Search form

El Apocalipsis 2

Ɨ nyúucarij tɨ huataꞌítyiꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Éfeso jóosɨꞌrii

1’Pataꞌaj aꞌyan tyaataꞌítyiꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ huóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii a Éfeso tɨ jɨmeꞌ yee: “Aꞌyaa pu tyíꞌxaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ huiꞌtyáaꞌ ɨ jumuácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ ɨ xúꞌraꞌvetyee ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej, ajta aꞌáa jaꞌyiꞌvej joꞌtɨj jaꞌantyitáatɨmee ɨ tɨ ooroj jɨn taavijhua. 2Nyáaj nu néijmiꞌi muaꞌreej jeꞌej siaj tyityetyúuchaꞌɨj, nyáamuaꞌree siaj jéehua tyíꞌmuarɨeꞌ siajta jéehua áꞌviicueꞌreꞌ, siajta quee huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj. Siajta seríj huoꞌmuaꞌaj ɨ maj aꞌyan tyúusejratacaꞌaj maj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ huaꞌantyíhuoj, maꞌ ajta quee camu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, aꞌyaa xu sij tyihuoꞌtaséjratacaꞌ maj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa. 3Jéehua xu jajxɨéꞌviꞌraꞌaj siaj sij néijmiꞌi jɨn tyoꞌtáviicueꞌ, siajta aꞌɨ́jna jɨn jajpuéetzij, nyejitzé maꞌcan. 4Nyajta nyáaj nu jamuaetéꞌexaatyeꞌej ɨ siaj jɨn ootyáꞌɨtzeerej nyéetzij jimi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj quee cheꞌ aꞌyan tyíꞌnyaxɨeꞌveꞌ siatɨꞌɨj anaquéej tyíꞌnyaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj. 5Aꞌɨ́j xu jɨn joꞌtámuaꞌreej joꞌsiaj tyiꞌtɨ́j jɨn joꞌtyáꞌɨtzee nye jimi, siajta seequéj tyúꞌmuaꞌtyij, aꞌyájna siatɨꞌɨj anaquéej tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj. Ajta tɨpuaꞌaj sequée aꞌyan huárɨnyij, nyáaj nu jaꞌmua jimi joꞌmaꞌaj naꞌmej, nyej nyij jamuáꞌariꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ antyitátzaj ɨ tɨ jaꞌmua jimi séejreꞌ, aꞌyaa nu rɨnyij tɨpuaꞌaj sequée seequéj tyúꞌmuaꞌtyij ɨ Dios jimi. 6Maj siajta muaꞌaj, xáꞌpuɨꞌ xu rɨcɨj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj quee jaxɨeꞌveꞌ jeꞌej maj rɨcɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan huaꞌtamuáꞌmuaj tɨjɨn nicolaítas, ɨ nyaj nyajta quee nyáaj huaꞌxɨeꞌveꞌ. 7Aꞌɨ́jna ɨ tɨ iityánamuaj, cheꞌ jáanamuaj jeꞌej tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyihuáꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyámueꞌtɨn, aꞌyaa nu tyihuoꞌtáꞌsij maj jáacuaꞌnyij aꞌɨ́jna jitze tɨ séejreꞌ ɨ cɨyéj tɨ jɨn júurij táꞌraꞌnyij, aꞌáa tɨ jaꞌtávej joꞌtɨj huápuɨꞌɨj naa joꞌéen ɨ Dios jimi.”

Ɨ nyúucarij tɨ huataꞌítyiꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj Esmirna jóosɨꞌrii

8’Pataꞌaj aꞌyan tyaataꞌítyiꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ huóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii a Esmirna tɨ jɨmeꞌ yee: “Aꞌyaa pu tyíꞌxaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌnájca, tɨ ajta aꞌɨ́ɨ puéꞌeen ɨ tuꞌvéꞌtyajtɨj, aꞌɨ́jna ɨ tɨ huamuɨ́ꞌ ajta jeꞌen huatájuuriacaꞌ. 9Nyáaj nu jamuaꞌreej siaj jajpuéjtzij, siajta quee jeꞌej tyéejviicueꞌ, maj siajta muaꞌaj nyéetzij jimi xu chíjtyaanyiꞌij puéꞌeen. Nyáaj nu jamuaꞌreej maj jeꞌej puaꞌaj tyajaꞌmuaxaj, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan tyúusejrataj maj aꞌɨ́jcɨ jitze ajtyámaꞌcan ɨ Israel, ajta capu aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, sulu aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyiyáaruꞌ maj jimi jusɨꞌrii. 10Caxu tyíꞌtzɨɨnyeꞌej jeꞌej siaj tyaꞌajpuéetzij xáꞌjuꞌun, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tyiyáaruꞌ, aꞌɨ́ɨ pu séecan muaꞌajmaj jamueꞌtyánasij, aꞌyaa puꞌij néijmiꞌcaa tyajamuaatyésejra tɨpuaꞌaj sianáꞌastijreꞌej nusu sequée, siajta tamuáamuataꞌ xɨcáj jajpuéetzij xáꞌjuꞌun. Tyámuaꞌ xu néijmiꞌi jɨn eenyeꞌ siajta tyoꞌtáviicueꞌ nyéetzij jimi, tɨpuaꞌaj majamuáacuiꞌnyij, nyáaj nu jamuaatɨ́ꞌtyeꞌsij ɨ cúruun ɨ siaj jɨn júurij xáꞌjuꞌun jusén jɨmeꞌ. 11Aꞌɨ́jna ɨ tɨ iityánamuaj, cheꞌ tyámuaꞌ tyáanamuaj jeꞌej tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyihuáꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ: Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyámueꞌtɨn, capu huáꞌcɨꞌtyij maj jajpuéetzij muáꞌraꞌnyij matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj majtáhuaꞌaj cuiꞌnyij.”

Ɨ nyúucarij tɨ huataꞌítyiꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj Pérgamo jóosɨꞌrii

12’Pataꞌaj pajta tyaataꞌítyiꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨꞌij huóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii a Pérgamo tɨ jɨmeꞌ yee: “Aꞌyaa pu tyíꞌxaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jiꞌtyéechuij ɨ chúun tɨ juxaꞌaj tyaꞌantámuamuaa. 13Nyáaj nu jamuaꞌreej siaj aꞌáa joꞌcháatɨmee joꞌtɨj tyejéꞌijtaj aꞌɨ́jna ɨ tyiyáaruꞌ, siajta muaꞌaj sióocheꞌ xu náꞌastijreꞌ nyéetzij. Caxu jaatáxaahuatacaꞌ siaj nyéetzij náꞌtzaahuatyeꞌ, caxu siajta aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn séjriaꞌcaꞌaj ɨ Antipas, tɨ tyámuaꞌ éenyeꞌej nyéetzij jimi, aꞌɨ́ɨ mu jaajéꞌcaj aꞌájna joꞌtɨj tyejéꞌijtaj ɨ tyiyáaruꞌ. 14Maj siajta muaꞌaj, tyiꞌtɨ́j xu jɨn ootyáꞌɨtzeerej nye jimi, aꞌɨ́ɨ mu jaꞌmua jimi séejreꞌ ɨ maj jaꞌastej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn tyihuáꞌmuaꞌtyej aꞌɨ́jna ɨ Balaam, ɨ tɨ ajta aꞌyan tyaamuáꞌtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ Balac tɨꞌij hueꞌtzij jɨn huoꞌmuéꞌtɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, mej mij tyúꞌcuaꞌnyij ɨ cueꞌráj ɨ maj tyuꞌtámuꞌvejritacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ sáanturij, ajta mej mij huóoxanaꞌcɨreꞌen. 15Aꞌɨ́ɨ mu majta jaꞌmua jimi séejreꞌ ɨ maj quee jaxɨeꞌveꞌ maj ajtácɨɨnyej aꞌɨ́jna jitze ɨ huáꞌyiꞌraj ɨ maj aꞌyan huaꞌtamuáꞌmuaj tɨjɨn nicolaítas. 16Aꞌɨ́j xu jɨn siataꞌaj siajtáhuaꞌaj jaꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios, naꞌríij sequée aꞌyan huárɨnyij, nyáaj nu jaꞌmua jimi jaꞌtanyésij, nyej nyij huoꞌtanyóꞌsiꞌtyeꞌen aꞌɨ́ɨmaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ chúun tɨ nye tyenyij jitze éejnyinyii. 17Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ iityánamuaj, cheꞌ tyámuaꞌ tyáanamuaj jeꞌej tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyihuáꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ. Majta ɨ maj tyuꞌmuéꞌtɨn, aꞌyaa nu tyihuoꞌtáꞌsij mej mij jáacuaꞌnyij ɨ cueꞌráj tɨ jútyeꞌ jáꞌmaꞌcan, nyajta nu tyetyéj jaatátɨstej tɨ cuéeinaraꞌ, ɨ tɨ jitzán áꞌyuꞌsiꞌij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn jájcuan arí ántyapuaj, ajta quee aꞌtɨ́j jamuaꞌree jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ, sulu aꞌɨ́ɨ puꞌuj ɨ aꞌtɨ́j jamuaꞌreej ɨ nyaj jaatátɨstej aꞌɨ́jcɨ ɨ tyetyéj.”

Ɨ nyúucarij tɨ huataꞌítyiꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj Tiatira jóosɨꞌrii

18’Pataꞌaj pajta aꞌyan tyaataꞌítyiꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ huóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii a Tiatira tɨ jɨmeꞌ yee: “Aꞌyaa pu tyíꞌxaj ɨ yójraꞌ ɨ Dios, ɨ tɨ ajta aꞌyan eenyeꞌ avaꞌjɨꞌsíjmee tɨꞌɨj tɨéj tɨ atyúumemej, ajta meꞌestíican iiraꞌɨ́ɨcajmee tɨꞌɨj coobre maj jacámejriꞌ: 19Nyáaj nu néijmiꞌi muaꞌreej jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj; nyáamuaꞌree siaj tyámuaꞌ tyúuxɨeꞌveꞌ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj, ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, siajta huáꞌhuɨɨreꞌ ɨ séecan néijmiꞌi jɨn setyeꞌvíicueꞌraj, siajta ijíij, jéetzeꞌ xu seríj tyámuaꞌ rɨcɨj sequée anaquéej. 20Ajta aꞌɨ́ɨ pu quee naꞌráanajchij siaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi: tyíchaꞌɨɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Jezabel, ɨ tɨ aꞌyan tyúuxaj tɨ ɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj, aꞌɨ́ɨ puꞌij hueꞌtzij jɨn tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ maj nye jimi séejreꞌ, mej mij huóoxanaꞌcɨreꞌen, majta tyúꞌcuaꞌnyij ɨ cueꞌráj ɨ maj tyuꞌtámuꞌvejritacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ sáanturij. 21Nuꞌríj jaatáꞌ tɨꞌij tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios jimi, ajta aꞌɨ́ɨn capu jaxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌyan huárɨnyij: capu ajta jaxɨeꞌveꞌ tɨ jaatapuáꞌcɨtaj ɨ tɨ jɨmeꞌ juxanaꞌcɨreꞌ. 22Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌáan yóꞌojrasij utáatzij japua, nyajta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán tyuꞌxánaꞌcɨrej, aj nu nyij jéehua huápuɨꞌɨj puéjtzij huoꞌtáꞌsij tɨpuaꞌaj mequee jaatapuáꞌcɨtaj ɨ maj jeꞌej jɨn puaꞌaj rɨcɨj. 23Nyajta huáꞌcuiꞌnyij ɨ yójmuaꞌmuaꞌ ɨ íitɨꞌ, aꞌyaa mu mij néijmiꞌi ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi tyáꞌmuaꞌreeren nyaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ júꞌmuaꞌree jeꞌej tɨ aꞌtɨ́j tyíꞌmuaꞌtzej ɨ jutzájtaꞌ, nyajta aꞌyan tyihuoꞌtáꞌsij séej nyajta séej jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn huarɨ́j. 24Siajta muaꞌaj mu séecan, mu siaj Tiatira jaꞌchej, ɨ siaj quee jáꞌastijreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨ hueꞌtzij puéꞌeen, siajta quee jamuaꞌreej ɨ tɨ jéehua huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ ɨ tyiyáaruꞌ jimi, aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ nyej quee cheꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn tyajáꞌmuaꞌijcatyeꞌen. 25Siataꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj, ꞌasta nyanaꞌaj quee nyajtáhuaꞌaj yaꞌuvéꞌnyej. 26Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyuꞌtyámueꞌtɨn, majta móoj aꞌyan tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj jeꞌej nyej nyáaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ, ꞌasta naꞌaj quee néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrej, nyáaj nu huoꞌtaꞌsij mej mij tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee, 27caꞌnyéjrij pu jɨn tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌsij, aꞌyaa pu chaꞌtaj naꞌaj tyihuaꞌantyipuáꞌrityeꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ jaatyátaaraxɨꞌɨn ɨ xáꞌrij tɨ xaríj jɨn taavijhua, aꞌyájna tɨꞌɨj ajta ɨ nyavástaraꞌ nyéetzij tyinaaꞌíjcaj. 28Nyajta huoꞌtaꞌsij mej mij aꞌɨ́ɨmaj tátzaveꞌej muáꞌraꞌnyij tɨꞌɨj ɨ xúꞌraꞌvej tɨ eeréꞌnyinyii tapuáꞌrisimaꞌcaj. 29Aꞌɨ́jna ɨ tɨ iityánamuaj, cheꞌ tyámuaꞌ tyáanamuaj jeꞌej tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyihuáꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ.”