Search form

El Apocalipsis 22

Aꞌɨ́jna ɨ játyaꞌnaj ajta ɨ cɨyéj tɨ aꞌáa jáꞌsejreꞌ

1Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ pu játyaꞌnaj naataséjraj tɨ naa éenyeꞌej muɨꞌyej, ajta aꞌɨ́jna ɨ jájtyij júuricamej pu tyuꞌtáꞌcaa. Naa pu tyíꞌmeꞌestij ɨ jájtyij tɨꞌɨj ɨ cristal, ajta aꞌáa jeꞌrányajcaa joꞌtɨj joꞌtyéjvee ɨ ɨpuárij tɨ jitzán acájca ɨ Dios, ajta aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj. 2Ajta aꞌáa jéꞌtaꞌ jeꞌcámuɨꞌyacaꞌaj ɨ cáayej jitze, ajta juxaꞌaj ɨ cɨyéj tyeꞌejtyaváatɨmaꞌcaa joꞌtɨj jooꞌástɨmee ɨ jájtyij, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ cɨyéj ɨ maj jɨn júurij muáꞌraꞌnyij, tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj pu puaꞌmáj tajcariaꞌaj séej nyinyiꞌraꞌaj jitze, ajta ɨ xámueꞌraꞌ, aꞌyaa pu tyíꞌhuɨɨreꞌ mej mij aꞌɨ́jna jɨn tyihuóꞌhuaatyeꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee. 3Capu cheꞌ tyiꞌtɨ́j séeriaꞌaj taꞌmej tɨ jeꞌej puaꞌaj huóꞌuurej. Aꞌɨ́jna ɨ ɨpuariáaraꞌan ɨ Dios ajta ɨ cányaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu séeriaꞌaj taꞌmej ɨ chájtaꞌnaj jitze, mej mij ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen jaatyáanajche. 4Aꞌɨ́ɨ mu jaséeraj muáꞌjuꞌun, ajta huáꞌcuaatzeꞌ séeriaꞌaj taꞌmej jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn ántyapuaj. 5Capu aꞌnáj huatyátɨcaꞌrij aꞌájna, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa jaꞌchej, capu cheꞌ huaꞌ jitze juxɨéꞌvaꞌaj taꞌmej ɨ tatzárij, nusu ɨ xɨcáj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tavástaraꞌ ɨ Dios huaꞌtátzaviꞌraj jaꞌmej, majta aꞌɨ́ɨmaj mu tyiꞌíitaj muáꞌjuꞌun jusén jɨmeꞌ.

6Aj puꞌij aꞌyan tyinaatéꞌexaaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨjɨn:

—Aꞌíi pu ɨ nyúucarij tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn séejreꞌ ajta jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. Aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyihuoꞌtáꞌ ɨ ju júuricamej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jitzán maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, aꞌɨ́ɨ puꞌij ajta nyéetzij nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ nyej nyij tyihuoꞌtaséjratyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jahuɨɨreꞌ ɨ Dios jeꞌej tɨ jiyeꞌtzín atyojoꞌréꞌnyesij.

7—¡Jiyeꞌtzín nu uvéꞌnyesij!

¡Cheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaꞌastej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ aꞌíjcɨ ɨ yuꞌxarij jitze!

8Nyáaj, Juan, nyáaj nu jáanamuajriꞌ nyajta jaaséej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ aꞌíjna jitze ɨ yuꞌxarij. Ajta nyatɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ, nyajta aꞌyan tyuꞌséj, aj nu nyij jimi tyítunutacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, nyej nyij jaatyáanajche. 9Ajta aꞌɨ́jna aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Capáj aꞌyan rɨjcaj, jiꞌnye nyáaj nu nyajta jahuɨɨreꞌ ɨ Dios, aꞌyájna patɨꞌɨj muáaj, ajta matɨꞌɨj majta aꞌihuáamuaꞌ ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj majta néijmiꞌi aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ aꞌíjcɨ jitze ɨ yuꞌxarij. Pataꞌaj aꞌɨ́j huatyáanajchej ɨ Dios.

10Aꞌyaa pu ajta tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Capáj jaꞌavaataj ɨ nyúucarij tɨ áꞌyuꞌsiꞌij aꞌíjna jitze ɨ yuꞌxarij, jiꞌnye puꞌríj atyojoꞌréꞌnyesij aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. 11Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj, cheꞌ ooj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj, ajta ɨ tɨ xánaꞌviꞌreꞌ, cheꞌ ooj xánaꞌvisiꞌ séjreꞌej, ajta ɨ tɨ jɨꞌréenyeꞌej séejreꞌ ɨ Dios jimi, cheꞌ ooj tyámuaꞌ tyíꞌsejriaꞌaj.

12—Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, nyáaj nu jiyeꞌtzín uvéꞌnyesij, nyajta jaaꞌáꞌsimaꞌaj naꞌmej jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j jɨn huarɨ́j. 13Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ taꞌnájcaj, nyajta ɨ nyaj uvéꞌtyajtɨj, nyajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jájcuaj ɨmuáj huaséjre, nyajta jusén jɨmeꞌ séeriaꞌaj naꞌmej, nyáaj nu anaquéej huataséjre tɨꞌɨj quee xu tyiꞌtɨ́j séjriaꞌcaꞌaj, nyajta nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj néijmiꞌi tyaꞌancuriáaꞌsij tɨꞌɨj tyeꞌentyipuáꞌrej ijíij tɨ tyíꞌsejreꞌ.

14Micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌjoꞌsicaa ɨ tyúucaanaa tɨꞌij aꞌyan tyihuóꞌcɨꞌtyij maj jáacuaꞌnyij ɨ táqueꞌraꞌ ɨ cɨyéj ɨ maj jɨn júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen, mej mij majta aꞌáa joꞌtyájrutyej joꞌtɨj jaꞌpueertaj ɨ chájtaꞌnaj. 15Majta apuaꞌquéj mu joꞌtyáꞌɨtzeereꞌej ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨj, majta ɨ maj tyíꞌchahuaaraj, majta ɨ maj juxanaꞌcɨreꞌ, majta ɨ maj tyíꞌtyacuiꞌcaa, majta ɨ maj sáanturij naꞌmichej majta néijmiꞌi ɨ tɨ aꞌyan tyihuaꞌráanajchi ɨ tɨ hueꞌtzij puéꞌeen, mej mij aꞌnáj tɨnaꞌaj tyíꞌhueꞌtaj.

16—Nyáaj, Jesús, nyáaj nu jaataꞌítyacaꞌ jaꞌmua jimi aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ nyahuɨɨreꞌ tɨꞌij tyajamuatéꞌexaatyeꞌ muaꞌajmaj mu siaj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ. Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj David jitze eerámaꞌcan. Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ xúꞌraꞌvej tɨ eeréꞌnyinyii tapuáꞌrisimaꞌcaj.

17Ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta ɨ tɨ oochán huatyéevichej ɨ cányaꞌaj, aꞌyaa mu tyíꞌxaj tɨjɨn:

—Mupoꞌvéꞌmeꞌ.

Ajta ɨ tɨ iityánamuaj, cheꞌ ajta aꞌyan tyuꞌtaxáj tɨjɨn:

—Mupoꞌvéꞌmeꞌ.

Ajta ɨ tɨ íꞌmuꞌuj, ajta jaxɨeꞌvaꞌaj tɨ huayeꞌen, cheꞌ mujoꞌvéꞌmeꞌen ajta jeꞌen huáapuaꞌaj jaayéꞌen ɨ jájtyij ɨ tɨ jɨn júurij huatyáꞌɨtzeereꞌej.

18Ajta néijmiꞌi ɨ maj janamuaj jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ aꞌíjcɨ jitze ɨ yuꞌxarij Dios jimi tɨ jáꞌmaꞌcan, tɨpuaꞌaj seequéj tyaataxáj, Dios pu puéjtzij jaatáꞌsij aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌ aꞌíjcɨ jitze ɨ yuꞌxarij. 19Ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jeꞌcácaa jóoꞌuunaj ɨ tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze, Dios pu jáaꞌriꞌraj ɨ tɨ jacɨꞌtyij tɨ jáacuaꞌnyij ɨ táqueꞌraꞌ ɨ cɨyéj tɨ jɨn júurij jáꞌraꞌnyij, ajta quee cheꞌ jacɨꞌtyij tɨ aꞌáa joꞌtyájrutyej ɨ chájtaꞌnaj jitze tɨ naa een, aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze.

20Ajta ɨ tɨ aꞌíjna jɨn aꞌyan tyíꞌxaj, aꞌyaa pu tyíꞌxaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, nyáaj nu jiyeꞌtzín uvéꞌnyesij.

Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij. ¡Mupoꞌvéꞌmeꞌ tavástaraꞌ Jesús!

21Cheꞌ aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ ɨ Jesús, cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ néijmiꞌcaa muaꞌajmaj tyajamuáachaꞌɨɨn.