Search form

El Apocalipsis 20

Cɨríistuꞌ pu tyuꞌtaꞌíjtaj séej víꞌraꞌaj nyinyiꞌraꞌaj

1Séej nu huaséj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨ jútyeꞌ ajeꞌcámaꞌcaꞌaj, ajta yáavij huáchuisimaꞌaj ɨ tɨ jɨn jaꞌtyáanaj joꞌtɨj jaꞌtyácun ajta cadéenaj huapísimeꞌej tɨ vivéj. 2Aj puꞌij jaatyéeviꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ cúꞌcuꞌuj, aꞌɨ́jna ɨ tɨ jájcuaj ɨmuáj huataséjre, ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyiyáaruꞌ, aj puꞌij jaatyáajɨꞌquej tɨꞌij séej víꞌraꞌaj nyinyiꞌraꞌaj jɨꞌquiꞌhuaj. 3Aj puꞌij aꞌáa yeꞌtyájrɨee joꞌtɨj jaꞌtyácun, ajta jeꞌen jaꞌtyáanaj taꞌaj ij quee cheꞌ huáꞌcuanamuaj ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan ꞌasta naꞌaj quee mutyojoꞌmeꞌen séej víꞌraꞌaj nyinyiꞌraꞌaj, aj puꞌij téꞌej cɨ́ɨraꞌtzuj tyuꞌtátuiihuaj.

4Nyatɨꞌɨj nyij ɨpuárij tyuꞌséj, aꞌɨ́ɨjma mu jitzán acátyeꞌtyaꞌaj ɨ maj jaꞌancuriáaꞌ mej mij huoꞌxɨ́jtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee. Nyajta jeꞌen huaꞌ júuricamej huaséj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huiꞌijveechixɨj ɨ huaꞌ muꞌuj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj tyámuaꞌ éenyeꞌej ɨ Jesús jimi, majta aꞌɨ́jna jitze ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee jaatyánajchacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin camu majta ɨ tɨ jahuɨɨreꞌ, majta quee huatóoaꞌ maj huaꞌajtyiyúꞌxaxɨꞌɨn ɨ huáꞌcuaatzeꞌ nusu ɨ jumuácaꞌ jitze. Aj nu nyij huoꞌséj maj huatájuuriacaꞌ majta jeꞌen jamuán tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ séej víꞌraꞌaj nyinyiꞌraꞌaj jitze. 5Majta ɨ séecan ɨ maj huácuij, camu huatájuuriacaꞌ ꞌasta naꞌaj quee mutyojoꞌmej séej víꞌraꞌaj nyinyiꞌraꞌaj. Aꞌíi mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj anaquéej huatájuuriacaꞌ. 6Micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌ jamuán anáatyaꞌaj huatájuurij, jiꞌnye aꞌɨ́ɨjma mu jitze ajtyámaꞌcan ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios. Majta quee cheꞌ cuiꞌnyij, sulu aꞌɨ́ɨ mu tyityeꞌentyárutyij ɨ Dios jimi, majta ɨ Cɨríistuꞌ jimi, mej mij séej víꞌraꞌaj nyinyiꞌraꞌaj jamuán tyuꞌtaꞌíjtaj.

Dios pu jaꞌantyimuéꞌtɨj ɨ tyiyáaruꞌ

7Tɨꞌɨj mutyojoꞌmeꞌen ɨ séej víꞌraꞌaj nyinyiꞌraꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu ɨ tyiyáaruꞌ huatátuiihuaj joꞌtɨj jeꞌtyánamiꞌhuacaꞌaj, 8aj puꞌij eetaméj tɨꞌij huoꞌcuanamuan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmee joꞌtɨj ɨ xɨcáj jéꞌejnyinyiij, majta ɨ maj aꞌáa pujmuaꞌ joꞌcháatɨmee joꞌtɨj ɨ xɨcáj jaꞌancáruꞌpij, majta ɨ maj ajtyapuáj pujmuaꞌ joꞌcháatɨmee, majta ɨ maj áatyej pujmuaꞌ huacháatɨmee, ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Gog, ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Magog, majta néijmiꞌcaa ɨ maj huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj aꞌyan aráꞌasej tɨꞌɨj ɨ séj tɨ aꞌáa jaꞌajtyájcaj joꞌtɨj jaꞌvaꞌástɨmee ɨ jájtyij tɨ veꞌéj, aꞌɨ́ɨjma mu mij tyísɨɨreꞌej mej mij huatyényoꞌseꞌen. 9Matɨꞌɨj mij néijmiꞌqueꞌ oorióonajchacaꞌ tɨꞌɨj naꞌaj ooyóhuaj ɨ chuéj, matɨꞌɨj mij huaꞌajnáj joꞌmaj tyojoꞌtyáꞌɨnaamuaricaꞌaj ɨ maj tyámuaꞌ een ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨjma ɨ Dios tɨ huaꞌxɨeꞌveꞌ. Ajta tɨéj pu ujeꞌcájvej u tajapuá, tɨꞌquij huoꞌtyáatɨej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huajúꞌcaꞌaj ɨ tyiyáaruꞌ. 10Ajta ɨ tyiyáaruꞌ, ɨ tɨ huoꞌcuanamuaj, aꞌáa pu jaꞌtyárɨeehuacaꞌ joꞌtɨj jaꞌalaguun ajta jáꞌtaa ɨ asúufrej jɨmeꞌ, joꞌmaj majta jaꞌtyáavatzɨj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jahuɨɨriaꞌcaꞌaj, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ hueꞌtzij jɨn tyíꞌxajtacaꞌaj. Aꞌáa mu mij jajpuéetzij muáꞌjuꞌun tújca majta tɨ́caꞌ majta jusén jɨmeꞌ.

Dios pu huáꞌxɨjtyeꞌen aꞌájna joꞌtɨj jáꞌsejreꞌ ɨ ɨpuárij tɨ veꞌéj

11Nyatɨꞌɨj nyij ɨpuárij huaséj tɨ veꞌéj tɨ naa tyíꞌcueenaraꞌ, nyajta aꞌɨ́j huaséj ɨ tɨ acájca. Ajta ɨ cháanacaj, ajta ɨ tajapuá, aꞌáa pu jaꞌhuóopuaꞌrixɨj aꞌɨ́jna jimi, camu cheꞌ maꞌ jáꞌsejriaꞌcaꞌaj. 12Nyajta jeꞌen aꞌɨ́ɨjma huaséj ɨ maj huácuij, ɨ maj huáasij majta ɨ maj cɨ́leen, aꞌáa mu jaꞌriáꞌvaacaꞌaj aꞌɨ́jna jimi ɨ ɨpuárij, aj mu mij séej ootácuuracaꞌ ɨ yuꞌxarij, majtáhuaꞌaj séej ootácuuracaꞌ ɨ yuꞌxarij ɨ maj jitzán áꞌyuꞌsiꞌij jeꞌej maj ántyaꞌruj ɨ maj júurij huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ Dios jimi. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj meríj huácuiꞌijcaa aꞌyaa mu tyityoꞌxɨ́jtyiꞌhuacaꞌ jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j huáruuj matɨꞌɨj móoj júuricaꞌaj, majta jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ yuꞌxarij jitze. 13Aj mu mij huataséjre ɨ maj atyájcuii ɨ jájtyij jitze, majta néijmiꞌi ɨ séecan ɨ maj huácuiꞌijcaa, néijmiꞌi mu majtáhuaꞌaj huatájuuriacaꞌ, aj puꞌij Dios huoꞌxɨ́jtyej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j jɨn huarɨ́j matɨꞌɨj móoj júuricaꞌaj. 14Ajta jeꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌtyacuiꞌcaa aꞌáa pu jaꞌtyárɨeehuacaꞌ joꞌtɨj jaꞌalaguun ajta áꞌtaa asúufrej jɨmeꞌ. Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj majtáhuaꞌaj jɨn cuiꞌnyij, 15aꞌáa mu majta huajaꞌtyáahuaꞌxɨj ɨ maj quee áyuꞌsiꞌhuacaꞌaj jeꞌej maj ántyaꞌruj ɨ yuꞌxarij jitze tɨ huaꞌtáꞌcaa maj jusén jɨn júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi.