Search form

Tito 1

Pablo pu jatyojtyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Tito

1Ɨ yuꞌxarij aꞌɨ́ɨn tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ ɨ Pablo, Dios tɨ jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ, ajta aꞌɨ́ɨn yoꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ Jesús ɨ tɨ Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu naꞌantyíhuoj nyej nyij aꞌɨ́j jimi tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen mej mij tyáꞌantzaahuatyeꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ Dios tɨ huaꞌantyíhuoj, majta jeꞌen jéetzeꞌ yoꞌitéej muáꞌraꞌnyij tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ jeꞌej tɨ een ɨ tayiꞌráj, 2aꞌɨ́j tu tyichoꞌveꞌej tyej tyij júurij táꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ. Ɨ Dios tɨquee tyíꞌhueꞌtacaa pu aꞌyan tyaꞌtóoraj jájcuaj ɨmuáj, 3ajta ijíij, tɨꞌɨj atyojoꞌréꞌnyej aꞌnáj tɨ jaaxáꞌpuɨꞌɨntarej, aꞌɨ́ɨ pu taatáꞌ tyej tyij jáamuaꞌreej ɨ nyúucariaꞌraꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyinaataꞌíj nyej nyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jɨn Dios tyaꞌtóoraj. 4Aꞌɨ́jcɨ ɨ Tito, ɨ paj nyiyóoj puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ tyahuaꞌpuaj. Cheꞌ ɨ Dios ɨ tyaj jajvástaraꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen ɨ tɨ tajapuá huatanyúj, micheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyimuáachaꞌɨɨn, majta muaatyápuaꞌrityeꞌen muaꞌ tzajtaꞌ.

Jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyeꞌentyúumuaꞌree aꞌɨ́jna ɨ Tito aꞌájna a Creta

5Nyatɨꞌɨj aꞌáa mojóorɨej aꞌájna a Creta, aꞌyaa nu huarɨ́j pej pij jaꞌantyícɨꞌtyij ɨ tɨ áꞌɨtzeeriaꞌcaꞌaj, ajta pej pij séej chájtaꞌnaj pajta séej huaꞌantyíhuoonyij aꞌɨ́ɨjma ɨ huáasij ɨ maj tyuꞌtyáhuɨɨreꞌsij u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌyájna nyatɨꞌɨj tyimuaaꞌíjca. 6Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna jimi ɨ aꞌtɨ́j tɨ tyeꞌentyárutyij vástaj jɨmeꞌ, tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj. Ajta séej naꞌaj tyéviꞌtɨnyeꞌen ɨ íitaj, majta ɨ yójmuaꞌmuaꞌ néijmiꞌi tyáꞌtzaahuatyeꞌej, majta quee tyiꞌtɨ́j huaꞌ jitze puaꞌrityeꞌej nusu maj quee tyihuojóꞌiteej. 7Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj. Juxɨeꞌveꞌ tɨ tyámuaꞌ tyihuojóꞌiteej, tɨquee jeꞌej puaꞌaj tyihuojóꞌmuaꞌraj, ajta quee jutahueeveꞌej, nusu tɨ aꞌɨ́ɨjma jáꞌjaahuatyaꞌaj ɨ maj junyoꞌseꞌveꞌ, ajta quee janyacuaꞌtzaj ɨ túmii ɨ maj jeꞌej puaꞌaj éenyeꞌqueꞌ jaamuéꞌtɨj. 8Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌnáj tɨnaꞌaj jajxɨéꞌviꞌraꞌaj tɨꞌij huoꞌtaxɨéꞌveꞌen aꞌchu maj puaꞌmáj jamuaaren, ajta tyámuaꞌ eenyeꞌen, tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj, tɨ tyámuaꞌ metyóomuaꞌriaj, ajta tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj néijmiꞌcaa jimi. 9Juxɨeꞌveꞌ ajta tɨ tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌej ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, jeꞌej tyaj tyeríj tyaamuáꞌtyej, tɨꞌij ajta aꞌyan caꞌnyíjraꞌaj tyihuoꞌtáꞌan aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej tɨ tyihuáꞌmuaꞌtyen, tɨꞌij aꞌɨ́jna jɨn huaꞌantyimueꞌtɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj seequéj tyáꞌxaj ɨ nyúucarij.

10Jiꞌnye jéehua mu séejreꞌ ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jaꞌastej, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj jaꞌantyisíꞌchej ɨ junavíj, ɨ maj aꞌyan tyihuáꞌmuaꞌtyej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyúucarij tɨquee tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyihuaꞌtyáhuɨꞌrii, tɨ ajta huáꞌcuanamuaj. 11Aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌyan tyíꞌxaj tyicheꞌ huoꞌtáꞌijmuj mej mij quee cheꞌ aꞌyan tyíꞌxajtaj, jiꞌnye jéehua mu tyihuaꞌantyiúꞌnyiꞌraj matɨꞌɨj manaꞌaj ɨ maj seequéj ajaꞌchej, aꞌɨ́j mu huáꞌmuaꞌtyej ɨ tɨquee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna mej mij aꞌɨ́jna jɨn huatyóohuɨɨreꞌen.

12Sɨ́ɨj tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj tɨ aꞌáa chaꞌtánaꞌaj jaꞌchej a Creta, aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ tɨjɨn: “Néijmiꞌi mu tyíꞌhueꞌtacaa ɨ Creta maj huacháatɨmee, majta simuáruunyij, majta cuéerɨꞌɨj, majta tyámuaꞌ tyíꞌtyahuɨꞌnaꞌseꞌ.” 13Aꞌyaa pu tyiꞌjɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jeꞌej tɨ tyuꞌtaxájtacaꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn juxɨeꞌveꞌ paj caꞌnyíin jɨn huaꞌajtyáꞌxɨꞌɨn, mataꞌaj mij tyámuaꞌ tyáꞌantzaahuatyeꞌen, 14ajta mej mij quee janamuajra aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨquee tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyiꞌtyáhuɨꞌrii, tɨ aꞌɨ́ɨjma jitze eeráanyej ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, nusu jeꞌej maj tyíꞌijta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨquee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna. 15Aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyámuaꞌ een ɨ jutzájtaꞌ, néijmiꞌi pu tyámuaꞌ tyíꞌeen ɨ Dios tɨ tyúꞌtaahuacaꞌ, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, majta quee tyámuaꞌ een ɨ jutzájtaꞌ, capu tyiꞌtɨ́j séejreꞌ tɨ naa een, jiꞌnye camu tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌ. 16Aꞌyaa mu tyityóomuajtyej maj jamuaꞌtyej ɨ Dios, maj majta quee jamuaꞌtyej, jiꞌnye camu aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ, jeꞌej mu puaꞌaj tyihuojóꞌsej, majta quee tyiꞌtɨ́j jaꞌastej, camu tyiꞌtɨ́j huayíꞌtɨn tɨ tyámuaꞌ een.