Search form

Romanos 1

Pablo pu huaꞌtyojtyeꞌ

1Nyáaj nu Pablo yajáꞌmuatyojtyeꞌ, ɨ nyaj jahuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu naꞌantyíhuoj, nyej nyij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyinaataꞌíj, ajta naꞌváꞌjaj nyej nyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios.

2Jájcuaj ɨmuáj pu ɨ Dios aꞌyan tyaꞌtóoratziiriꞌ tɨ tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌan, aꞌɨ́j mu jɨn aꞌyan tyoꞌtyéyuꞌxacaꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ yuꞌxarij tɨꞌij ityájma jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen. 3Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij, aꞌɨ́j pu áꞌxaj ɨ Cɨríistuꞌ tɨ jíꞌyojraꞌ ajta tavástaraꞌ puéꞌeen, tɨ ajta aꞌyan tyuꞌnɨéꞌhuacaꞌ tɨꞌɨj tyévij, aꞌɨ́j tɨ jitze eerámaꞌcan ɨ David. 4Ajta tɨꞌɨj huatájuuriacaꞌ, Dios pu aꞌyan jaatamuaꞌaj tɨjɨn nyiyóoj pu puéꞌeen, ajta jaatáꞌ tɨꞌij néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreeriaj, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jitze aróocaꞌnyajcaꞌaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.

5Cɨríistuꞌ jimi nu jaꞌancuriáaꞌ aꞌɨ́jcɨ tɨ jɨn ɨ Dios tyámuaꞌ tyinaatáꞌ, nyej nyij jitzán maꞌcan jóꞌmeꞌen huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee, mataꞌaj mij néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua jaꞌantzaahuatyeꞌen majta aꞌɨ́j aráꞌastej. 6Matɨꞌɨj manaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj, muaꞌaj xu siajta huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan mu siaj Roma jaꞌchej. Dios pu jéehua jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, ajta jamuaꞌantyíhuoo siaj sij jitzán ajtyamaꞌcáantaj xáꞌraꞌnyij ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen ajta siaj sij huaꞌajtyáanaxca aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 7Cheꞌ ɨ Dios, ajta ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, micheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌan majta tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej.

Pablo pu jaxɨeꞌveꞌ tɨ huojoꞌváꞌmuaarej a Roma

8Anaquéecan jɨmeꞌ, aꞌɨ́j nu jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tyámuaꞌ tyaꞌtáꞌcaa ɨ Dios jaꞌmua jɨmeꞌ, jiꞌnye néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua mu meríj jamuaꞌreej siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 9Aꞌɨ́jna ɨ Dios, ɨ nyaj jahuɨɨreꞌ néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa nyahuaꞌixáatyaꞌaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ yójraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jamuaꞌreej nyaj aꞌnáj tɨnaꞌaj jamuaꞌtamuáꞌreꞌrii, 10aꞌyaa nu aꞌnáj tɨnaꞌaj tyáꞌhuaviij ɨ Dios, tɨpuaꞌaj aꞌyan tyinyatáꞌcareꞌen juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ nyej nyij jamojoꞌváꞌmuaarej. 11Jiꞌnye jéehua nu jáꞌmuasejramuꞌ nyataꞌaj nyij caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan, ajta siaj sij aꞌɨ́jcɨ jitze aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, siataꞌaj sij jéetzeꞌ tyámuaꞌ naa tyityaajuꞌun, 12tyataꞌaj tyij caꞌnyíjraꞌaj huatátaꞌan sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tyaj taxaꞌaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ taxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ.

13Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyeꞌihuáamuaꞌ, siaj jáamuaꞌreej nyaj mueꞌtɨ́j jaaxáꞌpuɨꞌɨntarej nyaj aꞌáa jaꞌtanyéj jaꞌmua jimi, ajta nyatɨꞌɨjta jaaxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen nyaj aꞌyan huárɨnyij, tyiꞌtɨ́j pu jeꞌej rɨnyij nyej nyij quee aꞌáa jóꞌmeꞌen. Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj aꞌyan chaꞌtaj nyanaꞌaj tyaamueꞌtɨn jaꞌmua jimi ɨ nyaj jɨn tyuꞌtátuiireꞌen ɨ Dios jimi, jeꞌej nyaj nyeríj tyaamueꞌtɨj séecan jimi ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee. 14Aꞌyaa nu nyeríj aꞌɨ́jcɨ jɨn tyaꞌtányaraj nyej nyij tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Grecia jáꞌmaꞌcan, nyajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, tɨpuaꞌaj jéehua maj tyojóꞌitej nusu ɨ maj quee tyojóꞌitej; 15aꞌɨ́j nu jɨn jéehua jaxɨeꞌveꞌ nyej nyajta jamuaatéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn ɨ Dios jaꞌmua japua huatányuunyij, muaꞌajmaj mu siaj Roma jaꞌchej.

Ɨ tɨ jɨn uhuájcaꞌnyej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios

16Capu nyetyeviꞌrasteꞌ aꞌíjna ɨ nyúucarij, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu puéꞌeen ɨ Dios tɨ jɨn uhuájcaꞌnyej taꞌaj ij néijmiꞌcaa huáhuɨɨreꞌen ɨ maj tyáꞌantzaahuatyeꞌsij, anaquéej mu aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta jeꞌen ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan. 17Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij jitze pu séejreꞌ tɨ ɨ Dios tyámuaꞌ taꞌuurej, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyej tyáꞌtzaahuatyeꞌ, tɨꞌɨj naꞌaj tyoꞌhuatyóochesij ajta jusén jɨmeꞌ. Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ tɨ naa tyíꞌtyevij, aꞌɨ́ɨ pu júurij huatyáꞌɨtzeereꞌej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ.”

Ɨ maj jɨn jáꞌɨtzeereꞌ ɨ Dios jimi

18Ajta ɨ Dios pu jaséjrataj ɨ tɨ jɨn nyúꞌcamuɨꞌ puéjtzij huaꞌtáꞌcariaꞌaj néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee, ɨ maj quee tyiꞌtáꞌcaa tɨ séjreꞌej aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. 19Ajta ɨ Dios tɨ jimi ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j jáamuaꞌtyij aꞌɨ́ɨ mu meríj jamuaꞌtyej, jiꞌnye Dios pu jusɨ́ɨj arí huoꞌtaséjra. 20Tɨꞌɨj naꞌaj ɨ Dios tyeetyátaahuacaꞌ ɨ cháanacaj ɨ tɨ yujoꞌváꞌcaꞌaj, tyámuaꞌ pu naa tyéꞌmiteereꞌ jeꞌej tɨ een ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ, ajta quee aꞌnáj huatyápuaꞌrij tɨꞌɨj naꞌaj yutɨj joꞌqueꞌtɨj jaꞌmej, jiꞌnye aꞌyaa pu tyíꞌsejreꞌ jeꞌej tɨ een ɨ Dios. Aꞌɨ́j pu jɨn quee jeꞌej tyíɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j séej jitzán tyoꞌojpuáꞌrityeꞌen. 21Tyij majta meríj jamuaꞌtyej ɨ Dios, camu jaatyátzaahuatyej, camu majta tyaatatyójtziꞌrej. Sulu aꞌɨ́j mu jitze ucájrupij maj aꞌɨ́jcɨ jitze tyúꞌmuaꞌtyij ɨ muaꞌtzíiraꞌaj tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, capu ij cheꞌ huatáɨꞌriitarij tɨ tyámuaꞌ tyihuoꞌtámiteerasteꞌen tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ. 22Aꞌyaa mu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn tyámuaꞌ tu metyityoomuámuaꞌreꞌ, ajta aꞌyaa pu tyeꞌrájraa maj jéetzeꞌ quee maꞌumuámuaꞌriaꞌaj muáꞌraa. 23Jiꞌnye muꞌríj seequéj tyúꞌruuj séecan muꞌuj mij pujmuaꞌ najchej tɨquee Dios puéꞌeen, tɨ aꞌyan huaséꞌrin tɨꞌɨj tyévij, naꞌríij tɨꞌɨj pínaꞌaj, nusu tyiꞌtɨ́j tɨ muáacuacaa iiraꞌɨ́ɨcajmee caꞌ tyiꞌtɨ́j tɨ huacɨ́ɨnyejyiꞌij.

24Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios mahuoohuáꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj meríj tyityoꞌcájrupij, majta tyéviꞌsiꞌ rɨcɨj ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee jamuán. 25Aꞌɨ́ɨ mu yoꞌhuáꞌxɨj ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́j mu jéetzeꞌ áꞌastijreꞌ ɨ tɨ hueꞌtzij, majta aꞌɨ́j jimi jutzaahuatyeꞌ ɨ maj tyíꞌnajchej ɨ Dios tɨ tyúꞌtaahuacaꞌ, camu cheꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Dios ɨ tɨ néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ, tyej tyij tyámuaꞌ tyaatáꞌan tɨꞌɨj naꞌaj jusén jɨmeꞌ. Cheꞌ aꞌyan atyojoꞌréꞌnyej.

26Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios aꞌyan metyihuoohuáꞌxɨj mataꞌaj mij tyéviꞌsiꞌ huataséjreꞌen. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj úucaa, aꞌɨ́ɨ mu jaatapuáꞌcɨtacaꞌ maj antyóonaxcaj ɨ tyétyacaa jamuán, mej mij seequéj huárɨnyij jeꞌej tɨquee ɨ Dios éenyeꞌqueꞌ huoꞌtyájto. 27Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyétyacaa, aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj tyaatapuaꞌcɨtacaꞌ mej mij quee cheꞌ majta huaꞌantyáanaxcaj ɨ úucaa jeꞌej tɨ ɨ Dios tyihuoꞌtyájtoo. Aꞌyaa mu huarɨ́j mej mij juxaꞌaj tyétyacaa jamuán huóoxanaꞌcɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een tɨ huaꞌ tzajtaꞌ eerányinyii, aꞌyaa mu mij tyaꞌajpuéjtzij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj.

28Majta quee jaaxɨeꞌveꞌ maj jáamuaꞌtyij ɨ Dios, aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan metyihuoohuáꞌxɨj, mej mij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨquee tyiꞌtyéevijtɨj 29Néijmiꞌi pu huaꞌ jimi séejreꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aꞌɨ́ɨ mu juxanaꞌcɨreꞌ, majta jéehua tyíꞌnyacuaꞌaj, jeꞌej mu puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee. Aꞌɨ́ɨ mu majta tyúꞌjaaxɨejviꞌ, majta tyíꞌtyacuiꞌcaa, jéehua mu majta jutyaꞌracaa, majta jujɨ́ɨmuaꞌaj jucuanamuajcaa, majta mu jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej ɨ juꞌihuáamuaꞌ, majta jeꞌej puaꞌaj tyíꞌxaxaꞌaj. 30Jeꞌej mu puaꞌaj tyihuáꞌxaj ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, majta jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Dios, majta huaꞌxaahuaj ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, majta óotzaahuatyeꞌ, majta hueꞌtzij jutaavijreꞌ, majta quee huáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ juhuásimuaꞌ. 31Camu jaxɨeꞌveꞌ maj tyihuojoꞌitéej muáꞌraꞌnyij, camu jaꞌráꞌastyaa ɨ junyúucaa, camu huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ, camu tyáꞌcuꞌvej. 32Máamuaꞌreej jeꞌej tɨ Dios arí tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej tɨjɨn néijmiꞌi mu cuiꞌnyij ɨ maj aꞌyan rɨcɨj, capu huaꞌ jitze juxɨeꞌveꞌ, móocheꞌ mu aꞌyan rɨcɨj, ajta pu naa huaꞌasej maj séecan aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj rɨjcaj.