Search form

El Apocalipsis 21

Aꞌɨ́jna ɨ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ tɨ jájcuaj ajta ɨ cháanacaj tɨ ajta jájcuaj

1Aj nu nyij tányij ɨ tajapuá huaséj tɨ jájcuaj, nyajta ɨ cháanacaj tɨ ajta jájcuaj, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tajapuá tɨ anaquéej séjriaꞌcaꞌaj, ajta aꞌɨ́jna ɨ cháanacaj tɨ míꞌmaꞌcan, capu cheꞌ séjriaꞌcaꞌaj, ajta ɨ jájtyij tɨ veꞌéj, capu ajta cheꞌ séjriaꞌcaꞌaj.

2Nyajta jeꞌen jaaséej ɨ chájtaꞌnaj tɨ jájcuaj tɨ ajta naa een ɨ tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Jerusalén, tɨ jútyeꞌ ajeꞌcámaꞌcaꞌaj joꞌtɨj ɨ Dios jáꞌsejreꞌ. Tyámuaꞌ pu huóoruuj aꞌɨ́jna ɨ chájtaꞌnaj tɨꞌɨj ɨ íitɨꞌ tɨ huatyévicheꞌsij. 3Nyajta jeꞌen nyúucarij huánamuajriꞌ tɨ caꞌnyíin jɨn aꞌáa tyojoꞌtaxájtacaꞌ joꞌtɨj ɨ ɨpuárij joꞌtyávaacaꞌaj, aꞌyaa pu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

—Iiyeꞌej pu putyíꞌrɨcɨj joꞌtɨj jáꞌsejreꞌ ɨ Dios huaꞌ jamuán ɨ tyétyacaa. Huaꞌ jamuán pu huatyáꞌɨtzeereꞌej, majta aꞌɨ́ɨmaj mu tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen pueꞌéenyeꞌej muáꞌjuꞌun. Ajta ɨ Dios aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ Dios puéꞌeenyeꞌej taꞌmej. 4Tyámuaꞌ pu tyihuoꞌtyéjeevij mej mij quee cheꞌ juxaamuɨjrityaꞌaj, camu cheꞌ cuiꞌnyij, camu cheꞌ juxaamúuɨrityaꞌaj muáꞌjuꞌun aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ sɨ́ɨj huamuɨ́ꞌ, camu majta cheꞌ juyiinyaj muáꞌjuꞌun, camu cheꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn jajpuéetzij muáꞌjuꞌun, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ aamíꞌ tyíꞌsejriaꞌcaꞌaj capu cheꞌ tyiꞌséereꞌej taꞌmej.

5Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ ɨpuárij jitze acájca aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Nyáaj nu néijmiꞌi tyiꞌjajcuareꞌen ɨ tɨ tyíꞌsejreꞌ.

Ajta aꞌyan tɨjɨn:

—Ootyéeyuꞌxaj aꞌɨ́jcɨ, jiꞌnye aꞌíi pu nyúucarij tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌxaj, ajta ɨꞌríj siaj jitzán tyúꞌcaꞌnyej.

6Aj puꞌij aꞌyan tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Puꞌríj tyeꞌentyícɨꞌpiihuacaꞌ. Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj anájcaj, nyajta ɨ nyaj uvéꞌtyajtɨj, nyáaj nu jájcuaj ɨmuáj huataséjre, nyajta jusén jɨmeꞌ séeriaꞌaj naꞌmej. Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ huataíꞌimuꞌun nyáaj nu huáapuaꞌaj jaatáꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ jájtyij tɨ aꞌáa jáꞌajnyinyii joꞌtɨj jaꞌajréxaj, aꞌɨ́jna ɨ jájtyij ɨ tɨ jɨn júurij jaꞌmej jusén jɨmeꞌ. 7Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyuꞌtyámueꞌtɨn, néijmiꞌi pu aꞌɨ́jna tyáꞌcɨꞌtyij, nyáaj nu Dios raꞌ pueꞌéenyeꞌej naꞌmej, ajta aꞌɨ́ɨ pu nyiyóoj pueꞌéenyeꞌej taꞌmej. 8Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ɨ maj tyúꞌxanaꞌveꞌ, ɨ maj tyíꞌtyacuiꞌcaa, ɨ maj úucaa jamuán juxanaꞌcɨreꞌ, ɨ maj tyíꞌchahuaa, ɨ maj sáanturij najchej majta ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa, aꞌyaa pu tyihuáꞌcɨꞌtyij maj aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen joꞌtɨj jaꞌalaguun tɨ asúufrej jɨn áꞌtaa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj jɨn majtáhuaꞌaj cuiꞌnyij.

Ɨ Jerusalén tɨ jájcuaj

9Aj puꞌij sɨ́ɨj nye jimi ajeꞌréꞌnyej ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej, ɨ maj túxaꞌaj tyiꞌtyáɨꞌpuꞌcaꞌaj ɨ tɨ ajta aráahuaꞌpuaj tyaꞌráꞌasej, ɨ tɨ jitzán arámuaacaꞌaj ɨ cuiꞌnyiꞌraꞌaj ɨ maj jɨn jajpuéjtzicaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Mujoꞌtéꞌyiꞌij, nyáaj nu muaataséjratyeꞌsij aꞌɨ́jna ɨ tɨ jimí tyaꞌtóoraj ɨ cányaꞌaj tɨ ajta ɨ́ɨraꞌraꞌan pueꞌéenyeꞌej taꞌmej.

10Ajta jeꞌej tɨ tyinaataséjra ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ nyojooviꞌtɨj joꞌtɨj jɨríj joꞌtácaj tɨ huápuɨꞌɨj ájtyeej, aj puꞌij naataséjraj ɨ chájtaꞌnaj tɨ naa een ɨ tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Jerusalén, aꞌáa pu jútyeꞌ jeꞌcámaꞌcaꞌaj joꞌtɨj ɨ Dios jáꞌsejreꞌ. 11Naa pu tyiꞌtyamaꞌastájyiꞌcaa aꞌɨ́jna ɨ chájtaꞌnaj tɨꞌɨj ajta ɨ Dios tɨ huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrin, aꞌyaa pu tyiꞌtyatáatɨyiꞌcaa tɨꞌɨj ɨ tyetyéj tɨ huápuɨꞌɨj tyáꞌnajchij, tɨꞌɨj ajta tyíꞌtatzaj aꞌɨ́jna ɨ cristal. 12Vaꞌtɨ́j pu jɨn curiáꞌnamiꞌ ajta tyámuaꞌ tyéꞌejtyee, tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj pu aráꞌaxcaa joꞌtɨj jaꞌpueertaj, ajta joꞌtɨj jaꞌpueertaj tajmee aꞌɨ́ɨ mu eetyúꞌuucaꞌaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, ajta néijmiꞌqueꞌ puéertaj jitze sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj jeꞌej maj ántyaꞌruj aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ maj huaꞌ jitze eerámaꞌcan aꞌɨ́ɨmaj ɨ yójmuaꞌmuaꞌ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. 13Huéeicaj pu puaꞌmaquéj aꞌ puéertacaꞌaj aꞌájna pujmuaꞌ, joꞌtɨj ɨ xɨcáj jéꞌejnyinyiij, ajta huéeicaj puaꞌmaquéj ajtyapuáj pujmuaꞌ, aꞌyaa pu ajta huéeicaqueꞌ tyáꞌpueertacaꞌaj áatyej pujmuaꞌ, ajta huéeicaqueꞌ aꞌájna pujmuaꞌ joꞌtɨj ɨ xɨcáj jaꞌancáruꞌpij. 14Ajta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj ɨ tyetyéj ataquéetɨme ɨ tɨ japuan ájtaavijhuacaꞌ ɨ tɨ jɨn curiáꞌnamiꞌ ɨ chájtaꞌnaj, aꞌɨ́j puꞌij jitze áꞌyuꞌsiꞌij jeꞌej maj ántyaꞌruj ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, ɨ cányaꞌaj tɨ huaꞌantyíhuoj.

15Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨ nyajamuan tyíꞌxajtacaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu tyiꞌtɨ́j iityéchoocaꞌaj tɨꞌɨj cɨyéj tɨ ooroj jɨn taavijhuacaꞌaj, aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn jaatyéꞌiten aꞌchu tɨj veꞌéj ɨ chájtaꞌnaj, ajta aꞌchu tɨ antayóhuaj ɨ puéertaj, ajta aꞌchu tɨ ájtyeej ɨ tɨ ájtaavijhuacaꞌ. 16Ajta ɨ chájtaꞌnaj juxaꞌaj pu huatátyeeviꞌcaꞌaj, aꞌchu tɨ huatátyeej aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj ooyóhuaj. Ajta ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨ pu jaatyéꞌitej ɨ chájtaꞌnaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ cɨyéj, huaꞌpuaj víꞌraꞌaj quiloometroj pu huatátyeej ɨ chájtaꞌnaj, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj aantayóoj, ajta aꞌyan chaꞌtánaꞌaj ájtyeeviꞌij. 17Aj puꞌij téꞌej jaatyéꞌitej aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ ájtaavijhuacaꞌ, aꞌyaa puꞌij ájtyeej huéeicatyej japuan anxɨ́vij meetroj pu ájtyeej, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌyaa pu tyeetyéꞌitej matɨꞌɨj tyáꞌmuaꞌreej ɨ tyétyacaa.

18Ajta ɨ jáxuꞌuj tyetyéj pu jɨn ájtaavijhuacaꞌ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn diamante, ajta néijmiꞌi ɨ chájtaꞌnaj, ooroj pu jɨn taavijhuacaꞌaj, ajta aꞌyan tyaꞌtátaaveꞌej tɨꞌɨj ɨ jájtyaꞌhuaa. 19Ajta ɨ tɨ atátaavijhuaj ɨ tɨ japuan ájtaavijhuaj ɨ tɨ jɨn curiáꞌnamiꞌ ɨ chájtaꞌnaj, naa pu tyámuaꞌ tyíꞌtaavijhuacaꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyetyéj tɨ huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrin, anaquéej pu aꞌɨ́jna ɨ tyetyéj tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn diamante, ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj ɨ zafiro tɨ puɨ́rɨcɨj, ajta aꞌɨ́jna ɨ ágata tɨ tyetyéj puéꞌeen tɨ sɨ́ɨchiraꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tyetyéj tɨ huáꞌraa esmeralda tɨ ántyapuaj, 20ajta aꞌɨ́jna ɨ ónice tɨ yúꞌxareꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ cornalina tɨ poꞌvij, ajta ɨ crisólito tɨ tyóomuaraꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ berilo tɨ cɨ́ɨ tyíꞌtyoomuaraꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ topacio tɨ naa tyíꞌtyoomuaraꞌ, aꞌɨ́jna crisoprasa tɨ naa tyíꞌtyoomuaraꞌ ajta cɨ́ɨ tyiꞌhuaꞌraa, ajta aꞌɨ́jna jacinto tɨ nacámuaa, ajta aꞌɨ́jna ɨ amatíista tɨ naa tyíꞌnyeeriꞌij. 21Aꞌɨ́jna ɨ puéertaj tɨ tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, aꞌɨ́j pu jɨn taavijhuacaꞌaj ɨ peerla. Ajta néijmiꞌi ɨ cáayej ooroj pu jɨn taavijhuacaꞌaj tɨ aꞌyan tyíꞌtatzaj tɨꞌɨj ɨ jájtyaꞌhuaa.

22Nyajta quee tyeyúuj a joꞌséj, ɨ chájtaꞌnaj jitze, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ, ɨ Dios tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌree, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyeyúuj, ajta aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj. 23Ajta aꞌɨ́jna jitze ɨ chájtaꞌnaj, capu juxɨeꞌveꞌ tɨ ɨ xɨcáj huáꞌtatzaviꞌtyaꞌaj nusu ɨ máxcɨrɨeꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jɨn ɨ Dios huányeeriꞌij, ajta aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tatzárij. 24Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́ɨ mu nyéeriꞌisteꞌ cɨɨnyej muáꞌjuꞌun ɨ chájtaꞌnaj jitze, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ mu tyuꞌtátuiireꞌsij ɨ maj jɨn chíjtyaanyiꞌtacaꞌaj. 25Camu aꞌnáj tyeꞌtyánasij joꞌtɨj jaꞌpueertaj ɨ chájtaꞌnaj jitze, ajta quee aꞌnáj huatɨ́caꞌaj taꞌmej, 26aꞌɨ́j mu jimi tyuꞌtátuiireꞌej néijmiꞌi ɨ maj tyíꞌijchaꞌɨj ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityatatyíj, majta ɨ maj jɨn huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌaj, 27ajta quee aꞌnáj tyiꞌtɨ́j tɨ xánaꞌviꞌreꞌ utyárutyij u chájtaꞌnaj jitze, nusu aꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj, nusu ɨ tɨ tyúꞌcuanamuaj. Sulu aꞌɨ́ɨ muꞌuj ɨ maj áꞌyuꞌsiꞌij ɨ yúꞌxariaꞌraꞌ jitze ɨ cányaꞌaj ɨ tɨ huaꞌtáꞌcaa mej mij jusén jɨn júurij.