Search form

Romanos 13

1Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj néijmiꞌi huaꞌráꞌastijreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej. Jiꞌnye Dios pu aꞌyan tyihuaꞌantyíhuoo, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨn tyihuaꞌantyáarujtyej. 2Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌɨ́jna ɨ tɨquee huáꞌastijreꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyityatatyíj, aꞌɨ́j pu quee jáꞌastijreꞌ jeꞌej tɨ ɨ Dios tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ. Majta ɨ maj quee tyáꞌastej maj aꞌyan huárɨnyij, puéjtzij pu huaꞌ japua rávesij, 3jiꞌnye ɨ maj tyityatatyíj camu aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej mej mij aꞌɨ́ɨjma muarityaꞌaj ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj, sulu aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj. ¿Nyij aꞌyan petyáꞌxɨeꞌveꞌ paj quee huáꞌtzɨɨnyeꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyityatatyíj? Tyámuaꞌ paj tyityíaꞌchaꞌɨɨj aj mu mij ɨ maj tyityatatyíj jamuaꞌreeren paj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, 4jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ Dios jimi tyiꞌtyéjvee tɨꞌij muáachaꞌɨɨn. Ajta tɨpuaꞌaj jeꞌej puaꞌaj petyiꞌtyíachaꞌɨɨj, aj paj xaa huaꞌtzɨ́ɨnyeꞌej puáꞌmej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨꞌij puéjtzij muaatáꞌan, aꞌɨ́j pu jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi, taꞌaj ij Dios jitze maꞌcan puéjtzij huoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj. 5Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj huaꞌráꞌastijreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyityatatyíj, caxu aꞌɨ́j sianaꞌaj jɨmeꞌ mej mij quee puéjtzij jamuaataꞌan, sulu siaj sij aꞌɨ́jna jɨn jaꞌráꞌastijreꞌen ɨ Dios. 6Aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj tyíꞌnajchitaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyityatatyíj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi, majta aꞌnáj tɨnaꞌaj aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej.

7Siataꞌaj aꞌyan tyihuoꞌtáꞌan séej siajta séej jeꞌej tɨ tyaꞌráanajchi. Tɨpuaꞌaj petyéꞌchaꞌɨj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyityatatyíj, pataꞌaj tyihuoꞌnájchityeꞌen, naꞌríij mámuajijveꞌej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj tyíꞌtoꞌracaa, pataꞌaj pajta aꞌɨ́jcɨ jɨn tyuꞌnájchij, pajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ paj huoꞌtyátzaahuatyeꞌen, pajta tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ aꞌyan tyaꞌráanajchi paj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej.

8Caxu aꞌtɨ́j tyéꞌchaꞌɨɨreꞌej, aꞌɨ́j xuꞌuj jɨn tyóochaꞌɨɨriaꞌaj siaj tyámuaꞌ naa tyityahuóoxɨeꞌveꞌen séej jamuán siajta séej, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee aꞌɨ́ɨ pu arí jaꞌráꞌastej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta. 9Aꞌyaa pu tyáꞌxaj ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta tɨjɨn: “Capáj axanaꞌcɨriaꞌaj, capáj tyíꞌtyacuiꞌcaj, capáj tyíꞌnahuaꞌaj, capáj tyíꞌnyacuaꞌtzaj”, néijmiꞌi ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan een, ajtáhuaꞌaj ɨ séecan, séej puꞌuj jitze ɨ nyúucarij aróoꞌastej ɨ tɨ aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn: “Pataꞌaj aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ axaꞌaj tyévij, jaꞌyájna patɨꞌɨj asɨ́ɨj tyíaxɨeꞌveꞌ.” 10Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, capu jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́j pu jɨn néijmiꞌi aráꞌastej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta.

11Siataꞌaj néijmiꞌi tyámuaꞌ tyíꞌmuaꞌreeriaj jeꞌej tɨ ijíij tyíꞌeen, siajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreeriaj tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj atanyéjnyeꞌrij. Jiꞌnye puꞌríj jéetzeꞌ véjriꞌ aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨꞌɨj jitzán Dios tajapuá huatányuusij, quee xu aꞌyan tyiꞌvéjriꞌtacaj tyatɨꞌɨj anaquéej tyáꞌantzaahuaj. 12Puꞌríj jéetzeꞌ huatɨ́caꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn arí véjriꞌ aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán ɨ Cɨríistuꞌ tajapuá huatányuusij, aꞌɨ́j pu jɨn, tyicheꞌ tyuꞌtapuáꞌcɨtaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen, jeꞌej tyaj anaquéej rɨjcaa, tyicheꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨn eecátanaj ɨ tatzárij, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ xantáaruꞌ tyámuaꞌ tyúuꞌuurej tɨꞌij huatyényoꞌseꞌen. 13Tyicheꞌ tyámuaꞌ tyityetyítachaꞌɨɨj matɨꞌɨj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj nyéeriꞌisteꞌ maj huacɨꞌɨj. Tyicheꞌ quee huaꞌ jamuán tyíꞌyeꞌestyaj ɨ tyeɨ́tyee, tyajta quee taꞌruj, tyajta quee tyíꞌxanaꞌcɨreꞌej, nusu tyaj tanyoꞌsiꞌtyeꞌej tajɨ́ɨmuaꞌaj, tyicheꞌ quee áꞌtachueeriaꞌaj. 14Sulu tyicheꞌ tyámuaꞌ tyityahuátachaꞌɨɨn aꞌyájna tɨꞌɨj tyiꞌtyúuchaꞌɨɨcaꞌaj ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, caxu aꞌɨ́jna huoocaj siaj sij aꞌɨ́j aráꞌastijreꞌen ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een ɨ tɨ jáꞌmuatzajtaꞌ eerányinyii.