Search form

El Apocalipsis 6

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ arahuaꞌpuaquej ajviꞌtyíihuajmee

1Aj nu nyij jaaséej tɨꞌɨj ɨ cányaꞌaj séej jajsújtzaꞌan ɨ tɨ ájviꞌtyijhuacaꞌaj ɨ yuꞌxarij jitze, aj nu nyij séej huánamuajriꞌ ɨ tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj júurij ɨ maj muáacuaj, aꞌyaa puꞌij tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌyan namuáariaꞌcan tɨꞌɨj maj huatyényuunyij tɨjɨn:

—Mujoꞌtéꞌyiꞌij.

2Nyatɨꞌɨj nyij atányeeriacaꞌ aj nu nyij cahuáayuꞌ tɨ cuéeinaraꞌ huaséj, ajta ɨ tɨ aváꞌcatyii aꞌɨ́ɨ pu túꞌnamuaꞌaj iityéchoocaꞌaj ɨ jumuácaꞌ jitze. Majta jeꞌen cúruun jaatɨꞌɨj, aj puꞌij iirájraa tɨꞌij huaꞌantyimueꞌtɨn aꞌyaa puꞌij néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyáamueꞌtɨj.

3Tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj ajtáhuaꞌaj séej ajsújtzaꞌan, aꞌyaa nu tyáanamuajriꞌ tɨ ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj ɨ tɨ ajta huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj júurij ɨ maj muáacuaj, aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Mujoꞌtéꞌyiꞌij.

4Aj puꞌij ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj ɨ cahuáayuꞌ iirájraa tɨ poꞌxaraꞌ. Ajta ɨ tɨ aváꞌcatyii aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreeriacaꞌaj tɨꞌij huoꞌɨtziityeꞌen ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, mej mij huóocuiꞌnyij sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj, aꞌɨ́ɨ pu ajta jaꞌancuréꞌchuij ɨ chúun tɨ veꞌéj.

5Tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj ajtáhuaꞌaj séej ajsújtzaꞌan, aꞌɨ́j nu séej huánamuajriꞌ ɨ tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj júurij ɨ maj muáacuaj, tɨ aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Mujoꞌtéꞌyiꞌij.

Nyatɨꞌɨj nyij nyajtáhuaꞌaj atányeeriacaꞌ, aj nu nyij cahuáayuꞌ huaséj tɨ xúꞌmuaraꞌ, ajta ɨ tɨ aváꞌcatyii, aꞌɨ́ɨ pu jiꞌtyéchoocaꞌaj ɨ maj jɨn tyaꞌcáꞌitɨeꞌraj. 6Nyatɨꞌɨj nyij aꞌtɨ́j huánamuajriꞌ tɨ huaꞌ tzajtaꞌ a tyojoꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi maj muáacuaj ɨ maj júurij, aꞌyan tɨjɨn:

—Séej mediidaj ɨ tyeríicuj, aꞌyaa pu tyáꞌnajchij tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tyáꞌmueꞌtɨj séej xɨcáj, ajta huéeicaj mediidaj ɨ tyeríicuj tɨ tɨtɨꞌɨjmeꞌ ijmuéeyaꞌajmee, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyáꞌnajchij tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tyáꞌmueꞌtɨj séej xɨcáj, ajta capáj yóꞌjɨpuan ɨ aséityij, nusu ɨ nahuáj.

7Tɨꞌquij ɨ cányaꞌaj ajtáhuaꞌaj séej ajsújtzaꞌan, aj nu nyij jáanamuajriꞌ tɨ ajtáhuaꞌaj ɨ sɨ́ɨj ɨ tɨ ajta huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj júurij ɨ maj muáacuaj, aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Mujoꞌtéꞌyiꞌij.

8Nyatɨꞌɨj atányeeriacaꞌ, cahuáayuꞌ nu huaséj tɨ cɨ́ɨ tyíꞌtyoomuaraꞌ, ajta ɨ tɨ aváꞌcaj, aꞌyaa pu ántyapuaj tɨjɨn: Ɨ tɨ huáꞌcuiꞌcaa. Ajta sɨ́ɨj cújtaꞌ huamaꞌcaꞌaj ɨ tɨ aꞌáa tyejéꞌijtaj ɨ huaꞌ tzajtaꞌ ɨ muɨꞌchítyee, ajta jeꞌcácaa jimi ɨ tyeɨ́tyee antyúumuaꞌreej ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, mej mij huóꞌcuiꞌnyij ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj tyúunyoꞌsiꞌtyeꞌen, nusu tújrij jɨmeꞌ, naꞌríij cuiꞌnyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, nusu aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ ɨ tyiꞌtyán ɨ maj tyíꞌtyacɨꞌmacaa.

9Tɨꞌɨj ɨ cányaꞌaj ajtáhuaꞌaj séej ajsújtzaꞌan, aj nu nyij huoꞌséj jityán ɨ ɨpuárij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌɨ́jna jɨn huácuiꞌiihuacaꞌ maj jaaxájtacaꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, majta aꞌɨ́jna jitze tyámuaꞌ tyityahuóochaꞌɨj. 10Aꞌyaa mu caꞌnyíin jɨn tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, mu paj jɨꞌréenyaꞌaj séejreꞌ, pajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, ¿aꞌnáj nyij pahuáꞌxɨjtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj cháanacaj japua joꞌcháatɨmee, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj táacuij?

11Aj mu mij cáanarij tyihuoꞌréꞌpij tɨ tyiꞌtɨ́tɨꞌɨjmee tɨ tyíꞌcueenaa, majta aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj maj cɨ́ɨ tyityahuóosoꞌpeꞌen, ꞌasta manaꞌaj quee huoꞌnéijmiꞌreꞌen ɨ huaꞌ ihuáamuaꞌ, ɨ maj majta tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi, mej mij aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj éenyeꞌqueꞌ huácuiꞌnyij matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj.

12Tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ cányaꞌaj ɨ taꞌráseevij ajsújtzaꞌan, aj nu nyij jaaséj tɨ cháanacaj caꞌnyíin jɨn huatóocaꞌtzɨj. Ajta ɨ xɨcáj huatyáxuꞌmuariacaꞌ, aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj ɨ cɨ́ɨxurij tɨ xúꞌmuaa, ajta aꞌɨ́jna ɨ máxcɨrɨeꞌ huatyápoꞌxariacaꞌ, aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj xúureꞌej, 13majta ɨ xúꞌraꞌvetyee aꞌɨ́ɨ mu ujeꞌcáavatzɨj ɨ chuéj japua, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ táqueꞌraꞌ ɨ xápuaꞌ tɨpuaꞌaj ɨ cɨyáaraꞌ caꞌnyíin jɨn huatáhuaaxɨꞌɨn ɨ áacaj jɨmeꞌ. 14Ajta ɨ tajapuá aꞌyaa pu huataséjre tɨꞌɨj tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j yuꞌxarij huatyéjireꞌen, ajta néijmiꞌi ɨ jɨríj tɨ huaquéetɨmee, ajta joꞌtɨj jaꞌrahuáchijmee ɨ jájtyij japua, néijmiꞌi pu ajaꞌyee joꞌquéetɨmaꞌaj taꞌraa. 15Majta néijmiꞌi ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn tyityatatyíj, aꞌɨ́ɨ mu huatyóoꞌavaatacaꞌ tyástaꞌnaj tzajtaꞌ, majta tyetyéj tzajtaꞌ nusu ɨ jɨríj jitze, huaꞌ jamuán ɨ tajtúhuaanyij, ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ xantáaruꞌuj, ɨ maj chíjtyaanyiꞌij puéꞌeen, majta ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityatatyíj, néijmiꞌi ɨ maj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj majta ɨ juxáahuaj séjriaꞌcaꞌaj, 16aꞌyaa mu tyihuáꞌjeevacaꞌaj ɨ jɨríj majta ɨ tyetyéj tɨjɨn:

—Siataꞌaj tajapuá rájvetyij siaj sij taꞌváꞌnaj tɨꞌij quee taaséj aꞌɨ́jna ɨ tɨ acájca ɨ ɨpuárij jitze, ajta tɨꞌij quee puéjtzij táacɨꞌtyij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ cányaꞌaj tɨ jɨn nyúꞌcamuɨꞌ. 17Jiꞌnye puꞌríj tyaꞌráꞌaj aꞌájna xɨcáaraꞌ maj jitzán puéjtzij taatáꞌsij, ¿aꞌtanyíj pújoorej tɨꞌij tyoꞌtáviicueꞌen aꞌíjna jɨmeꞌ?