Search form

El Apocalipsis 3

Ɨ nyúucarij tɨ huataꞌítyiꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj Sardis jóosɨꞌrii

1’Pataꞌaj aꞌyan tyaataꞌítyiꞌ aꞌɨ́jcɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ huóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii a Sardis tɨ jɨmeꞌ yee: “Aꞌyaa pu tyíꞌxaj aꞌɨ́jna ɨ maj jitzán séejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej, tɨ ajta huiꞌtyáaꞌ ɨ xúꞌraꞌvetyee ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej. Nyáaj nu jamuaꞌreej jeꞌej siaj tyíꞌmuarɨeꞌ, nyajta nu jamuaꞌreej siaj seríj nye jimi muɨꞌchij, tyij majta aꞌyan tyíꞌmuaxaj yee sióocheꞌ xu júurij. 2Siataꞌaj atanyéjnyeꞌrej, siajta tyámuaꞌ tyúꞌuurej aꞌɨ́jcɨ tɨ óoj jaꞌmua jimi tyíꞌsejreꞌ, ajta arí tɨ́muaꞌ tyeꞌentyipuáꞌrij, jiꞌnye aꞌyaa pu tyíꞌmuasej aꞌɨ́jna jeꞌej siaj rɨcɨj capu xáꞌpuɨꞌ een ɨ Dios jimi. 3Siataꞌaj joꞌtámuaꞌreej jeꞌej maj tyajamuaamuáꞌtyej ɨ siaj jaꞌancuriáaꞌ, siataꞌaj aꞌyan huárɨnyij siajta jeꞌen ɨ Dios jimi ajtyáhuiixɨꞌɨn. Tɨpuaꞌaj sequée atanyéjnyeꞌrej, nyáaj nu joꞌmaꞌaj naꞌmej jaꞌmua jimi tɨꞌɨj náhuaꞌrij, siajta muaꞌaj caxu jamuaꞌreej aꞌtzáaj nyaj jaꞌmua jimi jaꞌtanyésij. 4Séecan mu jaꞌmua jimi séejreꞌ ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ ɨ jutzájtaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu mij nyaj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj muáꞌjuꞌun cuéeinaviꞌ metyuꞌcháaj, jiꞌnye aꞌyaa pu tyihuaꞌtyévijtyeꞌ aꞌɨ́ɨjma. 5Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyuꞌtyámueꞌtɨn, aꞌyaa mu cuéeinaviꞌcan tyiꞌcháaj muáꞌjuꞌun, nyajta quee joꞌrioꞌuunaj jeꞌej tɨ ántyapuaj ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jitzán áꞌyuꞌsiꞌij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusén jɨn huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ Dios jimi, sulu nyáaj nu huoꞌtaxájta ɨ nyavástaraꞌ jimi, nyajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ nyavástaraꞌ. 6Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ iityánamuaj, cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyáanamuaj jeꞌej tɨ tyihuáꞌixaatyeꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ.”

Ɨ nyúucarij tɨ huataꞌítyiꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Filadelfia jóosɨꞌrii

7’Pataꞌaj aꞌyan tyaataꞌítyiꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨꞌij huóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii a Filadelfia tɨ jɨmeꞌ yee: “Aꞌyaa pu tyíꞌxaj aꞌɨ́jna ɨ tyámuaꞌ een tɨ ajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌxaj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ huoꞌtáꞌan mej mij aꞌáa joꞌtyájrutyej joꞌtɨj jáꞌsejreꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ jitzán eerámaꞌcan ɨ David, tɨpuaꞌaj aꞌɨ́ɨn tyaꞌantácuunaj, capu ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j tyeꞌtyáanaj, naꞌríij aꞌɨ́ɨn tyeꞌtyáanaj, capu ajta ɨꞌríj tɨꞌij aꞌtɨ́j tyaꞌantácuunaj: 8Nyáaj nu néijmiꞌi muaꞌreej jeꞌej siaj rɨcɨj, cásɨꞌ xaaséj, nuꞌríj tyajamuaꞌantácuunyej siaj sij juxáahuaj utyájrutyej, ajta quee ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j tyeꞌtyáanaj, nyáaj nu jamuaꞌreej tɨquee jamúꞌcaꞌnyistiꞌ, siajta sióocheꞌ xu tyáꞌastijreꞌ jeꞌej nyaj tyajamuáaꞌixaa, caxu náꞌxaahuaj. 9Aꞌyaa nu huáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyiyáaruꞌ jimi jusɨꞌrii, ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj aꞌyan tyúusejrataj maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa nu caꞌnyéjrij jɨn huáꞌuurej mej mij mujoꞌváꞌjuꞌun majta jeꞌen tyítunutaxɨꞌɨn jaꞌmua jimi, mej mij aꞌɨ́jna jɨn jáamuaꞌreej nyej nyáaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ. 10Xuꞌríj jaꞌráꞌastee jeꞌej nyaj tyajamuaataꞌíj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj néijmiꞌi jɨn tyoꞌtáviicueꞌriꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn nyáaj jaꞌmuachaꞌɨ́ɨj naꞌmej aꞌájna xɨcáaraꞌ matɨꞌɨj néijmiꞌi jajpuéetzij muáꞌjuꞌun íiyan cháanacaj japua, mej mij jáamuaꞌreej ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee. 11Jiyeꞌtzín nu yavaꞌcányesij. Tyámuaꞌ xu néijmiꞌi jɨn eenyeꞌ jeꞌej siaj seríj tyuꞌmuárɨej, caxu tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨꞌij aꞌtɨ́j jamuaanáhueꞌ ɨ siaj seríj jaamuéꞌtɨj. 12Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyuꞌtyáamueꞌtɨj, aꞌyaa nu tyihuoꞌtáꞌsij mej mij tyityetyaꞌúuj muáꞌraꞌnyij u tyeyúuj tzajtaꞌ ɨ nyaj Dios tɨ jaꞌaꞌrij, ajta quee cheꞌ aꞌnáj iiráamej, aꞌɨ́ɨjma nu jitze joꞌtyéyuꞌxaj jeꞌej tɨ ántyapuaj ɨ nyaj Dios, nyajta jeꞌej tɨ tyajaꞌrájtyapuaj chájtaꞌnajraꞌ ɨ nyaj Dios, aꞌɨ́jna ɨ Jerusalén tɨ jájcuaj, tɨ ajta tajapuá jeꞌcáanyej joꞌtɨj ɨ nyaj Dios jáꞌsejreꞌ, aꞌɨ́ɨjma nu nyajta jitze joꞌtyéyuꞌxaj jeꞌej nyaj jájcuan jɨn ántyapuaj. 13Aꞌɨ́jna ɨ tɨ iityánamuaj, cheꞌ tyámuaꞌ tyáanamuaj jeꞌej tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyihuáꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ.”

Ɨ nyúucarij tɨ huataꞌítyiꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Laodicea jóosɨꞌrii

14’Pataꞌaj aꞌyan tyaataꞌítyiꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ huóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii a Laodicea tɨ jɨmeꞌ yee: “Aꞌyaa pu tyíꞌxaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌxaj ajta néijmiꞌi tyámuaꞌ jɨn een, ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Dios jamuán néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ tɨꞌɨj naꞌaj ijíij tɨ tyíꞌsejreꞌ: 15Nyáaj nu néijmiꞌi muaꞌreej jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj. Nyáamuaꞌree siaj quee oocaꞌnyáaj sianaataxɨeꞌvej nyéetzij, caxu siajta caꞌnyéjrij jɨn náꞌantzaahuaj. Aꞌyaa pu tyinaꞌráanajchi siaj oocaꞌnyáacan jɨn naa nyojoꞌmuaꞌraj, naꞌríij sequée caꞌnyéjrij jɨn náꞌtzaahuatyeꞌej. 16Siajta cɨ́ɨ sianaꞌaj tyináꞌtzaahuatyeꞌ, caxu aꞌyan tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌɨj jájtyij tɨ jéehua pɨstij nusu tɨ jéehua cɨmuájraa, aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan jáꞌmuaꞌuurej nyej nyij caꞌnyéjrij jɨn majamúuhuaꞌxɨj. 17Aꞌyaa xu tyíꞌxaj siaj muaꞌaj chíjtyaanyiꞌij puéꞌeen, tɨ jee jéehua jamuáahuɨɨ, tɨ jee ajta quee tyiꞌtɨ́j jamuáꞌɨtziityeꞌ, siajta muaꞌaj caxu jamuaꞌreej siaj xánaꞌvisiꞌ, siajta jeꞌej puaꞌaj huáꞌsejratyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee, muaꞌaj xu quee jeꞌej tyéejviicueꞌ, xaꞌracúcuꞌnyijmee siajta muámuaꞌviꞌijmee. 18Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyajaꞌmuahuaviij siaj nyéetzij jimi jáananan ɨ ooroj tɨ tɨéj jitze jutaꞌhuacaa, siataꞌaj sij jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ huatyoochíjtyaanyiꞌtaj, siajta nyéetzij jimi jáananan ɨ cáanarij tɨ naa tyíꞌcueenaa siaj sij aꞌɨ́jcɨ ucóochejtyaꞌxɨꞌɨn tɨꞌij quee séejreꞌ ɨ jaꞌmuatyévij ɨ siaj jatyeviꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj muámuaꞌviꞌij, siajta nyéetzij jimi jáananan aꞌɨ́jcɨ ɨ siaj aróohuatyeꞌen ɨ jujɨꞌɨj jitze siataꞌaj sij atanyéjnyeꞌrej. 19Aꞌyaa nu tyámuaꞌ tyihuáꞌixaatyeꞌ, nyajta puéjtzij huaꞌtáꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ nyaj huaꞌxɨeꞌveꞌ. Aꞌɨ́j pu jɨn siataꞌaj seequéj tyúꞌmuaꞌtyij, siajta jaꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios. 20Cásɨꞌ, nyáaj nu eetyéjvee a tɨ jaꞌpueertaj nyetyeꞌejtyatoꞌxaꞌaj, tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j náanamuaj ajta jeꞌen tyinaꞌantácuunyeꞌen, aj nu nyij utyárutyij chiꞌraꞌan tzajtaꞌ tyej tyij néemiꞌij tyúꞌcuaꞌnyij. 21Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyuꞌtyámueꞌtɨj, aꞌyaa nu tyihuoꞌtáꞌsij maj nyajamuan ooráꞌsej jóꞌnyaj tyejéꞌijtaj, aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyáaj tyuꞌtyáamueꞌtɨj, aj nu nyij nyavástaraꞌ jamuán huatyéeyixɨj joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn tyejéꞌijtaj. 22Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ iityánamuaj, cheꞌ tyámuaꞌ tyáanamuaj jeꞌej tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyihuáꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ.”