Search form

Romanos 12

Jeꞌej maj yeꞌej tyityetyúuchaꞌɨj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ

1Aꞌyaa nu nyij nyeꞌihuáamuaꞌ tyajaꞌmuahuaviij, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn ɨ Dios jamuaꞌancuꞌvaxɨj siaj aꞌyan tyityaatóosejrataj tɨꞌɨj muꞌvéjrij tɨ júurij, ɨ tɨ ajta naa een ɨ Dios jimi. Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj aꞌyan huárɨnyij siaj sij júurij huatóomuꞌvejritaj. 2Caxu cheꞌ aꞌyan tyityetyúuchaꞌɨɨj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, sulu siataꞌaj seequéj metyityoomuámuaꞌreꞌej siajta seequéj tyíꞌtyechajcaj siataꞌaj sij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ ɨ Dios tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ ɨ tɨ naa een, ɨ tɨ tyaꞌráanajchi, ajta siaj sij quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj.

3Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn ɨ Dios tyinaaꞌíjcaj juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ, aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ néijmiꞌcaa muaꞌajmaj tɨquee sɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j jɨn óotzaahuatyeꞌej. Sulu siataꞌaj tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej, siajta aꞌɨ́jcɨ jitze tyúꞌmuaꞌtyij jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn ɨ Dios tyajamuaatajé siatɨꞌɨj jimi tyáꞌantzaahuaj. 4Jiꞌnye aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ tatyéviraꞌ een, capu sɨ́ɨj naꞌaj ɨ tɨ jitzán tyíꞌsejreꞌ, capu ajta juxaꞌaj naꞌaj tyíꞌhuɨɨreꞌ, 5aꞌyaa tu chaꞌtaj tyanaꞌaj een ityáj, tyij tyajta muiꞌij, séej tuꞌuj tyéviraꞌ puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ jimi, aꞌyaa tutyij séej tyanaꞌaj tyéviraꞌ jitze néijmiꞌi tyityeꞌejtyámaꞌcan.

6Ajta ɨ Dios quee juxaꞌaj naꞌaj tyitaatáꞌ ɨ tyaj jɨn jaatyáhuɨɨreꞌen, sulu aꞌyaa pu jeꞌej tɨ aꞌɨ́j tyaꞌránajchacaꞌ séej jimi ajta séej. Aꞌɨ́j pu jɨn tɨpuaꞌaj ɨ Dios aꞌyan tyitaatáꞌan tyej tyij jitzán maꞌcan tyuꞌtaxáj, tyicheꞌ jitzán maꞌcan tyuꞌtaxáj aꞌchu tyej tyáꞌtzaahuatyeꞌ, 7tɨpuaꞌaj aꞌyan tyitaatáꞌan tyej tyij séecan huatyáhuɨɨreꞌen, tyicheꞌ tyámuaꞌ tyihuoꞌtyáhuɨɨreꞌen. Ajta ɨ tɨ aꞌyan tyaacɨ́ꞌɨj tɨ tyihuóꞌmuaꞌtyej, cheꞌ tyámuaꞌ tyihuóꞌmuaꞌtyej, 8ajta ɨ tɨ aꞌyan tyaacɨ́ꞌɨj tɨ caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtáꞌan ɨ séecan, cheꞌ caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtáꞌan. Ajta ɨ tɨ aꞌyan tyaacɨ́ꞌɨj tɨ aꞌɨ́ɨjma tyuꞌtapuéjveꞌen ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ, cheꞌ quee ootzáahuatyeꞌej aꞌyan rɨjcaj, ajta ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨ tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen, cheꞌ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ huáꞌhuɨɨreꞌ ɨ maj japuéjtzitarej, cheꞌ jutyamuaꞌveꞌej aꞌyan huárɨnyij.

9Siataꞌaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huóoxɨeꞌveꞌen séej siajta séej. Siajta jaatáxaahuataj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, siajta jeꞌen jaꞌráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ. 10Siataꞌaj aꞌyan tyityahuóoxɨeꞌveꞌen séej siajta séej tɨꞌɨj siaj tyámuaꞌ naa tyityúuꞌihuaamuaꞌtaj, siajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jujimí tyíchaꞌɨɨj.

11Xaatyóocaꞌnyej, caxu juꞌxaahuataj siaj jahuɨɨriaꞌaj ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́jna jitze xaꞌroocaꞌnyéej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.

12Siataꞌaj huóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj tyiꞌijchóꞌveꞌ ɨ Dios jimi, siajta tyoꞌtáviicueꞌ ɨ siaj jɨn jajpuéetzij, aꞌnáj tɨnaꞌaj xu jahuaviiraj ɨ Dios. 13Siataꞌaj tyihuoꞌtáꞌan tyiꞌtɨ́j tɨ ɨ séecan tyihuáꞌɨtziityeꞌ ɨ maj jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan, siajta tyámuaꞌ naa tyihuoꞌtyéjeevej ɨ maj jáꞌmuamuaarej. 14Tyámuaꞌ xu naa tyihuoꞌtyéjeevej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj jáꞌmuaꞌuurej. Caxu puéjtzij huaꞌtáꞌcareꞌen sulu tyámuaꞌ xuꞌuj tyihuoꞌtáꞌan.

15Siajta huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj jutyamuaꞌveꞌ, siajta huatóoxaamujrityeꞌen aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj juxaamuɨjrityeꞌ.

16Tyámuaꞌ xu huojoꞌmuaꞌraj séej siajta séej. Caxu óotzaahuatyeꞌej, sulu siataꞌaj antyóosɨɨreꞌen huaꞌ jamuán ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn tyityetyuꞌuj. Caxu aꞌyan tyityóotzaahuatyeꞌej yee siaj nuꞌuj jéehua tyuꞌyíꞌtɨn.

17Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj jáꞌmuaꞌuurej, caxu aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj muaꞌaj jeꞌej puaꞌaj jaꞌuurej. Aꞌɨ́j xu jɨn tyíꞌtyeseꞌej siaj sij tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj néijmiꞌcaa jimi ɨ tyeɨ́tyee. 18Siataꞌaj aꞌyan huárɨnyij aꞌchu siaj aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ, siaj sij tyámuaꞌ huojoꞌmuaꞌraj néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee. 19Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, caxu puéjtzij jatáꞌcareꞌen ɨ aꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj jamuáaruuj, sulu cheꞌ ɨ Dios puéjtzij jaatáꞌan, jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌyaa pu nyéetzij tyíꞌnyacɨꞌpuaj nyaj puéjtzij jaatáꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj muaꞌuurej, nyáaj nu tyíꞌnajchitan, aꞌyaa pu tyíꞌxaj ɨ tavástaraꞌ.” 20Aꞌyaa pu ajta tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn: “Tɨpuaꞌaj íꞌcuataj aꞌɨ́jna ɨ tɨ muájchaꞌɨɨreꞌ, pataꞌaj tyáacueꞌtyej, naꞌríij ajta íꞌmuꞌuj pataꞌaj jájtyij jaatáꞌan, aꞌyaa paj huárɨnyij tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn huatóotyeviꞌraꞌastaj.” 21Capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨ aꞌɨ́ɨn muaꞌantyimuéꞌtɨn ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een. Sulu pataꞌaj jaꞌantyimuéꞌtɨn aꞌɨ́jcɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ.