Search form

El Apocalipsis 8

Ɨ tɨ aráahuaꞌpuaj ɨ tɨ ájviꞌtyijhuacaꞌaj ajta ɨ cɨ́tziveꞌrij

1Tɨꞌɨj ɨ cányaꞌaj jaꞌajsújtzaꞌan ɨ tɨ ajviꞌtyíihuajmaꞌcaa, aꞌɨ́jna ɨ taꞌráahuaꞌpuaj, aj puꞌij tyuꞌpuáꞌriajraa u tajapuá, jéꞌtaꞌ ooraj pu áꞌtyeej tɨquee tyiꞌtɨ́j namuajriaꞌcaꞌaj.

2Aj nu nyij tányij arahuaꞌpuácaa huaséj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ maj jimi ɨ Dios ajoꞌtyúꞌuucaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu mij tyaꞌancuráꞌɨj ɨ trompéetaj aráahuaꞌpuaj tɨ tyaꞌráꞌasej. 3Aj puꞌij ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj mujoꞌvéꞌmej tɨ ajta tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu cɨ́tziveꞌrij iityájajnacaꞌaj, aj puꞌij jitzán ajtyéechaxɨj ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa, majta jeꞌen ɨ́ɨjcua jéehua jaatáꞌ tɨꞌij jaꞌantyítɨeeraj aꞌɨ́jna ɨ maj japua ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa ooroj tɨ jɨn taavijhua, tɨ aꞌáa jáꞌsejriaꞌcaꞌaj joꞌtɨj joꞌtyéjvee ɨ ɨpuárij, jamuán ɨ maj jɨn jahuoocaꞌaj ɨ Dios jimi. 4Aj puꞌij ájcɨtzujtariacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ ɨ́ɨjcua ɨ muácaꞌraꞌan jitze ɨ tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ u tajapuá, ꞌasta naꞌaj quee aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌtɨj jáꞌsejreꞌ ɨ Dios, ajta pu aráꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn jahuoocaꞌaj ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios. 5Aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ jájtɨɨ ɨ cɨ́tziveꞌrij, ajta jaꞌváꞌjɨstej ɨ tɨꞌɨxcuáa aꞌáa tɨ jáꞌmaꞌcan aꞌɨ́jna japua ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa, aj puꞌij aꞌáa yoꞌcáaxɨrej ɨ cháanacaj japua, aj nu nyij aꞌyan tyáanamuajriꞌ tɨꞌɨj maj huatyényuunyij, ajta jéehua tyiꞌtyáhuaasimeꞌej, majta tyánaꞌaxcavaꞌraꞌaj, ajta jeꞌen huatóocaꞌtzɨj ɨ cháanacaj.

Aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ trompéetaj maj tyiꞌtyáɨꞌcaꞌaj

6Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ maj trompéetaj tyiꞌtyáɨꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu tyámuaꞌ huóoruuj mej mij aꞌɨ́jna tzajtaꞌ ucáajijhua.

7Ajta aꞌɨ́jna ɨ taꞌnájcaj, aꞌɨ́ɨ pu ucájijhuacaꞌ aꞌɨ́jna jitze ɨ trompéetaj, matɨꞌɨj mij tyéetyee cáavatzɨj jamuán ɨ tɨéj xúureꞌej tɨ áꞌnaxcaj. Aj puꞌij japuan ráavatzɨj ɨ cháanacaj, ajta jeꞌen jeꞌcáj tyuꞌráꞌtaa ɨ cɨyéj, ajta ɨ tuꞌpíj tɨ huáꞌraa néijmiꞌi pu huariáꞌtaj.

8Ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta ucájijhuacaꞌ aꞌɨ́jna tzajtaꞌ ɨ trompéetaj, aj puꞌij tyiꞌtɨ́j atyájrɨe ɨ jájtyij jitze tɨ veꞌéj, aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj jɨríj tɨ tyátaasimaꞌaj, aj puꞌij jeꞌcáj ɨ jájtyij aꞌyan huarɨ́j tɨꞌɨj ɨ xúureꞌej. 9Majta jeꞌcáj huácuij ɨ jáataꞌ maj tyityáꞌxoo, majta ɨ báarcuj ɨ maj japuan áꞌcɨɨnyacaꞌaj ɨ jájtyij, aꞌɨ́ɨ mu huatyáanaꞌxɨj.

10Ajtáhuaꞌaj ɨ tɨ jeꞌtyáaꞌsej ɨ tɨ ajta tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta ucájijhuacaꞌ aꞌɨ́jna jitze ɨ trompéetaj, aj puꞌij xúꞌraꞌvej tɨ veꞌéj ujeꞌcájvej, aꞌyaa pu tyáꞌtaacaꞌaj tɨꞌɨj tatzárij, aj puꞌij ajaꞌrájve jeꞌcácaa japua ɨ játyaꞌnaj, ajta jeꞌcácaa japua joꞌtɨj jaꞌajéexaviꞌijmee. 11Ajta ɨ xúꞌraꞌvej aꞌyaa pu ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Taꞌantzíjvi, aj puꞌij jeꞌcaj ɨ jájtyij antzíiviꞌij taꞌraa, aꞌɨ́j mu mij jɨn mueꞌtɨ́j huácuij ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ jájtyij tɨ antzíjvi.

12Ajta jeꞌen ɨ tɨ muáacuaj jitze jeꞌtyáaꞌsej ɨ tɨ ajta tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta ucájijhuacaꞌ ɨ trompéetaj jitze, aj puꞌij jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j ɨ xɨcáj, ajta ɨ máxcɨrɨeꞌ, majta jeꞌcáj ɨ xúꞌraꞌvetyee. Aꞌɨ́j puꞌij jɨn huatyátɨcaꞌriacaꞌ, jiꞌnye camu cheꞌ áꞌtaacaꞌaj ɨ tújca nusu tɨ́caꞌ.

13Nyatɨꞌɨj nyij ajóonyeeriacaꞌaj, nyatɨꞌɨj cuéꞌraꞌvej huánamuajriꞌ tɨ jútyeꞌ ɨmuáj jáꞌraꞌraꞌcaꞌaj, ajta caꞌnyíin jɨn aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

—¡Cuíiꞌ xaa, cuíiꞌ xaa, cuíiꞌ xaa, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj japuan huacháatɨmee ɨ cháanacaj, jiꞌnye jéehua mu jajpuéetzij muáꞌjuꞌun matɨꞌɨj ucáajijhua ɨ trompéetaj jitze aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huéeicaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ!