Search form

Romanos 11

Ɨ Israel Dios tɨ jaꞌantyíhuoj

1Aꞌyaa nu nyijta ijíij tyajáꞌmuaꞌihuoꞌ: ¿Nyiquij ɨ Dios arí mahuoohuáꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeen? Capu xaa nyuꞌuj. Nyáaj nu nyajta Israel jitze ajtyámaꞌcan, nyajta ɨ Abraham jitze eerámaꞌcan, nyajta huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Benjamín jitze eerámaꞌcan. 2Tɨꞌɨj naꞌaj jájcua ɨmuáj, Dios pu aꞌyan tyihuoꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌ puéꞌeenyeꞌej, ajta ijíij capu eexúj mahuoohuáꞌxɨj. ¿Nyij sequée jamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze aꞌɨ́j tɨ áꞌxaj ɨ Elías, tɨꞌɨj aꞌyan tyaatáhuaviiriꞌ ɨ Dios tɨꞌij aꞌɨ́ɨn puéjtzij huoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan? Aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: 3“Nyavástaraꞌ, muꞌríj huoꞌcuij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muéetzij jitze maꞌcan tyíꞌxaj, majta jaatyúꞌuunaxɨj ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa, nyáaj nuꞌuj nyij nyasɨ́ɨj huatyáꞌɨtzee nyajúurij, majta mu mij nyéetzij meríj nyejeꞌcatamuɨꞌ.” 4Ajta ɨ Dios aꞌyaa pu tyuꞌtanyúj tɨjɨn: “Nuꞌríj aráahuaꞌpuaj víꞌraꞌaj ɨ tyeɨ́tyee avaꞌhuoj ɨ maj quee aꞌnáj jaanájchacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Baal.” 5Aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj cɨ́ɨ tyíꞌtyesejreꞌ ijíij ɨ maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeen, aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨ Dios juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn huaꞌantyíhuoj. 6Ajta tɨpuaꞌaj ɨ Dios huaꞌantyíhuoj juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ, capu cheꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌyan tyíꞌeenyeꞌ, capu cheꞌ tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tɨ jɨn Dios huaꞌantyíhuoj juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ.

7¿Jiꞌnye naꞌquij? Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan camu jaꞌancuriáaꞌ ɨ maj jahuoocaꞌaj, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ Dios tɨ huaꞌantyíhuoj, aꞌɨ́ɨ mu xaa jaꞌancuriáaꞌ. Jiꞌnye ɨ séecan huápuɨꞌɨj mu quee tyihuojóꞌiteecaꞌaj, 8aꞌyájna tɨꞌɨj tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Dios pu aꞌyan huóꞌruuj mej mij quee tyámuamuaꞌreꞌej, aꞌyaa mu mij móoj ijíij een, capu jeꞌej huáꞌmiteerasteꞌ ɨ maj jaséj camu majta yóꞌitej ɨ maj janamuaj.” 9Aꞌyaa pu ajta tyaataxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ David tɨjɨn:

Micheꞌ aꞌɨ́jna jɨn huavíviꞌhuaj ɨ maj jɨn tyíꞌyeꞌestyaa,

mej mij jóꞌvatzɨj ajta jeꞌen puéjtzij huoꞌcɨꞌtyij.

10Micheꞌ aracúcuꞌnyij muáꞌraꞌnyij mej mij quee cheꞌ maꞌunyéjnyeꞌrij,

Cheꞌ ɨ huaꞌ huarij antyúututaj jusén jɨmeꞌ.

Dios pu huiꞌrátoosij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan

11Aꞌyaa nu nyijta ijíij tyajáꞌmuaꞌihuoꞌ tɨjɨn: ¿Nyiquij huápuɨꞌɨj néijmiꞌi jɨn muoꞌvátzɨj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan tɨꞌɨj huaꞌ japua rájve ɨ puéjtzij? Capu xaa nyuꞌuj. Sulu matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj quee aꞌyan huarɨ́j ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨjma puꞌij huáhuɨɨ ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan mej mij júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen, ajta mej mij aꞌɨ́jna jɨn tyíchueerej ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. 12Aꞌyaa puꞌij tyuꞌtyáhuɨɨ aꞌɨ́jna ɨ maj jɨn huamuéꞌtɨchej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, mej mij aꞌɨ́jna jɨn huoꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, jéetzeꞌ puꞌij tyámuaꞌ tyeꞌmej aꞌɨ́ɨjma jimi aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨꞌɨj tyámuaꞌ huáꞌuuren aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan.

13Ajta tyiꞌtɨ́j nu jamuaatéꞌexaatyeꞌej muaꞌajmaj mu siaj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan. Jiꞌnye Dios pu aꞌɨ́ɨjma jimi naataꞌítyacaꞌ ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́j nu jɨn jéehua jaxɨeꞌveꞌ nyaj aꞌɨ́jna jɨn jamuaatyáhuɨɨreꞌen. 14Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ mej mij séecan ɨ nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ jamuaꞌanchueereꞌen muaꞌajmaj, mej mij majta aꞌɨ́ɨmaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen. 15Jiꞌnye tɨꞌɨj ɨ Dios mahuoohuáꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa pu tyuꞌtyáhuɨɨ mej mij majtáhuaꞌaj ajtyáxɨɨrej ɨ Dios jimi aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, ¿jiꞌnye tyeꞌmej tɨꞌɨj ɨ Dios ajtáhuaꞌaj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan? Aꞌyaa pu tyeꞌmej tɨ ɨ Dios huoꞌtájuurityeꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj meríj huácuiꞌijcaa 16Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jaatámuꞌvejritaj ɨ Dios jimi aꞌɨ́jna ɨ páan ɨ tɨ anaquéej jaatyátaahuacaꞌ, néijmiꞌi pu ajta ɨ cuéjtzij huatámuꞌvejrityiꞌhuacaꞌ. Tɨpuaꞌaj ɨ Dios jimi huatámuꞌvejrityiꞌhuaj ɨ náanaꞌraꞌ ɨ cɨyéj, néijmiꞌi pu ɨ cɨyáaraꞌ ajta huatámuꞌvejrityiꞌhuaj.

17Aꞌɨ́jna ɨ aseitúunaj, ɨ maj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa mu jeꞌcácaa tyeꞌentyináꞌxɨj ɨ piꞌistáaraꞌ, majta jeꞌen séej antyivíꞌijtye ɨ piꞌistáa tɨ séej jitze maꞌcantacaꞌaj ɨ aseitúunaj tɨ jusɨ́ɨj ajnyéj, muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen. Aꞌyaa xu seríj aꞌɨ́jcɨ jitze tyityeꞌejtyámaꞌcan ɨ aseitúunaj, ɨ Dios tɨ jimi ajtyámaꞌcan. 18Ajta caxu aꞌɨ́jna jɨn óotzaahuatyeꞌej, siaj seríj aꞌɨ́jcɨ jitze ajtyámaꞌcan. Tɨpuaꞌaj aꞌyan siarɨjca, xoꞌtámuaꞌreej tɨquee muaꞌajmaj jitze aróocaꞌnyej ɨ náanaꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ cɨyéj, sulu muaꞌaj xu aꞌɨ́jcɨ jitze aróocaꞌnyej ɨ náanaꞌraꞌ.

19Tyij sequée aꞌyan tyuꞌtaxájtaj yee: “Séecan mu ɨ piꞌistáa antyináꞌaxɨj mej mij nyéetzij naꞌantyivíꞌijtyeꞌen ɨ cɨyéj jitze.” 20Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, ajta aꞌyaa mu huóꞌruuj jiꞌnye camu tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj, siajta muaꞌaj aꞌyaa xu aꞌɨ́jcɨ jitze tyityeꞌejtyámaꞌcan aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Aꞌɨ́j xu jɨn quee óotzaahuatyeꞌej, sulu siataꞌaj jáatzɨɨnyeꞌen ɨ Dios. 21Jiꞌnye capu ɨ Dios tyaatúꞌuunyiꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ piꞌistáa ɨ tɨ ajtanyáxɨj ɨ cɨyéj jitze tɨ tyámuaꞌ een, capu ij ajta muaꞌajmaj tyajamuaatúꞌuunyiꞌraj. 22Siataꞌaj aꞌɨ́jcɨ jitze tyúꞌmuaꞌtyij ɨ tɨ jɨn ɨ Dios jamuaꞌancuꞌvaxɨj, ajta caꞌnyíin jɨn tyíꞌijta. Caꞌnyíin pu jɨn tyihuoꞌtaꞌíj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj ootyáꞌɨtzee, ajta muaꞌajmaj jamuaꞌancuꞌvaxɨj. Aꞌyaa puꞌij tyúuxɨeꞌveꞌ siaj aꞌɨ́jcɨ jitze aróocaꞌnyej ɨ tɨ jɨmeꞌ ɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌ, naꞌríij sequée aꞌyan huárɨnyij aꞌɨ́ɨ pu ajta majamúuhuaꞌxɨj. 23Ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan majtáhuaꞌaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen, Dios pu ajtáhuaꞌaj huaꞌantyivíꞌijtyeꞌsij, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jaayíꞌtɨn tɨ aꞌyan huárɨnyij. 24Jiꞌnye muaꞌajmaj pu ɨ Dios jamuaꞌantyinaꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ cɨyéj tɨ jusɨ́ɨj ajnyéj, tɨꞌij jamuaꞌantyivíꞌijtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ séej ɨ maj jaꞌtyáhuii, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ɨ maj anaquéej ajtyámaꞌcantacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ cɨyéj, jéetzeꞌ puꞌij ɨꞌríj tɨ ɨ Dios ajtáhuaꞌaj huaꞌantyivíꞌijtyaꞌxɨꞌɨn aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ cɨyéj, mej mij majtáhuaꞌaj jitzán ajtyamaꞌcáantaj muáꞌraꞌnyij.

Tɨꞌɨj Dios huiꞌrátoosij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan

25Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj yoꞌitéej xáꞌraꞌnyij aꞌɨ́jna ɨ tɨ aviitziꞌ ɨ Dios jimi, siaj sij quee tyiꞌtɨ́j jɨn óotzaahuatyeꞌej. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan jeꞌcáj mu quee tyihuojóꞌitej, aꞌyaa pu tyihuóꞌruuj mej mij séecan tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan. 26Tɨꞌɨj aꞌyan tyáꞌraꞌnyij, néijmiꞌcaa pu huɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ huiꞌrátoosij aꞌáa pu joꞌvaꞌmaꞌaj jaꞌmej a Sión,

ajta jeꞌen huoꞌtyáhuɨɨreꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Jacob jitze eerámaꞌcan.

27Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jɨn tyaꞌtányaratziiraj aꞌɨ́ɨjma jimi

nyatɨꞌɨj tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j.

28Ajta aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn ɨ Dios huiꞌrátoosij, aꞌɨ́ɨ mu jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Dios ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa mu aꞌɨ́jcɨ jɨn huarɨ́j tɨꞌij ajta muaꞌajmaj jamuáahuɨɨreꞌen, ajta ɨ Dios óocheꞌ pu huaꞌxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨjma, jiꞌnye aꞌɨ́ɨjma pu antyíhuo ɨ huaꞌ huásimuaꞌcɨꞌɨj. 29Jiꞌnye ɨ tɨ Dios huoꞌtaꞌ, capu huáariꞌraj, capu ajta joꞌrioꞌuunaj ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn huoꞌtajé. 30Aꞌájna ɨmuáj xu siajta muaꞌaj quee jaꞌráꞌastijrej ɨ Dios, ajta ijíij maj quee jáꞌastijreꞌ ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, Dios puꞌij arí ajta muaꞌajmaj jamuaꞌancuꞌvaxɨj. 31Aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj mij ijíij quee tyáꞌastijreꞌ, taꞌaj ij ɨ Dios jamuaꞌancuꞌvaxɨꞌɨn, ajta jeꞌen huaꞌancuꞌvajxɨ aꞌɨ́ɨjma aꞌyájna tɨꞌɨj arí muaꞌajmaj tyajamuáꞌancuꞌvaxɨj. 32Jiꞌnye Dios pu juxaꞌaj naꞌaj tyihuoꞌxɨ́jtyej ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee aꞌɨ́jcɨ jimi, aꞌyaa puꞌij ajta juxaꞌaj naꞌaj néijmiꞌcaa tyáꞌancuꞌvaxɨꞌsij.

33Jéehua pu huápuɨꞌɨj tyuꞌyíꞌtɨn ɨ Dios, néijmiꞌi pu tyoꞌmuaꞌreej. Capu aꞌtɨ́j jaayíꞌtɨn tɨ jaataxáj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ, nusu tɨ yoꞌitéej jáꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ ajóoꞌen ɨ Dios jimi. 34¿Aꞌtanyíj jamuaꞌreej jeꞌej tɨ een ɨ muaꞌtzíiriaꞌraꞌ ɨ Dios? ¿Aꞌtanyíj jaayíꞌtɨn tɨ tyámuaꞌ tyéeꞌixaatyeꞌen? 35¿Aꞌtanyíj anaquéej tyiꞌtɨ́j jaatáꞌ ɨ Dios tɨꞌij aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌej tɨ jaatátuiireꞌen? 36Jiꞌnye néijmiꞌi pu aꞌɨ́jcɨ jimi tyajáꞌmaꞌcan ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ ajta néijmiꞌi jimi tyíꞌsejreꞌ. Tyicheꞌ aꞌnáj tɨ naꞌaj tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.