Search form

Romanos 10

1Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, nyajta aꞌyan tyáꞌhuaviij ɨ Dios tɨꞌij aꞌɨ́ɨn hueꞌrátoonyij ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. 2Aꞌyaa nu tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej siaj jéehua jaxɨeꞌveꞌ siaj jaatyáhuɨɨreꞌen ɨ Dios, ajta aꞌɨ́jna ɨ siaj jɨn jaxɨeꞌveꞌ siaj sij aꞌyan huárɨnyij capu aꞌɨ́jna jitze aróocaꞌnyej ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. 3Jiꞌnye caxu jamuaꞌreej tɨ ɨ Dios aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyámuaꞌ huáꞌuurej ɨ tyeɨ́tyee, jujɨ́ɨmuaꞌaj xu sij aꞌyan tyáꞌhuoo siaj sij jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen, siajta quee aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej tɨꞌij aꞌtɨ́j jɨꞌréenyaꞌaj jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jcɨ jimi. 4Ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta aꞌɨ́ɨ pu antyipuáꞌriacaꞌ tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ yan uvéꞌnyej, aꞌyaa puꞌij tyíɨꞌrij siaj néijmiꞌi tyámuaꞌ tyityeetyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Cɨríistuꞌ jimi.

5Ajta tɨꞌij aꞌtɨ́j tyámuaꞌ tyuꞌtyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, Moisés pu aꞌyan tyoꞌtyéyuꞌxacaꞌ tɨjɨn: “Aꞌtɨ́j tɨ jaꞌráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ néijmiꞌi aꞌɨ́jcɨ jitze aróocaꞌnyej ɨ nyúucarij.” 6Ajta ɨ tɨ jɨn aꞌtɨ́j tyámuaꞌ tyuꞌtyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jna jimi ɨ maj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyaa pu tyáꞌxaj tɨjɨn: “Capáj aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaj muaꞌ tzajtaꞌ yee: ¿Aꞌtanyíj tajapuá joꞌojnyésij?, taꞌaj ij yajavaꞌcányijtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ”, 7naꞌríij yee; ¿ajoꞌcárutyij tyétyeꞌ ɨmuáj?, taꞌaj ij jeꞌtátoonyij ɨ Cɨríistuꞌ huaꞌ tzajtaꞌ ɨ maj meríj huácuij.” 8Tyiꞌtanyí naꞌaj putyíꞌxaj ɨ tɨ aꞌyan yee: “Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij a jimi pu séejreꞌ, ajta aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ paj jɨn maꞌúumuaꞌrej ajta aꞌxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ.” Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ tyajta huáꞌixaatyeꞌ. 9Tɨpuaꞌaj aꞌyan petyuꞌtaxáj yee Jesús pu tavástaraꞌ puéꞌeen, pajta aꞌxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ tyáꞌantzaahuatyeꞌen tɨ ɨ Dios jaatájuurityej, aj pu ɨ Dios muiꞌrátoosij. 10Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ paj aꞌxɨéjnyuꞌcaa jɨn tyáꞌantzaahuatyeꞌen tɨꞌɨj muáahuɨɨreꞌen, pajta muaꞌ tyenyij jɨn jaataxáj tɨ ɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ, aj puꞌij Dios a japua huatányuusij.

11Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌtɨ́j tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, capu aꞌnáj huatóotyeviꞌraꞌastaj.” 12Majta juxaꞌaj manaꞌaj een ɨ tavástaraꞌ jimi, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, jiꞌnye sɨ́ɨj puꞌuj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ néijmiꞌcaa tavástaraꞌ, ajta néijmiꞌi tyihuaꞌtáꞌcaa jeꞌej tɨ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj tyaatáhuaviiraj. 13Jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn: “Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ aꞌyan tyaatáhuoosij ɨ tavástaraꞌ jimi, Dios pu japuan huatányuusij.” 14Ajta ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij maj huatyényuunyij ɨ tavástaraꞌ jimi, tɨpuaꞌaj mequee xu jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ? ¿Ajta jiꞌnye tyíɨꞌrij mej mij jimi tyáꞌantzaahuatyeꞌen, tɨpuaꞌaj mequee xu jáanamuajriꞌ tɨ aꞌtɨ́j jitzán maꞌcan tyihuóꞌixaatyeꞌen? ¿Ajta jiꞌnye metyáꞌnamuajran, tɨpuaꞌaj quee aꞌtɨ́j huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios? 15¿Ajta jiꞌnye metyihuáꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucarij tɨpuaꞌaj mequee huataꞌítyiꞌhuaj mej mij huaꞌ jimi ujóꞌjuꞌ? Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Huápuɨꞌɨj mu naa huaséꞌrin aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huataꞌítyiꞌhuaj mej mij huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ.”

16Ajta camu néijmiꞌi jaꞌantzaahuaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. Aꞌyaa pu tyíꞌeen tɨꞌɨj tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Isaías tɨjɨn: “Tavástaraꞌ, ¿aꞌtanyíj jaꞌantzaahuatyeꞌsij ɨ nyúucarij ɨ tyaj tyeríj huoꞌtéꞌexaa?” 17Aꞌyaa puꞌij tyíꞌeen, aj pu ɨ aꞌtɨ́j tyáꞌantzaahuatyeꞌsij tɨꞌɨj jáanamuaj ɨ nyúucarij, ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij aꞌɨ́j pu jimi eerámaꞌcan ɨ nyúucariaꞌraꞌ jitze ɨ Cɨríistuꞌ.

18Nyajta nyáaj aꞌyaa nu tyíꞌihuoꞌ tɨjɨn: ¿Nyiquij mequee jáanamuajriꞌ ɨ nyúucarij? Jiꞌnye mijta máanamuajriꞌ. Aꞌyaa pu tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Néijmiꞌqueꞌ pu huánamuajre ɨ huáꞌnyuucaa,

ajta huáꞌnyuucaa, aꞌáa pu ɨmuáj jóꞌnamuajrej joꞌtɨj ɨ cháanacaj jooꞌástɨmee.

19Nyajtáhuaꞌaj nu aꞌyan tyuꞌtaꞌíhuoꞌsij tɨjɨn: ¿Nyiquij mequee jáamuaꞌreeriꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan?, anaquéej pu ɨ Moisés aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

“Nyáaj nu jamuaatáꞌsij siaj sij tyíchueerej

aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj quee chájtaꞌnaj puéꞌeen,

nyajta jamuaatáꞌsij siaj tyinyínyuꞌcaj aꞌɨ́ɨjma

jimi ɨ maj quee jaxɨeꞌveꞌ maj tyihuojoꞌitéej muáꞌraꞌnyij.”

20Ajta ɨ Isaías, aꞌyaa pu tyaꞌhuóocaꞌan tɨ aꞌyan tyuꞌtaxáj tɨjɨn:

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee nyahuocaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu náatyoj,

nyajta aꞌɨ́ɨjma jimi huatányesejratacaꞌ ɨ maj quee nyéetzij nye ihuoꞌcaꞌaj.

21Ajta ɨ Isaías aꞌyaa pu tyihuoꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan tɨjɨn: “Aꞌnáj tɨnaꞌaj nu huoꞌtyáhuɨɨ ɨ maj séej chájtaꞌnaj jitze jaꞌchej ɨ maj quee tyuꞌnamuaj majta quee tyihuojóꞌitej.”