Search form

El Apocalipsis 19

Ɨ maj tyíꞌchuiicaj u tajapuá

1Aj nu nyij tányij huóꞌnamuajriꞌ ɨ maj tajapuá caꞌnyíin jɨn muiꞌtɨ́j tyajáꞌxajtacaꞌaj, aꞌyaa mu tɨjɨn:

¡Alelúuyaj! Tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios,

jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tajapuá huatanyúj,

aꞌɨ́j pu ajta jimi jáꞌmaꞌcan ɨ tɨ naa huaséꞌrin,

ajta ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej,

2aꞌɨ́ɨ pu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huáꞌxɨjtyeꞌen,

ajta jeꞌej tɨ tyeꞌtyévijtyeꞌ;

aꞌɨ́ɨ pu arí joꞌxɨ́jtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj tɨ jutyéviraꞌ jɨn jamueꞌtɨcaꞌaj ɨ túmii,

ajta caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtaꞌ néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua,

mej mij jamuán huóoxanaꞌcɨreꞌen.

Dios puꞌij aꞌɨ́jna puéjtzij jaatáꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ íitɨꞌ huoꞌcuij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jahuɨɨreꞌ ɨ Dios.

3Majtáhuaꞌaj mu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—¡Alelúuyaj! Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jitzán ájcɨtzuj ɨ íitaj capu aꞌnáj huatyápuaꞌrij.

4Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ huáasij ɨ maj seityéj japuan muáacuaj aráꞌasej, majta ɨ maj muáacuaj ɨ maj júurij, néijmiꞌi mu ecóotutaxɨj, mej mij jaatyáanajche ɨ Dios, ɨ tɨ acájca ɨpuárij jitze. Aꞌyaa mu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

—¡Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij! ¡Alelúuyaj!

5Aj puꞌij sɨ́ɨj huajíjhuacaꞌ tɨ aꞌáa véjriꞌ joꞌtyávaacaꞌaj joꞌtɨj joꞌtyéjvee ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa, aꞌyaa pu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

Siataꞌaj tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, néijmiꞌi muaꞌaj,

mu siaj viváajmaꞌaj jɨn tyityatatyíj,

siajta mu siaj cɨléenyeꞌ jɨn tyityatatyíj,

néijmiꞌi muaꞌaj mu siaj jahuɨɨreꞌ siajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj.

Tɨꞌɨj huatyényeɨɨchij ɨ Cányaꞌaj

6Aꞌyaa nu nyajta tyihuóꞌnamuajriꞌ maj jéehua ɨ tyeɨ́tyee tyíꞌxajtacaꞌaj, aꞌyaa pu namuajriaꞌcaꞌaj tɨꞌɨj joꞌtɨj jájtyij jaꞌancáamuɨꞌyej, ajta aꞌyan namuajriaꞌcaꞌaj tɨꞌɨj ɨ víityee maj tyényuucaꞌan. Aꞌyaa mu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

¡Alelúuyaj! Tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios,

jiꞌnye puꞌríj huatyóochej tɨ tyuꞌtaꞌíjtaj ɨ tavástaraꞌ,

ajta ɨ Dios ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej.

7Tyicheꞌ huátatyamuaꞌveꞌen, tyajta tyaatatyójtziꞌreꞌen,

jiꞌnye puꞌríj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej tɨꞌɨj ɨ cányaꞌaj huatyényeɨɨchij.

Ajta ɨ tɨ ɨ́ɨraꞌraꞌan puéꞌeenyeꞌej taꞌmej puꞌríj ajta tyámuaꞌ huóoruuj.

8Aꞌyaa mu tyaatáꞌ tɨ aꞌɨ́jna tyuꞌtyóochejtyej ɨ cáanarij tɨ meꞌestíj tɨ ajta naa een, tɨ tyamaꞌastájyiꞌij tɨ quee choomua.

Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ cáanarij tɨ naa een, aꞌɨ́ɨ pu puéꞌeen ɨ maj jɨn tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios.

9Ajta ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Ootyéeyuꞌxaj aꞌyan tɨjɨn: “Micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huoꞌtáꞌinyej mej mij jamuán tyúꞌcuaꞌnyij ɨ cányaꞌaj aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán huatyényeɨɨchij.”

Aꞌyaa pu ajta tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌíjna ɨ nyúucarij nyaj muaꞌixaatyeꞌ Dios pu jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ janyuucaa.

10Aj nu nyij tyítunutacaꞌ joꞌtɨj jaꞌraꞌɨ́ɨcajmee nyej nyij jaatyáanajche, aj puꞌij aꞌyan tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Capáj aꞌyan rɨjcaj, jiꞌnye nyáaj nu jahuɨɨreꞌ ɨ Dios, aꞌyájna patɨꞌɨj muáaj majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ aꞌihuáamuaꞌ ɨ maj aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ ɨ Jesús tyihuóꞌixaaj. Pataꞌaj ɨ Dios huatyáanajchej.

Jiꞌnye aꞌyájna tɨꞌɨj tyuꞌxájtacaꞌ ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ huoꞌcámuaꞌriityej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze tyíꞌxajtacaꞌaj.

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ aváꞌcaj ɨ cahuáayuꞌ japua tɨ cuéeinaraꞌ

11Aj nu nyij jaaséej tɨ antácuunyicaꞌaj u tajapuá, aj puꞌij cahuáayuꞌ huataséjre tɨ cuéeinaraꞌ, ajta ɨ tɨ aváꞌcaj aꞌyaa pu ántyapuaj tɨjɨn Ɨ tɨ tyámuaꞌ een tɨ ajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌxaj, jiꞌnye tyámuaꞌ pu tyíꞌijtacaꞌaj, ajta aꞌyan chaꞌtaj tyíꞌnyoꞌsaꞌcaꞌaj. 12Aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj ɨ jɨꞌsáaraꞌ tɨꞌɨj tɨéj tɨ áꞌtaa, ajta muiꞌcaa tyoꞌcarújtyaꞌajmaꞌcaa ɨ cúruun ɨ jumuꞌúj jitze, ajta jitzán áꞌyuꞌsiꞌij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn ántyapuaj, ajta aꞌɨ́ɨ naꞌaj jusɨ́ɨj yóꞌitej. 13Ajta ɨ cáanarij tɨ tyíꞌchajcaꞌaj xúureꞌej pu jéehua aꞌmaꞌcaꞌaj, ajta aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Ɨ Nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. 14Majta cújtaꞌ huajúꞌcaꞌaj ɨ xantáaruꞌ maj tajapuá jáꞌmaꞌcan, cuéeinaviꞌ metyiꞌcháaj tɨ tyiꞌtyamaꞌastájyiꞌcaa tɨ ajta huápuɨꞌɨj tyiꞌjɨ́ꞌreꞌen ajta quee tyíꞌchoomuaviꞌcaꞌaj, majta jeꞌen cahuáayuꞌuj japua aveꞌtyeꞌtyaꞌajmaꞌcaa maj cueinaa. 15Ajta ɨ tyényiꞌtzeꞌ náhuaaj pu éejnyinyiicaꞌaj tɨ huápuɨꞌɨj tyíꞌɨtzɨj, tɨꞌij jɨn tyihuoꞌpuéjtyeꞌen ɨ néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua. Caꞌnyéjrij pu jɨn tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌsij. Ajta aꞌɨ́ɨn huaꞌ japua jarárɨesij ɨ tɨ jɨn huápuɨꞌɨj nyúꞌcamuɨꞌ ɨ Dios tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej. 16Ajta ɨ máancajraꞌan jitze, huáritaꞌ pujmuaꞌ aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn: “Huaꞌ tajtúhuan ɨ tajtúhuaanyij, ajta ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ maj tyíꞌijta.”

17Nyajta jeꞌen séej huaséj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌáa pu joꞌtyávaacaꞌaj ɨ xɨcáj jitze, aꞌyaa pu caꞌnyíin jɨn tyihuoꞌtajé néijmiꞌcaa ɨ pínaꞌsee ɨ maj jútyeꞌ raꞌraꞌ tɨjɨn:

—Siataꞌaj mujoꞌváꞌjuꞌun siaj sij tyúꞌcuaꞌnyij ɨ Dios tɨ tyajaꞌmuacueꞌtyen, 18siaj sij jáacuaꞌnyij ɨ huáꞌhueꞌraꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌijta, ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ xantáaruꞌ, siajta ɨ huáꞌhueꞌraꞌ ɨ tyétyacaa ɨ maj jéehua uhuácacaꞌnyeꞌ, siajta huáꞌhueꞌraꞌ ɨ cahuáayuꞌuj, majta ɨ maj aveꞌtyeꞌtyaꞌajmaꞌcaa, néijmiꞌi ɨ huáꞌhueꞌraꞌ ɨ tyétyacaa, ɨ maj juxáahuaj cɨɨnyej, nusu ɨ maj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, ɨ maj cɨléenyeꞌ jɨn tyityatatyíj, nusu ɨ maj vaꞌcán jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ.

19Nyatɨꞌɨj nyij jaaséej aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin nyajta ɨ maj tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua huaꞌ jamuán ɨ juxantáaruꞌustyamuaꞌ, maj ajaꞌtyúusɨɨriaꞌcaꞌaj mej mij jaatanyoꞌsiꞌtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aváꞌcaj ɨ cahuáayuꞌ japua, majta ɨ xantáaruꞌustyamuaꞌmuaꞌ. 20Ajta aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, aꞌɨ́j mu huatyéeviꞌ, majta jamuán aꞌɨ́jna ɨ tɨ hueꞌtzij jɨn tyíꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́jna jitze maꞌcan, ɨ tɨ ajta jitzán maꞌcan jéehua tyuꞌmuárɨej. Aꞌɨ́j pu jɨn huoꞌcuanamuaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jitzán maꞌcan hueꞌtzij jɨn tyíꞌxajtacaꞌaj, aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huatóoaꞌ maj huaꞌ jitze joꞌyúꞌxaj jeꞌej tɨ ántyapuaj aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j majta jaatyánajchacaꞌ. Aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin, ajta ɨ tɨ hueꞌtzij jɨn tyíꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́ɨ mu huavíviꞌriꞌhuacaꞌ, matɨꞌɨj mij aꞌáa huajaꞌtyáahuaꞌxɨj júurican joꞌtɨj jaꞌalaguun tɨ asúufrej jɨn áꞌtaa. 21Majta ɨ séecan aꞌɨ́ɨ mu huácuiꞌiihuacaꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ chúun tɨ éejnyinyiicaꞌaj ɨ tyényiꞌtzeꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ cahuáayuꞌ japua aváꞌcaj, majta néijmiꞌi ɨ pínaꞌsee tyámuaꞌ mu tyityaatajúꞌxaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ huáꞌhueꞌraꞌ ɨ maj huácuij.