Search form

El Apocalipsis 9

1Aj puꞌij ɨ taꞌanxɨ́vij ucájijhuacaꞌ ɨ trompéetaj jitze, aj nu nyij xúꞌraꞌvej huaséj tɨ ujeꞌcájvej u jútyeꞌ, tɨꞌquij cháanacaj japua jaꞌrájvej, aj puꞌij jaꞌancuréꞌchuij ɨ tɨ jɨn tyaꞌantácuunaj joꞌtɨj jaꞌtyácun tɨquee ámiteereꞌ aꞌchu tɨ joꞌcátyeej. 2Aj puꞌij jaꞌantyicúj joꞌtɨj jaꞌtyácun tɨquee ámiteereꞌ aꞌchu tɨ joꞌcátyeej, aj puꞌij ájcɨtzujtariacaꞌ tɨꞌɨj ɨ oornaj tɨ veꞌéj, ajta ɨ xɨcáj, ajta ɨ máxcɨrɨeꞌ, aꞌɨ́ɨ mu ootanámiꞌhuaj muáꞌraa aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ cɨtzíj. 3Aj mu mij vítziꞌsee huataséjre ɨ cɨtzíj tzajtaꞌ, majta jeꞌen néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua huataséjre, aꞌyaa mu tyihuoꞌtáꞌ mej mij tyúꞌcheꞌveꞌen matɨꞌɨj ɨ tyaxcáj. 4Aꞌyaa mu tyihuoꞌtaꞌíj maj quee jeꞌej puaꞌaj jaꞌuurej ɨ tuꞌpíj tɨ ajnyéj ɨ chuéj japua, naꞌríij ɨxáj tyiꞌtɨ́j nusu cɨyéj, sulu mej mij aꞌɨ́ɨjma manaꞌaj jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj quee ajtyiyuꞌsiꞌhuajmee ɨ jucuáatzeꞌ maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeen ɨ Dios. 5Majta quee aꞌyan tyihuoꞌtáꞌ maj huóꞌcuiꞌnyij ɨ tyeɨ́tyee, sulu mej mij puéjtzij manaꞌaj huoꞌtáꞌan aꞌchu anxɨ́ máxcɨrɨeꞌ, ajta ɨ maj jɨn puéjtzij huoꞌtaꞌ, aꞌyaa pu tyihuáꞌcuiꞌcaꞌaj tɨꞌɨj tɨpuaꞌaj tyáxcaj jaacheꞌen. 6Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze aꞌɨ́ɨ mu ɨ tyeɨ́tyee jahuoonyij mej mij huáꞌcuiꞌnyij, ajta capu jeꞌej tyuꞌtáɨꞌriitarij, jéehua mu huápuɨꞌɨj jaxɨeꞌvaꞌaj muáꞌjuꞌun maj huáꞌcuiꞌnyij, ajta quee jeꞌej tyuꞌtáɨꞌriitarij sulu aꞌyaa tyaꞌajpuéetzij muáꞌjuꞌun.

7Majta ɨ vítziꞌsee, aꞌyaa mu huaséꞌrihuaꞌaj matɨꞌɨj ɨ cahuáayuꞌuj ɨ maj meríj huaꞌcáanaxɨj mej mij huanyoꞌseꞌen, tyiꞌtɨ́j mu ucarújtyaꞌajmaꞌcaa ɨ jumuꞌúj jitze, aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj cúruun ooroj tɨ jɨn taavijhua, ajta ɨ huaꞌ nyéerimij aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj tyévij. 8Aꞌyaa mu majta tyityacácɨpuacaꞌaj matɨꞌɨj úucaa, ajta ɨ huaꞌ tamej aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj ɨ muájyej tamej. 9Majta néijmiꞌqueꞌ canamiꞌhuajmaꞌcaa tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨ tyapúustiꞌ pueꞌéenyeꞌej, ajta matɨꞌɨj raꞌraꞌcaꞌaj aꞌyaa pu namuajriaꞌcaꞌaj ɨ huaꞌanaj tɨꞌɨj ɨ cariáataꞌ cahuáayuꞌuj maj juꞌvaꞌjáapuajmee ɨ maj jitzán aruꞌuj ɨ maj nyoꞌseꞌ. 10Ajta ɨ huaꞌcuasij aꞌyaa pu éenyeꞌej tɨꞌɨj tyáxcaj cuasij, aꞌɨ́j puꞌij jitze séjriaꞌcaꞌaj ɨ maj jɨn aꞌyan áꞌtyeeren anxɨ́ máxcɨrɨeꞌ mej mij puéjtzij huoꞌtáꞌan ɨ tyeɨ́tyee. 11Ajta ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ vítziꞌsee, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamej tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej aꞌájna joꞌtɨj jaꞌtyácun tɨquee ámiteereꞌ aꞌchu tɨ ajoꞌcátyee, aꞌyaa pu ántyapuaj huáꞌnyuucaa jɨmeꞌ ɨ Hebreos tɨjɨn Abadón ajta huáꞌnyuucaa jɨmeꞌ ɨ Griego aꞌyaa pu ántyapuaj tɨjɨn Apolión.

12Puꞌríj sɨ́ɨj mu joꞌmej ɨ maj jɨn jajpuéetzij muáꞌjuꞌun, ajta óocheꞌ huaꞌpuaj tyáꞌɨtzeereꞌ ɨ tɨ aꞌyan tyeꞌmej.

13Aj puꞌij ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tɨ arájseej, aꞌɨ́ɨ pu ajta ucájijhuacaꞌ ɨ trompéetaj jitze, aj nu nyij aꞌtɨ́j huánamuajriꞌ tɨ aꞌáa tyajáꞌxajtacaꞌaj joꞌtɨj joꞌtyéjvee aꞌɨ́jna ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa tɨ aꞌáa jáꞌsejriaꞌcaꞌaj ɨ Dios jimi. 14Aꞌyaa puꞌij tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨjɨn:

—Pataꞌaj hueꞌejxɨɨxɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj muáacuaj ɨ maj eetyánamiꞌ aꞌájna véjriꞌ játyaꞌnaj jitze tɨ veꞌéj tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Éufrates.

15Aj puꞌij hueꞌejxɨɨxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muáacuaj, mej mij ɨ huóꞌcuiꞌnyij jeꞌcácaa ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu tyámuaꞌ éenyeꞌej mej mij aꞌyan huárɨnyij aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze, aꞌɨ́jna máxcɨrɨeꞌ jitze, ajta aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ nyinyiꞌraꞌaj. 16Majta ɨ xantáaruꞌ ɨ maj avéꞌtyeꞌtyeꞌej, aꞌyaa nu tyáanamuajriꞌ maj huaꞌpuaj anxɨtyej tɨ séej víꞌraꞌaj tɨ araꞌástɨmee aráꞌaxcaa.

17Aꞌyaa nu nyij tyihuoꞌséj ɨ cahuáayuꞌuj, majta ɨ maj avéꞌtyeꞌtyeꞌej, aꞌɨ́ɨ mu antyóonajcaꞌaj ɨ jutavíj jitze tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨ aꞌyan huaséꞌrin tɨꞌɨj tɨéj, ajta cuatúmua ajta tyóomuaa jamuán. Majta ɨ cahuáayuꞌuj, aꞌyaa mu eenyeꞌ ijmuꞌujmaꞌcaa matɨꞌɨj muajyéj, ajta ɨ huaꞌ tyenyij jitze pu éejnyinyiicaꞌaj ɨ tɨéj jamuán ɨ cɨtzíj, ajta tyiꞌtɨ́j tɨ tyóomuaa tɨ aꞌyan tyáarɨeꞌ tɨꞌɨj tyapúustiꞌ. 18Aꞌɨ́j mu jɨn jeꞌcáj huácuij ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨéj, ajta ɨ cɨtzíj, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyaarɨeꞌej tɨꞌɨj tyapúustiꞌ ɨ tɨ éejnyinyiicaꞌaj ɨ huaꞌ tyenyij jitze ɨ cahuáayuꞌuj. 19Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ maj jɨn jaayíꞌtɨn mej mij tyityáacuiꞌnyij aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ tyenyij jitze séjriaꞌcaꞌaj, ajta ɨ huaꞌcuasij jitze, ajta ɨ huaꞌcuasij aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj matɨꞌɨj cúꞌcuꞌsee, majta jumuꞌúj jɨn jeꞌej puaꞌaj huáꞌuuriajcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee.

20Majta ɨ séecan ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj quee huácuij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ cuiꞌnyiꞌraꞌaj, camu jaatapuáꞌcɨtacaꞌ maj jeꞌej puaꞌaj rɨjcaa, nusu maj janajchej ɨ tyiyáaruꞌ, majta ɨ sáanturij ooroj maj jɨn taavijhua, nusu pláataj jɨmeꞌ, nusu coobre jɨmeꞌ, caꞌ tyetyéj jɨmeꞌ, nusu cɨyéj jɨmeꞌ, ɨ maj quee iityanamuáarajmee majta quee rácɨjcɨꞌnyiveꞌ. 21Camu majta jaatapuáꞌcɨtacaꞌ ɨ maj quee cheꞌ tyíꞌtyacuiꞌcaj, nusu maj quee cheꞌ tyiꞌchahueeraj, camu majta jaatapuáꞌcɨtacaꞌ maj tyíꞌxanaꞌcɨreꞌej, nusu maj tyíꞌnahuaꞌaj.