Search form

Romanos 3

1Aꞌyaa puꞌij, ¿nyiquij tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej tyeꞌtyáhuɨꞌrii aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j tɨ Israel jitze ajtyámaꞌcantaj nusu ɨ tɨ jaꞌantyisíjchacaꞌ ɨ junavíj? 2Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨ jéehua tyaꞌancuriáaꞌsij, ajta jéehua jatyáhuɨꞌrii, jiꞌnye Dios pu anaquéej jaatyájtoo ɨ junyúucaa aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. 3¿Jiꞌnye naꞌquij tyeꞌmej? ¿Nyiquij ɨ Dios ajta jeꞌej puaꞌaj rɨnyij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj meríj ɨ tyétyacaa jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j? 4Capu xaa nyuꞌuj. Dios pu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn séejreꞌ ajta jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tɨꞌɨj naꞌaj jusén jɨmeꞌ, tyij majta ɨ tyétyacaa jéehua tyíꞌhueꞌtacaa, micheꞌ aꞌyan eenyeꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Aꞌyaa mu tyáꞌmuaꞌreeren paj tyámuaꞌ tyiꞌtyíaꞌchaꞌɨj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej paj tyíꞌxaj,

pajta tyuꞌtyámueꞌtɨj matɨꞌɨj muáꞌxɨjtyeꞌej.

5Ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyaj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj jɨn séjreꞌej tɨ ɨ Dios jɨꞌréenyeꞌej séejreꞌ, ¿jiꞌnye tyetyuꞌtaxájtaj? ¿Nyiquij aꞌyan tyetyuꞌtaxájtaj tɨ ɨ Dios quee xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj tɨꞌɨjta puéjtzij taatáꞌan? (Aꞌyaa mu tyíꞌxaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee jamuaꞌtyej ɨ Dios.) 6¡Catu xaa nyuꞌuj! Jiꞌnye tɨpuaꞌaj ɨ Dios quee tyiꞌtɨ́j tyámuaꞌ uuriaj ityájma jimi, ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨꞌij huoꞌxɨ́jtyeꞌen néijmiꞌcaa ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua?

7Ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyaj jɨn tyíꞌhueꞌtaj aꞌyan tyíꞌhuɨɨreꞌej tɨꞌij ɨ Dios jéetzeꞌ tyámuaꞌ huataséjreꞌen, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ ɨ Dios aꞌyan tyináꞌxɨjtyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyaj jɨn ootyáꞌɨtzee jimi? 8Ajta tɨpuaꞌaj aꞌyan tyíꞌeenyeꞌ, ¿nyij aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij taꞌaj ij aꞌɨ́ɨn huataséjreꞌen ɨ tɨ naa een? Aꞌyaa mu séecan nye jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌ mej mij tyinaꞌantyíꞌuunyiꞌ jeꞌej nyaj tyihuáꞌmuaꞌtyej, ajta aꞌɨ́ɨjma aꞌyaa pu tyihuáꞌcɨꞌtyij mej mij jajpuéetzij muáꞌraꞌnyij.

Néijmiꞌi tu áꞌɨtzeereꞌ ɨ Dios jimi

9¿Jiꞌnye naꞌquij? ¿Nyiquij jéetzeꞌ tatyáhuɨꞌrii ityájma ɨ tyaj Israel jitze ajtyámaꞌcan? Capu xaa nyuꞌuj, jiꞌnye tuꞌríj aꞌyan tyaataxájtacaꞌ tɨjɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, néijmiꞌi mu meríj jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j, 10jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Capu sɨ́ɨj aꞌtɨ́j séejreꞌ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj.

11Capu aꞌtɨ́j séejreꞌ tɨ tyojóꞌitej,

capu maꞌ aꞌtɨ́j tɨ jahuoocaj ɨ Dios.

12Néijmiꞌi mu meríj jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j,

majta néijmiꞌi meríj huóoxanaꞌcɨrej.

Capu maꞌ aꞌtɨ́j tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj.

Capu naꞌaj sɨ́ɨj aꞌtɨ́j maꞌ jáꞌsejreꞌ.

13Jeꞌej pu puaꞌaj namuajreꞌ jeꞌej maj tyíꞌxaj,

ajta ɨ huaꞌ nyanúu pu jéehua tyíꞌhueꞌtacaa,

huaꞌ tyenyij jitze pu aviitziꞌ ɨ huáꞌveꞌrij cúꞌcuꞌuj tɨ jitze éejnyinyii

14ajta ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj tyihuoꞌxáj ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, mej mij tyúujaaxɨejviꞌ.

15Caꞌnácan mu joꞌhuáachajcɨꞌɨj mej mij séej huajéꞌcaj,

16jéehua pu jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen joꞌmaj joojúꞌ,

17camu jamuaꞌreej jeꞌej maj juxáahuaj tyíꞌtyesejreꞌej.

18Capu jeꞌej huáꞌmiteerasteꞌ mej mij jaatyátzaahuatyeꞌen ɨ Dios, nusu maj jáatzɨɨnyeꞌen.

19Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn néijmiꞌi jeꞌej tɨ tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze, aꞌyaa pu tyihuáꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌijta, mej mij néijmiꞌi tyuꞌtyátzaahuatyeꞌen, majta néijmiꞌi ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua jáamuaꞌreej maj quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j ɨ Dios jimi, 20jiꞌnye capu ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j aꞌyan tyuꞌtaxáj yee néijmiꞌi pu aráꞌastej ɨ nyúucarij, tɨꞌij ajta aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌej tɨꞌij Dios aꞌyan jaatámuaꞌtyij yee tyámuaꞌ pu tyiꞌtyúuchaꞌɨj, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta aꞌyaa pu tyíꞌhuɨɨreꞌ tyej tyij aꞌɨ́jna jɨn jáamuaꞌreej ɨ tyaj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j.

Jeꞌej tɨ tyíɨꞌrij tyaj jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi

21Ajta ijíij, Dios pu arí aꞌyan tyitaataséjra jeꞌej tɨ tyíɨꞌrij tyej tyij jɨꞌréꞌnyeꞌej jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen, ajta aꞌyan chaꞌtánaꞌaj tyíꞌtaꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aráꞌtyeej tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan, 22aꞌɨ́jna ɨ siaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuaatyátoosij. Jiꞌnye néijmiꞌi mu juxaꞌaj manaꞌaj een ɨ Dios jimi, 23néijmiꞌi mu meríj ootyáꞌɨtzee, aꞌɨ́j mu jɨn aꞌ ɨmuáj jáꞌsejreꞌ ɨ Dios jimi. 24Ajta ɨ Dios pu juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn aꞌyan tyihuoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌriꞌ mej mij jɨꞌréenyaꞌaj huatyáꞌɨtzeereꞌen, aꞌɨ́j pu jɨn huaꞌ japua huatanyúj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ huarɨ́j ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen. 25Dios pu aꞌyan jáaruuj tɨꞌij ɨ Cɨríistuꞌ jeꞌráxɨreꞌen ɨ juxúureꞌ, ajta jeꞌen aꞌɨ́jna jɨn tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee. Ajta tɨꞌij tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj tyáꞌantzaahuatyeꞌen. Dios pu aꞌyan tyaataséejratacaꞌ jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ taꞌuurej, tyitaataꞌúunyiꞌran aꞌɨ́jna ɨ tyaj jɨn aamíꞌ ootyáꞌɨtzee, 26jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tajɨ́meꞌ tyiꞌijchóꞌveꞌej. Aꞌyaa pu huarɨ́j mej mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee ijíij maj séejreꞌ jaaséej ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ táaruuj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jɨꞌréenyaꞌaj séejreꞌ, aꞌyaa puꞌij ajta tyámuaꞌ huáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Jesús jimi.

27¿Joꞌnyij jeꞌej jeꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn ɨ tyévij óotzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi? Capu cheꞌ maꞌ jáꞌsejreꞌ, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ? Capu aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj jaꞌráꞌastijrej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, sulu aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj tyáꞌantzaahuaj ɨ Cɨríistuꞌ jimi. 28Aꞌyaa tutyij tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn: Dios pu tyámuaꞌ jaꞌuurej ɨ tyévij, capu ij tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyeꞌtyáhuɨꞌrii tɨ néijmiꞌi aráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta.

29¿Nyiquij ɨ Dios aꞌɨ́ɨjma naꞌaj huaꞌ Dios ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan? ¿Nyiquee huaꞌ Dios puéꞌeen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan? Jee xaa nyuꞌuj, aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌ Dios puéꞌeen néijmiꞌcaa ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, 30jiꞌnye sɨ́ɨj puꞌuj séejreꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyámuaꞌ huáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta quee jitzán juxɨeꞌveꞌ tɨpuaꞌaj Israel jitze muaꞌajtyámaꞌcantaj nusu mequee. 31¿Nyiquij aꞌɨ́jna jɨn tyáꞌuunan aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tyej tyáꞌtzaahuatyeꞌ? Catu xaa nyuꞌuj. Sulu aꞌɨ́j tu jɨn aꞌyan tyáꞌneijmiꞌtareꞌen.