Search form

El Apocalipsis 7

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan ɨ Dios tɨ huaꞌváꞌjajpuaxɨj

1Nyajta jeꞌen muáacuacaa huaséj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, maj aꞌáa joꞌtyúꞌuucaꞌaj, sɨ́ɨj pu aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj joꞌtɨj ɨ xɨcáj jéꞌejnyinyiij, ajta sɨ́ɨj joꞌtɨj ɨ xɨcáj jaꞌancáruꞌpij, ajta sɨ́ɨj ajtyapuáj pujmuaꞌ, ajta ɨ sɨ́ɨj áatyej pujmuaꞌ pu joꞌtyávaacaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu mij quee tyiꞌtáꞌcareꞌej tɨ huatáꞌaacarej ɨ chuéj japua, naꞌríij ɨ jájtyij japua nusu ɨ cɨyéj tzajtaꞌ. 2Nyajta nu séej huaséj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨ aꞌáa pujmuaꞌ jaꞌváꞌmaꞌcaꞌaj joꞌtɨj jéꞌejnyinyiij ɨ xɨcáj, aꞌɨ́ɨ pu jiꞌtyátɨjcaa aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn huaꞌajtyiyúꞌxaxɨꞌɨn ɨ huáꞌcuaatzeꞌ ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios tɨ júurij. Aꞌɨ́ɨ puꞌij caꞌnyíin jɨn huoꞌtajé aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreeriacaꞌaj maj jeꞌej puaꞌaj jáaꞌuurej ɨ cháanacaj, majta ɨ jájtyij tɨ veꞌéj. 3Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Caxu jeꞌej puaꞌaj jaꞌuurej ɨ cháanacaj, ɨ jájtyij tɨ veꞌéj, nusu ɨ cɨyéj, ꞌasta tyanaꞌaj quee huaꞌajtyiyúꞌxaxɨꞌɨn huáꞌcuaatzeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jahuɨɨreꞌ ɨ taj Dios.

4Nyatɨꞌɨj nyij jáanamuajriꞌ aꞌchu maj aráꞌaxcaa ɨ maj huaꞌajtyiyúꞌxaxɨj, aꞌyaa mu puaꞌmacaꞌaj anxɨtyej japuan huáꞌpuatyej japuan muáacuaj víꞌraꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj Israel jitze eerámaꞌcan. 5Tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj mu puaꞌmácan ajtyiyuꞌxaxɨj ɨ maj Judá jitze eerámaꞌcan, majta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ maj aꞌɨ́jna jitze eerámaꞌcan ɨ Rubén, majta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ maj aꞌɨ́jna jitze eerámaꞌcan ɨ Gad, 6majta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ maj Aser jitze eerámaꞌcan, majta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ maj aꞌɨ́jna jitze eerámaꞌcan ɨ Neftalí, majta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ maj Manasés jitze eerámaꞌcan, 7majta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ maj Simeón jitze eerámaꞌcan, majta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Leví jitze eerámaꞌcan, majta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ maj Isacar jitze eerámaꞌcan, 8majta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ maj Zabulón jitze eerámaꞌcan, majta tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ maj José jitze eerámaꞌcan, aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj víꞌraꞌaj tyityaꞌráꞌaxcaa ɨ maj Benjamín jitze eerámaꞌcan.

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jéehua aráꞌasej majta cuéeinaviꞌ tyiꞌtyéechan

9Nyatɨꞌɨj nyij nyajtáhuaꞌaj atányeeriacaꞌ, aj nu nyij muiꞌcaa huápuɨꞌɨj huaꞌsej ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌáa jaꞌtyúusɨɨriaꞌcaꞌaj néijmiꞌi ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, majta séej chájtaꞌnaj jitze jáꞌmaꞌcan, majta ɨ maj seequéj tyuꞌxáxaꞌaj, jéehua mu huápuɨꞌɨj aráꞌaxcaa aꞌɨ́j pu jɨn quee ɨꞌriitacaꞌaj tɨ aꞌtɨ́j huoꞌtyéꞌiten. Aꞌáa mu joꞌtyúꞌuucaꞌaj ɨ cányaꞌaj jimi. Aꞌɨ́ɨ mu cuéeinaviꞌ tyiꞌtyáchajcaa, majta tacɨ́j iityepíitɨmaꞌcaa. 10Néijmiꞌi mu caꞌnyíin jɨn aꞌyan tyíꞌtyejijhuacaꞌaj tɨjɨn:

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn tajapuá huanyú, aꞌɨ́j pu jimi jáꞌmaꞌcan ɨ taj Dios

ɨ tɨ acájca ɨ ɨpuárij jitze,

ajta aꞌɨ́jna jimi ɨ cányaꞌaj.

11Majta néijmiꞌi ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ mu ataváatɨmaꞌcaa joꞌtɨj joꞌtyéjvee ɨ ɨpuárij, majta ɨ huáasij, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj muáacuaj ɨ maj júurij, aꞌɨ́ɨ mu mij ecóotutaxɨj jimi ɨ tɨ acájca ɨ ɨpuárij jitze, matɨꞌɨj mij jaatyánajchacaꞌ ɨ Dios, 12aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.

Ɨ tyaj jimi tyuꞌtáchuiicaj, ajta ɨ tɨ naa een,

ɨ tɨ néijmiꞌi tyíꞌmuaꞌreej, ɨ tyaj jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌ,

aꞌɨ́j pu jimi jáꞌmaꞌcan ɨ Dios ɨ jusén jɨmeꞌ séejreꞌ.

Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.

13Aj puꞌij sɨ́ɨj ɨ vástɨꞌ aꞌyan tyinaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Aꞌtyaanyíj maj puéꞌeen aꞌmúumaj mu maj cuéeinaviꞌ tyuꞌcháatɨmee, ajta joꞌnyij maꞌráacɨj? 14Nyatɨꞌɨj nyij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Muáaj paj vástɨꞌ jamuaꞌreej. Aj puꞌij aꞌyan tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj tyoꞌtáviicueꞌriꞌ ɨ maj jéehua jaapuéjtzitariacaꞌ, aꞌmúu mu meríj tyuꞌjóꞌsij ɨ tyúucaanaa, majta tyuꞌcueenarej ɨ tyúucaanaa aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj jaꞌantzaahuaj ɨ Cɨríistuꞌ tɨ huaꞌ jitze maꞌcan huamuɨ́ꞌ. 15Aꞌɨ́j mu jɨn aꞌáa jáꞌsejreꞌ joꞌtɨj jóonyee ɨ ɨpuárij tɨ jitzán acájca ɨ Dios, majta aꞌnáj tɨnaꞌaj jahuɨɨreꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, tújca majta tɨ́caꞌ. Ajta ɨ tɨ acájca ɨ ɨpuárij jitze, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌchaꞌɨ́ɨj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ huaꞌ jimi huatyáꞌɨtzeerej. 16Camu cheꞌ huatatújritzeꞌej, camu majta cheꞌ huataíꞌicuj, capu cheꞌ ɨ xɨcáj huaꞌtátzaviꞌtyeꞌej jaꞌmej, capu ajta huaꞌtéexɨꞌraj jaꞌmej ɨ xɨcáj, 17jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ cányaꞌaj ɨ tɨ aꞌáa jéꞌtaꞌ jáꞌsejreꞌ aꞌɨ́ɨ pu huaꞌchaꞌɨ́ɨj jaꞌmej, aꞌɨ́ɨ puꞌij huáꞌviꞌtɨn joꞌtɨj jaꞌrájmuaa ɨ maj jɨn júurij muáꞌraꞌnyij, ajta ɨ Dios pu tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevij, mej mij quee cheꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn juxaamuɨjrityaꞌaj.