Search form

Romanos 15

Tyej tyámuaꞌ tyiꞌtyítachaꞌɨɨj ɨ taxaꞌaj tyeɨ́tyee jimi

1Tyajta ɨ tyaj jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌ, tyicheꞌ tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee xu aꞌchu tyáꞌtzaahuatyeꞌ, tyajta quee aꞌɨ́j tyanaꞌaj huoocaj jeꞌej tɨ ityájma tyitaꞌráanajchij. 2Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj néijmiꞌi tyámuaꞌ tyihuoꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ taxaꞌaj tyeɨ́tyee, tyajta tyámuaꞌ tyihuoꞌtyáhuɨɨreꞌen, tyej tyij néijmiꞌi tyámuaꞌ eenyeꞌ. 3Jiꞌnye capu ɨ Cɨríistuꞌ aꞌyan tyáꞌhuoocaꞌaj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj, sulu aꞌyaa pu aꞌɨ́j jimi tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨ aꞌyan tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj tyajaꞌmuaxajtacaꞌaj nyéetzij pu naacɨꞌɨj.” 4Néijmiꞌi ɨ tɨ anaquéej ooyúꞌsiꞌhuacaꞌ ɨ yuꞌxarij jitze, aꞌyaa pu tyoꞌyúꞌsiꞌhuacaꞌ tɨꞌij tyitáamuaꞌtyej, tɨꞌij aꞌɨ́ɨn caꞌnyíjraꞌaj tatáꞌcareꞌen, tyej tyij tyooj tyiꞌijchóꞌveꞌej ɨ Dios jimi. 5Ajta ɨ Dios ɨ tɨ caꞌnyíjraꞌaj tyuꞌtáꞌcaa tɨ ajta tyámuaꞌ tyitaatyéjeevij, aꞌɨ́ɨ pu jamuaatyáhuɨɨreꞌej siaj sij tyámuaꞌ jaꞌhuóomuaꞌraj séej jamuán siajta séej, aꞌyájna siatɨꞌɨj tyaarɨꞌrej ɨ Cɨríistuꞌ jimi tɨ ajta Jesús puéꞌeen, 6siaj sij néijmiꞌi tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios ɨ tɨ vástariaꞌraꞌ puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen.

7Siataꞌaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj tyámuaꞌ tyityahuóoxɨeꞌveꞌen séej jamuán siajta séej, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ muaꞌajmaj tyajamuaataxɨéꞌvej, siataꞌaj sij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios. 8Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́jna jɨn mujoꞌvéꞌmej taꞌaj ij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan ajta jeꞌen aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ ɨ Dios tyihuaꞌtáratziiriꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj anaquéej huaséjre, taꞌaj ij aꞌɨ́jna jɨn huataséjreꞌen tɨ Dios aróoꞌastee jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyaꞌtóorasij. 9Aꞌɨ́j pu ajta jɨn mujoꞌvéꞌmej mej mij majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn huaꞌancuꞌvajxɨ, aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Aꞌɨ́j nu jɨn tyimuaatatyójtziꞌreꞌej huaꞌ tzajtaꞌ ɨ maj séej chuéj

japua jáꞌmaꞌcan, nyajta a jitze maꞌcan tyuꞌtáchuiicaj.

10Ajtáhuaꞌaj pu aꞌyan tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij tɨjɨn:

Siataꞌaj huatóotyamuaꞌveꞌen huaꞌ jamuán

ɨ maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeen ɨ Dios.

11Ajtáhuaꞌaj pu séej jitze aꞌyan tyáꞌxaj tɨjɨn:

Néijmiꞌi ɨ siaj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua,

siataꞌaj tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ tavástaraꞌ.

12Ajta ɨ Isaías aꞌyaa pu tyoꞌtyéyuꞌxacaꞌ tɨjɨn:

Sɨ́ɨj pu eerányesij aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ Jesé,

aꞌɨ́ɨ puꞌij tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌsij néijmiꞌcaa ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan,

majta aꞌɨ́ɨmaj, aꞌyaa mu jitzán tyiꞌijchóꞌveꞌsij tɨꞌij aꞌɨ́ɨn huiꞌrátoonyij.

13Ajta aꞌɨ́jna ɨ Dios ɨ tɨ caꞌnyíjraꞌaj tatáꞌcaa tyej tyij jitzán tyiꞌijchóꞌveꞌej, cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌan siaj sij huatóotyamuaꞌveꞌen ajta jamuaatyápuaꞌrityeꞌen muaꞌajmaj mu siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ, cheꞌ aꞌɨ́ɨn ajta tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej siaj sij jéetzeꞌ jitzán tyiꞌijchóꞌveꞌej aꞌɨ́jcɨ jitze xaꞌroocaꞌnyéej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.

14Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa nu tyámuaꞌ naa tyáꞌmuaꞌreej siaj néijmiꞌi tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj séej jamuán siajta séej, siajta jaayíꞌtɨn siaj tyámuaꞌ tyiꞌhuóoꞌixaatyeꞌen séej siajta séej, 15nyajta aꞌíjna jitze ɨ yuꞌxarij aꞌyaa nu tyaꞌhuányacaꞌan nyaj aꞌyan tyajamuaatayúꞌseꞌen tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ, siaj sij quee yóꞌhuaꞌnan. Aꞌyaa nu rɨcɨj siaj sij quee yóꞌhuaꞌnan tɨ ɨ Dios juxɨéꞌviꞌraꞌ aꞌɨ́jna jɨn tyinaꞌantyáarujtyej, 16nyej nyij jaatyáhuɨɨreꞌen ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, nyajta jeꞌen nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios huoꞌtéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, mej mij majta aꞌɨ́ɨmaj aꞌyan éenyeꞌej muáꞌraꞌnyij tɨꞌɨj muꞌvéjrij tɨ sɨ́ɨj jaatyájtoo ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.

17Aꞌɨ́j nu jɨn huatányacɨꞌpuaj nyej nyij huatányetyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj aꞌyan tyáꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios, 18jiꞌnye canu áꞌnyacaꞌnyej nyej nyajtáhuaꞌaj séecan tyiꞌtɨ́j jamuáaꞌixaatyeꞌen, sulu aꞌɨ́j nuꞌuj jeꞌej tɨ ɨ Cɨríistuꞌ arí tyúꞌruuj nye jitze maꞌcan, mej mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan majta jaꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios. Aꞌyaa mu aꞌɨ́jna jɨn tyáꞌantzaahuaj jeꞌej nyaj tyihuóꞌixaaj, ajta jeꞌej nyaj tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj, 19aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej nyaj tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ maj jɨn jeꞌej tyoꞌtaséj, jiꞌnye aꞌɨ́j nu jitze arányacaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. Aꞌɨ́j nu jɨn néijmiꞌqueꞌ nyeríj huóꞌixaaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, tɨꞌɨj naꞌaj aꞌáa maj huacháatɨmee a Jerusalén, ꞌasta nyanaꞌaj quee aꞌáa jaꞌtanyéj aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Iliriaj. 20Aꞌyaa nu nyij aꞌnáj tɨnaꞌaj tyíꞌtyeseꞌ nyej nyij tyihuóꞌixaatyeꞌen joꞌmaj quee xu aꞌnáj yóꞌnamuajriꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, nyej nyij quee aꞌɨ́jcɨ jitze ootyényechenyij joꞌtɨj arí sɨ́ɨj tyojoꞌmuárɨej, 21sulu nyej nyij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Aꞌɨ́ɨ mu jaséjran aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨquee eexúj aꞌtɨ́j huoꞌtéꞌexaa,

majta yoꞌitéej muáꞌjuꞌun aꞌɨ́jcɨ ɨ maj quee xu aꞌnáj jáanamuajriꞌ.

Pablo pu jaaxáꞌpuɨꞌɨntarej tɨꞌij aꞌáa joꞌmej a Roma

22Aꞌɨ́j nu jɨn quee pu jáaruuj nyej nyij jamojoꞌtyéesej, tyij nyajta nyeríj mueꞌtɨ́j aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej nyaj aꞌáa jaꞌtanyéj jaꞌmua jimi. 23Ajta ijíij nyaj nyeríj antyínyacɨꞌɨj ɨ nyaj jɨn tyuꞌmuárɨej aꞌyaa tɨ huatacaꞌaj, nyajta nyeríj aꞌchu puaꞌan nyinyiꞌraꞌaj áꞌtyeej nyaj aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj jamojoꞌváꞌmuaarej, 24aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj aꞌyan huárɨnyij nyatɨꞌɨj aꞌáa jóꞌmeꞌen a España. Ajta nyatɨꞌɨj jamuaaséeran, tyij nyajta quee aꞌchu áꞌtyeeren, aꞌyaa nu tyeꞌejchóꞌveꞌ siaj muaꞌaj naatáhuɨɨreꞌ nyej nyij huameꞌen jóꞌnyej nyooj jóꞌyiꞌij. 25Ajta ijíij aꞌáa nu joꞌmaꞌaj naꞌmej a Jerusalén nyej nyij huoꞌtáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ taꞌihuáamuaꞌ ɨ maj aꞌáa jaꞌchej. 26Jiꞌnye ɨ maj Macedonia huacháatɨmee, majta ɨ maj Acaya jaꞌchej, aꞌyaa mu juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej maj huoꞌtáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ taꞌihuáamuaꞌ ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ ɨ Jerusalén maj jaꞌchej. 27Juxɨéꞌviꞌraꞌ mu jɨn aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej, ajta aꞌyan huaꞌ jitze tyuuxɨéꞌvaꞌcaj maj aꞌyan huárɨnyij, jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌyaa mu tyihuoꞌtáhuɨɨ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́j mu jɨn majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan aꞌyan tyityatóocɨꞌpuaj maj huoꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. 28Aꞌyaa nu nyij nyatɨꞌɨj huoꞌtatuíireꞌen ɨ maj tyuꞌtáꞌ ɨ taꞌihuáamuaꞌ, aj nu nyij aꞌáa joꞌmaꞌaj naꞌmej jaꞌmua jimi, nyajta jeꞌen aꞌáa joꞌmaꞌaj naꞌmej a España. 29Aꞌyaa nu tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌyan tyeꞌmej nyatɨꞌɨj aꞌáa jóꞌmeꞌen jaꞌmua jimi tɨ ɨ tavástaraꞌ néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ tyitaatyátoosij capu ij tyiꞌtɨ́j taꞌɨtzíityaꞌaj taꞌmej.

30Aꞌyaa nu jéehua tyajaꞌmuahuaviij nyeꞌihuáamuaꞌ aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, nyajta aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, siaj jéehua jahuaviiraj ɨ Dios nyéetzij jɨmeꞌ. 31Aꞌyaa xu tyáꞌhuaviiraj ɨ Dios tɨꞌij aꞌɨ́ɨn nyaj japua huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj quee jáꞌastijreꞌ ɨ tavástaraꞌ ɨ maj Judea huacháatɨmee, siajta aꞌɨ́jna jɨn jahuoocaj mej mij tyámuaꞌ tyaꞌancuriáan ɨ maj Jerusalén jáꞌmaꞌcan ɨ nyaj jɨn huoꞌtáhuɨɨreꞌej, 32aꞌyaa xu huárɨnyij nyej nyij aꞌáa jóꞌmeꞌen jaꞌmua jimi tɨpuaꞌaj ɨ Dios aꞌyan tyiꞌtáꞌcareꞌen, tyej tyij huátatyamuaꞌveꞌen, tyajta caꞌnyíjraꞌaj huatátaꞌan séej tyajta séej. 33Cheꞌ ɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuaatyápuaꞌrityeꞌen muaꞌajmaj. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.