Search form

Romanos 8

Tyej tyámuaꞌ tyiꞌtyítachaꞌɨɨj jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios

1Aꞌyaa puꞌuj, capu cheꞌ tyiꞌtɨ́j jeꞌej huáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jitzán ajtyuꞌuj ɨ Cɨríistuꞌ, tɨ ajta Jesús puéꞌeen, 2jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ɨ tɨ ajta tyuꞌtáꞌcaa tyej tyij júurij táꞌraꞌnyij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌɨ́ɨ pu muiꞌrájtoo aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een tɨ ajta tyuꞌjéꞌcaj. 3Jiꞌnye ɨ Dios pu aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨquee tyuꞌtáɨꞌriitariacaꞌ tɨ aꞌyan huárɨnyij ityájma jimi aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta Moisés tɨ jaatyájtoo, capu táahuɨɨ aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tyaj quee jaꞌviicueꞌracaꞌaj tyaj jaꞌráꞌastej. Aꞌɨ́j pu jɨn Dios muyoꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ juyój tɨꞌij aꞌɨ́ɨn aꞌyan chaꞌtánaꞌaj huataséjreꞌen matɨꞌɨj ɨ tyétyacaa ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj ɨ Dios jimi, tɨꞌij huatóomuꞌvejritaj aꞌɨ́ɨjma jitze maꞌcan ɨ maj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aꞌyaa pu aꞌɨ́jna jɨn huarɨ́j tɨꞌij joꞌxɨ́jtyeꞌen tɨꞌij quee cheꞌ tyiꞌtaꞌíityaꞌaj jáꞌraꞌnyij aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een. 4Aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan huarɨ́j tyej tyij ityáj jaꞌráꞌastijreꞌen jeꞌej tɨ tyúuxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ nyúucarij, jiꞌnye catu cheꞌ aꞌyan tyiꞌtyítachaꞌɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een tɨ eerányinyii ɨ tatzájtaꞌ, sulu aꞌɨ́j tu jitze arátacaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.

5Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan tyityetyúuchaꞌɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj een tɨ eerányinyii ɨ huaꞌ tzajtaꞌ, aꞌyaa mu aꞌɨ́jcɨ jitze tyíꞌmuaꞌtzej jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn caꞌnyíjraꞌaj tyihuaꞌtáꞌcaa, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌɨ́jcɨ jitze aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌyaa mu aꞌɨ́jcɨ jɨn tyáꞌhuoo jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 6Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌɨ́jcɨ jitze tyíꞌmuaꞌajcaj ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een tɨ tzajtaꞌ eerányinyii, aꞌyaa pu tyáꞌcɨꞌtyij tɨꞌij huámuɨꞌnyij, ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌɨ́jcɨ jitze tyíꞌmuaꞌajcaa jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu júurij huatyáꞌɨtzeereꞌej ajta tyámuaꞌ tyiꞌéenyeꞌej jaꞌmej aꞌɨ́jcɨ jimi. 7Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌɨ́jcɨ jitze tyíꞌmuaꞌtzej ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aꞌɨ́ɨ mu jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Dios, jiꞌnye camu jaxɨeꞌveꞌ majta quee pújoorej maj jaꞌráꞌastej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. 8Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan tyáꞌastijreꞌ aꞌɨ́jcɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een tɨ huaꞌ tzajtaꞌ eerányinyii, capu jeꞌej tyíɨꞌrij maj tyámuaꞌ tyaatáꞌan ɨ Dios.

9Siajta muaꞌaj caxu cheꞌ aꞌyan tyíꞌtyechej tɨꞌɨj ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, sulu jeꞌej tɨ tyúuxɨeꞌveꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ jimi ɨ Dios, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ puꞌríj huatyáꞌɨtzee jaꞌmua jimi. Dios pu jaꞌmua tzajtaꞌ séejreꞌ. Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨquee jimi séejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, capu Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan. 10Ajta tɨpuaꞌaj ɨ Cɨríistuꞌ jaꞌmua tzajtaꞌ séjreꞌej, aꞌɨ́ɨ pu ajta jaꞌmua tzajtaꞌ séejreꞌ ɨ júuricamej, jiꞌnye Dios pu arí tyámuaꞌ jamuáaruuj, tyij ajta arí ɨ jaꞌmuatyéviraꞌ huamuɨ́ꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een. 11Ajta tɨpuaꞌaj jaꞌmua tzajtaꞌ séjreꞌej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tɨ jaatájuurityej aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta jaatájuurityeꞌsij ɨ siaj jatyáhueꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ arí jaꞌmua tzajtaꞌ séejreꞌ.

12Aꞌɨ́j pu jɨn nyeꞌihuáamuaꞌ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ ityájma jimi tyej tyij quee cheꞌ aꞌyan tyáꞌastijreꞌej aꞌɨ́jcɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een ɨ tɨ tatzájtaꞌ eerányinyii. 13Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌyan setyityetyúuchaꞌɨɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een ɨ tɨ eerányinyii jaꞌmua tzajtaꞌ, aꞌyaa pu tyajáꞌmuacɨꞌtyij siaj huácuiꞌnyij, ajta tɨpuaꞌaj sequée cheꞌ jáꞌastijriaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een tɨ eerányinyii ɨ jaꞌmua tzajtaꞌ, siajta jeꞌen aꞌɨ́jcɨ jitze aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aj xu júurij xáꞌjuꞌun.

14Néijmiꞌi ɨ maj jitzán aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ mu yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios. 15Siajta muaꞌaj caxu aꞌɨ́jna ancuriáaꞌ ɨ júuricamej tɨꞌij caꞌnyéjrij jɨn tyajamuataꞌíjtyeꞌen siaj sij siajta jatzɨɨnyaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ, sulu aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ tɨ aꞌyan jáꞌmuaꞌuurej siaj sij yójmuaꞌmuaꞌ pueꞌéenyeꞌej xáꞌraꞌnyij ɨ Dios. Aꞌɨ́j tu júuricamaꞌraꞌ jitze aratacaꞌnyáaj tyij aꞌyan tyéꞌjee tɨjɨn: “Muáaj paj tavástaraꞌ puéꞌeen.” 16Ajta aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta ɨ tajúuricamej, aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj tyáꞌmuaꞌreej tyaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios. 17Ajta tyaj tyeríj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios, tyiꞌtɨ́j pu aꞌɨ́jcɨ jɨn ajta tacɨꞌtyij ɨ Dios jimi jamuán ɨ Cɨríistuꞌ, jiꞌnye ityáj tu tyajta jamuán jajpuéjtzij ɨ Cɨríistuꞌ tyajta tutyij jamuán séeriaꞌaj táꞌjuꞌun jusén jɨmeꞌ.

Aꞌɨ́jna tɨ huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌaj taꞌmej tɨ ooj majaꞌvéꞌmej

18Aꞌyaa pu tyináꞌmiteerasteꞌ nyéetzij, aꞌɨ́jna ɨ tyaj jɨn jajpuéjtzij íiyan ɨ cháanacaj japua, capu tyiꞌtɨ́j jeꞌej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tyaj jimi séeriaꞌaj táꞌjuꞌun tɨꞌɨj huataséjreꞌen ɨ tavástaraꞌ. 19Ajta tɨꞌɨj naꞌaj ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌsejreꞌ ɨ Dios tɨ tyúꞌtaahuacaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu jajchóꞌveꞌ aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨꞌɨj ɨ Dios huatóosejrata ityájma jimi ɨ tyaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen. 20Jiꞌnye néijmiꞌi tɨꞌɨj naꞌaj tyíꞌsejreꞌ seequéj pu tyiꞌhuóoꞌruu tɨꞌij quee aꞌyan éenyeꞌej táꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj ɨ Dios, capu jusɨ́ɨj aꞌyan huóoruuj, sulu Dios pu juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn aꞌyan tyeetyájtoo tɨꞌij jaajájcuareꞌen majcaꞌhuáyee, 21néijmiꞌi ɨ tɨ tyíꞌsejreꞌ pu tyiꞌijchóꞌveꞌ aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán Dios jaatyáhuɨɨreꞌej, tɨꞌij ajta tajamuán séeriaꞌaj jáꞌraꞌnyij ɨ tyaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen. 22Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌyan tyíꞌeen joꞌtɨj naꞌaj ɨ cháanacaj japua tɨ aꞌyan tyuꞌpuéjtzij tɨꞌɨj tɨpuaꞌaj íitaj ootacuíꞌnyej. 23Tyajta ityáj aꞌyaa tu tyajta tyaꞌajpuéetzij, jiꞌnye puꞌríj ityájma jimi séejreꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ taꞌnájcaj tɨ Dios aꞌyan tyitaꞌtáratziiriꞌ. Jéehua tu jajpuéetzij aꞌyan tyetyeꞌejchoꞌveꞌej tɨꞌij táacɨꞌtyij tyaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeenyeꞌej táꞌraꞌnyij ɨ Dios, tɨꞌij ajta ɨ Dios japuan huatányuunyij ɨ tatyéviraꞌ. 24Aꞌyaa pu een jɨn Dios tɨiꞌrájtoo tyej aꞌyan tyeꞌejchóꞌveꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ tyaj quee xu jaséj. Ajta tɨpuaꞌaj tyeríj jaséjraj ɨ tyaj jajchóꞌveꞌ, capu cheꞌ juxɨeꞌveꞌ tyaj jachoꞌvaꞌaj. ¿Nyi aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j tyichoꞌveꞌ tɨ arí jaaséj? 25Ajta tɨpuaꞌaj ɨ tyaj jajchóꞌveꞌ tyequée xu jaséjraj, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj jachoꞌvaꞌaj tyequée tyáꞌxaahuataj.

26Aꞌyaa puꞌij ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyíꞌtahuɨɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tyaj quee jeꞌej rɨnyij tajɨ́ɨmuaꞌaj. Jiꞌnye catu jamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ nyúucariraꞌ juxɨeꞌveꞌ tyej tyij huatyényuunyij, aꞌɨ́j pu jɨn ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tajitzé maꞌcan tyényuusij, aꞌyaa pu tyóꞌcɨꞌxɨj tɨꞌɨj ɨ tɨquee tyaꞌancurɨ́ɨꞌrej, jiꞌnye capu ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j jaataxáj. 27Ajta aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ néijmiꞌi muaꞌreej jeꞌej tyaj tyíꞌmuaꞌtzej ɨ tatzájtaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jamuaꞌreej jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jahuoo ɨ júuricamaꞌraꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ japua huatányuusij jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ.

Néijmiꞌi tu jɨn tyuꞌtyámueꞌtɨj ɨ Dios jimi

28Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨ Dios huáꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌij néijmiꞌi aꞌyan tyeꞌrájraꞌnyij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jaxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ arí aꞌɨ́ɨn huaꞌantyíhuoj tɨꞌij tyiꞌtɨ́j jɨn tyihuaꞌantyárujtyeꞌen. 29Ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ Dios jájcuaj ɨmuáj arí huáꞌmuajtyajcaꞌaj, aꞌyaa pu tyihuaꞌantyíhuoo tɨꞌij aꞌyan huóꞌuurej tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ, ajta tɨꞌij aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej táꞌraꞌnyij ɨ taꞌnájcaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ. 30Ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ aꞌyan jájcuaj ɨmuáj tyihuaꞌantyíhuoo, aꞌɨ́ɨ pu ajta huoꞌtajé, ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ huoꞌtajé, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ huóꞌruuj mej mij jɨꞌréenyaꞌaj huatyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jcɨ jimi, ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ tyámuaꞌ huóꞌruuj, aꞌɨ́ɨ pu huoꞌtaꞌ mej mij jamuán séjreꞌej muáꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ.

31¿Jiꞌnye tyajtáhuaꞌaj tyuꞌtaxájtaj? Tɨpuaꞌaj ɨ Dios tajapuá nyuucaaj, capu ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j taꞌantyipuáꞌrityeꞌen ityájma. 32Capu ɨ Dios quee aꞌyan tyitoꞌtyéchootzej ɨ juyój, sulu aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌtáꞌ tɨꞌij huámuɨꞌnyij tajitzé maꞌcan ɨ cúruuj jitze, ¿nyiquee aꞌyan chaꞌtaj naꞌaj ij juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn néijmiꞌi tyitaatapuéjveꞌsij, ɨ tɨ tyíꞌsejreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi? 33¿Aꞌtanyíj aꞌyan tyihuáꞌxajtziꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ Dios tɨ huaꞌantyíhuoj? Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyámuaꞌ huáꞌuurej. 34¿Aꞌtanyíj puéjtzij huoꞌtáꞌsij? Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ tɨ huamuɨ́ꞌ, ajta jeꞌen huatájuuriacaꞌ, ijíij pu muácaꞌtaꞌ ɨ Dios jáꞌsejreꞌ, aꞌɨ́ɨ puꞌij taatyáhuɨɨreꞌej. 35¿Aꞌtanyíj ij tyeꞌentyíꞌuunaj tɨꞌij ɨ Cɨríistuꞌ quee cheꞌ taxɨeꞌveꞌej? ¿Nyiquij tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j tamuarɨeꞌristeꞌej, naꞌríij tyiꞌtɨ́j taꞌɨtziityaꞌaj, caꞌ tɨpuaꞌaj jeꞌej puaꞌaj mátaꞌuuriaj, nusu tyatájcuj, caꞌ tɨpuaꞌaj tyej quee jeꞌej tyéejviicueꞌraj, caꞌ tɨpuaꞌaj tyaj huácuiꞌnyij? 36Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Muéetzij jɨmeꞌ tu aꞌnáj tɨnaꞌaj áꞌtacaꞌnyej tyej tyij huácuiꞌnyij,

aꞌyaa mu taꞌuurej matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ cányaꞌxɨɨ ɨ maj huáꞌcuiꞌcaa.

37Ajta néijmiꞌi jɨmeꞌ aꞌíjcɨ, aꞌyaa tu tyuꞌtyámueꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ taaxɨéꞌvej. 38Aꞌyaa nu tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej tɨquee tyiꞌtɨ́j tyeꞌentyíꞌuunaj tɨꞌij quee cheꞌ ɨ Dios taxɨeꞌveꞌej. Capu ɨ tyaj júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen, naꞌríij tyaj huácuiꞌnyij, naꞌríij ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi, naꞌríij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tyiyáaruꞌ jimi, jeꞌej tɨ tyíꞌrɨcɨj ɨ tɨ tyíꞌsejreꞌ, nusu jeꞌej tɨ tyíꞌrɨnyij, 39tɨpuaꞌaj ɨ tɨ jéetzeꞌ ájtyeej, naꞌríij ɨ tɨ jéetzeꞌ ajoꞌcátyee ɨ tajityé, tyiꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ aꞌyan séejreꞌ ɨ Dios tɨ tyúꞌtaahuacaꞌ. Capu tyiꞌtɨ́j tyeꞌentyíꞌuunaj ɨ Dios tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ ajta taataséjratyej ɨ Cɨríistuꞌ jimi, aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ tavástaraꞌ puéꞌeen.