Search form

El Apocalipsis 5

Ɨ yuꞌxarij tɨ jíriꞌ tɨ jitzán tyéꞌyuꞌsiꞌ ajta ɨ cányaꞌaj

1Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ acájca ɨ ɨpuárij jitze, jumuácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ pu jiꞌtyépijcaꞌaj ɨ yuꞌxarij tɨ juxaꞌaj tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj, ajta arahuaꞌpuaquej pu ájviꞌtyijhuacaꞌaj ɨ xɨ́ɨjca jɨmeꞌ. 2Nyajta séej huaséj ɨ tajapuá tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌyaa puꞌij caꞌnyíin jɨn tyuꞌtaꞌíhuoj tɨjɨn:

—¿Aꞌtanyíj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ tɨꞌij jaꞌajsújtzaꞌnaxɨꞌɨn ɨ tɨ ajviꞌtyíihuajmee, ajta jeꞌen jaatáxɨjta ɨ yuꞌxarij? 3Ajta u jútyeꞌ, ajta íiyan ɨ cháanacaj japua, ajta jityán ɨ cháanacaj, capu aꞌtɨ́j aꞌyan tyuꞌtóocɨꞌpuaj tɨꞌij jaatáxɨjta, ajta jaaséj jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj. 4Nyajta nyáaj jéehua nu huápuɨꞌɨj nyeyiinyacaꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj quee jáatyoj sɨ́ɨj tɨ aꞌyan tyuꞌtóocɨꞌpuaj tɨꞌij jaatáxɨjta ɨ yuꞌxarij nusu tɨ jaaséj jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ. 5Tɨꞌquij sɨ́ɨj tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨmaj ɨ huáasij, aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Capáj ayiinyaj, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn ɨ Muájyej ɨ tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze eeráanyej, aꞌɨ́jna ɨ tɨ David jitze eerámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu arí tyuꞌtyáamueꞌtɨj aꞌɨ́ɨ pu pújoorej tɨꞌij jaꞌajsújtzaꞌnaxɨꞌɨn ɨ taꞌraahuaꞌpuácaa tɨ jɨn ajviꞌtyíihuajmee ajta jeꞌen jaatáxɨjta ɨ yuꞌxarij.

6Aj nu nyij cányaꞌaj huaséj aꞌájna jéꞌtaꞌ joꞌtɨj joꞌtyéjvee aꞌɨ́jna ɨ ɨpuárij, ajta jéꞌtaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj muáacuaj ɨ maj júurij, ajta jéꞌtaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ huáasij, aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj cuxáa meríj jaajéꞌcatacaꞌaj. Ajta arahuaꞌpuácaa avaꞌahuájmaꞌcaa, ajta arahuaꞌpuácaa avaꞌjɨꞌsíjmaꞌcaa, ajta ɨ jɨꞌsáaraꞌ ɨ taꞌráahuaꞌpuaj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios ɨ tɨ aꞌyan yoꞌtaꞌítyacaꞌ íiyan cháanacaj japua. 7Aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu jaꞌancuréꞌpij aꞌɨ́jcɨ ɨ yuꞌxarij ɨ tɨ muácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ séjriaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ ɨpuárij jitze acájca, 8tɨꞌɨj jaꞌancuréꞌpij aꞌɨ́jcɨ ɨ yuꞌxarij, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj muáacuaj ɨ maj júurij, majta ɨ huáasij ɨ maj seityéj japuan muáacuaj aráꞌasej, aꞌɨ́ɨ mu néijmiꞌi ecóotutaxɨj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ cányaꞌaj. Néijmiꞌi mu aꞌɨ́ɨmaj ɨ áarpaj tyiꞌtyéɨꞌcaꞌaj, majta túxaꞌaj ooroj tɨ jɨn tyíꞌtaavijhuacaꞌaj, ajta cuáanyeꞌej avaꞌjɨstíjmaꞌcaa aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ túxaꞌaj, aꞌɨ́ɨ puꞌij aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj jɨn jahuoocaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios. 9Majta jájcuan jɨn aꞌyan tyíꞌchuiicacaꞌaj tɨjɨn:

Muáaj paj jɨꞌréenyeꞌej séejreꞌ pej pij jaꞌancuréꞌpij ɨ yuꞌxarij pajta jaꞌajsújtzaꞌnaxɨꞌɨn ɨ tɨ ajviꞌtyíihuajmee,

jiꞌnye muáaj paj huatámuꞌvejrityiꞌhuacaꞌ,

pajta aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ aꞌ xuureꞌ tyuꞌnájchitacaꞌ ɨ Dios jimi,

néijmiꞌcaa jitze maꞌcan ɨ tyeɨ́tyee, ɨ maj séej jitze maj eerámaꞌcan,

ɨ maj séej nyúucarij jɨn tyíꞌxaj, nusu ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan.

10Pajta tyámuaꞌ huóꞌruuj mej mij sɨ́ɨj manaꞌaj tyeɨ́tyeeraꞌ puéꞌeenyeꞌej muáꞌraꞌnyij,

mej mij majta tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jna jimi ɨ Dios,

majta aꞌɨ́ɨmaj mu tyuꞌtaꞌíjtaj íiyan ɨ cháanacaj japua.

11Aj nu nyij atányeeriacaꞌ, nyajta jeꞌen muiꞌcaa huánamuajriꞌ ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ maj aꞌáa jaꞌtaváatɨmaꞌcaa joꞌtɨj joꞌtyéjvee ɨ ɨpuárij, joꞌmaj majta jáꞌsejriaꞌcaꞌaj ɨ maj muáacuaj ɨ maj júurij, majta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ huáasij. Aꞌɨ́ɨ mu huápuɨꞌɨj muiꞌcaa, capu ámiteeriaꞌcaꞌaj aꞌchu maj puaꞌmacaꞌaj, 12aꞌyaa mu mij caꞌnyíin jɨn tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

Aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj ɨ tɨ huatámuꞌvejrityiꞌhuacaꞌ, aꞌyaa pu tyeꞌtyévijtyeꞌ

tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌancuriáꞌan ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej, ajta tɨꞌij néijmiꞌi jimi tyíꞌsejriaꞌaj,

ajta aꞌɨ́ɨn néijmiꞌi tyiꞌmuaꞌréeriaj ajta jeꞌen néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyámueꞌtɨn,

tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ naa een, tyajta jimi tyuꞌtáchuiicaj.

13Aꞌyaa nu nyajta tyáanamuajriꞌ tɨ aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ tyúꞌtaahuacaꞌ tajapuá tɨ tyejéꞌsejreꞌ, ajta íiyan cháanacaj japua tɨ tyíꞌsejreꞌ, ajta jityán tɨ tyejéꞌsejreꞌ ɨ chuéj, ajta aꞌáa maj tyityejéꞌsejreꞌ ɨ jájtyij jitze tɨ veꞌéj, aꞌyaa mu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

Tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ acájca ɨ ɨpuárij jitze, tyajta aꞌɨ́jcɨ ɨ cányaꞌaj,

tyicheꞌ jaatyátzaahuatyeꞌen, tyajta tyámuaꞌ tyeetyátoonyij,

cheꞌ aꞌɨ́ɨn néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreeriaj jusén jɨmeꞌ.

14Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj muáacuaj ɨ maj júurij, aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ huáasij, aꞌɨ́ɨ mu tyítunutaxɨj majta jaatyánajchacaꞌ ɨ Dios.