Search form

El Apocalipsis 21:20

20ajta aꞌɨ́jna ɨ ónice tɨ yúꞌxareꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ cornalina tɨ poꞌvij, ajta ɨ crisólito tɨ tyóomuaraꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ berilo tɨ cɨ́ɨ tyíꞌtyoomuaraꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ topacio tɨ naa tyíꞌtyoomuaraꞌ, aꞌɨ́jna crisoprasa tɨ naa tyíꞌtyoomuaraꞌ ajta cɨ́ɨ tyiꞌhuaꞌraa, ajta aꞌɨ́jna jacinto tɨ nacámuaa, ajta aꞌɨ́jna ɨ amatíista tɨ naa tyíꞌnyeeriꞌij.