Search form

Romanos 2

Dios pu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huáꞌxɨjtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee

1Tɨpuaꞌaj muáaj aꞌtɨ́j jitzán petyíꞌpuaꞌrityeꞌej, capu ɨꞌríj paj aꞌyan tyuꞌtaxáj yee capáj muáaj tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j, jiꞌnye muáaj paj aꞌyan chaꞌtaj panaꞌaj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyíaꞌchaꞌɨj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj. 2Tyajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ Dios tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huáꞌxɨjtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj. 3Ajta muéetzij jɨmeꞌ, mu paj séecan áꞌxɨjtyeꞌ pajta aꞌyan chaꞌtaj panaꞌaj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyíaꞌchaꞌɨj, capáj aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaj yee capu nyéetzij ɨ Dios puéjtzij naatáꞌsij. 4Muáaj paj jaatyáxaahuatacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Dios tɨ jéehua tyámuaꞌ tyimuatáꞌcaa, ajta muáꞌcuꞌvej, ajta a jɨmeꞌ tyiꞌijchóꞌveꞌ, ajta muéetzij quee jeꞌej muáꞌmiteerasteꞌ tɨ ɨ Dios tyámuaꞌ tyimuatáꞌcaa pej pij jitzán ajtyámaꞌcantaj puáꞌraꞌnyij. 5Pajta muáaj, capáj maꞌúumuaꞌrej aꞌɨ́j paj jɨn quee jaxɨeꞌveꞌ paj jaꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios, aꞌyaa pej pij jéehua tyiꞌtyáꞌasɨɨriꞌtzeꞌsij ɨ puéjtzij tɨꞌɨj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej aꞌnáj tɨ ɨ Dios aꞌyan huataséjreꞌsij tɨꞌij néijmiꞌcaa toꞌxɨ́jtyeꞌen tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, 6ajta jeꞌen aꞌyan tyihuoꞌtáꞌan séej ajta séej jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j jɨn huarɨ́j. 7Dios pu huoꞌtaꞌsij maj jusén jɨn júurij muáꞌraꞌnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j, majta jajchóꞌvaꞌcaꞌaj tɨ Dios tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌan, 8ajta ɨ Dios pu nyuꞌcamuɨꞌɨj puéjtzij huoꞌtaꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, ɨ maj aꞌɨ́jna jitze jutyamuaꞌveꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een. 9Jéehua mu jajpuéetzij muáꞌjuꞌun aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, anaquéej mu aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta jeꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee. 10Ajta ɨ Dios pu tyámuaꞌ tyihuoꞌtyátoosij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, ajta huoꞌtyátzaahuatyeꞌsij, ajta tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevij jusén jɨmeꞌ, anaquéecan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan. 11Jiꞌnye néijmiꞌi mu juxaꞌaj manaꞌaj een ɨ Dios jimi.

12Néijmiꞌi ɨ maj quee xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj majta quee aꞌnáj jaꞌancuriáaꞌ ɨ nyúucarij Moisés tɨ jaaxájtacaꞌ, aꞌyaa mu majta tyíꞌtyacuiꞌnyij, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj juxanaꞌcɨreꞌ, aꞌyan metyaꞌmuaꞌréeriaj jeꞌej tɨ tyaaxájtacaꞌ ɨ Moisés, aꞌɨ́ɨ pu ɨ nyúucarij huáꞌxɨjtyeꞌen. 13Jiꞌnye camu tyámuaꞌ een ɨ Dios jimi aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj janamuaj manaꞌaj ɨ nyúucarij, sulu aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyáꞌxaj ɨ nyúucarij. 14Jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, ɨ maj quee aꞌnáj jaꞌancuriáaꞌ ɨ nyúucarij, aꞌyaa mu tyáꞌastijreꞌ jeꞌej maj jujɨ́ɨmuaꞌaj manaꞌaj tyéejtyoovej ɨ jutzájtaꞌ, aꞌɨ́j mu jɨn jujɨ́ɨmuaꞌaj tyúuꞌijtyeꞌ ɨ junyúucaa jɨmeꞌ, 15aꞌɨ́ɨmaj mu aꞌyan tyúusejrataj jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ tzajtaꞌ séejreꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu ajta jaséjrataj ɨ maj jɨn maꞌumuámuaꞌreꞌ, ajta ɨ huaꞌmuaꞌtziiraꞌaj puꞌij huaꞌ jitze tyoꞌojpuáꞌrityeꞌej nusu huaꞌ japua huatányuusij, 16aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ huáꞌxɨjtyeꞌen ɨ Dios jitze maꞌcan, néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j huáruuj avíitzij jɨmeꞌ, ajta ɨ nyúucarij jitze maꞌcan ɨ nyej nyáaj jamuáaꞌixaa.

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ajta ɨ nyúucarij Moisés tɨ jaatyájtoo

17Pajta muáaj mu paj aꞌɨ́jcɨ jitze ajtyámaꞌcan ɨ Israel, pajta jáꞌastijreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, pajta áꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi. 18Páamuaꞌreej jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyáꞌxɨeꞌveꞌ, pajta jamuaꞌtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ tɨ tyíꞌmuamuaꞌtyej pej pij tyámuaꞌ eenyeꞌ. 19Aꞌyaa paj tyíꞌmuaꞌtzej paj jaayíꞌtɨn paj tyihuóꞌmuaꞌtyej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee aꞌnáj tyiꞌhuóomuaꞌaj, pajta tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tɨ́caꞌristeꞌ séejreꞌ, 20pajta aꞌyan tyíꞌmuaꞌtzej paj jaayíꞌtɨn paj tyihuóꞌmuaꞌtyej aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨquee huáꞌmiteerasteꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtyéevijtɨj, nusu ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́j paj jitze tyíaꞌmuaꞌtyej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. 21Tɨpuaꞌaj aꞌyan petyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ séecan, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ pequee aꞌyan tyiꞌ amuaꞌtyej asɨ́ɨj? Tɨpuaꞌaj aꞌyan petyihuáꞌmuaꞌtyej maj quee tyíꞌnahuaꞌaj, ¿jiꞌnye pej pij muáaj tyíꞌnahuaꞌ? 22Aꞌyaa paj pajta tyihuáꞌixaatyeꞌ tɨjɨn maj quee juxanaꞌcɨriaꞌaj, ¿jiꞌnye pej pij muáaj tyíꞌxanaꞌcɨreꞌ? Tɨpuaꞌaj quee muaꞌráanajchij maj huaꞌnajchej ɨ sáanturij, ¿jiꞌnye pej pij tyíꞌnahuaꞌ huaꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ? 23Aꞌɨ́j paj jitze áꞌatzaahuatyeꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, pajta períj jaatyáxaahuatacaꞌ ɨ Dios, jiꞌnye capáj aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyíꞌijta. 24Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ mu jeꞌej puaꞌaj yóꞌsej ɨ Dios, jiꞌnye muaꞌaj xu quee xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj.”

25Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨjɨn aꞌɨ́jna ɨ tɨ jáꞌastijreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, tyiꞌtɨ́j pu jɨn jeꞌej tyeetyáhuɨɨreꞌej, ajta tɨpuaꞌaj quee aꞌyan rɨjcaj jeꞌej tɨ tyíꞌijta ɨ nyúucarij, aꞌyaa mu jaꞌuurej matɨꞌɨj huóꞌruuj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan. 26Ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan jáꞌastijriaꞌaj ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌyaa mu jaatámuaꞌsij tɨjɨn Israel pu jitze ajtyámaꞌcan, tyij ajta quee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájnatan. 27Aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyíꞌijta ɨ nyúucarij, tyij ajta quee jaꞌantyisíjchacaꞌ ɨ junavíj, aꞌɨ́ɨ pu jaꞌxɨjtyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jaꞌancuriáaꞌ ɨ nyúucarij ajta jaꞌantyisíjchacaꞌ ɨ junavíj. 28Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ Israel jitze ajtyámaꞌcan, capu aꞌɨ́ɨ naꞌaj juxɨeꞌveꞌ ɨ tɨ jéjreꞌcɨtzeꞌ séejreꞌ, ajta tɨpuaꞌaj jaꞌantyisíjchacaꞌ ɨ junavíj, capu ajta aꞌɨ́ɨ naꞌaj juxɨeꞌveꞌ tɨꞌij aꞌyan eenyeꞌ ɨ jutyévij jitze. 29Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa pu ajta een ɨ jutzájtaꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaꞌantyisíjchacaꞌ ɨ junavíj, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨ tyámuaꞌ een ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, capu aꞌɨ́ɨ naꞌaj ɨ tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze, sulu aꞌɨ́ɨ pu jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. Aꞌtɨ́j tɨ aꞌíjna jɨn néijmiꞌi aꞌyan rɨcɨj, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ een, ajta quee ɨ tyeɨ́tyee jimi jeꞌrámaꞌcan, sulu ɨ Dios pu jimi jeꞌrámaꞌcan.