Search form

Romanos 5

Ɨ tyaj jɨn jáamuaꞌreej tɨ ɨ Dios jéehua taxɨeꞌveꞌ

1Dios pu arí tyámuaꞌ tyitaatyájtoo, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyej tyáꞌtzaahuatyeꞌ, puꞌríj tyaj taxáahuaj séjreꞌej ɨ Dios jimi, tyajta tyaatatyójtziꞌreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tavástaraꞌ Jesús ɨ tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 2Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ Cɨríistuꞌ taatáꞌɨꞌríityej tyej tyij ajtyáxɨɨrej ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyej tyáꞌtzaahuatyeꞌ, tyej tyij huátatyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ tyámuaꞌ tyitaatyájtoo, tyámuaꞌ tutyij een, tyajta tatyamuaꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tyaj jajchóꞌveꞌ aꞌájna xɨcáaraꞌ ɨ tyaj jamuán séeriaꞌaj táꞌraꞌnyij ɨ Dios. 3Ajta quee aꞌɨ́ɨ naꞌaj, sulu aꞌɨ́j tu tyajta jɨn tatyamuaꞌveꞌ ɨ tyaj jajpuéjtzij, jiꞌnye aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn aꞌɨ́ɨ pu caꞌnyíjraꞌaj tatáꞌcaa tyej tyij tyoꞌtáviicueꞌ, 4ajta ɨ tyej tyámuaꞌ eenyeꞌ pu tatáꞌcaa tyej tyij jéetzeꞌ tyámuaꞌ huárɨnyij, ajta ɨ tyaj jéetzeꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ pu tatáꞌcaa tyej tyij tyiꞌijchóꞌveꞌej tyaj aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi. 5Ajta ɨ tyaj jɨn tyiꞌijchóꞌveꞌ capu aꞌnáj taatatyéviꞌrasteꞌsij, jiꞌnye Dios pu caꞌnyíjraꞌaj taatáꞌ ɨ tatzájtaꞌ, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ ju júuricamej ityájma jimi huatyájto.

6Jiꞌnye tyatɨꞌɨj ityáj quee pújooriajvaꞌaj tyaj tajapuá huatányuunyij, Cɨríistuꞌ pu tajitzé maꞌcan huamuɨ́ꞌ néijmiꞌcaa ityájma ɨ tyaj quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j. 7Jéehua pu tyésiꞌ tɨ aꞌtɨ́j séej jitze maꞌcan huámuɨꞌnyij. Capu ajta aꞌtɨ́j óocaꞌnyej tɨ séej jitze maꞌcan huámuɨꞌnyij ɨ tyévij tɨ tyámuaꞌ tyíꞌtyevij, nusu xaa aꞌtɨ́j óocaꞌnyej tɨ jitzán maꞌcan huámuɨꞌnyij ɨ aꞌtɨ́j tɨ jéehua huápuɨꞌɨj tyiꞌtɨ́j xáꞌpuɨꞌ huáruuj jimi. 8Ajta ɨ Dios pu aꞌyan tyitaataséjratyej tɨ huápuɨꞌɨj taxɨeꞌveꞌ, jiꞌnye tyatɨꞌɨj tyooj jéehua aꞌɨtzéeriaꞌcaj aꞌɨ́jcɨ jimi, Cɨríistuꞌ pu tajitzé maꞌcan huamuɨ́ꞌ. 9Ajta ijíij, tɨꞌɨj ɨ Dios tyámuaꞌ tyitaatyájtoo aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ Cɨríistuꞌ tajitzé maꞌcan huamuɨ́ꞌ, tyámuaꞌ puꞌij jéetzeꞌ tyíꞌtahuɨɨreꞌ tɨꞌij quee ɨ puéjtzij táacɨꞌtyij. 10Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, jiꞌnye tyatɨꞌɨj tyooj jajchaꞌɨ́ɨriaꞌcaj ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tyitaatyájtoo aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ ɨ yójraꞌ tajitzé maꞌcan huamuɨ́ꞌ, jéetzeꞌ puꞌij tajapuá huatányuusij, tyej tyij tyámuaꞌ tyityeetyáꞌɨtzeereꞌen, ijíij tyaj tyeríj jimí ajtyuꞌuj. 11Ajta quee aꞌɨ́ɨ naꞌaj, sulu tyajta tu huatátatyamuaꞌveꞌsij ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ ɨ tavástaraꞌ Jesús ɨ tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen tyámuaꞌ táaruuj, tyej tyij tyámuaꞌ tyityeetyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi.

Aꞌɨ́jna ɨ Adán ajta aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ

12Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, sɨ́ɨj puꞌuj ɨ tyévij tɨ jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j aꞌyan huataséjre ɨ cháanacaj japua aj mu mij néijmiꞌi jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j, aj puꞌij aꞌyan atyojoꞌréꞌnyej tɨ huamuɨ́ꞌ aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j, aꞌɨ́j mu mij jɨn majta néijmiꞌi huácuij ɨ maj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tyévij eeráanyej, jiꞌnye néijmiꞌi mu majta ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi. 13Tɨꞌɨj quee xu huatyátuiihuacaꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, muꞌríj aꞌyan tyityáꞌɨtzeeriaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ Dios jimi, ajta tɨpuaꞌaj quee séjreꞌej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, capu ɨꞌriitacaꞌaj tɨ séej aꞌyan tyoꞌxɨ́jtyeꞌen jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyoꞌtyáꞌɨtzee. 14Ajta tɨꞌɨj naꞌaj tyuꞌséjrej ɨ Adán ꞌasta naꞌaj quee huataséjre aꞌɨ́jna ɨ Moisés, néijmiꞌi mu ɨ tyeɨ́tyee huácuij ɨ maj quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j, tyij majta quee aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj huarɨ́j tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Adán ɨ tɨquee jaꞌráꞌastijrej jeꞌej tɨ ɨ Dios tyaataꞌíj, jiꞌnye Adán pu aꞌyan éenyeꞌej tɨꞌɨj ɨ tɨ yaꞌuvéꞌnyesij.

15Ajta ɨ tɨ jɨn ootyáꞌɨtzee aꞌɨ́jna ɨ Adán, capu aꞌyan chaꞌtánaꞌaj een tɨꞌɨj ɨ tɨ Dios juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn taatapuéjve. Jiꞌnye mueꞌtɨ́j mu huáacuii aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ sɨ́ɨj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, ajta aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ taatapuéjve, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ ɨ sɨ́ɨj ɨ tyévij huarɨ́j juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ, jéetzeꞌ puꞌij tyíꞌhuɨɨreꞌ ajta tɨꞌij tyámuaꞌ tyihuoꞌtyátoonyij muiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee. 16Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn sɨ́ɨj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, capu aꞌyan chaꞌtaj naꞌaj een tɨꞌɨj ɨ tɨ Dios taatapuéjve, jiꞌnye tɨꞌɨj sɨ́ɨj ɨ aꞌtɨ́j ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aj puꞌij huataséjre ɨ puéjtzij, ajta ɨ Dios tɨ taatapuéjve, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jéehua ootyáꞌɨtzee aꞌɨ́jcɨ jimi, aꞌɨ́ɨ pu tatáꞌcaa tyej tyij jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jcɨ jimi. 17Jiꞌnye aꞌɨ́j mu jɨn huácuij ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ sɨ́ɨj naꞌaj ɨ tyévij quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j, jéetzeꞌ puꞌij ɨ Dios tyámuaꞌ taꞌuurej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ taatapuéjve, tyej tyij jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jcɨ jimi, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ tyévij, aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen.

18Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn quee tyámuaꞌ huarɨ́j ɨ Adán, Dios puꞌij néijmiꞌcaa ooxɨ́jtye ɨ tyeɨ́tyee tɨꞌij puéjtzij huoꞌtáꞌan, aꞌyaa puꞌij ajta tyeꞌrájraa mej mij néijmiꞌi jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ huarɨ́j ɨ Cɨríistuꞌ mataꞌaj mij júurij muáꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ. 19Aꞌyaa pu sɨ́ɨj naꞌaj ɨ tyévij quee tyaꞌráꞌastijre jeꞌej tɨ ɨ Dios tyaataꞌíj, aꞌɨ́j mu jɨn mueꞌtɨ́j ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aꞌyaa puꞌij ajta muiꞌcaa tyuꞌcɨ́ꞌɨj mej mij jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ sɨ́ɨj ɨ tyévij jaꞌráꞌastej ɨ Dios, mej mij mueꞌtɨ́j tyámuaꞌ huárɨnyij ɨ tyeɨ́tyee.

20Ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌyaa pu een jɨn huatyátuiihuacaꞌ tɨꞌij jéetzeꞌ huataséjreꞌen ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, ajta tɨꞌɨj jéetzeꞌ huataséjre ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee, Dios pu ajta jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌ juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ. 21Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een ɨ Dios jimi, aꞌyaa pu tyihuoꞌmuéꞌtɨj mej mij huácuiꞌnyij, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyuꞌtyámueꞌtɨj ɨ tɨ jɨn Dios tyámuaꞌ tyitaatáꞌ, tyej tyij jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen, ajta tyej tyij júurij táꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen.