ tɨjɨn: “Aꞌyaa nu tyiꞌtyéjvee tɨꞌɨj íitɨꞌ tɨ tyíꞌijta. Canu antyínyasɨɨjtariacaꞌ, canu nyajta jajpuéetzij naꞌmej.” 8Aꞌɨ́j pu jɨn séej xɨcáj japuan rávesij ɨ tɨ jɨn jajpuéetzij jaꞌmej, aj puꞌij tyiꞌijcuíꞌnyij, ajta huatóoxaamujrityeꞌej, ajta huataíꞌcuataj, aj puꞌij huatyáteeriꞌhuaj, jiꞌnye ɨ Dios néijmiꞌi pu putyíꞌuurej, aꞌɨ́ɨ pu ɨ tavástaraꞌ aꞌyan puéjtzij tyaataꞌsij.

9Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua, ɨ maj jamuán huóoxanaꞌcɨrej, majta jamuán huochíjtyanyiꞌtacaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu juyiinyen majta huatóoxaamujrityeꞌsij matɨꞌɨj jaaséej tɨ ájcɨtzuj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ tyátaasij. 10Majta aꞌɨmuáj joꞌtyaꞌúuj muáꞌjuꞌun aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj jatzɨɨnyeꞌ ɨ tɨ jɨn jajpuéjtzij, aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtaj tɨjɨn:

—¡Cuíiꞌ xaa! ¡Cuíiꞌ xaa muáaj mu paj chájtaꞌnaj puéꞌeen tɨ veꞌéj, Babilonia mu paj vaꞌcán jɨn antyíaꞌmuaꞌreej! Jiꞌnye jiyeꞌtzín tyaꞌráꞌaj ɨ paj jɨn períj jajpuéjtzij.

11Majta ɨ maj tyíꞌtoꞌracaa íiyan cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ mu majta juyiinyen majta huatóoxaamujrityeꞌej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ chájtaꞌnaj, jiꞌnye capu cheꞌ maꞌ aꞌtɨ́j taꞌmej tɨ tyihuóꞌnanɨeej ɨ maj tyúꞌtɨsij, 12tɨpuaꞌaj ooroj, pláataj, ɨ tyetyéj tɨ tyámuaꞌ tyáꞌnajchij, tyiꞌtɨ́j peerla, cáanarij tɨ tyiꞌjɨ́ꞌreꞌen ɨ tɨ tyíꞌmeꞌestij, naꞌríij tɨ táxɨeꞌmuaa, nusu ɨ tɨ poꞌvij, ajta néijmiꞌi ɨ cɨyéj tɨ jéehua tyáꞌnajchij, naꞌríij tyiꞌtɨ́j coobre, nusu tyapúustiꞌ, nusu ɨ tyetyéj ɨ maj tyiꞌcámejtyee, 13nusu ɨ cueꞌráj maj tyíꞌnaꞌchityaa ɨ tɨ naa tyaarɨeꞌej, nusu ɨ ɨ́ɨjcua naꞌríij tyiꞌtɨ́j miirra, nahuáj, aséityij, aríinaj tɨ jɨ́ꞌreꞌen, tyeríicuj, ajta yaꞌmuáatyee ɨ maj huaꞌ japuan tyíꞌtɨꞌɨjcɨcaa, nusu cányaꞌxɨɨ, cahuáayuꞌuj, ɨ cariáataꞌ, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ juxaꞌaj tyeɨ́tyee jimi. 14Aꞌyaa mu tyaatájeevij aꞌɨ́jcɨ ɨ chájtaꞌnaj tɨjɨn:

—¡Capu cheꞌ séeriaꞌaj taꞌmej muéetzij jimi aꞌɨ́jna ɨ táqueꞌej tɨ jéehua muaꞌránajchicaꞌaj, papuꞌríj jusén jɨn tyojoꞌrɨej ɨ tɨ huápuɨꞌɨj tyáꞌnajchij ɨ paj jɨn chíjtyaanyiꞌtacaꞌaj!

15Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan éenyeꞌej tyíꞌtoocaꞌaj majta aꞌɨ́jna jɨn huoochíjtyaanyiꞌtacaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨmuáj joꞌtyaꞌúuj muáꞌjuꞌun, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj jatzɨɨnyeꞌ ɨ tɨ jɨn jajpuéjtzij, muyíinyaj majta juxaamúuɨrityaꞌaj, 16aꞌyaa mu tyiꞌxáataj muáꞌjuꞌun tɨjɨn:

—¡Cuíiꞌ xaa! ¡Cuíiꞌ xaa ɨ chájtaꞌnaj tɨ veꞌéj! Ɨ tɨ aꞌɨ́jna tyiꞌtyéechan ɨ tɨ meꞌestíj tɨ naa een, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ táxɨeꞌmuaa, ajta ɨ tɨ poꞌvij jɨmeꞌ, ajta aꞌɨ́jna tyoꞌcarújtyeꞌejmee ɨ tɨ ooroj jɨn tyíꞌtaavijhua, ajta ɨ tyetyéj tɨ huápuɨꞌɨj tyáꞌnajchij, ajta aꞌɨ́jna ɨ peerla tyiꞌtɨ́j; 17¡ajta jiyeꞌtzín néijmiꞌi tyuꞌriáꞌxɨj ɨ tɨ huápuɨꞌɨj tyáꞌnajchicaꞌaj!

Majta néijmiꞌi aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj báarcuj tyimuárɨeꞌrij, majta ɨ maj tyíꞌmuɨjhuacaa ɨ báarcuj jitze ɨ maj áꞌcɨɨnyej ɨ jájtyij japua, majta néijmiꞌi ɨ maj hueꞌtyée viviꞌ, aꞌɨ́ɨ mu aꞌ ɨmuáj joꞌhuíistɨraa, 18ajta matɨꞌɨj jaaséej aꞌɨ́jcɨ ɨ cɨtzíj tɨ ájcɨtzujtariacaꞌ tɨꞌɨj tyátaasimaꞌaj ɨ chájtaꞌnaj, aj mu mij aꞌyan tyityeetyejíihuajraa tɨjɨn:

—¿Joꞌnyij ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj chájtaꞌnaj jáꞌsejreꞌ tɨꞌɨj aꞌmújna?

19Aj mu mij chuéj tɨ muɨɨnyíj ahuóoratziraxɨj ɨ jumuꞌúj jitze, muuyíinyaj majta juxaamúuɨrityaꞌaj, aꞌyaa mu tyíꞌtyejijhuacaꞌaj tɨjɨn:

—¡Cuíiꞌ xaa! ¡Cuíiꞌ xaa aꞌɨ́jna ɨ chájtaꞌnaj tɨ veꞌéj! Aꞌɨ́j mu jɨn huoochíjtyaanyiꞌtacaꞌ muéetzij tɨ jimi tyíꞌsejreꞌ, néijmiꞌi ɨ maj báarcuj tyíyaꞌmuaacaꞌaj ɨ maj jɨn antacɨ́ꞌcaꞌaj ɨ jájtyij japua. Aꞌɨ́ɨ mu mij jiyeꞌtzín jóꞌvej.

20Ajta ɨ tajapuá siaj jáꞌsejreꞌ, siataꞌaj huatóotyamuaꞌveꞌen, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ chájtaꞌnaj, siataꞌaj huatóotyamuaꞌveꞌen muaꞌaj mu siaj jɨꞌréꞌnyeꞌej séejreꞌ ɨ Dios jimi, siajta muaꞌaj mu siaj antyíhuaviihuacaꞌ, siajta muaꞌaj mu siaj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌaj, néijmiꞌi xu huatóotyamuaꞌveꞌen, jiꞌnye tɨꞌɨj ɨ Dios joꞌxɨ́jtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj, aj pu muaꞌajmaj tyámuaꞌ tyajamoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌriꞌ.

21Aj puꞌij sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tyetyéj pu tyítɨɨ ɨ maj jɨn tyáꞌtɨꞌxɨcaa, aj puꞌij jaꞌtyájrɨee ɨ jájtyij jitze tɨ veꞌéj, aꞌyan tyiꞌxáataj tɨjɨn:

—Aꞌyaa paj chaꞌtaj atyojoꞌcárutyij muáaj chájtaꞌnaj paj veꞌéj Babilonia paj ántyapuaj, camu mij cheꞌ aꞌnáj muasejran. 22Camu cheꞌ namuáariaꞌaj muáꞌjuꞌun ɨ maj tyíꞌcuiꞌnacaa ɨ áarpaj jitze, nusu ɨ maj tyíꞌcɨꞌsityee túuturuꞌuj jitze, naꞌríij ɨ trompéetaj jitze, camu majta cheꞌ tyiꞌmuárɨeꞌej muáꞌjuꞌun jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j tyuꞌyíꞌtɨn, capu ajta cheꞌ namuáariaꞌaj taꞌmej ɨ maj tyíꞌtɨxɨcaa. 23Capu cheꞌ aꞌtáaj jaꞌmej muéetzij jimi ɨ tɨéj tɨ úꞌtaa ɨ huaꞌ chiꞌij tzajtaꞌ, capu ajta cheꞌ namuáariaꞌaj jaꞌmej ɨ maj tyíꞌyeꞌestyaa aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj moochán huanyéjnyeɨꞌchacaꞌ. Jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌtoꞌracariaꞌaj mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ maj aꞌyan japuan séjriaꞌcaꞌaj ɨ cháanacaj, ɨ maj majta viváajmaꞌaj jɨn tyityatatyáꞌcaꞌaj, ɨ paj muáaj huoꞌcuanamuaj matɨꞌɨj manaꞌaj puaꞌmáj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua. 24Jiꞌnye aꞌɨ́jna jitze ɨ chájtaꞌnaj aꞌɨ́j mu jitze jáatyoj ɨ huaꞌ xuureꞌ ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj, majta ɨ maj jɨꞌréꞌnyeꞌej séjriaꞌcaꞌaj ɨ Dios jimi, majta néijmiꞌi matɨꞌɨj manaꞌaj puaꞌmáj huácuij ɨ cháanacaj japua.