Search form

Romanos 6

Ityáj tu júurij séejreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi

1¿Jiꞌnye tyanaꞌaj tyij tyuꞌtaxájtaj? ¿Nyiquij tyooj atyaꞌɨtzéꞌrihuaꞌaj táꞌjuꞌun taꞌaj ij ɨ Dios jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyihuojóꞌmuaꞌraj? 2Catu xaa nyuꞌuj. Tuꞌríj ityáj huácuij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, ¿jiꞌnye ooj tyíɨꞌrij tyaj aꞌyan tyíꞌtyechaj taꞌtyaꞌɨtzéꞌrihuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨquee xáꞌpuɨꞌ een ɨ Dios jimi? 3¿Nyij sequée jamuaꞌreej, siaj jimi ajtyáhuiixɨj ɨ Cɨríistuꞌ siatɨꞌɨj huáɨꞌhuacaꞌ, tyajta jeꞌen jitzán ajtyámaꞌcantaj taꞌraa tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn huamuɨ́ꞌ? 4Jiꞌnye tyatɨꞌɨj huáɨꞌhuacaꞌ tyajta tu aváꞌnamiꞌhuacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jamuán, tyajta huáꞌcuiꞌiihuacaꞌ tyej tyij huatájuurej tyajta jeꞌen jájcuan jɨn chajca, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ tyuꞌtájuuriacaꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ Dios tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej.

5Tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jitze taꞌajtyámaꞌcantaj ɨ Cɨríistuꞌ tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn huamuɨ́ꞌ, tyajta tu jitzán ajtyamaꞌcáantaj taꞌraj tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn huatájuuriacaꞌ. 6Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn jeꞌej tyaj jájcuaj tyiꞌtyítachaꞌɨɨcaꞌaj aꞌɨ́ɨ pu ajta jamuán óotateehuacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, tɨꞌij antyipuaꞌrej aꞌɨ́jna tɨ jeꞌej puaꞌaj een ɨ tyaj jɨn tyítachaꞌɨɨcaꞌaj, tɨꞌij quee cheꞌ caꞌnyíjraꞌaj tatáꞌcareꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een. 7Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j arí huámuɨꞌnyij, capu cheꞌ ɨꞌríitaj jaꞌmej tɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een tyaataꞌíjtyeꞌen. 8Tɨpuaꞌaj tyeríj jamuán huácuij ɨ Cɨríistuꞌ, jitzán tutyij tyíꞌcaꞌnyej tyej tyajta jamuán júurij táꞌjuꞌun. 9Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ huatájuuriacaꞌ, capu cheꞌ ɨꞌríj tɨꞌij ajtáhuaꞌaj huámuɨꞌnyij. Capu cheꞌ ɨꞌríj tɨ jaꞌantyimuéꞌtɨn aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌijta mej mij huácuiꞌnyij. 10Jiꞌnye ɨ Cɨríistuꞌ, tɨꞌɨj huamuɨ́ꞌ, aꞌyaa pu een jɨn huamuɨ́ꞌ tɨꞌij joꞌpuáꞌrityeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een ɨ maj jɨn tyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, ajta tɨꞌɨj huatájuuriacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jɨn júurij taꞌraa tɨꞌij ɨ Dios jimi séjreꞌej. 11Aꞌyaa xu sij chaꞌtaj sianaꞌaj muaꞌaj tyáꞌmuaꞌreeriaj siaj seríj huácuij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, maj siajta júurij ɨ Dios jimi aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj seríj jitzán ajtyámaꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen.

12Aꞌɨ́j pu jɨn, caxu tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌej ɨ jaꞌmua tzajtaꞌ, caxu siajta jáꞌastijriaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een ɨ tɨ jaꞌmua tzajtaꞌ eerányinyii. 13Caxu siajta jatuiiriaꞌaj ɨ jaꞌmuatyéviraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, siaj sij aꞌɨ́jcɨ jimi tyíꞌhuɨɨreꞌej. Sulu siataꞌaj huatóotonyij ɨ Dios jimi, matɨꞌɨj tyeɨ́tyee maj meríj huácuij majta jeꞌen huatájuuriacaꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn arí jamuáahuɨɨ, siataꞌaj jaatátuiireꞌen ɨ jutyéviraꞌ siaj sij jaatyáhuɨɨreꞌen tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨ xáꞌpuɨꞌ een. 14Aꞌyaa pu quee cheꞌ aꞌnáj tyajamuaataꞌíjtyeꞌsij aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, jiꞌnye caxu caꞌnyéjrij jɨn jáꞌastijreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, sulu aꞌɨ́j xu jitze aróocaꞌnyej ɨ tɨ ɨ Dios juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyámuaꞌ jamuáaruuj.

Tɨpuaꞌaj caꞌnyéjrij jɨn metyíꞌhuɨɨriaꞌaj

15¿Jiꞌnye tyajamuáꞌmiteerasteꞌ muaꞌajmaj? ¿Nyiquij tyooj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyitachaꞌɨ́ɨj táꞌjuꞌun aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ Dios juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyámuaꞌ tyitatáꞌcaa, tyajta quee cheꞌ jáꞌastijriaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta? Catu xaa nyuꞌuj. 16Muaꞌaj xu tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn tɨpuaꞌaj xatóotoonyij aꞌtɨ́j jimi siaj sij caꞌnyéjrij jɨn jaꞌráꞌastijreꞌen, muaꞌaj xu caꞌnyéjrij jɨn jaatyáhuɨɨreꞌej. Tɨpuaꞌaj aꞌyan setyáꞌastijriaꞌaj aꞌɨ́jcɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aꞌɨ́ɨ pu jamuaatáꞌsij siaj sij huácuiꞌnyij, naꞌríij tɨpuaꞌaj aꞌyan setyeetyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ een, muaꞌaj xu júurij huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ Dios jimi. 17Ajta tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios jaꞌmua jɨmeꞌ, jiꞌnye muaꞌaj mu xu anaquéej caꞌnyéjrij jɨn jahuɨɨriaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, xuꞌríj jaꞌráꞌastej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyajamuaamuáꞌtyej. 18Tɨꞌɨj Dios jamuiꞌrájtoo siaj sij quee cheꞌ caꞌnyéjrij jɨn jatyáhuɨꞌrihuaꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aꞌyaa pu jamuáaruuj siaj sij jaatyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ een aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Dios. 19(Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ jeꞌej tɨ tyihuáꞌmiteerasteꞌ huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee, jiꞌnye óocheꞌ pu jamuáꞌɨtziityeꞌ siaj sij néijmiꞌi joꞌitéej xáꞌraꞌnyij.) Aꞌyájna siatɨꞌɨj aráꞌtyeej tyityaatóoꞌaꞌ siaj sij jaatyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, siaj sij jéehua huóoxanaꞌcɨreꞌen ɨ Dios jimi, aꞌyaa puꞌij tyúuxɨeꞌveꞌ siaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj tyityaatóotoonyij néijmiꞌi jɨmeꞌ siaj sij jaatyáhuɨɨreꞌen ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ een, siataꞌaj sij jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi.

20Siatɨꞌɨj siooj jatyáhuɨꞌrihuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, caxu aꞌɨ́jcɨ jitze tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ een ɨ Dios jimi, 21¿tyiꞌtanyí ij jɨn jeꞌej tyajamuaatyáhuɨɨ? Ijíij xu sij jutyeviꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j huáruuj, jiꞌnye ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aꞌyaa pu tyuꞌtáꞌcaa siaj sij aꞌɨ́jcɨ jɨn huácuiꞌnyij. 22Ajta ijíij, tɨꞌɨj Dios jamuiꞌrájtoo siaj sij quee cheꞌ jatyáhuɨꞌrihuaꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, xuꞌríj sij jahuɨɨreꞌ ɨ Dios. Aꞌíi pu xaa jáꞌmuahuɨɨreꞌen, jiꞌnye aꞌíj pu jitze eeráamej ɨ júuricamej tɨ naa een, ɨ siaj jɨn júurij xáꞌjuꞌun jusén jɨmeꞌ. 23Aꞌyaa pu tyáꞌmueꞌtɨn ɨ aꞌtɨ́j tɨ huámuɨꞌnyij tɨpuaꞌaj jaatyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, ajta ɨ tɨ Dios juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyámuaꞌ tyitaatáꞌ, aꞌɨ́ɨ pu taatáꞌsij tyej tyij júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, ɨ tavástaraꞌ.